Αρχική Σελίδα   English Version


Αιθουσιολόγιο - Κρατήσεις αιθουσών

Σε περίπτωση που θέλετε να προγραμματίσετε κάποια έκτακτη χρήση αίθουσας π.χ. για φροντιστήριο, εξετάσεις κλπ. παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αναρτημένο αιθουσιολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο http://classrooms.upatras.gr/index.php για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποια διαθέσιμη αίθουσα την ημέρα και ώρα που σας ενδιαφέρει. Στην συνέχεια στείλτε email στην κ.Τσατσούλη Αννυ με την κράτηση που θέλετε να κάνετε, ώστε να ενημερώσουμε άμεσα το ημερολόγιο.