English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

/ - 22/10/2019  

Οι εγγραφς στα εργαστηριακ τμματα θα γνουν ηλεκτρονικ στο https://eclass.upatras.gr του μαθματος «Πρ/σμος Η/Υ Ι» απ Τετρτη 23/10/19 14:00 ως Τετρτη 30/10/19 23:00 (επιλογ «Ομδες Χρηστν»).

Ο/Η κθε φοιτητς/φοιττρια επιλγει το εργαστηριακ τμμα στο οποο επιθυμε να συμμετχει, αφο πρτα συμβουλευτε τα παρακτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Ζ ως και Λ να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τετρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τετρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Μ ως και Π να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι υπλοιποι φοιτητς δεν χουν καννα περιορισμ.
 • Οι δηλσεις εργαστηριακν τμημτων αφορον μνο: (α) τους πρωτοετες φοιτητς/φοιττριες και (β) τους φοιτητς μεγαλτερων ετν που δεν ολοκλρωσαν το εργαστριο λγω απουσιν. σοι χουν ολοκληρσει το εργαστριο τα προηγομενα χρνια δεν εγγρφονται στα φετιν εργαστηριακ τμματα.

Εκ του εργαστηρου

 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.12.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.12.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

Master / 18/10/2019  

Ανακοιννεται τι υπρχει διαθσιμη στο ΙΤΕ Κρτης, στο Ηρκλειο, μα θση για απκτηση διπλματος Master /και εκπνηση Διδακτορικς Διατριβς  με θμα

«Brain implantable SiC electrode array incorporating nanowire networks»

Η θση εναι αμειβμενη.

Λεπτομρειεις θα βρετε στο αρχεο: 

 ...

18/10/2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2019. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Μ. ΦΑΚΗΣ

ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ...

& 2019 17/10/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Νοεμβρου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τετρτη 20 Νοεμβρου 2019 και ρα 09:30.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Παρασκευ 22 Νοεμβρου 2019 και ρα 10:30.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ 17/10/2019  

Οι ενδιαφερμενοι να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Ειδικ Θματα Αστροφυσικς" 2019-2020 στο ΜΠΣ της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ να αποστελουν email στην κ. Χριστοπολου  (pechris@physics.upatras.gr) ως την Παρασκευ 18/10/2019.

Η διδσκουσα.

 ...

- () 15/10/2019  

Καλονται οι φοιτητς που ανκουν στην κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν (Κπριοι) να προσλθουν στη Γραμματεα του Τμματος προκειμνου να παραλβουν τα πιστοποιητικ εγγραφς τους.

 

Εκ της Γραμμτεας.

 ...

_ _ 15/10/2019  

ποιοι φοιτητς επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ, να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Kαθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, Τμμα Μαθηματικν (arvanito@math.upatras.gr)

 ...

14/10/2019  

Στη σελδα της Πρακτικς σκησης χουν αναρτηθε ενδεικτικ θματα για Πρακτικ σκηση στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Μ. Φακς

 ...

. 2019-2020 11/10/2019  

Η ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr θα παραμενει ενεργ απ την Παρασκευ 11 Οκτωβρου ως και τη Δευτρα 14 Οκτωβρου 2019 προκειμνου οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, οι οποοι δεν ολοκλρωσαν την ηλεκτρονικ εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν εντς της καθορισμνης προθεσμας, να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf.

Εκ της Πρυτανεας

 ...

_ 10/10/2019  
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Κοσμολογας" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: kngourg@upatras.gr ως την Δευτρα 14-10-2019.
 
Ο διδσκων
Κωνσταντνος Γουργουλιτος
 ...

09/10/2019  

Η ΙΒΜ ανακονωσε να πργραμμα πρακτικς σκησης για φοιτητς απ λον τον κσμο στο θμα του κβαντικο υπολογισμο. Απευθνεται τσο σε προπτυχιακος σο και μεταπτυχιακος φοιτητς. Η πρακτικ σκηση θα γνει το καλοκαρι του 2020 και θα διαρκσει ως 12 εβδομδες.

Για περισστερες πληροφορες: https://www.ibm.com/blogs/research/2019/10/ibm-quantum-intern/

 ...

_ 09/10/2019  
ΠΜΣ: ΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 
Καλονται οι Μεταπτυχιακο φοιτητς, οι οποοι επελγησαν στην ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΝΙΚΗ” και πρκειται να παρακολουθσουν το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μθημα του ΑΕξαμνου
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
 
να προσλθουν στην 1η συνντηση, η οποα θα πραγματοποιηθε την ΤΡΙΤΗ 15/10/2019 στις 12.30 μ.μ., στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο ΓΚτηρου Φυσικς).
 
Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, στε να καθορισθον οι ομδες/μρες/ρες   των διαλξεων/εργαστηριακν ασκσεων.
 
Η συντονστρια του μαθματος
 
Στ. Γεωργ                         
 ...

- 2019 09/10/2019  
Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 18.11.2019 ως 22.11.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως τη Δευτρα 04.11.2019.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.
Εκ της Γραμματεας.
 ...

09/10/2019  

Οι διαλξεις για το μθημα υποχρεωτικ μθημα του Α τους "Χημεα" για τις ημερομηνες 9/10 και 10/10 θα αναβληθον.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Καραπαναγιτη

Αν. Καθηγτρια

Τμμα Χημεας

 ...

_ _ 2019-2020 08/10/2019  
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Μηχανικς των Ρευστν" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: vxloukop@upatras.gr ως την Παρασκευ 11-10-2019.
 
Ο διδσκων
Βασλης Λουκπουλος
 ...

2019-2020. 08/10/2019  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς στην αριθμ.  3/07.10.2019 συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, ενκρινε τον πνακα επιτυχντων μεταπτυχιακν φοιτητν (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 13.10.2019, ως ακολοθως:

ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"

Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα»

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΜΕΜΛΙΚΑ ΕΒΙΣΑ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΜΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ"

Ειδκευση:«Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»

ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΟΝΤΕΛΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Ειδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ»

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΒΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 ...

( -) 08/10/2019  
Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να επιλξουν το μθημα να δηλσουν την πρθεσ τους μσω email στους 
διδσκοντες Καραχλιου Παναγιτα (pkara@upatras.gr) και Παλλη Λεωνδα (lpalilis@physics.upatras.gr). Η πρτη συνντηση ορζεται για την 
Πμπτη 10/10 στις 14.30.
Οι διδσκοντες
 ...

- 07/10/2019  
πειτα απ ατημα των φοιτητν που παρακολουθον το μθημα: 
Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματων
η διδασκαλα του θα γνεται 1 ρα αργτερα: 
Δευτρα 12.00-15.00, αθουσα Φ2.

Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 ...

03/10/2019  

Ενημερνουμε τους κκ. φοιτητς/τριες, που θα δηλσουν το μθημα «Σχολικ Συμβουλευτικ», πως το μθημα διδσκεται κθε Δευτρα, 9:00 – 12:00 στο Τμμα Επιστημν της Εκπαδευσης και Κοινωνικς Εργασας, αθουσα Τ10, ισγειο. ρες γραφεου του διδσκοντα: Δευτρα,12:00 – 13:00 και Πμπτη, 12:00 – 13:00 (Σ. Βασιλπουλος, γραφεο Β1, 2ος ροφος, ΤΕΠΕΚΕ).

 ...

02/10/2019  

Η Δρ. Μαρα Κανδλα (ΕΙΕ) χει θσεις για 2 υποψφιους διδκτορες στα παρακτω ερευνητικ θματα:

1. Ανπτυξη νανοδομημνων οπτοηλεκτρονικν διατξεων, βασισμνων σε ετεροδομς Si/ZnO.

Το ZnO εναι ημιαγωγς n-τπου με μεγλο ενεργειακ δικενο (~ 3.4 eV), χρσιμο για οπτοηλεκτρονικς εφαρμογς. Στα πλασια αυτς της διπλωματικς εργασας, θα αναπτυχθον ετεροδοδοι p-Si / n-ZnO με εναπθεση υμενων ZnO πνω σε νανοδομημνα υποστρματα p-Si. Η μθοδος αυτ επιτρπει το σχηματισμ νανοδιαμορφωμνων ετεροδιδων με ενισχυμνες ηλεκτρικς ιδιτητες. Οι δοδοι θα χρησιμοποιηθον για την ανπτυξη φωτοανιχνευτν κυανς και υπεριδους ακτινοβολας, με ταυτχρονη εκμετλλευση των οπτικν ιδιοττων του ZnO και του νανοδομημνου πυριτου.

2. Ανπτυξη μικρο/νανοδομημνων επιφανειν με χρση laser για κυτταροκαλλιργειες.

Υποστρματα πυριτου θα ακτινοβοληθον με διφορα παλμικ συστματα laser (femtosecond, nanosecond) για την ανπτυξη μικροδομν νανοδομν στην επιφνει τους. Οι δομς θα χαρακτηρισθον με μεθδους ηλεκτρονικς μικροσκοπας και θα βελτιστοποιηθον για την καλλιργεια κυττρων με στχο την ενεργοποησ τους. Η καλλιργεια κυττρων σε διαμορφωμνες επιφνειες οδηγε σε in vitro συνθκες που προσομοιζουν τις in situ φυσιολογικς συνθκες.

 

Φορας: Εθνικ δρυμα Ερευνν, Αθνα
Τμμα: Ινστιτοτο Θεωρητικς και Φυσικς Χημεας
Επιστημονικ Υπεθυνη: Δρ. Μαρα Κνδυλα, Τηλ: 2107273826
Email: kandyla@eie.gr
Web: www.mkandyla.gr

Για περισστερες πληροφορες στον Καθ. Σ. Κουρ (couris@upatras.gr )

 ...

02/10/2019  

Η πρτη συνντηση για το μθημα επιλογς Ειδικ Θματα Κβαντομηχανικς και Εφαρμογν Κβαντικς Φυσικς της κατεθυνσης "Θεωρητικ,Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ" θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 4/10 και ρα 13.00 στην αθουσα Φ5.

 

 ...

02/10/2019  

Αναρτθηκε η προκρυξη του προγρμματος Πρακτικς σκησης του Τμματς μας για το ακ. τος 2019-2020. Δετε τα σχετικ γγραφα στη σελδα της Πρακτικς σκησης του Τμματς μας και στην σελδα του Γραφεου Πρακτικς σκησης (https://praktiki.upatras.gr/).

Οι φοιτητς μπορον να υποβλλουν τις αιτσεις τους ες την Τετρτη 16/10/2019 σμφωνα με τις οδηγες που αναγρφονται στην προκρυξη. 

Ο Επ. Υπεθυνος

Μ. Φακς

 ...

02/10/2019  

Σας ενημερνουμε τι απ την Παρασκευ 4 Οκτωβρου ως και την Πμπτη 10 Οκτωβρου 2019 οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, θα μπορον να εισρχονται στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμνου να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf, τα οποα εναι:

 •       Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 •       Πιστοποιητικ γννησης
 •       ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (μπορε να αναζητηθε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
 •       Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας

 

Μετ την ολοκλρωση του απαρατητου ελγχου, οι Γραμματεες οριστικοποιον την ατηση, εγκρνουν την εγγραφ και στη συνχεια εκδδουν το πιστοποιητικ εγγραφς και τους κωδικος πρσβασης για τις υπηρεσες τηλεματικς του Πανεπιστημου.

Η Γραμματεα θα εξυπηρετε τους πρωτοετες φοιτητς καθημεριν στις ως νω ημερομηνες και κατ τις ρες 9:30-13:30.

Επισημανεται τι, στο Κεφλαιο 4  της υπουργικς εγκυκλου ορζεται η διαδικασα χοργησης κωδικν πρσβασης (μσω ΚΕΠ) για τις περιπτσεις των πρωτοετν φοιτητν που καθσταται αδνατη η αυτοπρσωπη παρουσα τους στην Γραμματεα του Τμματος και μνο για εξαιρετικος λγους, στε στη συνχεια να λβουν μρος στη διαδικασα των μετεγγραφν του τρχοντος ακαδημακο τους..

 ...

2 - 01/10/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για τα μαθματα

 1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 5. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

που αφορον την εξεταστικ περοδο του Σεμπτεμβρου 2019, μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 03/10/2019 και ρα 13:00-15:00.

Ο διδσκων
Καθηγητς Β. Λουκπουλος

 ...

30/09/2019  

Οι εγγραφς  στο κατ’ επιλογν μθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ θα γνουν μσω της πλατφρμας e-class απ Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 ως και Πμπτη 3 Οκτωβρου 2019 24:00. Θα συναντηθομε την Παρασκευ 4 Οκτωβρου  2019 ρα 12:15 στο Yπολογιστικ για ενημρωση. Η παρουσα των εγγεγραμμνων στη συνντηση  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 

Η διδσκουσα

Χριστοπολου

 ...

30/09/2019  

7ο εξμηνο

Οι παραδσεις στο υποχρεωτικ  μθημα της κατεθυνσης   ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι θα ξεκινσουν την Τρτη 8 Οκτωβρου 2019 σμφωνα με το πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

 Χριστοπολου, Γουργουλιτος

 ...

29/09/2019  

Οι εγγραφς του μαθματος "Υπολογιστικ Φυσικ" του 7ου εξαμνου, θα πραγματοποιηθον - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Τετρτη, 2η Οκτωβρου 2019, ρα 09:00 -12:00, στο υπολογιστικ κντρο του Τμματος Φυσικς.

O Διδσκων
Βασλειος Λουκπουλος

 ...

ɻ 27/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Ηλεκτρομαγνητισμς Ι» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στο αμφιθατρο Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

Ν. Σπηλιπουλος

Β. Αναστασπουλος

 ...

ܻ 27/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Ψηφιακ Ηλεκτρονικ» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, Β Κτριο), σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

1 / 26/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ Ι» του 1ου εξαμνου σπουδν θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 9πμ στην αθουσα Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Αγνοστε, προς το παρν, τις ρες που αναφρονται στο ωρολγιο πργραμμα ως «Προγραμματισμς Η/Υ Ι (Εργαστριο)».

 

Δημτρης Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

LASER 26/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος: «ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER», θα ξεκινσουν την ΠΕΜΠΤΗ 3/10/2019 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα στην αθουσα συνεδρισεων του Τμματος, στο νο κτριο στον 2ο ροφο.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

26/09/2019  

Το μθημα "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" θα ξεκινσει τις παραδσεις την Τρτη 1/10/2019 στις 11.00π.μ. στην αθουσα Φ7 του Τμματος Φυσικς.

 

Η διδσκουσα.

 ...

26/09/2019  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς, θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

25/09/2019  

Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να δηλσουν το μθημα του 7ου εξαμνου Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες Κατστασης να επικοινωνσουν μεσα με τους  διδσκοντες Δημτρη Αναστασπουλο και Χρστο Τοπρακτσογλου στο εργαστριο των ακτνων-Χ στον τρτο ροφο πνω απ την γραμματεα του Τμματος.

 ...

I 25/09/2019  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη   

2-10-2019(ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  25-09-2019 

Eκ του εργαστηρου

 ...

V( ) 25/09/2019  

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τρτη    

      1-10-2019 (ρες 09:00 ως 12:00) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα- Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  25-09-2019

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

III 25/09/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου III  θα πραγματοποιηθε    4 Οκτωβρου 2019   ημρα Παρασκευ  και ρα 09:00

στο εργαστριο (Αφορ  τους ΑΜ: 1061037, 5611, 1055642 που χουν δηλσει ενδιαφρον για εξταση).

   25-09-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

25/09/2019  

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου  εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στην πλατφρμα eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019, και ρα 12μ. 

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

 

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.

Η παρουσα λων (στη συνντηση)  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

25/09/2019  

Οι Εγγραφς    στο κατ’ επιλογν μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class!

Οι εγγραφς αρχζουν την Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 και ρα 11.30 π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι την Τρτη 1 Οκτωβρου και ρα 14.00.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2019-2020

 

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση:  eclass.upatras.gr:

στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

 

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:

Τρτη 5-8

Τετρτη 12-3

Τετρτη 5-8

Πμπτη 12-3

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπ των Διδασκντων:

24.ΙΧ.2019.                                                                              

 ...

25/09/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την Τετρτη 2/10 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Η διδσκουσα

Π. Καραχλιου

 ...

25/09/2019  

Οι παρδσεις του μαθματος ΑΠΕ θα ξεκινσουν τη Δευτρα 30/9 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.”

 

Γ. Λευθεριτης

Αναπλ. Καθηγητς
 

 ...

24/09/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για το μθημα «Γραμμικ λγεβρα και Αναλυτικ Γεωμετρα» (ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΤΗΝ ΕΞΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-08-2019) μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 και ρα 14:00-17:00.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Μηχανικ των Ρευστν», θα γνει την Πμπτη 03/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

޻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Υπολογιστικ Φυσικ», θα γνει την Τετρτη 02/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

ܻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ειδικ Μαθηματικ», θα γνει την Δευτρα 30/09/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

_ Dr. Ovidiu Florin CALTUN 24/09/2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητο  Συνδελφοι & Φοιτητς,
Επισκπτεται το Τμμα Φυσικς, στα πλασια του προγρμματος Erasmus,
ο καθηγητς Dr. Ovidiu Florin CALTUN,
του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου
“Alexandru Ioan Cuza” του Ιασου της Ρουμανας.
 
Θα δσει διαλξη, στην αθουσα συνεδρισεων του κτιρου Φυσικς (κτριο Γ),
την Τετρτη (25/09/2019) 11μ. με θμα: 
Magnetism in matter at macroscopic and nanoscale dimension.
Nanostructured materials for sensors and actuators. Future development and
MEMS.
 
Υπρχει ενδιαφρον ανπτυξης ερευνητικς συνεργασας με το Τμμα μας και γενικτερα.
Ακολουθον μερικ βιογραφικ στοιχεα για τον καθ. O. Caltun
CALTUN Ovidiu Florin received his Ph.D. in 1998 at Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania with thesis “Magnetic and electrical properties of Bismuth doped manganese zinc ferrite”. In 2003 he worked as fellow researcher in the University of Changhua Taiwan in pulsed laser deposition (PLD) of thin ferrite films. From 2009 he is full professor at Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania. The main research interests are in magnetic materials nanostructurated and Physics Education. He was invited for lectures in France, Germany, Italy, Greece, Slovakia, Hungary, Chile, Japan and Taiwan. Last Academic year he was a Fulbright scholar in California Polytechnic University. He is an established academic and researcher.
Presentations Outlines.
 • Magnetic nanoparticles for medical application.
Magnetic materials in bulk. Thick and thin films. Atomic layers and magnetic properties. Microstructure characterization and properties of nanostructured magnetic thin film. Applications.
 ...

_ 2019-2020 24/09/2019  

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες και μεταπτυχιακο φοιτητς του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr, μχρι την Παρασκευ 27.09.2019.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

( & ) 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Θεωρα Σημτων και Κυκλωμτων» , θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

ܻ ( & ) 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Αναλογικ Ηλεκτρονικ», θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

޻ 24/09/2019  

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ηλεκτρονικ», θα γνει την Δευτρα 30/09, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

 ...

& 23/09/2019  

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι στα πλασια της ναρξης της νας ακαδημακς χρονις, η Βιβλιοθκη & Κντρο Πληροφρησης οργαννει κθε Τρτη του Οκτωβρου (15, 22 και 29 Οκτωβρου 2019, 10-12 πμ) ξενγηση - πληροφρηση των φοιτητν για τις διαθσιμες υπηρεσες και τον τρπο λειτουργας της.

Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να συμμετσχουν, μπορον να συμπληρσουν τα στοιχεα τους και την ημερομηνα ξενγησης στη φρμα https://bit.ly/2lZcuN4.

 

 ...

23/09/2019  

Ενημερνουμε τους πρωτοετες φοιτητς που ολοκληρσαν την εγγραφ τους στην ηλεκτρονικ βση του Υπουργεου Παιδεας  https://eregister.it.minedu.gov.gr, η οποα ξεκνησε στις 18.09.2019 και θα ολοκληρωθε στις 27.09.2019, τι θα αναρτηθε αναλυτικ ανακονωση στον διαδικτυακ τπο του Ιδρματος (www.upatras.gr) και του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr) σχετικ με τις ημερομηνες κατ τις οποες θα κληθον να εισλθουν στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του Ψηφιακο λματος (eggrafes.upatras.gr) του Πανεπιστημου Πατρν, προκειμνου να ολοκληρσουν τη διαδικασα εγγραφς τους στο Τμμα.

Κατπιν ελγχου των στοιχεων και των δικαιολογητικν απ τη Γραμματεα, θα χορηγηθον πιστοποιητικ εγγραφς και κωδικο πρσβασης στις τηλεματικς υπηρεσες του Ιδρματος.

 

 ...

22/09/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ στην ναρξη παραδσεων την Τετρτη 9/10, στις 10πμ, στην αθουσα Α4.

Δεν θα γνουν διαλξεις στις 2 και 4/10, λγω απουσας στο εξωτερικ.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

20/09/2019  

Η  ναρξη του μαθματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι» θα γνει την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ρα 9-12, στο αμφιθατρο Α11.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρουσα στο μθημα εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

- - 2019 – 2020 (80926, ..: . ) (18/09/2019) 20/09/2019  
Σε συνχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την ανθεση 93 συμβσεων ργου – ιδιωτικν συμφωνητικν στο πλασιο του ερευνητικο ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019 – 2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,  με Επιστημονικ Υπεθυνη την κα. Β. Κυριαζοπολου, ανακοιννεται το Πρακτικ Αξιολγησης, σμφωνα με σα ορζονται στην ανωτρω Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος.
 
Η ορθ επανληψη αφορ στον πνακα μοριοδτησης στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ, του Τμματος Διοκησης Επιχειρσεων στη ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
 
Ενστσεις επ του αποτελσματος μπορον να υποβληθον στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημου Πατρν εντς 5 εργσιμων ημερν απ την επμενη της ημρας ανρτησης των αποτελεσμτων αξιολγησης ως 26 Σεπτεμβρου 2019.
 
Ημερομηνα-ναρξης:
Τετρτη, 18 Σεπτμβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνα-Λξης:
Πμπτη, 26 Σεπτμβριος 2019 - 2:00μμ.
 
Με τιμ
 
Στυλιαν Χρ. Κολη
Γραφεο Εθνικν ργων, Τμμα Διαχερισης ργων
Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας Πανεπιστημου Πατρν
Πανεπιστημιοπολη Ρου, Κτριο Α’, ΤΚ 26504
[t] +30 2610 997885  [f] +30 2610 996677
 ...

- 1 2019 - 2020 19/09/2019  

Ενημερνουμε τους νεοεισαχθντες πρωτοετες φοιτητς του Τμματος, τι οι παραδσεις των μαθημτων "Μηχανικ - Ρευστομηχανικ" και "Μαθηματικ Ανλυση" του 1ου (χειμερινο) εξαμνου του ακαδημακο τους 2019 - 2020, αρχζουν τη Δευτρα, 30η Σεπτεμβρου, με βση το ωρολγιο πργραμμα (http://www.physics.upatras.gr/UploadedFiles/program_5610.pdf).

Το αμφιθατρο Α11 βρσκεται στο διο εππεδο με τη Γραμματεα του Τμματος (Κτριο Α' Φυσικς - Ισγειο).

Σας ευχμαστε καλ ακαδημακ χρονι!

Οι Διδσκοντες
Παναγιτα Καραχλιου - Χριστφορος Κροντηρς - Αθανσιος Αργυρου

 ...

- 2019 – 2020 (80926, ..: . ) (18/09/2019) 19/09/2019  
Σε συνχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την ανθεση 93 συμβσεων ργου – ιδιωτικν συμφωνητικν στο πλασιο του ερευνητικο ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019 – 2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,  με Επιστημονικ Υπεθυνη την κα. Β. Κυριαζοπολου, ανακοιννεται το Πρακτικ Αξιολγησης, σμφωνα με σα ορζονται στην ανωτρω Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος.
 
Ενστσεις επ του αποτελσματος μπορον να υποβληθον στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημου Πατρν εντς 5 εργσιμων ημερν απ την επμενη της ημρας ανρτησης των αποτελεσμτων αξιολγησης ως 25 Σεπτεμβρου 2019.
 
Ημερομηνα-ναρξης:
Τετρτη, 18 Σεπτμβριος 2019 - 2:15μμ
Ημερομηνα-Λξης:
Τετρτη, 25 Σεπτμβριος 2019 - 2:00μμ
 
Ευχαριστομε εκ των προτρων για την συνεργασα σας
 
 
Με τιμ
 
Στυλιαν Χρ. Κολη
Γραφεο Εθνικν ργων, Τμμα Διαχερισης ργων
Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας Πανεπιστημου Πατρν
Πανεπιστημιοπολη Ρου, Κτριο Α’, ΤΚ 26504
[t] +30 2610 997885  [f] +30 2610 996677
 
 
 ...

IV 18/09/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  στις 25 Σεπτεμβρου 2019 ημρα Τετρτη και ρα 10:00 στο εργαστριο Φυσικς IV.(Αφορ  τους  AM: 1002564, 1061124,1055642 ).

 

 

Πτρα:   18-09-2019 

 

Eκ του εργαστηρου

 ...

޻ 2019-2020 16/09/2019  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:  10:00, στο εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (3ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα:  10:00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας: 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ

 ...

2019-2020 16/09/2019  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ:  10.00 πμ, στην αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος (2ος ροφος Γ κτιρου Φυσικς)
 • Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ: 10.00 π.μ., στην αθουσα ΠΕΦ (ισγειο Γ κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.

 ...

_ 2019-2020 13/09/2019  

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

: 06/09/2019  

Ανακονωση Διπλωματικς Εργασας:

Τεχνικς Μηχανικς Μθησης (machine learning) για ταυτοποηση γεωγραφικς προλευσης τροφμων.

Περιγραφ του Θματος
Ο λεγχος της αυθεντικτητας και η πιστοποηση της γεωγραφικς προλευσης ενς τροφμου (π.χ. ελαιλαδου), αποτελον σημαντικς και αναγκαες πρακτικς, για τις παροσες συνθκες οικονομικο ανταγωνισμο.
Κτω απ’ αυτν την θερηση, η χρση της φασματοσκοπας πλσματος επαγμενου απ λιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS) υποβοηθομενη απ τεχνικς μηχανικς μθησης (machine learning) αποτελε μια πολλ υποσχμενη στρατηγικ προσγγιση. Ο συνδυασμς της τεχνολογας των λιζερ με την ισχ και ταχτητα που παρχουν οι τεχνικς μηχανικς μθησης για τον αξιπιστο, γργορο και ασφαλ λεγχο της γεωγραφικς προλευσης των προντων σε πραγματικ χρνο, μπορον να ενισχσουν σημαντικ το “brand name” και να προσδσουν στα προντα υψηλ προστιθμενη αξα.
Στχος της συγκεκριμνης διπλωματικς εναι να μελετηθον/επιλεγον/υλοποιηθον οι αλγριθμοι μηχανικς μθησης που εναι καταλληλτεροι για την αντιμετπιση των φασματοσκοπικν δεδομνων που παρχει η τεχνικ LIBS. Θα αναζητηθον αλγριθμοι επιβλεπμενης (π.χ. ανλυση κριων συνιστωσν) και μη επιβλεπμενης (π.χ. γραμμικ διακριτ ανλυση) μθησης, μηχανς διανυσμτων υποστριξης, αλγριθμοι k-NN, βασισμνοι σε νευρωνικ δκτυα καθς και κατηγοριοποισεις με βση συσταδοποηση, μεωση διαστασιμτητας, κλπ., και θα επιλεγον/υλοποιηθον οι καταλληλτεροι. Σε δετερη φση πρκειται να εκπαιδευτον και βελτιστοποιηθον οι επιλεγμνοι αλγριθμοι μηχανικς μθησης με στχο την επτευξη των υψηλτερων ποσοστν επιτυχος γεωγραφικς αναγνρισης.

Προαπαιτομενα
Γενικ: Βασικς γνσεις σε τεχνικς μηχανικς μθησης. Εμπειρα σε προγραμματισμ και περιβλλοντα προσομοωσης.
Μαθματα: Τεχνητ Νοημοσνη, Υπολογιστικ Νοημοσνη, IoT, τεχνολογες και αλγριθμοι για blockchain
Προγραμματισμς: Matlab

Η διπλωματικ εργασα θα εκπονηθε στο Τμμα Μηχανικν Η/Υ και Πληροφορικς υπ την επβλεψη του Καθ. κ. Χ. Μπορα σε συνεργασα με τον Καθ. Σ. Κουρ απ το Τμμα Φυσικς. Για περισστερες πληροφορες οι φοιτητς του Φυσικο μπορον να επικοινωνσουν με τον Καθ. Σ. Κουρ.

 ...

& 2019 05/09/2019  

Το Πανελλνιο Συνδριο Ηλεκτρονικς και Τηλεπικοινωνιν (PACET) θα διοργανωθε στον Βλο, απ το Τμμα Ηλεκτρολγων Μηχανικν &  Η/Υ του Πανεπιστημου Θεσσαλας, στις 8 και 9 Νοεμβρου 2019. 

Το συνδριο αποσκοπε στην παρουσαση και διχυση των αποτελεσμτων ερευνητικν και αναπτυξιακν δραστηριοττων στη περιοχ των ηλεκτρονικν και τηλεπικοινωνιακν κυκλωμτων και συστημτων.

Περισστερες πληροφορες στην ιστοσελδα του συνεδρου: http://pacet2019.e-ce.uth.gr

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 

 

 ...

XXXIV Panhellenic Conference on Solid State and Materials Science 04/09/2019  

Σας υπενθυμζουμε τι το Τμμα μας μαζ με το Τμμα Επιστμης των Υλικν διοργαννει το το XXXIV Panhellenic Conference on Solid State and Materials Science απ 11/09 ως και 14/09  στο μικρ αμφιθατρο του Συνεδριακο Κντρου. λοι οι συνδελφοι και οι φοιτητς του Τμματος ειναι ευπρσδεκτοι  να παρακολουθσουν τις ομιλες.

 ...

04/09/2019  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς, θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

E 04/09/2019  

Η εξταση του μαθματος της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 20 Σεπτεμβρου και ρα 10:00 στην αθουσα φοιτητν του Εργαστηρου Φυσικς της Ατσφαιρας.

 

Ο Διδσκων,

Βασλειος Σαλαμαλκης

 ...

/ . 2019-2020 03/09/2019  

Γνεται γνωστ στους φοιτητς/τριες που ενδιαφρονται να σιτζονται δωρεν το ακαδημακ τος 2019-2020, τι θα πρπει να υποβλλουν ηλεκτρονικ την ατηση και τα δικαιολογητικ στη διεθυνση https://sitisi.upatras.gr, δνοντας username/password που διαθτουν απ 03-09-2019 ως 25-10-2019.

Οι φοιτητς/φοιττριες θα πρπει να υποβλλουν λα τα δικαιολογητικ, το κθε να ξεχωριστ, ψηφιοποιημνα σε μορφ pdf (πχ. με σαρωτ (scanner), κλπ.), καταχωρντας στο ηλεκτρονικ σστημα κατ την συμπλρωση της ατησης.

Οι φοιτητς θα λαμβνουν στο κινητ τους τηλφωνο την ηλεκτρονικ κρτα στισης. Με αυτ με την Ακαδημακ Ταυττητα θα μπορον να προσρχονται στο εστιατριο. Επσης, μσω του ιδου link θα μπορον να παρακολουθον την ατηση τους.

Για την  γργορη κδοση της ειδικς ηλεκτρονικς ταυττητας δωρεν στισης  παρακαλονται οι φοιτητς να υποβλλουν γκυρα τα δικαιολογητικ τους.

Δεν απαιτεται να προσκομσετε την ατηση και τα δικαιολογητικ σε ντυπη μορφ στα Τμματα Στισης και Παροχν, Τμμα Φοιτητικς Μριμνας (Κουκολι), Τμμα Υπηρεσιν Φοιτητικς Μριμνας (Μεσολγγι), παρ μνο εν σας ζητηθε.

Επισημανεται τι οι φοιτητς των Τμημτων του πρην ΤΕΙ Δυτικς Ελλδας που δεν χουν ακμα ταυτοποιηθε, θα πρπει πρτα να επισκεφθον (απ 5/9/2019) το link http://www.upnet.gr/upw-accounts, προκειμνου, αφο πρτα ταυτοποιηθον, να μπουν στο https://sitisi.upatras.gr, προκειμνου να υποβλουν ηλεκτρονικ την ατησ τους.

 

Πληροφορες:

- Οι φοιτητς των Τμημτων της Πτρας στη Διεθυνση Φοιτητικς Μριμνας του Πανεπιστημου Πατρν (κτριο Α’ ισγειο, τηλ.2610969093)

- Οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου στο γραφεο Φοιτητικς Μριμνας (Γ. Σεφρη 2, Β’ κτριο, κα Μαρα Στεργου, τηλ. 2641074169)

- Οι φοιτητς των Τμημτων του πρην ΤΕΙ Δυτικς Ελλδος που εδρεουν στην πλη των Πατρν, στο Τμμα Φοιτητικς Μριμνας (Κουκολι),(κα Αθην Ττση,τηλ.2610369-094).

- Οι φοιτητς των Τμημτων που εδρεουν στις πλεις Μεσολογγου, Αιγου, Αμαλιδος και Πργου στο Τμμα Υπηρεσιν Φοιτητικς Μριμνας (κ. Σαλπα Αλξιο, τηλ. 2631058257).

Για περισστερες πληροφορες για τα απαιτομενα δικαιολογητικ στο www.upatras.gr/el/food

 

   Απ τη Διεθυνση Φοιτητικς Μριμνας

 ...

02/09/2019  

Η πρακτικ ξταση στo Εργαστριo ΙΙ θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 23/9/2019 στις 10:00 στο εργαστριο.

Αφορ μνο τους φοιτητς που χουν παρακολουθσει το Εργαστριο (δεν χουν κοπε απ απουσες) και χουν βαθμ μικρτερο του πντε.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση pkara@upatras.gr μχρι τις 15/9, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Απ το Εργαστριο ΙΙ

 

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

V () 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου V  θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρου V

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 

 

 

 ...

IV 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IV θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρου IV

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 

 ...

II 30/08/2019  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IIΙ θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρων IIΙ

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 ...

- 2019 23/08/2019  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 09/09/2019.

Η ρα εξτασης εναι 12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 23/08/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς       

 ...

21/08/2019  

Οι εξετσεις των μαθημτων ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ θα εναι:

 

1. Οπτικοηλεκτρονικ, Δευτρα 2/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην αθουσα ΑΘΕ 11.

2. Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ, Τρτη 17/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην Αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν

 

Μνος Πασπαλκης

 ...

2019 20/08/2019  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον την Τετρτη 11/9 στις 13:00, παρακαλονται:

 1. Nα εγγραφον στο αντστοιχο τμμα εξτασης στο eclass του μαθματος (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994))
 2. Να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Ρο, 20/08/2019
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

ɻ - 2019 20/08/2019  

Η εξταση του μαθματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ θα γνει την Παρασκευ 19/9 στις 09:00, στην αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2019 23/07/2019  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Παρασκευς 2/8 θα γνει στην Αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" (α' ροφος κτηρου διοκησης - Πρυτανεα) σε δο τμματα.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 12:30-12:45 και 14:00-14:15 αντστοιχα.

ρα Ορκωμοσας πρτου τμματος: 13:30

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 2535 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 1018940 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 1018991 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 1019139 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 5480 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6 1002475/5776 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 1002414/5786 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 1046146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9 1002491/5781 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 1048673 ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
11 1019402 ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 4919 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 5514 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 1002436/5698 ΚΕΛΕΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
15 5315 ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 1002416/5806 ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΗΔΗΣ
17 1048565 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ρα Ορκωμοσας δετερου τμματος: 15:00

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
18 4744 ΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
19 5410 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20 5343 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 1002531/5694 ΞΕΡΡΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ
22 5559 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23 1002494 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 1002457/5760 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ
25 5574 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΜΗΛΙΟΣ
26 5576 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27 1002514/5735 ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
28 1048556 ΡΟΥΜΕΛΙΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 1048616 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
30 1002428/5724 ΤΣΕΛΕΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ
31 1002342/5733 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  
32 5610 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 5649 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
34 1002341/5728 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
35 5023 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ...

2019-2020 23/07/2019  
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 618 / 22.07.2019 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020», με Επιστημονικ Υπεθυνη την καθηγτρια Βενετσνα Ε. Κυριαζοπολου του Τμματος Ιατρικς, Πρτανι του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 
Λξη προθεσμας υποβολς προτσεων: 11/08/2019
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 ...

- . 2019-2020 12/07/2019  

Ανακοιννεται Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν στο ΔΠΜΣ "Ιατρικ Φυσικ-Ακτινοφυσικ" κατα το ακαδημακ τος 2019-2020.

βλ. συνημμνα.

 ...

2019-2020 11/07/2019  

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2019-2020, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.

1.Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 2.Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας

Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 3.Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019, τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφ σον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν  απ  την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
 
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Ψυχαλνος Κων.
Καθηγητς
 ...

2019-2020 11/07/2019  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2019-2020.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019 τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

2019 24/06/2019  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 2ας Αυγοστου 2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Τετρτη 10/07/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε αργτερα, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

2019-2020 13/06/2019  

βλ. συνημμνο γγραφο

 ...

& 2019 11/06/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Ιουλου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τρτη 09 Ιουλου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Πμπτη 11 Ιουλου 2019 και ρα 12:00
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

Erasmus+ 05/06/2019  

Σας ενημερνουμε τι, στο πλασιο της δρσης Erasmus+ για πρακτικ σκηση, ανακοινθηκε η προκρυξη θσεων για το επμενο ακαδ. τος 2019-2020.

Η προκρυξη απευθνεται σε φοιτητς του Πανεπιστημου Πατρν απ λους τους κκλους σπουδν (προπτυχιακος-μεταπτυχιακος φοιτητς & υποψ. διδκτορες).

Η μετακνηση θα πραγματοποιεται σε κρτη-μλη της Ευρωπακς νωσης (Ε.Ε), στην Νορβηγα, Ισλανδα, Λιχτενστιν και σε συνεργαζμενες χρες εκτς ΕΕ.

Χρονικ διστημα υποβολς αιτσεων: απ την Δευτρα 03/06/2019 ως και την Παρασκευ 06/09/2019 (ρα Ελλδας 23:59).

Περισστερες πληροφορες, μπορετε να βρετε στους συνδσμους:

http://www.physics.upatras.gr/pages/gr/Erasmus_GR.php

https://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Ανδρας Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς
Συντονιστς Erasmus+,
Τμμα Φυσικς,
Πανεπιστμιο Πατρν

 ...

2018-2019 05/06/2019  
Με το υπαριθ. 86646/Ζ1/30-05-2019 γγραφο του ΥΠΠΕΘ, που αφορ την διαδικασα χοργησης στεγαστικο επιδματος ακαδ. τους 2018-2019, καθορζεται το διστημα υποβολς των ηλεκτρονικν αιτσεων απ την Τρτη 4 Ιουνου 2019 ως και την Πμπτη 4 Ιουλου 2019, μσω της ιστοσελδας του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων.
Για ενημρωσ σας δετε τους παρακτω συνδσμους: 
 ...

- 2019 04/06/2019  

Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 08.07.2019 ως 12.07.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 22.06.2019.

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ 2019 04/06/2019  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η «Παρουσαση Βιβλιογραφας» του Μεταπτυχιακο Προγρμματος θα γνει την Πμπτη 27 Ιουνου, στις 2.00μ.μ. στην Φ6. Η διρκεια των παρουσισεων εναι 20-30 λεπτ. Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να κνουν παρουσαση να με ενημερσουν ηλεκτρονικ μχρι 25/6.
 
Για να αντιμετωπιστον γκαιρα ενδεχμενα προβλματα συμβαττητας, παρακαλονται οι φοιτητς να μου αποστελουν ηλεκτρονικ την ομιλα τους σε Power Point η pdf, το αργτερο μχρι το μεσημρι της Τετρτης 26/6, καθς και τα σχετικ τηλφωνα επικοινωνας.
3/6/19
 
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
ghikas@physics.upatras.gr 
 ...

_ 9 2019 03/06/2019  
Προσοχ : Σας ενημερνουμε τι η συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου χει παραταθε ως την Κυριακ 9 Ιουνου 2019.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
 
 Σας παρακαλομε πως συμμετσχετε στην διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων για τα μαθματα και εργαστρια
που παρακολουθσατε κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019.
 
Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με
τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.
 
Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:
·         Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
·         Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
·         Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
·         Συμπλρωση του ερωτηματολογου
·         Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
·         Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.
 
Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr
 ...

- 2019 02/06/2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους φοιτητς που το παρακολοθησαν σε προηγομενα ακαδημακ τη,  θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 26/06/2019.

Η ρα εξτασης εναι 10.30-12.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 02/06/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                 

 ...

31/05/2019  
Η εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα πραγματοποιηθε την Τετρτη, 12/6/19, 12:30-15:30 στις αθουσες Τ10 και Τ11 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ).
 
Οι διδσκοντες.
Κλει Αναστασοπολου και Ηλας Καζνης
 ...

29/05/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα λειτουργσει κανονικ απ την Πμπτη 30/5.

Οι ρες λειτουργας εναι:

Τρτη - 10:00-13:00

Πμπτη - 10:00-13:00

Εκ της βιβλιοθκης
 

 ...

_ 29/05/2019  
Η σημεριν διλεξη του μαθματος Ατομικ και Μοριακ Φυσικ δεν θα πραγματοποιηθε προκειμνου να μπορσουν οι φοιτητς να παρακολουθσουν την Ενημερωτικ Εκδλωση του Τμματος. Aναπλρωση θα γνει την Παρασκευ
31/05/2019 στις 11:00.
 
Ο διδσκων
 
Λεωνδας Παλλης
 ...

27/05/2019  

Αγαπητο Φοιτητς,

Την Τετρτη 29/5 θα γνει ενημρωση λων των Φοιτητν του Τμματος Φυσικς για το πργραμμα σπουδν και τις κατευθνσεις του.

Η ενημρωση θα γνει στο Α11 στις 12:15.

Οι παρουσισεις που θα εναι αυστηρ ως  7λεπτες  θα χουν ως εξς

 1. Γενικ παρουσαση απ τον Πρεδρο.
 2. Τομας Συμπυκνωμνης Υλης
 3. Τομας Θεωρητικς - Αστρονομας
 4. Τομας  Ηλεκτρονικς
 5. Εργαστριο LASER
 6. Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας

Θα ακολουθσουν ερωτσεις απ τους φοιτητς.

Θα χει και γλυκκι.

(Ουισκκι δεν θα χει)

Βασλης Αναστασπουλος

 ...

34th annual Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science 27/05/2019  

Invitation

It is a great pleasure to invite you at the 34th annual Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science which will be held in Patras, from 11 to 14 of September 2019.

The conference is an interdisciplinary event, offering an excellent chance for Physicists, Material Scientists, Chemists and Engineers to meet and discuss their state-of-the-art research activities on solid state Physics and Materials Science. Moreover, it offers the grounds to junior scientists to present their recent scientific work and to expand their scientific interactions with senior scientist.

We are looking forward seeing you in the green landscape of the University of Patras campus,located at the foot of mount Panachaico with a view over the Gulf of Corinth to the mountains of Central Greece across the water.

The Organizing Committee.

http://xxxiv-ssm.upatras.gr

 ...

24/05/2019  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 07/06/2019 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2019.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

- 23/05/2019  

Παρκαλονται οι φοιττριες Δεδεμπλη Μαρα-Φαν (5713) και Γιανντου Χριστινα (5084), που δεν χουν ξεκινσει την Πρακτικ σκηση και οι φοιττριες Μαστροδμου Ειρνη (1048696) και Πραττ Μαρα-Παναγιτα (1020299), που εναι επιλαχοσες, να επικοινωνσουν μεσα με τον Επιστημονικ Υπεθυνο κ. Μ. Φακ.

 ...

3 23/05/2019  

Ανακονωση

Η 3η προδος του μαθματος "Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος" θα γνει την Τετρτη 29 Μαου ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

Ο διδσκων

 ...

22/05/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ μχρι νεοτρας

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

2019 21/05/2019  
 ...

- 2019 19/05/2019  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον στην εξεταστικ του Ιουνου 2019, παρακαλονται να στελουν e-mail μχρι την Παρασκευ 14 Ιουνου 2019 στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

Ονοματεπνυμο

 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημρα διεξαγωγς της εξτασης θα οριστε μετ απ συνεννηση με την διδσκουσα.

Ρο, 19/05/2019
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς        

 ...

IV ( ) 18/05/2019  

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/5/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

IV 18/05/2019  

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/2/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

. IV 18/05/2019  

Παρακαλονται οι  φοιτητς και οι  φοιττριες που παρακολοθησαν  το Εργαστριο Φυσικς IV  πως προβον στην ηλεκτρονικ  αξιολγηση  του μαθματος.

Εκ του Εργαστηρου IV

 ...

16/05/2019  

Καλονται οι προπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις ΑΠΕ με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να προσκομσουν (στον διο) συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο μχρι και 31/5/2019.

Επισημανεται οτι ΔΕΝ εναι απαρατητη η προσκμιση επικαιροποιημνης αναλυτικς βαθμολογας”.

 

Ευχαριστ,

 

Γ. Λευθεριτης
Αναπλ. Καθηγητς
Τμ. Φυσικς, Παν/μιο Πατρν
26504 Πατρα

 ...

13/05/2019  

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους φοιτητς τι η εκπνηση της Διπλωματικς Εργασας στο Τμμα Φυσικς δεν εναι υποχρεωτικ, εναι ατομικ και πραγματοποιεται στο 4ο τος σπουδν. Καλπτει δο εξμηνα σπουδν (7ο και 8ο) και συγγρφεται στα ελληνικ.

Η Διπλωματικ Εργασα, ανεξαρττως της κατεθυνσης στα πλασια της οποα θα εκπονηθε, καλπτει 15 ECTS, τοι 9 διδακτικς μονδες και μπορε να αντικαταστσει συνολικ 3 μαθματα επιλογς.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

13/05/2019  

Την Παρασκευ 10/5 και ρα 14.00 βρθηκαν γυαλι μυωπας σε αμφιθατρο του Τμ. Φυσικς και μεταφρθηκαν στην Γραμματεα.

 

Απ την Γραμματεα.

 ...

2019 13/05/2019  

Σας  ενημερνουμε τι το Πργραμμα εξετσεων Ιουνου 2019 το οποο εχε αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος, κατβηκε γιατ υπρχαν λθος ημερομηνες. Θα αναρτηθε νο την επμενη εβδομδα.

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

10/05/2019  

Την επμενη εβδομδα και συγκεκριμνα την Τρτη 14/5 και την Πμπτη 16/5, που θα διεξαχθε η τελευταα σκηση του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ μαζ με την εξταση του εργαστηρου, θα πραγματοποιηθε και η τελευταα αναπλρωση για σους/σες φοιτητς/φοιττριες χουν απουσα και δεν την χουν αναπληρσει δη.

Οι φοιτητς/φοιττριες που χουν απουσα θα πρπει να συμβουλευτον τους παρακτω πνακες, στους οποους αναφρεται το νομ τους, και να δουν την ημρα τις ημρες που θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση για αναπληρσεις, καθς και την ημρα που θα πρπει να πραγματοποισουν την τελευταα σκηση/εξταση.

Οι υπλοιποι που δεν χουν απουσα θα ρθουν κανονικ την ημρα και την ρα που χουν εργαστριο.

Δεν θα πραγματοποιηθε καμα λλη αναπλρωση.

Θα πρπει λοι να χουν πραγματοποισει και τις 9 εργαστηριακς ασκσεις για να θεωρηθε τι χουν περσει επιτυχς το εργαστριο.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

2019 - 2020 09/05/2019  

Οι ενδιαφερμενοι για εκπνηση προπτυχιακς διπλωματικς εργασας στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, παρακαλονται να δουν τις προποθσεις καθς και τη διαδικασα υποβολς υποψηφιτητας στο σνδεσμο  https://www.atmosphere-upatras.gr/news/proptyxiakes-diplomatikes

 

Ο Δ/ντης του ΕΦΑΠ^2

Α. Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς

 ...

(4 ) 06/05/2019  

Το συμπληρωματικ εργαστριο, για λα τα Τμματα, θα γνει την Τετρτη 08/05/2019 απ 15.00-18.00

 ...

/ 04/05/2019  

σες/οι φοιττριες/τς χουν απουσα στο Εργαστριο Προγραμματισμο Η/Υ ΙΙ και δεν την χουν αναπληρσει δη, θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση σε να απ τα Τμματα της Τρτης 7/5 σε να απ τα Τμματα της Πμπτης 9/5.

Θα πρπει να σημειωθε τι στα Τμματα της Τρτης και της Πμπτης 13:00-14:00 και 14:00-15:00 οι κενς θσεις εναι περιορισμνες.

Στο Τμμα της Τρτης 15:00-16:00 υπρχουν αρκετς κενς θσεις.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

22/04/2019  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς που χουν ολοκληρσει τη διαδικασα δλωσης μαθημτων θα πραγματοποιηθε απ την Τετρτη 10 Απριλου ως και την Κυριακ  2 Ιουνου 2019.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

17/04/2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 2η προδος στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την Τετρτη 8 Μαου 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σ. Φωτπουλος

 ...

- 15/04/2019  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα χειμερινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

. 2018-2019 - 15/04/2019  
Δηλσεις  Μαθημτων Εαρινο Εξαμνου ακ. τους 2018-2019 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 12/05/2019.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2019 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

& _ & 2018-2019 12/04/2019  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 12.04.2019 ως και την Κυριακ 12.05.2019.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2019 11/04/2019  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την Δευτρα 06/05/2019 και Τρτη 07/05/2019 απ 8.30 ως 14.30
στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν. 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου, για τους οποους θα διοργανωθε σεμινριο στο Αγρνιο σε ημερομηνα που θα ανακοινωθε αργτερα γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ "Δημσια Υγεα" του Τμματος Ιατρικς.
 
Σας αποστλλουμε την απφαση της Συγκλτου για το σεμινριο. Το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας (http://osh.upatras.gr).
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ...

09/04/2019  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ το διστημα 10/4 με 6/5. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

2019 04/04/2019  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η Τελετ Ορκωμοσας της Τρτης 16/04 θα γνει στην Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης» (α’ ροφος Κτιρου Διοκησης – Πρυτανεα) και ρα 10:00π.μ.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 09:00-09:10.

Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
5063 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5271 ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5090 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
5293 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2064 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1019813 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5334 ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΙΚΗ
5336 ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5543 ΜΠΑΚΑΣ ΟΡΦΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛ
5832/1002479 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
2826 ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΣΗΜΩ
5556 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
5758/1002448 ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1020201 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5571 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5816/1002525 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1020273 ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5003 ΣΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5389 ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4443 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5210 ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
5616 ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Το πτυχο απονμεται σε δημσια τελετ ορκωμοσας και απονομς πτυχων,ενπιον των Πρυτανικν Αρχν.
- Οι υπ ορκωμοσα απφοιτοι συμμετχουν στην τελετ με την τβεννο του Πανεπιστημου Πατρν. Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να προσρχονται τουλχιστον 30 λεπτ πριν απ την ναρξη της τελετς, προκειμνου να περιενδυθον την τβεννο. Μετ το πρας της τελετς, επιστρφουν υποχρεωτικ & ενυπογρφως την τβεννο.
- Η επδοση των πτυχων/διπλωμτων γνεται κατ’ αλφαβητικ σειρ.
- Επειδ η τελετ ορκωμοσας αποτελε μια σημαντικ στιγμ τσο για τους αποφοτους σο και για τις οικογνεις τους, μεριμνται στε να πραγματοποιηθε σε ατμσφαιρα πολιτισμο και ευπρπειας, πως αρμζει σε Ακαδημακ δρυμα. Ως εκ τοτου, απαγορεεται η κατανλωση ποτο και φαγητο εντς της Αθουσας διεξαγωγς των τελετν, καθς και η χρση ειδν πρτι (σερπαντνων, κομφετ, καραμουζν κλπ.) τσο εντς της Αθουσας Τελετν και των κοινχρηστων χρων του Κτιρου Διοκησης - Πρυτανεας, σο και στον περιβλλοντα χρο της Πανεπιστημιοπολης.
- Μρος και ολκληρη η τελετ εναι πιθαν να βιντεοσκοπεται και να φωτογραφζεται απ επαγγελματες φωτογρφους. Η φωτογρφιση εναι προαιρετικ και δεν αποτελε σοδο του Πανεπιστημου Πατρν.

 ...

- 2/4 02/04/2019  

Τρτη 2/4, 16:00, Αθουσα Φ7

Μπλκος Κωνσταντνος

“Κβαντικο αλγριθμοι”

 ...

NEUTRONS FOR MEMBRANE BIOPHYSICS 31/03/2019  

School: Neutrons for membrane biophysics

15-19 July 2019, Garching (near Munich), Germany

Membrane biophysics is the study of the physico-chemical environment around the cell and the organelles inside the eukaryote cell, the lipid bilayer. The ability of this structure to provide selective transport properties into and out of the cell underpin its role as the interface between the cell and its environment, but also within the cell, where organelles rely for functioning on the transport properties of their membranes.

  The organised school will be an international meeting with contributions from leading neutron scattering and deuteration facilities. Together with contributions by academic researchers there is a great potential impact for neutron scattering over a diverse range of scientific problems. We will focus on the three experimental techniques (neutron reflectivity, neutron lamellar diffraction and small angle neutron scattering) and the structural perspective that these techniquesgive on the arrangements of lipids into bilayers, the solubilisation of small molecules and interactions of larger biomolecules with lipid bilayers. These generic problems have wide relevance including the fields of food science, the plant sciences, biotechnology, structural biology and more general problems involving the physico-chemistry of lipid bilayers. There will be hands on experience in producing good quality samples and the measurement and analysis of data on world class neutron instrumentation. Deuteration is an indispensable adjunct to the structural perspective of neutron scattering which allows the experimentalist to highlight and resolve very specific molecular detail. An important aspect of this workshop is to provide a context for molecular deuteration from experts, well versed in the power, and importantly the limitations of the technique.

  Additionally we will give instruction, and provide software for, traditional methods of data analysis, modelling of SANS and reflectivity data, and unit cell reconstructions of diffraction data. We will also examine the possibilities in the use of molecular dynamics simulations for direct comparison with scattering derived models.

Organisers:
Dr. Chris Garvey (Uni. Malmo, LINX)
Dr. Alexandros Koutsioumpas (JCNS @ MLZ)

Registration starts in the beginning of April

web page: http://www.fz-juelich.de/jcns/SINE2020 [1]

 ...

26/3 24/03/2019  

Η ομιλα της Τρτης 26/3 του Δρ. Μπλκου Κωνσταντνου με ττλο "Κβαντικο αλγριθμοι", στα πλισια των ομιλιν Κβαντικς Θεμελωσης και Πληροφορας αναβλλεται και μεταφρεται για την επμενη Τρτη 2/4 στις 16:00 στην αθουσα Φ7.

 ...

_ 22.03.2019 22/03/2019  
Το μθημα της Κυματικς σμερα Παρασκευ 22/3/2019 θα γνει στις 13:00- 15:00.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

21/03/2019  

Η 1η «προδος»  στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την ερχμενη Τετρτη 27 Μαρτου και ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 

 ...

2018-2019 20/03/2019  

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, η διανομ συγγραμμτων για το εαριν εξμηνο θα ξεκινσει την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 17 Μαου 2019.

Οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθον την Παρασκευ 3 Μαου 2019.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους σε ημερομηνες που θα ανακοινωνθον αργτερα και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

- 19/3 18/03/2019  

Τρτη 19/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Αναστπουλος Χρης

“Tο πρβλημα της πληροφορας στις μελανς οπς”

Το 1974 ο Hawking απδειξε τι οι μελανς οπς εκπμπουν θερμικ ακτινοβολα. Αυτ το αποτλεσμα φανεται να χεις ως συνπεια τι στην πορεα της βαρυτικς κατρρευσης υπρχει απλεια φυσικς πληροφορας, κτι που για πολλος σημανει παραβαση βασικν νμων της φυσικς. Στην ομιλα θα αναλσουμε αυτ το ζτημα, εξετζοντας τις βασικς εναλλακτικς που χουν προταθε την τελευταα 30ετα και τις συνπεις τους.

 ...

18/03/2019  

Απ Τρτη 19/3 το ωρριο της βιβλιοθκης του τμματος αλλζει. Το καινοριο ωρριο λειτουργας εναι:

Τρτη     10:00-13:00

Πμπτη  10:00-13:00

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

18/03/2019  

Υπρχουν θσεις για εκπνηση διδακτορικς διατριβς σε θματα Κβαντικς Βιολογας
στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Κρτης

Υπεθυνος Καθηγητς: Κομνης Ιωννης (ikominis@physics.uoc.gr)

Θμα: Κβαντικ Βιολογα

Πληροφορες: Καθ. Σ. Κουρς (couris@upatras.gr)

 

 ...

- 12/3 11/03/2019  

Τρτη 12/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Κλλας Νικλαος

"Θερμοδυναμικ του διμερος εναγκαλισμο"

Στην ομιλα αυτ θα δοθε μα επισκπηση της θερμοδυναμικς δομς του διμερος εναγκαλισμο. Συγκρνοντας τον με την αξιωματικ θεμελωση της θερμοδυναμικς δεχνεται ὸτι για συστματα πεπερασμνων διαστσεων οι δο θεωρες δεν εναι ισοδναμες. Η ὶδια προσγγιση χρησιμοποιεται για να δειχτε η πλρης αντιστοιχα στο ασυμπτωτικ ὸριο για καθαρς καταστσεις. Για τις μικτς καταστσεις περιγρφεται μια διαφορετικ μθοδος για την κατασκευ του δετερου νμου της θερμοδυναμικς η οποα εφαρμζεται γενικεοντας την συνθη κλση των τοπικν μετασχηματισμν με κλασικ επικοινωνα (LOCC) στους ασυμπτωτικς μη εναγκαλιστικος μετασχηματισμος (SEPP(ε)).

 ...

2019 08/03/2019  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 16ης Απριλου 2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Τετρτη 20/03/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας (θα ανακοινωθε αργτερα), προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

- 6/3 05/03/2019  

Τετρτη 6/3, 16:00, Αθουσα Φ7

Μαντ Ζαμπλη

“Κανονικ κβντωση ανηγμνων βαρυτικν δρσεων με συμμετρες υπ συνθκη”

Οι συμμετρες παζουν σημαντικ ρλο σε λους τους τομες της φυσικς, καθς απλοποιον τη μελτη των φυσικν συστημτων. Στην περπτωση της βαρτητας, χρησιμοποιομε τις συμμετρες αυτς για την ολοκλρωση τσο των κλασικν σο και των κβαντικν συστημτων που χουν προκψει απ την κανονικ κβντωση του κλασικο συστματος, μσω της επιβολς των συμμετριν ως τελεστς στην κυματοσυνρτηση. Συνθη συστματα που μελετνται με αυτ τη μεθοδολογα εναι τα ομογεν κοσμολογικ πρτυπα αλλ και λλα βαρυτικ συστματα ετε αμιγς βαρυτικ ετε συζευγμνα με υλικ πεδα, καθς σε αυτ τα συστματα οι βαθμο ελευθερας ανγονται σε συναρτσεις μνο μιας παραμτρου (συνθως του χρνου της ακτινικς απστασης). να παρδειγμα με ιδιατερο φυσικ ενδιαφρον που θα παρουσιαστε εναι το πρτυπο FLRW συζευγμνο με να μαζο βαθμωτ πεδο.

 

 

 ...

(4 ) 04/03/2019  

Λγω της αργας της Καθαρς Δευτρας, το Τμμα της Δευτρας του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν, θα πραγματοποισει την εργαστηριακ σκηση την Τετρτη 13/03/2019 απ 13.00-16.00.

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

04/03/2019  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», της κατεθυνσης «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν –Φωτονικ», που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα «Φασματοσκοπες Λιζερ», να επικοινωνσουν μεσα με τον διδσκοντα.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

04/03/2019  

Οι παρακτω φοιτητς παρακαλονται να προσλθουν την Τρτη 5/3/2019 και ρα 11:00στο χρο του εργαστηρου για ενημρωση και χωρισμ σε ομδες.

Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.
 

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1048673

16

ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ

1019737

2

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΑΒΒΙΝΑ

1049919

17

ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1048696

3

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5725

18

ΜΑΥΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ

1049554

4

ΚΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1048676

19

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1048622

5

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1019474

20

ΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1019998

6

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5803

21

ΝΑΖΙΡΗ ΦΩΣΤΗΡΑ

1049924

7

ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

1048694

22

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1020061

8

ΚΑΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5512

23

ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ-ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

1020238

9

ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1029559

24

ΠΟΓΙΑΤΖΙΗ ΜΑΡΙΑ

5764

10

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

5709

25

ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1048569

11

ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1019611

26

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1002841

12

ΚΟΣΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5805

27

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ

5662

13

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΗ

1048629

28

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5771

14

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

1022976

29

ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

5205

15

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4943

30

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

5672

 

 

Μνυμα 1 απ 71
 ...

/ - 03/03/2019  

Στα γγραφα στο eclass του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ-Εργαστριο, μπορετε να βρετε τα τελικ τμματα του εργαστηρου.

Προσοχ, χουν γνει μικρς αλλαγς, επειδ καταργθηκε το τμμα της Πμπτης 15:00-16:00.

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ, θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 05/03/2019 και αντστοιχα για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 07/3/2019.

Για οποιοδποτε πρβλημα, μπορετε να επικοινωνσετε με τον υπεθυνο των εργαστηρων κ. Αναστασπουλο Βασλη (vassilis@upatras.gr)

 

Ο Διδσκων,

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

- 2019 01/03/2019  

Διαλξεις Κβαντικς Πληροφορας και Θεμελωσης της Κβαντικς Φυσικς

Πργραμμα Μαρτου 2019

 

Τετρτη 6/3, 16:00

Μαντ Ζαμπλη

“Κανονικ κβντωση ανηγμνων βαρυτικν δρσεων με συμμετρες υπ συνθκη”

 

Τρτη 12/3, 16:00

Κλλας Νικλαος

“Η Θερμοδυναμικ του Εναγκαλισμο”

 

Τρτη 19/3, 16:00

Αναστπουλος Χρης

“Tο πρβλημα της πληροφορας στις μελανς οπς”

 

Τρτη 26/3, 16:00

Μπλκος Κωνσταντνος

“Κβαντικο αλγριθμοι”


 

Οι διαλξεις θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Φ7 στο Β’ κτριο του τμματος Φυσικς

 ...

Lasers 26/02/2019  

Την Παρασκευ 1/3/2019 η διδασκαλα του μαθματος "Εφαρμογς των Lasers" θα γνει εκτκτως στις 9.00 π.μ. στην αθουσα Φ2 αντ στις 12.00 στην αθουσα Φ7 που ταν να γνει σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο Διδσκων

Μιχλης Φακς

 ...

Erasmus + / 2019-2020 26/02/2019  

Την Πμπτη, 28/2, 12:00, στην αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος), θα πραγματοποιηθε ενημερωτικ συνντηση για τους φοιτητς/φοιττριες (αφορ λους τους κκλους σπουδν) που ενδιαφρονται για σπουδς στο εξωτερικ μσω του προγρμματος Erasmus+.

Διρκεια υποβολς αιτσεων: 26 Φεβρουαρου - 8 Μαρτου 2019

Περισστερες πληροφορες μπορετε να βρετε στους συνδσμους:

http://www.physics.upatras.gr/pages/gr/Erasmus_GR.php

http://www.upatras.gr/el/node/8231

 

Ανδρας Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Πατρν

 ...

, 25/02/2019  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν να εγγραφον στη σελδα του μαθματος στο eclass.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

22/02/2019  

Την Τετρτη 27/02/2019, στις 09.45, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου-Β Φυσικς), θα γνουν οι παρουσισεις των παρακτω Μεταπτυχιακν Διπλωματικν Εργασιν:

 • Αλιμσης Βασλης (AM 1002498)

“Υλοποηση του κλασματικο μοντλου της αρτηριακς ιξωδοελαστικτητας”

 • Βση Κων/νος (AM 1002473)

“ Σχεδαση κυκλωμτων διαφοριστ-βαθυπερατο φλτρου κλασματικς τξης για την μεωση του θορβου στο ηλεκτροκαρδιογρφημα”

 • Μπιζνης Βασλης  (AM 1003463)

“ Σχεδαση ελεγκτ κλασματικς τξης για τον λεγχο της στθμης του υγρο σε δο αλληλοεπιδρσες δεξαμενς”

 • Παπαχριστοπολου Ζω (AM 1002465)

“ Σχεδιασμς εξομοιωτ κλασματικς τξης της διεπαφς ηλεκτροδου του καρδιακο ιστο”

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

Erasmus+ 22/02/2019  

Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται για Σπουδς Πρακτικ με το Πργραμμα Erasmus+, προσκαλονται στην ανοικτ Ημερδα Eνημρωσης Erasmus+ που διοργαννει το Τμμα Διεθνν Σχσεων τη Δευτρα 25/02/2019, ρα 10:00 στο Συνεδριακ & Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστμιου Πατρν.

Περισστερες πληροφορες εναι διαθσιμες στην ιστοσελδα: http://www.upatras.gr/el/node/8225

 

 

Ανδρας Καζαντζδης

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 ...

- 22/02/2019  

Στην ιστοσελδα του μαθματος "Εργαστριο Φυσικς ΙΙ" στο eclass χουν ανακοινωθε τα εργαστηριακ τρωρα. Η εγγραφ των φοιτητν στα εργαστηριακ τρωρα γνεται αποκλειστικ στην ηλεκτονικ πλατφρμα.

Διρκεια εγγραφν: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2019, 09:30 ως ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/2019, 14:30.

Για ο,ποιοδποτε τεχνικ πρβλημα οι φοιτητς μπορον να επικοινωνσουν με την Υπεθυνη του Εργαστηρου Φυσικς ΙΙ

 

Π. Καραχλιου (pkara@upatras.gr)

 ...

- 21/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ 
σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Τετρτη 27/2,
στις 10πμ, στην αθουσα Φ2,
Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα,
καλονται να εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

& 2019 20/02/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 18 Μαρτου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 20 Μαρτου 2019 και ρα 10:30
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

.. 407/80 20/02/2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

 

 

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2018-2019 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απφασης του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:

           

            1) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ

            2) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ - Εργαστριο

           

 

Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 10.03.2019 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους.

 

Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

Βασλειος Αναστασπουλος

Καθηγητς

 ...

.. 407/80 19/02/2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80
 
 
Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ: 7/21.01.2019 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2018-2019 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ.175311/Z2/18-10-2018 απφασης του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:
           
            1) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ
            2) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ - Εργαστριο
           
 
Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 10.03.2019 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους.
 
Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.
 
Ο Πρεδρος του Τμματος
Βασλειος Αναστασπουλος
Καθηγητς
 ...

: 19/02/2019  

Η ναρξη του μαθματος θα γνει την Τετρτη 27/2, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Απ το διδσκοντα

 

 ...

- 2019 18/02/2019  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος οι οποοι επιθυμον να συμμετχουν στις Τελετς Απονομς ΔΜΣ και Ορκωμοσας Διδακτρων Μαρτου 2019, να καταθσουν σχετικ ατηση στη Γραμματεα του Τμματος μχρι την Τετρτη 27.02.2019 (ατηση επισυνπεται).

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

I 18/02/2019  

Οι εγγραφς αρχζουν την Πμπτη 21 Φεβρουαρου 2019 και ρα 11π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι τη Δευτρα 25 Φεβρουαρου και ρα 11π.μ.

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 8ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση: eclass.upatras.gr στο μθημα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:

Δευτρα 5-8

Τρτη 5-8

Τετρτη 2-5

Πμπτη 1-4

 

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπ των Διδασκντων.

 ...

18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Τετρτη 27/2, στις 10πμ, στην αθουσα Φ2, Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

... 18/02/2019  

Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας να προσλθουν για εγγραφ στο χρο του εργαστηρου απ 25/2 ως και 1/3/2019.

Το εργαστριο διδσκεται Τρτη 11:00-14:00. Θα γνουν δεκτο περ τους 30 φοιτητς και θα δοθε προτεραιτητα στους φοιτητς της κατεθυνσης Ενργεια & Περιβλλον.

Ο χωρισμς των φοιτητν σε ομδες θα γνει την Τρτη 5/3/2019 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου. Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.

 

Εκ του εργαστηρου

 ...

18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα (επιλογς 8ου εξαμνου) "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να ρθουν σε συνντηση με το διδσκοντα την Τετρτη 20/2/2019 στις 15:00 στο γραφεο του.

Ο Διδσκων

Λεωνδας Παλλης "

 ...

ӻ 18/02/2019  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα σε ναν απ τους διδσκοντες μχρι την Παρασκευ 22-02-2019.

afterzis@upatras.gr, terzis@physics.upatras.gr vxloukop@physics.upatras.gr

 

Οι διδσκοντες

Ανδρας Τερζς                Βασλειος Λουκπουλος

Καθηγητς                     Αν/της Καθηγητς

 ...

- 16/02/2019  
Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα
Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς (επιλογς 8ου εξαμνου
κατεθυνσης Υλικν Τεχνολογας), σε συνντηση με τους διδσκοντες
την Τετρτη 20/2/2019 στις 14:00 στο γραφεο του κ. Σκαρλτου.
 
Οι Διδσκοντες:
Δ. Σκαρλτος, Λ.Παλλης"
 ...

- 16/02/2019  
Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την ερχμενη  
Πμπτη 21/2/2019  στις 15:00 ΑΚΡΙΒΩΣ στο Α11
σμφωνα
με το ωρολγιο πργραμμα.
 
Ο Διδσκων: Δ. Σκαρλτος"
 ...

, 15/02/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν θα ξεκινσουν τη Δευτρα 25/2 και σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

15/02/2019  

 

Οι παραδσεις του μαθματος "Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος" θα ξεκινσουν την Τετρτη 20/2/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο διδσκων

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 ...

15/02/2019  

Οι παραδσεις του μαθματος Εισαγωγ στη Φυσικ Στερες Κατστασης θα ξεκινσουν την Πμπτη 21 Φεβρουαρου.

 

Ο Διδσκων

Αναστασπουλος Δημτρης.

 ...

15/02/2019  

Η ναρξη του μαθματος "Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ" θα γνει την Τρτη 26 Φεβρουαρου 2019. 

 

Ο Διδσκων,

Μνος Πασπαλκης

 ...

14/02/2019  

ΟΙ παραδσεις του μαθματος ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ, του 6ου εξαμνου θα ξεκινσουν στις 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Διδσκων

Καθ. Σ. Κουρς

 ...

14/02/2019  

Η ναρξη των προπτυχιακν μαθημτων του Εαρινο Εξαμνου του Ακαδημακο τους 2018-2019

του Τμματος Φυσικς θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 18 Φεβρουαρου 2019

σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα που χει ανακοινωθε στο site του Τμματος.

 ...

- 14/02/2019  

Καλονται οι πρωτοετες φοιτητς, οι οποοι χουν λθει με ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ απ λλα Πανεπιστμια και ΔΕΝ χουν παρακολουθσει το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, να παρακολου­θ­σουν το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, στε να χουν τη δυνατ­τη­τα εγγραφς τους στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ.

 

Το μθημα θα γνει την ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019 και ρα 1-3μ.μ. στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο Γ Κτιρου Φυσικς)

 

Παρακαλονται οι ως νω φοιτητς να επικοινωνσουν ΑΜΕΣΑ με τη συντονστρια του Εργαστηρου Φυσικς Ι, κ. Στ. Γεωργ.

Η παρακολοθηση – σμφωνα με τον Οδηγ Σπουδν του Τμματος -  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Στ. Γεωργ

 ...

– 2019 14/02/2019  

Το μθημα "Γενικ Βιολογα" θα γνεται κθε Τετρτη, 16:00-19:00, στην Αθουσα 026 του Τμματος Βιολογας (στο ισγειο απναντι απ τη Γραμματεα).

Οι παραδσεις ξεκινον την Τετρτη, 20/2/2019 στις 4 μμ.

 

Κλει Αναστασοπολου & Ηλας Καζνης

 ...

, 11/02/2019  

Παρακαλονται οι επ πτυχω φοιτητς που ενδιαφρονται να εξετασθον στο μθημα να επικοινωνσουν μεσα (και χι αργτερα απ την Τρτη 12/2) με τη διδσκουσα Π. Καραχλιου (pkara@upatras.gr).

 ...

( ) 11/02/2019  

Σας ενημερνουμε τι η Σγκλητος, αποφσισε να εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα, στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

 

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο).

• Η επανεξταση επιτρπεται κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρζονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος, σμφωνα με απφαση της Γ.Σ. του Τμματος.

 ...

“ ” (8 ) 10/02/2019  

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που χουν πρθεση να δηλσουν το μθημα “Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν” στο εαριν εξμηνο να εγγραφον στο eclass, το αργτερο μχρι την Κυριακ 17/02/2019 (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994)).

Για να μπορσετε να ανταπεξλθετε στην  παρακολοθηση του εργαστηρου, καλ θα εναι να χετε  παρακολουθσει σε προηγομενο εξμηνο την αντστοιχη θεωρα, δηλαδ τη θεωρα του μαθματος “Ψηφιακ Ηλεκτρονικ”.

Την Τρτη 19/02/2019 και ρα 10:00 στο χρο του εργαστηρου (Β' Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος) θα γνει η πρτη συνντηση στε να ενημερωθον σοι ενδιαφρονται να δηλσουν το μθημα για τις διαδικασες και τις απαιτσεις του εργαστηρου.

Η ναρξη του εργαστηρου θα γνει την Τρτη 26/02/2019 και ρα 9:45 στον χρο του εργαστηρου (ΒΚτριο Φυσικς, 2ος ροφος).

Ρο 10/02/2019

Η υπεθυνη του Εργαστηρου,

Κοκιου Γεωργα

 ...

/ 10/02/2019  

Οι εγγραφς στο Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθον απ την Δευτρα 11/02/2019 ως και την Τετρτη 27/02/2019 (ρα 23:59) στο eclass του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ-Εργαστριο (PHY2003).

Το εργαστριο θα εναι διρκειας 1 ρας και θα υπρχουν 6 συνολικ  εργαστηριακ τμματα αν εβδομδα.

Τα εργαστηριακ τμματα εναι τα εξς:

1) Τρτη 13:00-14:00

2) Τρτη 14:00-15:00

3) Τρτη 15:00-16:00

4) Πμπτη 13:00-14:00

5) Πμπτη 14:00-15:00

6) Πμπτη 15:00-16:00

Κθε εργαστηριακ τμμα χει μγιστη χωρητικτητα 30 ατμων και θα πραγματοποιεται στο χρο του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Η διανομ του Φυλλαδου του εργαστηρου θα γνει την Πμπτη 28/02/2019 και την Παρασκευ 01/03/2019 απ τις 10:00-13:30 στο χρου του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Προσοχ σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Τρτης στο Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Πμπτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

Αντστοιχα, σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Πμπτης στο  Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Τρτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

 Προσοχ, η εγγραφ σας στο eclass δεν σημανει και ταυτχρονη εγγραφ στην ηλεκτρονικ γραμματεα. Για την εγγραφ σας, στην ηλεκτρονικ γραμματεα για τα μαθματα του εαρινο εξαμνου, θα βγει σχετικ ανακονωση στο site του Τμματος Φυσικς απ την γραμματεα του τμματος.

Προσοχ, μπορε να γνει συγχνευση τμημτων σε περπτωση που κποια τμματα δεν χουν συμπληρωθε. Θα βγει σχετικ ανακονωση των τελικν τμημτων.

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 05/03/2019 και αντστοιχα για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 07/3/2019.

Το εργαστριο θα διαρκσει για 9 εβδομδες.

Θα πρπει να χετε πντα μαζ σας το Φυλλδιο, καθς και τους κωδικος εισδου στον υπολογιστ που σας εχε δοθε στο Εργαστριο Προγραμματισμο Ι.

Για οποιοδποτε πρβλημα να επικοινωνσετε με τον Υπεθυνο του Εργαστηρου κ. Αναστασπουλο Βασλη vassilis@upatras.gr

 

Ρο, 10/02/2019

Ο υπεθυνος του Εργαστηρου,

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

/ 07/02/2019  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στο αμσως προσεχς διστημα θα προκηρυχθε μια (1) θση επιστημονικο συνεργτη / υποψφιου διδκτορα με σμβαση εργασας στο Ινστιτοτο Νανοεπιστμης και Νανοτεχνολογας του ΕΚΕΦΕ «Δημκριτος» (Εργαστριο Νανοτεχνολογας και Μικροσυστημτων) στο πλασιο υλοποησης του ερευνητικο προγρμματος / ργου με ττλο «Low Cost Carbon Nanotubes Photodetectors ($CNTPD)». Η θση αφορ στην ρευνα και ανπτυξη πρωττυπου φωτοανιχνευτ ευρες φσματος βασισμνου στους νανοσωλνες νθρακα με ταυτχρονη εκπνηση διδακτορικς διατριβς, μεσα συνδεδεμνης με την παραπνω ρευνα.
Απαρατητα προσντα για την επιλογ στην παραπνω θση εναι η κατοχ:
 1. Πτυχου AEI, Τμματος Φυσικς Χημεας, Χημικν Μηχανικν Θετικν Επιστημν Ηλεκτρολγων Μηχανικν συναφος ειδικτητας.
 2. Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης σχετικο με το αντικεμενο του προγρμματος (στη θεματικ περιοχ Φυσικς Στερες Κατστασης και Επιστμης Υλικν)
Επιπρσθετα θα συνεκτιμηθον τα ακλουθα:
 1. Συμμετοχ του υποψηφου σε επιστημονικς δημοσιεσεις /και ανακοινσεις επιστημονικν συνεδρων.
 2. Προηγομενη εμπειρα και γνση διεργασιν καθαρο χρου / και ηλεκτρικν / οπτοηλεκτρονικν μετρσεων.
 3. Γνση Αγγλικς γλσσας.
 4. λλα προσντα (π.χ. /και σε ερευνητικ προγρμματα, μετεκπαιδεσεις κλπ).
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισστερες πληροφορες οι ενδιαφερμενοι μπορον να επικοινωνον κατ τις εργσιμες ημρες και ρες με τον Δρα Δημτριο Βελεσιτη στο τηλφωνο 2106503202 και στο e-mail: d.velessiotis@inn.demokritos
 ...

(8 ) 07/02/2019  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (8ο εξμηνο)

 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν  (8ο εξμηνο) θα γνουν την Πμπτη 14/02/2019, απ 11.00-12.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • To Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν (8ο εξμηνο) θα ξεκινσει την Δευτρα 04/03/2019 και η 1η εργαστηριακ σκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθε στο χρο των PC Lab στις 15.00

Ρο, 07/02/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς    

 ...

(4 ) 06/02/2019  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4ο εξμηνο)

Οι ρες των εργαστηριακν τμημτων εναι:

 • Δευτρα            09.00-12.00
 • Τρτη                10.00-13.00
 • Τετρτη            10.00-13.00
 • Πμπτη            10.00-13.00
 • Παρασκευ       10.00-13.00
 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο θα γνουν την Τρτη 12/02/2019, απ 10.00-12.00, και την Παρασκευ 15/02/2019, απ 11.00-13.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • To Εργαστριο Ηλεκτρονικν θα ξεκινσει την Δευτρα 25/02/2019

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση για λα τα τμματα θα γνει στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος (1ος ροφος), και αφορ το πργραμμα ανλυσης κυκλωμτων SPICE.

Θα πρπει να χει γνει μελτη της αντστοιχης θεωρητικς παρουσασης που υπρχει στο Παρρτημα των σημεισεων του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν.

Το πργραμμα για την 1η εργαστηριακ σκηση φανεται παρακτω:

 • Τμμα Δευτρας:                        25/02/2019  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τρτης:                            26/02/2019  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τετρτης:                        27/02/2019  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Πμπτης                          28/02/2019  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Παρασκευς                    01/03/2019  απ  10.00-11.30

Ρο, 06/02/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                       

 ...

06/02/2019  

Καλονται σοι φοιτητς επιθυμον να συμμετσχουν στην διημερδα που οργαννει η ΕΦΙΕ στο ΤΕΙ της Πτρας, για τις μη ιοντζουσες ακτινοβολες που θα παρουσιασθον θματα που αφορον λες τις εφαρμογς τους:

να κνουν ατηση συμμετοχς:

 

Δρ Κωνσταντνος Κουτσογιννης
Αντιπρτανης Οικονομικν, Διοικητικν & Υποδομν
ΤΕΙ Δυτικς Ελλδος
Αναπληρωτς Καθηγητς Ιατρικς Φυσικς

τηλ: +302610369104

___________________________________________________
Διευθυντς Εργαστηρου Υγειο-Φυσικς
& Υπολογιστικς Νοημοσνης
Τμματος Φυσικοθεραπεας
ΤΕΙ Δυτικς Ελλδος
Ψαρν 6
25100 Αγιο
Τηλ: +302691061150
Fax: +302691061250
e-mail: ckoutsog@teiwest.gr,
_____________________________________________________________________

 ...

IV 06/02/2019  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙV  θα πραγματοποιηθον την  Τρτη     12-2-2019 (ρες 10:00 ως 12:00) και την Παρασκευ   15-2-2019  και ρες 11:00-13:00  στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος  κ.Κατσιδμας).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Πτρα 6-02-2019

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

7 05/02/2019  

Στο τλος της εξτασης του μαθματος Ψηφιακ Ηλεκτρονικ στις 4/2 στην αθουσα Φ7, βρθηκε μα τσντα.

ποιος την χει ξεχσει να την αναζητσει στην γραμματεα του Τμματος.

 

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

05/02/2019  

Yπρχει η δυναττητα σε φοιτητς του Τμματος Φυσικς που χουν δυσκολα να συμμετχουν στην εξταση του μαθματος τη Δευτρα 11/2/2019, να συμμετχουν στην εξταση την Παρασκευ 15/2/2019 και ρα 9:00 στην αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν.

 

Ευχαριστ,

Μνος Πασπαλκης

 ...

22/01/2019  


Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Τρτη 21/1 και Τετρτη 22/1. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

21/01/2019  

Η εξταση του μαθματος "Οπτικοηλεκτρονικ" μετατθεται για την Δευτρα 11/2 και ρα 4-7 στην αθουσα Φ4.

 

Ο Διδσκων.

 ...

18/01/2019  
Σας ενημερνουμε τι δθηκε παρταση ως την Κυριακ 20/1/2019 για την ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων μαθημτων και εργαστηρων χειμερινο εξαμνου ακαδημακο τους 2018-2019.
Παρακαλομε για την συμμετοχ σας καθς αυτ συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου εν ταυτχρονα υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα.
Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:
 
·         Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 
·         Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 
·         Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 
·         Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 
·         Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 
·         Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας
 
 
 ...

޻ 17/01/2019  

Το πργραμμα της εξεταστικς εναι διαθσιμο εδ.
 

 ...

17/01/2019  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους επ πτυχω φοιτητς,  θα πραγματοποιηθε την Πμπτη 24/01/2019.

Η ρα εξτασης εναι  12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 17/01/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς       

 ...

2017-2018 15/01/2019  

Η υποτροφα «Αλξανδρου Θεοδοσου» χορηγεται στον οικονομικ ασθενστερο απ τους φοιτητς που διακρθηκαν για την επδοσ τους στο πρτο τος σπουδν (ακαδημακ τος 2017-2018).

Η Συνλευση του Τμματος, προκειμνου να προβε στην επιλογ του οικονομικ ασθενστερου φοιτητ, παρακαλε τους κτωθι φοιτητς να προσκομσουν μχρι 25/01/2019 αντγραφο εκκαθαριστικο σημειματος της οικεας εφορας (οικονομικο τους 2018) και πρσφατο πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης.
 

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο.

1061088

ΘΑΜΠΕΤ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΑΟΥΜ

9,90
1061131 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9,49

1061087

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

8,49

1061101

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8,32

1061067 ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΗΛΙΑΝΑ

8,31

1061090 ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8,06

1055855 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

8,03

 

 ...

( ) 15/01/2019  

Η εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα διεξαχθε την Πμπτη, 31/1/19, 9:00-12:00, στην Αθουσα Τ16 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ).

 

Οι Διδσκοντες

Κλ. Αναστασοπολου και Ηλ. Καζνης

 ...

: 14/01/2019  

Στην Διδακτα λη του Ηλεκτρομαγνητισμο Ι εναι και οι Παργραφοι Η11.8 και Η11.9.

 

Ο διδσκων,

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

Y 14/01/2019  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον, παρακαλονται να στελουν μχρι την Κυριακ 20/01/2019 e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

α) τι θλουν να συμμετχουν στην εξταση του εργαστηρου που θα πραγματοποιηθε την Πμπτη 07/02/2019 στις 16:00.

β)    Ονοματεπνυμο

 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 14/01/2018
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς       

 ...

(10 & 12 ) 14/01/2019  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 25/01/2019 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2019.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

14/01/2019  

Οι εξετσεις των μαθημτων επιλογς θα γνουν τις παρακτω ημερομηνες:

- Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ (επ πτυχω εξταση), Παρασκευ 1/2/2019 και ρες 9:00-12:00 στην αθουσα ΑΘΕ 4.

- Οπτικοηλεκτρονικ, Παρασκευ 15/2/2019 και ρες 9:00-12:00 στην αθουσα Φ4.

 

Ο Διδσκων.

 ...

E 11/01/2019  

Η εξταση του μαθματος "Θεωρα Ομδων και Εφαρμογς στη Φυσικ" θα διεξαχθε την Τρτη 22-01-2019, 12:00-15:00  στην αθουσα 342 του Τμματος Βιολογας/Μαθηματικν.

Ο διδσκων

Α. Αρβανιτογεργος

 ...

2018 - 2019 10/01/2019  

Οι δηλσεις συγγραμμτων παρατενονται μχρι την *Παρασκευ 18 Ιανουαρου 2019*, εν η διανομ συγγραμμτων στους φοιτητς θα ολοκληρωθε την *Παρασκευ 01 Φεβρουαρου 2019*.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για οποιαδποτε διευκρνιση μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς του Ευδξου.

 ...

07/01/2019  

Οι παρουσισεις των εργασιν θα γνουν Τρτη και Τετρτη την ρα του μαθματος.

Η παρουσα λων (ανεξαρττως αν χουν εκπονσει εργασα χι) εναι απαρατητη.

 

Η διδσκουσα

 ...

- 3 04/01/2019  

Η 3η προδος του μαθματος "Θεωρα Σημτων και Κυκλωμτων" θα γνει την Τετρτη 9 Ιανουαρου ρα 09.00-11.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 ...

2018-19 21/12/2018  
Σας ενημερνουμε τι απ το Υπουργεο Παιδεας δθηκε παρταση της περιδου διανομς και δηλσεων συγγραμμτων για τους φοιτητς.
Επισημανεται τι οι δηλσεις συγγραμμτων παρατενονται μχρι την *Παρασκευ 11 Ιανουαρου 2019*, εν η διανομ συγγραμμτων στους φοιτητς θα ολοκληρωθε την *Παρασκευ 25 Ιανουαρου 2019*.
Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.
Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

Perimeter Institute 11/12/2018  

Το θεριν πργραμμα Θεωρητικς Φυσικς για προπτυχιακος φοιτητς του Perimeter Institute προσκαλε εξαιρετικος λληνες φοιτητς να ενταχθον στην ερευνητικ κοιντητα του για να πλρως χρηματοδοτομενο θεριν σχολεο δο εβδομδων. Επσης δκα φοιτητς θα αποτελσουν μρος ενς χρηματοδοτομενου προγρμματος πρακτικς σκησης το καλοκαρι του 2019. Οι φοιτητς θα μθουν ερευνητικ εργαλεα και δεξιτητες συνεργασας στο πολ-επιστημονικ περιβλλον του μεγαλτερου ανεξρτητου ερευνητικο κντρου θεωρητικς φυσικς στον κσμο.

Οι ενδιαφερμενοι μπορον να αιτηθον ετε μνο για το θεριν σχολεο,  ετε και για το σχολεο και για την πρακτικ σκηση. Για περισστερες πληροφορες, εδ

Η προθεσμα υποβολς αιτσεων εναι η 7η Ιανουαρου 2019.

 ...

/ : 11/12/2018  

Η εξταση του εργαστηρου θα διεξαχθε σμφωνα με τον παρακτω πνακα:

 

Ημρα (ρα)

Εργαστηριακ τμμα

Τρτη 15/1/2019 (14:00-14:55)

Τρτης 2-3μμ

Τρτη 15/1/2019 (15:00-15:55)

Τρτης 3-4μμ

Τετρτη 16/1/2019 (14:00-14:55)

Τετρτης 2-3μμ

Τετρτη 16/1/2019 (15:00-15:55)

Τετρτης 3-4μμ

Παρασκευ 18/1/2019 (13:00-13:55)

Παρασκευς 1-2μμ

 

 

Δικαωμα συμμετοχς στην εξταση χουν λοι σοι παρακολοθησαν το εργαστριο κατ τη διρκεια του χειμερινο εξαμνου 2018-2019 και δεν χουν περισστερες απ μα απουσες.

Αν κποιος απ τους φοιτητς μεγαλτερων ετν παρακολοθησε το εργαστριο σε προηγομενο εξμηνο και θλει να βελτισει τον βαθμ εργαστηρου πρπει να επικοινωνσει με τον κ. Δ. Μπακλη το αργτερο μχρι την Δευτρα 17/12/2018.

 

Τα θματα της εξτασης θα καλπτουν λη την εξεταστα λη και θα περιχουν:

(α) εκτελσεις τροποποισεις προγραμμτων του εργαστηριακο φυλλαδου, 

(β) ερωτσεις πολλαπλς επιλογς, συμπλρωσης σε Fortran και σε C++,

(γ) τη δημιουργα προγραμμτων σε γλσσα Fortran και σε C++.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξταση του εργαστηρου θα γνει ηλεκτρονικ μσα απ το eclass.upatras.gr (μπορετε να βρετε σχετικ «Προσομοωση» στις Ασκσεις).

Ο κθε φοιτητς θα πρπει να προσλθει στην εξταση με:

(α) το νομα (up10xxxxx) και τον κωδικ που χρησιμοποιε στο eclass.upatras.gr,

(β) την αστυνομικ φοιτητικ ταυττητ του δελτο μειωμνου εισιτηρου,

(γ) τις σημεισεις και τα βιβλα του.

 

 

Εκ του εργαστηρου

 ...

2018-2019 10/12/2018  

Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες του Προπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν λων των εξαμνων σπουδν τι η Ανανωση Εγγραφν - Δλωση Μαθημτων παρατθηκε μχρι και την κυριακ 16/12/2018.

Παρακαλονται σοι/ες φοιτητς/τριες δεν χουν ολοκληρσει την διαδικασα να προβον μεσα στις απαρατητες ενργειες.

 

Για τη Γραμματεα.

 ...

07/12/2018  

Τη Δευτρα 10 Δεκεμβρου 2018 στις 17:00-19:00 στο Α11, θα πραγματοποιηθε συμπληρωματικ μθημα στον Ηλεκτρομαγνητισμ Ι.

 

Βασλης Αναστασπουλος
 

 ...

I 05/12/2018  

Το συμπληρωματικ  του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθε την Πμπτη          

 13-12-2018 (ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.). Αφορ σους χουν παρακολουθσει

το εργαστριο ΙΙΙ και χουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

Εναι για λα τα τμματα (Τρτης, Τετρτης, Πμπτης και Παρασκευς).

Πτρα  5-12-2018

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

03/12/2018  

Την Τρτη  4.12.2018

ρα 12:15

στην αθουσα συνεδρισεων του Tμματος Φυσικς

θα πραγματοποιηθε η δημσια υποστριξη της  διδακτορικς διατριβς του υποψφιου διδκτορα

κ. Δημτριου Μοστου

με ττλο:

"Κβαντικ Πληροφορα και Θερμοδυναμικ της Γενικς  Θεωρας της Σχετικτητας: Η θερμικτητα στο φαινμενο Unruh".

 

Ο Επιβλπων

Χρης Αναστπουλος

 ...

2018-2019 03/12/2018  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι οι Κατατακτριες Εξετσεις για το ακαδημακ τος 2018-2019 θα γνουν ως εξς:

 

Δευτρα  10/12/2018

Μθημα:  “Μηχανικ – Ρευστομηχανικ”

ρα: 12.00 π.μ. - 14.00 μ.

 

Τρτη  11/12/2018

Μθημα: "Μαθηματικ"

ρα: 9.00π.μ. - 11.30μ.μ.

 

Τρτη  11/12/2018

Μθημα: Θερμτητα - Κυματικ - Οπτικ

ρα: 13.00μ.μ. - 15.00 μ.μ.  

 

Εκ της Γραμματεας

 ...

5/12 02/12/2018  

Tετρτη 5/12, 15:00, Αθουσα Φ7

Λαγουβρδος Μιχλης - “Βαρυτικ Αποσυμφωνα”

    Στην προσπθεια ενοποησης της Κβαντικς Θεωρας με τη Γενικ Σχετικτητα, τις περισστερες φορς γνεται η υπθεση τι το βαρυτικ πεδο εναι και αυτ κβαντισμνο, δηλαδ συνδεται με να σωματδιο που το ονομζουν γκραβιτνιο. Τι γνεται μως, εν η βαρτητα δε μπορε τελικ να περιγραφε ως κποια Κβαντικ Θεωρα Πεδου; Τα μοντλα που προβλπουν κβαντικ αποσυμφωνα λγω της επδρασης της βαρτητας, επιδικουν να εξηγσουν τι συμβανει ταν χουμε να 'κλασικ' πεδο βαρτητας που να αλληλεπιδρ με τα κβαντικ συστματα.

 ...

V( ) 29/11/2018  

      Το συμπληρωματικ  του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθε  την  Πμπτη       6-12-2018 (ρες 13:00 ως 16:00) .

Εναι κοιν για λες τις ημρες και αφορ σους χουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

 

Πτρα  29-11-2018

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

28/11 27/11/2018  

Τετρτη 28 Νοεμβρου, 15:15, Αθουσα Φ7

Κολινη Θεοδρα

"Μη Μαρκοβιαν Δυναμικ Ανοικτν Κβαντικν Συστημτων"

Η σωστ περιγραφ της δυναμικς συμπεριφορς των ανοικτν κβαντικν συστημτων παζει βασικ ρλο σε πολλς εφαρμογς, πως στην μελτη της αποσυμφωνας, του εναγκαλισμο αλλ και στην κβαντικ τηλεμεταφορ και στην κβαντικ πληροφορα. Για την περιγραφ της δυναμικς αυτς, χρησιμοποιονται διφορες προσεγγσεις. Μα απ τις προσεγγσεις αυτς εναι και η Μαρκοβιαν προσγγιση, η οποα περιγρφει μια δυναμικ του ανοικτο κβαντικο συστματος χωρς μνμη και συνθως οδηγε σε μια μη αναστρψιμη απλεια κβαντικν χαρακτηριστικν. Ωστσο, σε πολλς εφαρμογς τα ανοικτ συστματα παρουσιζουν ντονα φαινμενα μνμης και αναβωση πραγματικν κβαντικν ιδιοττων πως η κβαντικ συνοχ και ο εναγκαλισμς, που δεν μπορον να περιγραφον με την Μαρκοβιαν προσγγιση. τσι για την περιγραφ ττοιων ιδιμορφων φαινομνων κρνεται απαρατητος ο ορισμς της μη Μαρκοβιανς δυναμικς. Στην ομιλα αυτ, θα πραγματοποιηθε μια εισαγωγ στην μη Μαρκοβιαν δυναμικ των ανοικτν κβαντικν συστημτων. Αρχικ, θα δοθε ο ορισμς των ανοικτν κβαντικν συστημτων και των διφορων προσεγγσεων που χρησιμοποιονται για την περιγραφ τους. Τλος, θα περιγραφον διφορα παραδεγματα μη Μαρκοβιανς δυναμικς.

 ...

26/11/2018  

Στην ιστοσελδα της Πρακτικς σκησης χει αναρτηθε ο ενημερωμνος πνακας με τα αποτελσματα για το ακαδημακ τος 2018-2019.

Υπενθυμζεται στους φοιτητς τι την Πμπτη 29/11/2018 στις 1.00 μμ θα πραγματοποιηθε συνντηση με την Επιτροπ Πρακτικς σκησης του Τμματος στην αθουσα Φ5. 

 ...

2018 26/11/2018  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Τρτης 04/12 θα γνει στο Αμφιθατρο ΑΑ Κτιρου Διοκησης – Πρυτανεα και ρα 13:00.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 12:00-12:10.

 

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 1018952 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 5066 ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3 5802/1002478 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
4 5809/1002521 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
5 4318 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 5686/1002515 ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7 5665 ΑΡΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
8 5675/1002394 ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 5688/1002486 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10 4679 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
11 3619 ΔΡΟΣΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
12 1019347 ΖΙΑΚΑ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
13 1019362 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 4912 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15 1019427 ΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 1002553 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 5306 ΚΑΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
18 5681/1002541 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19 5452 ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20 5523 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
21 5706/1002493 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
22 1019690 ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
23 1019716 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 5889 ΛΙΜΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
25 1019858 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
26 1002434 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27 1019990 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
28 5347 ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
29 4968 ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30 5552 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
31 5678/1002395 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
32 5557 ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 5563 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 5364 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
35 5166 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
36 5167 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
37 1020222 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 5371 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 5657 ΠΑΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
40 5644 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41 5376 ΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
42 5580 ΡΕΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 4792 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
44 5868/1002418 ΣΑΛΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45 5378 ΣΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46 1020449 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47 5383 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48 5599 ΤΖΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
49 5203 ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50 5035 ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
51 5396 ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52 5690/1002519 ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
53 5731/1002385 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
 ...

26/11/2018  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ την Δευτρα, 26 Νοεμβρου 2018 ως και την Παρασκευ 11 Ιανουαρου 2019.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

22/11/2018  

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018 ΣΤΙΣ 1μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Φ5.

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2018 ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΦΑΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

 ...

21/11/2018  

Τα αποτελσματα για την Πρακτικ σκηση για το ακ. τος 2018-2019 χουν αναρτηθε στην ιστοσελδα της Πρακτικς σκησης.

Μ. Φακς

 

 

 ...

21/11 20/11/2018  

Τετρτη 21 Νοεμβρου, 15:15, Αθουσα Φ7

Αρμος Βασλειος

"Εφαρμοσμνοι Κβαντικο Υπολογιστς"

Τις τελευταες δεκαετες ο κλδος των κβαντικν υπολογιστν χει προχωρσει απ τα γραφεα των θεωρητικν υπολογιστν στα εργαστρια των πειραματικν και απ εκε στα ερευνητικ κντρα μεγλων εταιριν. Οι Google, IBM, Intel κλπ χουν δη αναπτξει τα πρτα πραγματικ μηχανματα σε σημεο που πλον ανταγωνζονται μεταξ τους. Συγκεκριμνα η IBM δνει την δυναττητα εδ και κποια χρνια να χρησιμοποισει το κοιν τους πρτους υπολογιστς που χει κατασκευσει με 5 qubit ο καθνας. Σε αυτν τον νο κσμο που οι κβαντικο υπολογιστς χουν πλον περσει στο εππεδο του engineering, αρχζουν και εμφανζονται να ερωτματα με ντονο ερευνητικ ενδιαφρον. Πως μπορομε να προγραμματσουμε ναν κβαντικ υπολογιστ; Πως να σχεδισουμε ναν αλγριθμο που να μη χρησιμοποιε περισστερα qubit απ σα χουμε διαθσιμα; ναν αλγριθμο που να μη χρησιμοποιε πολλς κβαντικς πλες, μεινοντας ρα τα σφλματα; Το μεγαλτερο μως ερτημα παραμνει το εξς: Σε τι χρησιμεει νας κβαντικς υπολογιστς στον πραγματικ κσμο;

 ...

2018-2019 19/11/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην ιστοσελδα της Πρακτικς σκησης χουν αναρτηθε γγραφα με προτεινμενα θματα Πρακτικς σκησης στους φορες ΕΚΕΦΕ Δημκριτος και ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Μ. Φακς

 ...

19/11/2018  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦYΣΙΚΗΣ Ι

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

 

Λγω των ασκσεων που δεν πραγματοποιθηκαν την Τετρτη 14/11 (λγω κατληψης) και την Παρασκευ 16/11 (λγω αργας), το πργραμμα των εργαστηριακν ασκσεων διαμορφνεται ως εξς:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 1Ο

ΤΜΗΜΑ 2Ο

ΤΜΗΜΑ 3Ο

ΤΜΗΜΑ 4Ο

ΤΡΙΤΗ 13/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018

9.00-12.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 20/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 27/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018

9.00-12.00 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 4/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2017

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2017

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2017

9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 11/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018 4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018

9.00-12.00 μ.μ

 

 

Ι)   ΤΜΗΜΑ 1Ο:   απ Ζ-ως και Λ

ΙΙ)  ΤΜΗΜΑ 2Ο:   απ Μ-ως και Π

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ 3Ο:   απ Ρ-ως και Ψ

IV) ΤΜΗΜΑ 4Ο:   απ Α-ως και Ε

 

Πτρα 19/11/2018

 ...

19/11/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ το διστημα 20/11 με 27/11. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

/ / 16/11/18 15/11/2018  

Με σημεριν απφαση της Πρυτνεως: "Το Πανεπιστμιο θα χει αριο 16/11/18 αργα προκειμνου να συμμετχουν τα μλη της Πανεπιστημιακς κοιντητας στις εκδηλσεις για τον εορτασμ της επετεου της εξγερσης του Πολυτεχνεου."

Ως εκ τοτου, το αυριαν εργαστριο Πρ/σμο Η/Υ Ι δεν θα διεξαχθε.

Θα αναπληρωθε την ερχμενη Παρασκευ 23/11/18 που θα γνει δωρο εργαστριο (1-3μμ) με την 3η και 4η Εργαστηριακ Εντητα.

 

Δημτρης Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

13/11/2018  

Η αυριαν ομιλα στα πλασια των Διαλξεων Κβαντικς Πληροφορας και Θεμελωσης ακυρνεται λγω κατληψης του τμματος.

 ...

2019 LORÉAL-UNESCO 12/11/2018  

Ξεκνησε η υποβολ υποψηφιοττων για τα ελληνικ βραβεα
2019 l'oréal-unesco για τις γυνακες στην επιστμη.

Ενημερωθετε σχετικ ανογοντας το επισυναπτμενο Δελτο Τπου

Στλιος Κουρς
Καθηγητς

 

 ...

- (13 ) 12/11/2018  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

, (1 11 ) 12/11/2018  
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2018-2019 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 09/12/2018.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2018 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 

 ...

_ 2018-2019. 09/11/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητςτων ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"  θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς δετερου και τρτου τους σπουδν του παλαιο ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς καλονται να κνουν ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την Παρασκευ 30.11.2018.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2018-2019 09/11/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν να προβον σε ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την  Παρασκευ 30.11.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2018-2019 09/11/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας να προβον σε ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την  Παρασκευ 30.11.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2018 08/11/2018  

 Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος τους βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 4ης Δεκεμβρου 2018 και ρα 13:00, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Πμπτη 15/11/2018 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς, να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας τοι στις 12:00, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

07/11/2018  

Η σημεριν ομιλα στα πλασια των διαλξεων Κβαντικς Πληροφορας και Θεμελωσης ακυρνεται.

 ...

7/11 06/11/2018  

Tετρτη 7/11, 14:00

Λαγουβρδος Μιχλης

“Βαρυτικ Αποσυμφωνα”

"Στην προσπθεια ενοποησης της Κβαντικς Θεωρας με τη Γενικ Σχετικτητα, τις περισστερες φορς γνεται η υπθεση τι το βαρυτικ πεδο εναι και αυτ κβαντισμνο, δηλαδ συνδεται με να σωματδιο που το ονομζουν γκραβιτνιο. Τι γνεται μως, εν η βαρτητα δε μπορε τελικ να περιγραφε ως κποια Κβαντικ Θεωρα Πεδου; Τα μοντλα που προβλπουν κβαντικ αποσυμφωνα λγω της επδρασης της βαρτητας, επιδικουν να εξηγσουν τι συμβανει ταν χουμε να 'κλασσικ' πεδο βαρτητας που να αλληλεπιδρ με τα κβαντικ συστματα."
 
 ...

2018- 06/11/2018  

Οι φοιτητς που αναγρφουν στην ατησ τους τη γνση ξνων γλωσσν την κατοχ πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ προηγομενη εμπειρα και εργασα σε θματα που πτονται των θεμτων της Πρακτικς σκησης, οφελουν να καταθσουν σε απλ φωτοτυπα και τα αντστοιχα γγραφα (πτυχα, βεβαισεις κτλ).

 

Μ. Φακς

Επ. Υπεθυνος Πρακτικς σκησης

 ...

. ( ) 05/11/2018  

Διαλξεις Κβαντικς Πληροφορας και Θεμελωσης της Κβαντικς Φυσικς

Πργραμμα Νοεμβρου 2018


Tετρτη 7/11, 14:00

Λαγουβρδος Μιχλης

“Βαρυτικ Αποσυμφωνα”


Tετρτη 14/11, 15:00

Κλλας Νικλαος

“Κβαντομηχανικ για νπια”


Tετρτη 21/11, 15:00

Αρμος Βασλειος

“Εφαρμοσμνοι Κβαντικο Υπολογιστς”


Tετρτη 28/11, 15:00

Κολινη Θεοδρα

“Mη-Μαρκοβιαν δυναμικ ανοικτν κβαντικν συστημτων”

 

Οι διαλξεις θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Φ7 στο Β’ κτριο του τμματος Φυσικς

 ...

2018-2019 05/11/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019

Ενημερνουμε τους φοιτητς του Τμματος Φυσικς τι χει αναρτηθε η προκρυξη για την ναρξη της Πρακτικς σκησης για το τος 2018-2019.

Οι ενδιαφερμενοι μπορον να επισκεφτον την ιστοσελδα του γραφεου Πρακτικς σκησης, αλλ και τη σελδα της Πρακτικς σκησης στον ισττοπο του Τμματς μας, που εναι αναρτημνη η προκρυξη και η ατηση που πρπει να συμπληρσουν για να συμμετχουν στο Πργραμμα.

Μιχλης Φακς
Επ. Υπεθυνος Προγρμματος Πρακτικς σκησης

 ...

, 31/10 30/10/2018  

Τετρτη 31 Οκτωβρου, 14.15, Αθουσα Φ7

Ομιλητς: Αναστπουλος Χρης (Επκουρος καθηγητς Παν. Πατρν)

“Ανοιχτ προβλματα στη σχετικιστικ κβαντικ πληροφορα”

 ...

30/10/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Τετρτη 31/10. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

_ _ 2018-2019 29/10/2018  
ΠΜΣ "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση: Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ
 
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς χειμερινο εξαμνου "Θεωρα Ομδων και Εφαρμογς στην Φυσικ"  να επικοινωνσουν με τον υπεθυνο Καθηγητ κ. Α. Αρβανιτογεργο (E-mail: arvanito@neptune.math.upatras.gr).
 ...

& 2018 26/10/2018  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 19 Νοεμβρου 2018 και ρα 13:00.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 21 Νοεμβρου 2018 και ρα 10:00.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

24/10/2018  

Η πρτη προδος του μαθματος θα γνει την ερχμενη Τετρτη 31 Οκτωβρου και ρα:

 • 9πμ ως 10πμ για τους φοιτητς με επθετο απ Α ως και Μ, και
 • 10πμ εως 11πμ για τους φοιτητς με επθετο απ Ν ως και Ω.

 

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 ...

/ ɻ - 24/10/2018  

 «Προγραμματισμς Η/Υ Ι» - ναρξη εργαστηρων

Τα εργαστρια θα διεξγονται στο Υπολογιστικ Κντρο και θα ξεκινσουν απ την Παρασκευ 2/11/2018, σμφωνα με το πργραμμα που βρσκεται στην εσοδο του εργαστηρου.

Ο κθε φοιτητς προσρχεται, κθε εβδομδα, τη μρα και ρα που αντιστοιχε στο εργαστηριακ τμμα στο οποο χει γγραφε, μαζ με το φυλλδιο των εργαστηριακν ασκσεων και τους κωδικος πρσβασης που του χουν δοθε για το Υπολογιστικ Κντρο.

Δημτρης Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

, 24/10 23/10/2018  

Τετρτη 24 Οκτωβρου, 14.15, Φ7

Ομιλητς Δ. Μοστος (Παν. Πατρν)

Θερισμς εναγκαλισμο απ το κβαντικ κεν

Σμφωνα με την κβαντικ θεωρα, σε να κβαντικ πεδο στην κατσταση κενο παρουσιζονται συσχετσεις μεταξ χωροειδς απομακρυσμνων περιοχν του. Στο φαινμενο που καλεται θερισμς του εναγκαλισμο, ο εναγκαλισμς αυτς μπορε να εξαχθε μσω δο ανιχνευτν σωματιδων (πως εναι τα τομα τα qubits), εν αυτο αλληλεπιδρσουν τοπικ με το κβαντικ πεδο. Στην παροσα ομιλα, εισγουμε την ννοια των σωματιδιακν ανιχνευτν Unruh-DeWitt (που χρησιμοποιονται ευρως στον τομα της Σχετικιστικς Κβαντικς Πληροφορας για την περιγραφ της αλληλεπδρασης μεταξ ενς πεδιο και ενς κβαντικο συστματος), τους οποους και χρησιμοποιομε για να δσουμε μια σντομη μαθηματικ περιγραφ του φαινομνου του θερισμο του εναγκαλισμο.

 ...

_ _ 23/10/2018  
Ανακοιννεται τι την Τετρτη 24.10.2018 και ρα 13:00 θα γνει τελετ υποδοχς μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» στην αιθουσα Συνεδρισεων του Τμηματος Φυσικς.
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

23/10/2018  

Οι διαλξεις για το μθημα "Χημεα" στις 24 και 25 Οκτωβρου δεν θα πραγματοποιηθον.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Καραπαναγιτη

 ...

_ - 2018-2019 22/10/2018  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2018-2019 πραγματοποιονται απ την απ την Τρτη 23.10.2018  ως και την Δευτρα 05.11.2018.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

_ - 2018-2019 22/10/2018  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2018-2019 πραγματοποιονται απ την απ την Τρτη 23.10.2018  ως και την Δευτρα 05.11.2018.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

16/10/2018  

Σεμινριο Κβαντικς Θεμελωσης και Πληροφορας
Τετρτη 17 Οκτωβρου, 14.15, Φ7

Ομιλητς Ν. Κλλας (Παν. Πτρας)

Εισαγωγ στην θεωρα κβαντικν πρων

Περληψη: Στην ομιλα αυτ θα επιχειρηθε μα σντομη εισαγωγ στην θεωρα κβαντικν πρων. Θα δοθον οι βασικς αρχς της θεωρας με βασικ παραδεγματα και θα παρουσιαστε ο τρπος που μετριται ο εκστοτε προς που περιχει μα κβαντικ κατσταση. Επιπλον θα συζητηθον οι περιπτσεις στις οποες ο κβαντικς προς μπορε να προσδιοριστε αναλυτικ. Τλος θα δοθε μα εφαρμογ στην θεωρα των προβολικν μετρσεων εξηγντας πως πρπει να οριστε σωστ η ννοια της αδρομερος μτρησης της κατστασης ενς κβαντικο συστματος.

 ...

– 2018 16/10/2018  
Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι οι ημερομηνες διεξαγωγς των τελετν απονομς ΜΔΕ και ορκωμοσας Διδακτρων προγραμματζονται ως εξς:
 • Τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης:  Δευτρα 19 και Τρτη 20 Νοεμβρου 2018 (Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης»)
 • Τελετς Ορκωμοσας Διδακτρων: Τετρτη 21 Νοεμβρου 2018 (Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης»)
Θα υπρξει νετερη ανακονωση για τις ακριβες ρες των ορκωμοσιν.
 
Οι ενδιαφερμενοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες οι οποοι επιθυμον να συμμετσχουν στις προαναφερμενες Τελετς, παρακαλονται να καταθσουν στην Γραμματεα του Τμματος Φυσικς σχετικ ατηση (επισυνπτεται) ως και την Παρασκευ 02 Νοεμβρου 2018.
 
Απ τη Γραμματεα.

 

 ...

/ : 16/10/2018  

«Προγραμματισμς Η/Υ Ι» - Εγγραφς εργαστηριακν τμημτων

Οι εγγραφς στα εργαστηριακ τμματα θα γνουν ηλεκτρονικ στο https://eclass.upatras.gr του μαθματος «Πρ/σμος Η/Υ Ι» απ Παρασκευ 19/10/18 12:00 ως Πμπτη 25/10/18 9:00 (επιλογ «Ομδες Χρηστν»).

Ο/Η κθε φοιτητς/φοιττρια επιλγει το εργαστηριακ τμμα στο οποο επιθυμε να συμμετχει, αφο πρτα συμβουλευτε τα παρακτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Ζ ως και Λ να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Μ ως και Π να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τετρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τετρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι υπλοιποι φοιτητς δεν χουν καννα περιορισμ.
 • Οι δηλσεις εργαστηριακν τμημτων αφορον μνο: (α) τους πρωτοετες φοιτητς/φοιττριες και (β) τους φοιτητς μεγαλτερων ετν που δεν ολοκλρωσαν το εργαστριο λγω απουσιν. σοι χουν ολοκληρσει το εργαστριο τα προηγομενα χρνια δεν εγγρφονται στα φετιν εργαστηριακ τμματα.

Εκ του εργαστηρου

 ...

15/10/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μθημα «ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ και  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» εκτκτως ΔΕΝ θα γνει αριο Τρτη 16/10 λγω προσωπικο κωλματος μου. Την Τετρτη 17/10 θα γνει κανονικ.

Σπ. Φωτπουλος
Καθηγητς

 ...

Texas A&M University 15/10/2018  

Μεταδιδακτορικ υποτροφα στο Texas A&M University Aerospace Engineering Department στην ομδα “Optical probing and manipulation” του Καθ. Αλξανδρου Γερκη.
Για περισστερες πληροφορες στο επισυναπτμενο γγραφο.

Σ. Κουρς
Καθ. Φυσικς των Λιζερ & Εφαρμογν
Τμημα Φυσικς, Παν. Πατρν 
& ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ

 ...

2018-2019 12/10/2018  

Ανακοιννεται τι τα μαθματα των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς για το χειμεριν εξαμνο του ακαδημακο τους 2018-2019, θα αρχσουν τη Δευτρα 15 Οκτωβρου 2018, σμφωνα με τα ωρολγια προγρμματα που χουν αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος (Ωρολγιο Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν).

Απο τη Γραμματεα.

 ...

2018-2019 12/10/2018  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Επιλογ Μεταπτυχιακν Φοιτητν του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς ακαδημακο τους 2018-2019
 
Ανακοιννονται, σμφωνα με τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, οι επιτυχντες μεταπτυχιακο φοιτητς (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς για το ακαδημακ τος 2018-2019 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 14.10.2018. Οι αποφσεις των Επιτροπν Επιλογς θα επικυρωθον στην επερχμενη Συνλευση του Τμματος.
Π.Μ.Σ. «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ»
Ειδκευση:  «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΤΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Eιδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
 
Π.Μ.Σ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΕΛΠΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΕΤΑ ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
 
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΡΙΜΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ        
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ  
        
Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΚΑ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ...

2018-2019 11/10/2018  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018-2019

 

   Η Γ.Σ. του Τμματος στην υπαριθμ. 16/21.06.2018 Συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν της :

1. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β 3185) «Διαδικασα κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης» σμφωνα με τα οριζμενα

στο ρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α 193) με την οποα καθορζονται οι λεπτομρειες της διαδικασας κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το τρχον ακαδημακ τος και εφεξς (Φ2/194545/Β3/18.12.2013 γγραφο του ΥΠΑΙΘ).

2. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 “Αντικατσταση- συμπλρωση διατξεων της αριθ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργικς Απφασης “Κατταξη πτυχιοχων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση (Β 1517)”. (Β1758) ,§1 (Επιτροπ Κατταξης), §2 (Βαθμολογητς – Αναβαθμολογητς)

Οι οποες εξακολουθον να ισχουν ως ειδικς διατξεις σμφωνα με το

Φ2/1350/Β3/8.1.2014 γγραφο του ΥΠΕΘ).

Ανακοιννει σε τι αφορ στις κατατακτριες εξετσεις για την εισαγωγ στο Τμμα Φυσικς τα εξς:

Στο Τμμα Φυσικς κατατσσονται πτυχιοχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και απφοιτοι Παραγωγικν Σχολν Αξιωματικν και Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων και Σωμτων Ασφαλεας διετος και υπερδιετος κκλου σπουδν στο Γ εξμηνο σπουδν , μετ απ επιτυχες  γραπτς εξετσεις σε δο μαθματα.

Εξεταζμενα μαθματα:

 • ΦΥΣΙΚΗ: Μηχανικ-Ρευστομηχανικ  & Θερμτητα-Κυματικ- Οπτικ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μαθηματικ Ανλυση & Αναλυτικ Γεωμετρα-Διανυσματικ Ανλυση.
 • Υποβολ αιτσεων 1-15 Νοεμβρου 2018

Απαιτομενα δικαιολογητικ

i. Ατηση του ενδιαφερμενου

ii. Αντγραφο πτυχου πιστοποιητικ ολοκλρωσης σπουδν.

Προκειμνου για πτυχιοχους εξωτερικο συνυποβλλεται και βεβαωση ισοτιμας του ττλου σπουδν τους απ τον Διεπιστημονικ Οργανισμ Αναγνρισης Ττλων Ακαδημακν και Πληροφρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) απ το ργανο που χει την αρμοδιτητα αναγνρισης του ττλου σπουδν.

 • Διενργεια εξετσεων κατ το διστημα 1 – 20 Δεκεμβρου 2018

Οι  ημερομηνες και ο τπος των εξετσεων θα ανακοινωθον  στις αρχς Δεκεμβρου.

  ΠΑΤΡΑ,  08/10/2018  

 

 

Εξεταστα λη Φυσικς   

Α.  Μηχανικ-Ρευστομηχανικ

      1.Μονδες, φυσικς ποστητες και διανσματα.

 2. Ευθγραμμη κνηση. 

 3. Κνηση σε δο τρεις διαστσεις.  

 4. Νμοι του Νετωνα. 

 5. Εφαρμογς των νμων του Νετωνα.  

 6. ργο και κινητικ ενργεια.       

 7. Δυναμικ ενργεια και διατρηση της ενργειας. 

 8. Ορμ, θηση και κροσεις. 

 9. Περιστροφικ κνηση στερεν σωμτων. 

10. Δυναμικ της περιστροφικς κνησης. 

11. Ισορροπα και ελαστικτητα.

12. Βαρτητα.

13. Περιοδικ κνηση. 

14. Μηχανικ των ρευστν.

Προτεινμενη βιβλιογραφα

 1.  Serway/Jewett: "ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" Μηχανικ -Ταλαντσεις και Μηχανικ Κματα- Θερμοδυναμικ- Σχετικτητα Εκδσεις Κλειδριθμος
 2. Halliday, Resnick, Krane: "ΦΥΣΙΚΗ" Τμος 1, Εκδσεις Α.Γ. Πνευματικς

              

Β.  Θερμτητα - Κυματικ – Οπτικ

1. Θερμτητα

 1. Θερμοκρασα και θερμτητα
 2. Θερμικς ιδιτητες της λης
 3. Το πρτο θερμοδυναμικ αξωμα
 4. Το δετερο θερμοδυναμικ αξωμα

2. Κυματικ

 1. Μηχανικ Κματα
 2. χος και Ακουστικ

3. Οπτικ

 1. Η φση και η διδοση του φωτς
 2. Γεωμετρικ οπτικ και οπτικ ργανα
 3. Συμβολ  
 4. Περθλαση

Προτεινμενη βιβλιογραφα

1. Young H.D, Πανεπιστημιακ Φυσικ, Εκδσεις Παπαζση, Αθνα, 1994.

2. Serway R.A., Physics for Scientists and Engineers, (Ελληνικ κδοση), Βιβλιοπωλεο Κορφιτη, Αθνα, 1992.

3. Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσικ, κδοση Γ. & Α. Πνευματικς, 2009.

Εξεταστα λη Μαθηματικν

 1. Παργωγος συνρτησης και Εφαρμογς
 2. Διαφορικ συνρτησης και Εφαρμογς
 3. Ολοκλρωμα συνρτησης και Εφαρμογς
 4. Ανπτυγμα Taylor συνρτησης
 5. Διαφορικς Εξισσεις 1ης τξης
 6. Γραμμικς Διαφορικς Εξισσεις με σταθερος συντελεστς
 7. Συναρτσεις πολλν μεταβλητν – Βαθμωτ πεδα
 8. Κατευθνουσα παργωγος – Ιδιτητες αυτς – Βθμωση - Εφαρμογς
 9. Διανυσματικ πεδα – Απκλιση – Στροβιλισμς – Εφαρμογς

Προτεινμενη Βιβλιογραφα

 1. Αντερα Μαθηματικ Spiegel
 2. Διανυσματικ Ανλυση Δ. Σουρλς Εκδσεις Συμμετρα
 3. Συνθεις Διαφορικς Εξισσεις Δ. Σουρλς Εκδσεις Συμμετρα
 ...

11/10/2018  

Το μθημα  του 7ου εξαμνου «Αστροφυσικ Ι» , που θα γινταν Σμερα Πμπτη 11 Οκτωβρου, δεν θα πραγματοποιηθε λγω κολλματος της διδσκουσας. 

 

Απ  τη Γραμματεα

 ...

11/10/2018  

Αριο Πμπτη 11/10 το μθημα Χημεα θα ξεκινσει στις 14:00.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Κραπαναγιτη

 ...

10/10/2018  

Τα ωρολγια προγρμματα για τις κατευθνσεις του ΠΜΣ "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" εναι αναρτημνα εδ.

Ο διευθυντς του ΠΜΣ

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

: 08/10/2018  

Τα αποτελσματα της εξτασης στο μθημα «Εισαγωγ στην Περιβαλλοντικ Φυσικ» χουν αναρτηθε στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα. Οι φοιτητς που εναι εκτς της Ηλεκτρονικς Γραμματεας, μπορον να δουν τους βαθμος τους στο σνδεσμο:

https://wetransfer.com/downloads/b0c8725cba24bd7f7468ef04e1cea08c20181007113155/b38aa6ff4871ed31bb7392c55fd791c520181007113155/1e1f1b

Επδειξη γραπτν:

Πμπτη, 11/10, 12:00-13:00

 

Ο Διδσκων,

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

05/10/2018  

Ξενγηση για τους Πρωτοετες φοιτητς  στο Μουσεο Φυσικν Επιστημν απ το φοιτητικ Σλλογο του Φυσικο

 

Τη Δευτρα 8.10.2018 θα πραγματοποιηθε εκδλωση-ξενγηση των νεοεισαχθντων φοιτητν στο Μουσεο Θετικν Επιστημν. Εκε θα γνει περιγηση απ τους ξεναγος του Μουσεου. Η ξενγηση θα χει δο εντητες. Η μα για την εξλιξη των τηλεπικοινωνιν και η λλη θα χει να κνει με πειρματα της Φυσικς σε σχση με τις τηλεπικοινωνες. Την ξενγηση την διοργαννει ο Φοιτητικς Σλλογος στα πλασια της νταξης των φοιτητν στο Τμμα της Φυσικς, αλλ και γενικτερα στην ναρξη της ακαδημακς τους θητεας.

Ευχμαστε σαν σλλογος καλ δναμη στον αγν για την απκτηση της γνσης και καλ αρχ στον κσμο της Φυσικς.

Το μθημα της «μαθηματικς Ανλυσης» θα τελεισει 12.45 και θα πορευτομε προς το Μουσεο. Θα υπρχει αντιπροσωπεα  του Συλλγου με επικεφαλς τον Πρεδρο ξω απ το Αμφιθατρο. Στο τλος θα δοθε αναμνηστικ στους φοιτητς απ το Σλλογο.

 ...

2018-2019 05/10/2018  

Οι φοιτητς που ενδιαφρονται για την Εργαστηριακ Αστρονομα
θα πρπει να εγγραφον στο eclass στε να παρακολουθον τις ανακοινσεις.

Η πρτη  συνντηση θα γνει την Τρτη 9 Οκτωβρου 4-7 μμ στο Υπολογιστικ
Κντρο του Τμματος Φυσικς
σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Η διδσκουσα

 ...

04/10/2018  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» να προσλθουν για συνντευξη, την Δευτρα 08/10/2018, τις παρακτω ρες:

 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ:  10.30 πμ, στην αθουσα Φ6 (2ο ροφο 1ου κτιρου Φυσικς).
 • Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ: 10.00 π.μ., στην αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος (2ος ροφος 3ου κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.

 ...

04/10/2018  

Η ομδα κβαντικς θεμελωσης και Πληροφορας οργαννει ναν κκλο σεμιναρων πνω στην Κβαντικ Πληροφορα και τη Θεμελωση της Κβαντικς Φυσικς.

Τα σεμινρια θα γνονται Τετρτες, ρα 2-3 στην αθουσα Φ7.

Το πργραμμα του Οκτωβρου 2018 εναι το ακλουθο

 

10/10   Παπαγεωργου Μαρα (Institute for quantum computing, University of Waterloo)

“Επιπτσεις της σχετικτητας στον εναγκαλισμ του κενο και στον σωματιδιακ εντοπισμ στην κβαντικ θεωρα πεδου”

 

17/10   Κλλας Νικλαος

“Εισαγωγ στη θεωρα κβαντικν πρων” 

 

24/10   Μοστος Δημτρης

“Θερισμς εναγκαλισμο απ το κβαντικ κεν”

 

31/10   Αναστπουλος Χρης

“Ανοιχτ προβλματα στη σχετικιστικ κβαντικ πληροφορα”

 ...

. 01/10/2018  

Παρακαλεται η φοιττρια  με ΑΜ 1055637 να επικοινωνσει με τον κ.Κατσιδμα.

1/10/2018

 ...

01/10/2018  
Ανακοιννεται τι η ναρξη διδασκαλας του μαθματος "Φυσικοχημεα" θα γνει την Τρτη 09 Οκτωβρου 2018 σμφωνα με το ωρλογιο πργραμμα.
Η Διδσκουσα.

 

 

 ...

01/10/2018  

Ανακοιννεται τι η εισαγωγικ διλεξη για το μθημα  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ του 7ου εξαμνου θα γνει την Παρασκευ 5/10/2016, 12:00πμ, στην αθουσα Φ2.

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

01/10/2018  

Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να δηλσουν το μθημα του 7ου εξαμνου Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες Κατστασης να επικοινωνσουν μεσα με τον διδσκοντα Δημτρη Αναστασπουλο.

 ...

LASER 01/10/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδσεις του μαθματος: «ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER»,
θα ξεκινσουν την ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

1 / 30/09/2018  

Οι παραδσεις του μαθματος "Προγραμματισμς Η/Υ Ι" του πρτου εξαμνου σπουδν θα ξεκινσουν, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, την Τρτη 2/10/2018 και ρα 9πμ στην αθουσα Α11.

 

Δ. Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

30/09/2018  

Το μθημα κατεθυνσης "Ψηφιακ Ηλεκτρονικ" θα γνεται κθε Τετρτη 14:00-15:00 και κθε Πμπτη 12:00-14:00 στην αθουσα Φ3.

Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την Τετρτη 3/10/2018.

 

Η διδσκουσα

Κοκιου Γεωργα

 ...

28/09/2018  

Το μθημα επιλογς "Οπτικοηλεκτρονικ" θα γνεται κθε Δευτρα στην αθουσα Φ4 μεταξ 9:00-12:00. Το μθημα θα ξεκινσει στις 8/10/2018.

 

Ο διδσκων του μαθματος

Καθηγητς Εμμανουλ Πασπαλκης  

 ...

E _ 2018-2019 28/09/2018  
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2018-2019) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος ατηση για παροχ επικουρικο ργου κατ το χειμεριν εξμηνο 2018-2019, ως την Τετρτη 3 Οκτωβρου 2018. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

V( ) 27/09/2018  

Επιπλον εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Δευτρα      1-10-2018 (ρες 14:30 ως 16:00) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα - Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  27-09-2018

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

27/09/2018  
Παρουσαση Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας
Ανακοιννεται τι την Παρασκευ 28 Σεπτεμβρου 2018, και ρα 16:00, στην αθουσα συνεδρισεων του Τομα Φυσικς της Συμπυκνωμνης λης (3ος ροφος του κτιρου Α Φυσικς), θα γνει η παρουσαση και η υποστριξη της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας (ΜΔΕ) του Μεταπτυχιακο φοιτητ του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην Φυσικ των Υλικν κ. Βασιλεου Πετομενου.
Ο ττλος της ΜΔΕ εναι:
“Σνθεση και Ηλεκτρικς χαρακτηρισμς Πολυμερικν συνθτων Πολυανιλνης / οξειδου του Γραφενου”.
Η Εξεταστικ Επιτροπ:
 
Ευγγελος Βιτωρτος, Καθηγητς, Τμματος Φυσικς Παν Πατρν.
Σπυρδων Γιαννπουλος, Διευθυντς Ερευνν ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Δημτριος Τσης,  Επκουρος Καθηγητς, Τμματος Χημεας του Παν. Ιωανννων.
Καλονται σες και σοι ενδιαφρονται να την παρακολουθσουν.
 
Ε. Βιτωρτος
Καθηγητς.
 ...

27/09/2018  

Οι παραδσεις του μαθματος "Μηχανικ των Ρευστν" του 7ου εξαμνου, αρχζουν - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Πμπτη, 4η Οκτωβρου 2018, ρα 10:15, στην αθουσα Φ7.

O Διδσκων
Βασλειος Λουκπουλος

 

 ...

27/09/2018  

Οι εγγραφς του μαθματος "Υπολογιστικ Φυσικ" του 7ου εξαμνου, θα πραγματοποιηθον - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Τετρτη, 3η Οκτωβρου 2018, ρα 09:00 -12:00, στο υπολογιστικ κντρο του Τμματος Φυσικς.

O Διδσκων
Βασλειος Λουκπουλος

 ...

27/09/2018  

Οι παραδσεις του μαθματος "Ειδικ Μαθηματικ" του Γ' εξαμνου, αρχζουν - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Δευτρα, 1η Οκτωβρου 2018, ρα 13:00, στο αμφιθατρο Α11 (Κτριο Φυσικς Α', ισγειο (στο εππεδο της Γραμματεας του Τμματος)).

 

O Διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

 ...

޻ 26/09/2018  

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» να προσλθουν για συνντευξη, την Δευτρα 08/10/2018, τις παρακτω ρες:

 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:  09.30, στο εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (3ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα:  10.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας: 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

26/09/2018  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2018-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Εγγραφς στο κατ’ επιλογν μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class!
Οι εγγραφς αρχζουν την Τρτη 2 Οκτωβρου 2018 και ρα 11.30 π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι την Παρασκευ 5 Οκτωβρου και ρα 14.00.

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!
Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση: eclass.upatras.gr στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».


Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:
Τρτη 5-8
Τετρτη 12-3
Τετρτη 5-8
Πμπτη 12-3

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Για την Επιτροπ των Διδασκντων:
26.ΙΧ.2018.

 ...

26/09/2018  

Η διδασκαλα του μαθματος “Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας” θα ξεκινσει την Δευτρα 1/10/2018, ρα 13:00 στην αθουσα Φ5

 

Ο διδσκων,

Γ. Λευθεριτης

 ...

2018-19 25/09/2018  

Παρακαλομε διαβστε προσεκτικ το συνημμνο γγραφο
και ακολουθεστε τις οδηγες.

Η διρκεια που θα εναι προσβσιμη η site των εγγραφν
θα εναι απ 26 Σεπτεμβρου ως 3 Οκτωβρου 2018

Εκ της Γραμματεας

 ...

25/09/2018  

Οι προπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις ΑΠΕ με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη καλονται να προσκομσουν (στον διο) συμπληρωμνη τη συνημμνη ατηση εκδλωσης ενδιαφροντος μχρι 5/10/2018

Επισημανεται τι ΔΕΝ εναι απαρατητη η υποβολ επικαιροποιημνης αναλυτικς βαθμολογας.

 

Γ. Λευθεριτης

 ...

, . 2018-2019 24/09/2018  

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στην πλατφρμα eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018, και ρα 11π.μ.

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.

 

Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

I ( ) 21/09/2018  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την Δευτρα 1-10-2018 (ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) και την Τρτη 2-10-2018 ( ρες 09:00-11:00 π.μ.)  στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  21-09-2018

Eκ του εργαστηρου

 ...

V( ) 21/09/2018  

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη       3-10-2018 (ρες 09:00 ως 12:00) και την Πμπτη  4-10-2018 ( ρες 09:00-11