English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

18/11/2021  

Παρακαλονται οι τεταρτοετες και τελειφοιτοι φοιτητς που επιθυμον να υποβλλουν ατηση για το πργραμμα "Πρακτικ σκηση του Τμματος Φυσικς" για το ακ. τος 2021-2022 να εγγραφον στο eclass του μαθματος και να ενημερνονται και απ εκε για θματα που τους αφορον.

Η προκρυξη των νων θσεων για το ακ. τος 2021-2022 θα ανακοινωθε τις επμενες ημρες.

Μ. Φακς

 ...

2021 23/08/2021  

Οι φοιτητς που επιθυμον να συμμετσχουν στις εξετσεις Σεπτεμβρου 2021 στο μθημα της Κυματικς παρακαλονται να εγγραφον στην αντστοιχη ομδα του e-class του μαθματος μχρι και 26-8-2021.

https://eclass.upatras.gr/modules/group/?course=PHY2004

 Οι εξετσεις θα γνουν την 31-8-2021 δια ζσης, σμφωνα με τις οδηγες που βρσκονται στο σνδεσμο:

https://www.physics.upatras.gr/ypochreoseis-foititon-gia-symmetochi-stis-dia-zosis-exetaseis-tou-septemvriou-2021/

 Θα ακολουθσουν οδηγες για την αθουσα, θση και ρα εξτασης κθε φοιτητ στο e-class.

 

Ο διδσκων Γ. Λευθεριτης

 ...

03/08/2021  

Αγαπητς/οι Απφοιτοι,

Το Πανεπιστμιο Πατρν κνει ακμα πιο εκολη τη διατρηση στενν σχσεων με τους αποφοτους του! Πρσφατοι απφοιτοι, με λογαριασμ UPnet ID, μπορον δη να εισλθουν στην υπηρεσα εν παλιτεροι απφοιτοι αποκτον λογαριασμ συμπληρνοντας μια απλ φρμα, χωρς γγραφα και γραφειοκρατα! Απαιτονται μνο ονοματεπνυμο, τος εισαγωγς, τμμα αποφοτησης, αριθμς μητρου (προαιρετικ), τηλφωνο και email επικοινωνας. Μετ τη συμπλρωση αυτν των στοιχεων, το Πανεπιστμιο θα επιβεβαισει τα στοιχεα και αν εναι αληθ θα γνει η εγγραφ και θα λβετε στο email λα τα σχετικ. Η επιβεβαωση θα πρει μικρ χρονικ διστημα, καθς για τους παλαιος απφοιτους πρπει να γνει αναζτηση και επιβεβαωση σε καρτλες. Θα χρειαστε επομνως λγη υπομον.

Με μεγλη χαρ σας περιμνουμε να εγγραφετε εδ https://alumni.upatras.gr/register/ αποκτντας πρσβαση στο κοινωνικ δκτυο αποφοτων μσω του οποου σας δνετε η δυναττητα να διατηρσετε επαφ με τους συμφοιτητς σας, να ενημερνεστε για τα να του Πανεπιστημου, μεταπτυχιακ προγρμματα σπουδν, θσεις εργασας, καθς και για διακρσεις – βραβεσεις αποφοτων του Ιδρματος.

Εναι τιμ για εμς να κρατσετε την επαφ με το Πανεπιστμιο Πατρν.

Διατηρστε «ζωντανς» τις αναμνσεις των πιο μορφων χρνων, αυτν των φοιτητικν!

 

Ο Πρτανης

Χρστος Ι. Μπορας
Καθηγητς

 ...

2021 27/07/2021  

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους ενδιαφερμενους για τα παρακτω:

Σμφωνα με απφαση του Πανεπιστημου Πατρν, για τα Τμματα που ολοκλρωσαν την εξεταστικ στις 16.07.2021 η απονομ των ττλων σπουδν θα πραγματοποιηθε κατ το διστημα απ 6 ως 10 Σεπτεμβρου 2021. Για το Τμμα Φυσικς αποφασστηκε πως η ημερομηνα απονομς οριστε η 09/09/2021. Μετ την ανωτρω ημερομηνα θα ξεκινσει η αποστολ των ττλων σπουδν και των συνοδευτικν βεβαισεων και πιστοποιητικν προς τους αποφοτους, με την εταιρα ταχυμεταφορν που χουν δη επιλξει. σοι απφοιτοι επιθυμον, και μχρι την παραλαβ του ττλου σπουδν τους, μπορον να ζητσουν και να λβουν βεβαωση πτυχιοχου.

 

Εκ της Γραμματεας.

 

 ...

2021-2022 16/07/2021  
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2021-2022, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β) , σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα:
  Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες: http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-ecs
 2.  Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας
  Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες:  http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-eip
 3.  Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος
  Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες: https://www.atmosphere-upatras.gr/pages/activities/academic-studies
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 02.08.2021 μχρι 10.09.2021, τα ακλουθα:
-Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
-Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
-Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν  το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε..
-Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
-Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
-Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
-Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
-Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 24.09.2021. Περισστερες λεπτομρειες για την ακριβ ρα και τον χρο διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
 
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 ...

2021-2022 16/07/2021  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν για το ακαδημακ τος 2021-2022 στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3010/21.07.2020 τ.Β), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 02.08.2021 μχρι  10.09.2021, τα ακλουθα:
 • Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 24.09.2021 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 ...

& _ 2021 13/07/2021  
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 06.08.2021.  σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να αποστελουν ατηση (επισυνπτεται) ορκωμοσας στο email της Γραμματεας secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email,  ως την Τρτη 20.07.2021.
 
Οι ττλοι θα αποσταλον με courier. Προκειμνου για την αποστολ των ττλων τους  θα πρπει οι φοιτητς να επισυνψουν στην ατησ τους τα ακλουθα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2021).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships 09/07/2021  
Πρσκληση για αιτσεις συμμετοχς στο πργραμμα υποτροφιν «2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships» που ανακοινθηκε απ το Scholars at Risk network (SAR) σε συνεργασα με το δρυμα Andrew W. Mellon, η οποα περιλθε στην υπηρεσα μας απ τη Γραμματεα του BFUG (Bologna Follow Up Group).
 
βλ. συνημμνο.
 ...

2021 06/07/2021  

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν ολοκληρσει τις σπουδς τους και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων Αυγοστου 2021, να αποστελουν μεσα με υπηρεσα ταχυμεταφορν τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­­μα­­τεα, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Πμπτη 15/07/2021. Ο τρπος και η ακριβς ημερομηνα απονομς πτυχων θα ανακοινωθε αργτερα.

Παρακαλομε τους ενδιαφερμενους να μην εξαντλον τις προθεσμες, καθς, λγω των συνθηκν, η πα­ραλαβ των δικαιολογητικν μπορε να καθυστερσει σημαντικ και η συμμετοχ τους να μην εναι εφικτ.

Φοιτητς/τριες που χουν δη καταθσει δικαιολογητικ, παρακαλονται να προχωρσουν στις επιπλον ενργειες (βμα 4) που απαιτονται προκειμνου να συμμετσχουν στην προσεχ απονομ.

Οι απφοιτοι ΔΕΝ θα παραλβουν τους ττλους σπουδν δια ζσης,

παρ θα τους αποσταλε ο σχετικς φκελος με courier μετ την ημερομηνα ορκωμοσας.

 

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να συμπεριλβουν στο φκελο:

 

 1. συμπληρωμνη ατηση συμμετοχς στην απονομ (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 2. την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβα­ωση απ την Αστυνομα,
 3. σε περπτωση που δεν εχαν στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρωμνη την ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση). Στην περπτωση που εχαν στιση στγαση, θα πρπει να επικοινωνσουν με την Φοιτητικ Μριμνα για την τακτοποηση εκκρεμοττων.

 

Επσης, θα πρπει:

 

4. να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :

 


Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:


ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).

 

Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, του διαβατηρου ).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την διαδικασα που προη­γεται της κδοσης πτυχων. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση απ τον ενδιαφερμενο,

η διαδικασα κδοσης πτυχου δεν θα ολοκληρωθε.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

- 2 - 144 2021- 2022 (. . 81700) - ..: . (25/06/2021). 02/07/2021  
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου 
«Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021-2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,
που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο -Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς
Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021- 2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν», με Επιστημονικ Υπεθυνο τον καθηγητ του Τμματος Χημικν
Μηχανικν Διονσιο Μαντζαβνο, Αντιπρτανη του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:

Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος [1]
Προθεσμα λξης Υποβολς Προτσεων: 16η.07.2021

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [2]
 ...

01/07/2021  

Κατ την περοδο της εξπλωσης του κορονοο, πως συμβανει με κθε πρωτγνωρη κατσταση που αφορ λους τους ανθρπους σε λα τα γεωγραφικ μκη και πλτη της γης, κποιες ννοιες αναδθηκαν, επαναπροσδιορστηκαν  και επιβλθηκαν στον δημσιο λγο αποκτντας κομβικ ρλο χι μνον σε συλλογικ αλλ και σε ατομικ εππεδο. Πρτες στην τξη της κοινωνικς κλμακας αλλ και της προσωπικς ηθικς αναδθηκαν οι ννοιες της αλληλεγγης και της κοινωνικς ευθνης. Σε κθε πολτη αναλογον ακραιες οι δο παραπνω ννοιες, που αντιστοιχον σε ποικλες πρακτικς μεσα και εκολα εφαρμσιμες απ τον καθνα. Ποια εναι η πρακτικ που αναλογε στους νους ανθρπους ιδως αυτν την περοδο; Να συμβλλουν μσω του εμβολιασμο τους στην προστασα της κοινωνας και ιδως των ευπαθν ομδων απ την εξπλωση της πανδημας.

 

Οι νοι νθρωποι εναι η κοινωνικ ομδα με τη μεγαλτερη κινητικτητα ιδως το καλοκαρι και στερα απ μια μακρ περοδο εγκλεισμο και απομνωσης. Επομνως, ο κνδυνος προσβολς απ τον ι εναι μεγαλτερος αυτν την περοδο. Επιπλον, οι μεταλλξεις του ιο δεχνουν πως μπορε να προσβλει ακμη και μικρς ηλικες. Ο εμβολιασμς των νων θα ενδυναμσει σημαντικ την αλυσδα προστασας που χρειζεται ο πληθυσμς για να αποκτσει ανοσα. Οι φοιτητς εναι η κατεξοχν ομδα των νων, που χει ταχθε να υπηρετσει την επιστμη, την προδο, τον πολιτισμ.

 

Επομνως, αγαπητς φοιττριες και αγαπητο φοιτητς, δεξτε μπρακτα την αλληλεγγη σας προς τις οικογνεις σας και το ασθημα κοινωνικς ευθνης που σας χαρακτηρζει, επιλγοντας να αυτοπροστατευθετε μσω του εμβολιασμο, συμβλλοντας, παρλληλα, στην προστασα του κοινωνικο συνλου.

 

Ο Πρτανης

Χ. Ι. Μπουρας

 ...

- 144 2021- 2022 (. . 81700) - ..: . (25/06/2021). 28/06/2021  

Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021- 2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο -Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021- 2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν», με Επιστημονικ Υπεθυνο τον καθηγητ του Τμματος Χημικν Μηχανικν Διονσιο Μαντζαβνο, Αντιπρτανη του Πανεπιστημου Πατρν,
προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
 https://uproskliseis.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/81700_prosklisi_144-theseis_2506202021_%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97_6%CE%94%CE%9D4469%CE%927%CE%98-%CE%A8%CE%9B1.pdf Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος

Προθεσμα λξης Υποβολς Προτσεων: 13η.07.2021

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ  <http://phdlessons.upatras.gr/> ΕΔΩ
 

 ...

_ . 28/06/2021  

Προκρυξη  επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου​ (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2018-2019, απ τα σοδα των κληροδοτματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν

​​Οι αιτσεις υποβλλονται απ τη Δευτρα  02-8- 2021 ως και  τη Δευτρα ​18-10-2021.​

βλ. συνημμνο.

 ...

_ 28/06/2021  

Προκρυξη επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2019-2020 απ τα σοδα του κληροδοτματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν.

​​Οι αιτσεις υποβλλονται απ τη Δευτρα  02-8- 2021 ως και  τη Δευτρα ​18-10-2021.​

βλ. συνημμνο.

 ...

144 2021- 2022 (. . 81700) – ..: . (25/06/2021). 25/06/2021  
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021- 2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο για το ακαδημακ τος 2021- 2022 στο Πανεπιστμιο Πατρν», με Επιστημονικ Υπεθυνο τον καθηγητ του Τμματος Χημικν Μηχανικν Διονσιο Μαντζαβνο, Αντιπρτανη του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
Προθεσμα λξης Υποβολς Προτσεων11η.07.2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 ...

22/06/2021  

Καλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να υποβλουν σε ηλεκτρονικ μορφ στο glefther@physics.upatras.gr το συνημμνο ντυπο εκδλωσης ενδιαφροντος, καθς και τη σελδα «ακαδημακ ργο» απ το progress.upatras.gr στην οποα να φανεται ο μσος ρος βαθμολογας.

Προθεσμα εκδλωσης ενδιαφροντος: 5/7/2021

Θα δοθον 2 3 διπλωματικς, ετε πειραματικς φσης στο εργαστριο με θμα τη μελτη υλικν και διατξεων για ενεργειακς εφαρμογς ετε θεωρητικς- υπολογιστικς φσης, με χρση λογισμικο για την προσομοωση υβριδικν συστημτων με χρση ανανεσιμων και συμβατικν πηγν.

Γ. Λευθεριτης

 ...

( ) 17/06/2021  

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος και η Συνλευση του Τμματος χουν εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο) σε να (1) μθημα αν εξμηνο σπουδν. Απ τη διαδικασα εξαιρονται τα υποχρεωτικ Εργαστρια Φυσικς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξταση επιτρπεται μα φορ κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ φοιτητς/τριες που φοιτον ως και το 8ο εξμηνο σπουδν και μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος.

 ...

_ 16/06/2021  
"Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν πρκειται να δημοσιεσει Πρσκληση Υποβολς Αιτσεων στο πλασιο της Πρξης «Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης επιμελν φοιτητν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες για το ακαδημακ τος 2019-2020», που συγχρηματοδοτεται απ τηνΕλλδα και την Ευρωπακ νωση (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο) μσω του ΕπιχειρησιακοΠρογρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δι Βου Μθηση 2014-2020».
Το πργραμμα στοχεει στη χοργηση 2.150 υποτροφιν σε επιμελες φοιτητς για το ακαδημακ τος 2019-2020 που ανκουν σε κοινωνικ και εισοδηματικ ευπαθες ομδες προκειμνου να υποστηριχτον οικονομικ στην ολοκλρωση των σπουδν τους. Σε σγκριση με τα αντστοιχα προγενστερα προγρμματα, βασικς γνμονας του τρχοντος εναι η επιβρβευση των φοιτητν εκενων που σημεινουν υποδειγματικ επδοση φοτησης και οι οποοι με βση συγκεκριμνων κριτηρων μοριοδτησης δνανται να εναι δικαιοχοι της υποτροφας.
Ειδικτερα η μοριοδτηση θα αφορ στα εξς κριτρια:
Το ποσοστ ολοκλρωσης των ακαδημακν υποχρεσεων του υποψηφου
Ο μσος ρος βαθμολογας στα υποχρεωτικ μαθματα του προγρμματος Σπουδν
Μρια εισαγωγς στις Πανελλνιες Εξετσεις."
 
 ...

04/06/2021  

Στις 11 Ιουνου, στις 13:00, θα πραγματοποιηθε διαδικτυακ σεμινριο που στοχεει στην παροχ βασικν γνσεων σχετικ με την γκαιρη προειδοποηση για επιδημες που προρχονται απ κουνοπια.

Το σεμινριο συνδιοργαννεται απ το Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας του Πανεπιστμιου Πατρν (www.atmosphere-upatras.gr) σε συνεργασα με το Κντρο Αριστεας BEYOND του Εθνικο Αστεροσκοπεου Αθηνν (beyond-eocenter.eu/) και την Ομδα Δρσης EuroGEO “Earth Observation for Epidemics of Vector-borne Diseases”.

Οι συμμετχοντες θα εναι σε θση να κατανοσουν τα βασικ στοιχεα σχετικ με την ανπτυξη ενς συστματος γκαιρης προειδοποησης για μεταδοτικς ασθνειες. Το σστημα συνδυζει δορυφορικ και επγεια δεδομνα, μεθδους τεχνητς νοημοσνης και μοντλα διδοσης των ασθενειν με βση τις κλιματολογικς συνθκες.

Η ανπτυξη ενς συστματος γκαιρης προειδοποησης και τα οφλη του θα παρουσιαστον για πντε ευρωπακς περιοχς με μφαση στην Ελλδα και την Ιταλα.

Το σεμινριο εναι κατ βση μη τεχνικ και οι ενδιαφερμενοι δεν χρειζεται να χουν εμπειρα εξειδικευμνες γνσεις στο αντικεμενο.

 

Για την παρακολοθηση, απαιτεται προεγγραφ στον ακλουθο σνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_rE18Q_iQTHyrQnltiyBleg

 

Στους συμμετχοντες θα δοθε βεβαωση συμμετοχς.

Περισστερες πληροφορες μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα:

http://www.eo4geo.eu/training-actions/early-warning-for-mosquito-borne-epidemics-at-regional-level/

 

Το σεμινριο διοργαννεται στο πλασιο του ευρωπακο προγρμματος EO4GEO (www.eo4geo.eu). Συμμετχουν 26 εταροι απ 13 χρες της Ε.Ε, οι οποοι εναι μλη του δικτου της Ακαδημας COPERNICUS (https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy).

 

Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας,

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς και Ιωννης Κιουτσιοκης, Αν. Καθηγητς

 ...

04/06/2021  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Στα πλασια του θεσμο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ καλονται οι φοιτητς που θα θελαν να ρθουν σε επικοινωνα μαζ μου να χρησιμοποιον το link:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93562144590?pwd=SCtxOFVYZDBPdHptN2xFSTNGWjlnQT09

Διαθσιμες ρες κθε Δευτρα 12:30-14:00 κατπιν συννενησης στο email: chkron@upatras.gr χρησιμοποιντας το διο link.

-- 
Χ. Κροντηρς
Καθηγητς

 ...

_ 01/06/2021  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι παρουσισεις του μαθματος "Παρουσαση Βιβλιογραφας" θα γνουν ως ακολοθως:
 
Δευτρα 14 Ιουνου  6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρου
   1089312
   1055696
   1089315
   1055666
 
Τρτη 15 Ιουνου 6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρου
1055678
1058242
1089460
1002349
1089392
 
Οι Παρουσισεις μπορον να γνουν με PowerPoint (προτιμτερο) με PDF.
Θα γνουν μσω skype, διεθυνση ghikas_9
 
Ο διδσκων
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
ghikas@physics.upatras.gr
 ...

- 01/06/2021  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 13/06/2021 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2021.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

2021-2022 26/05/2021  

Προκρυξη εκλογν Διευθυντν Τομων του Τμματος Φυσικς 2021-2022

βλ. συνημμνο αρχεο.

 ...

E IEEE SB UPATRAS 25/05/2021  
Το Power & Energy Society (P.E.S.) Chapter αποτελε μια υποομδα του Students Branch η οποα ασχολεται με δραστηριτητες, υποδομς και τεχνολογικ επιτεγματα που σχετζονται με την παραγωγ, διαχεριση και αξιοποηση της ηλεκτρικς ενργειας. Στα πλασια των δραστηριοττων του οι εθελοντς χουν την δυναττητα να συμμετχουν σε Επιστημονικς Ομδες (Scientific Groups), να οργανσουν και να παρακολουθσουν Εκδηλσεις (ομιλες, ημερδες, webinars, workshops κ.α.) αλλ και να επισκεφθον χρους και εγκαταστσεις εταιρειν και οργανισμν που δραστηριοποιονται στο χρο της ηλεκτρικς ενργειας, ταν το επιτρπουν οι συνθκες.
Επιπλον τα μλη της ομδας ρχονται σε επικοινωνα με φοιτητς, εκπαιδευτικος και εργαζμενους στους σχετικος τομες, χοντας τσι την ευκαιρα να αναπτξουν να δκτυο επικοινωνας και συνεργασας (Networking), το οποο αποτελε σημαντικ εργαλεο για την μετπειτα
επαγγελματικ σταδιοδρομα τους. Τλος μσω των πρακτικν εφαρμογν (Projects) των Επιστημονικν Ομδων παρχονται τεχνικς γνσεις και εμπειρα, συμπληρνοντας τσι την εκπαιδευτικ διαδικασα εν οι φοιτητς αποκτον να ερεθσματα και κνητρα να ασχοληθον με το αντικεμενο του ενδιαφροντος τους.
Σε ενδιαφρει το θμα των ξυπνων πλεων;
Θα θελες να γνωρζεις πς θα μποροσες μελλοντικ να συμβλλεις στο δκτυο με χρση Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας;
Σε ενδιαφρουν τα φωτοβολτακ νας γενις;

Το Power & Energy Society (PES) της IEEE επαναλειτουργε και στην εκδλωση που θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 28/5/2021 στις 18:00, θα παρουσιαστον τα τελευταα τεχνολογικ επιτεγματα!

Ομιλητς:
   Ο κ. Ηλας Σταθτος, καθηγητς του τμματος Ηλεκτρολγων Μηχανικν και Μηχανικν Η/Υ του Πανεπιστημου Πελοποννσου και συνιδρυτς της εταιρας Brite Solar, θα αναφερθε σε διαφαν φωτοβολτακ, φωτοβολτακ τρτης γενις και ξυπνα (ηλεκτροχρωμικ) παρθυρα.
   Ο κ. Παναγς Βοβς, επκουρος καθηγητς του τμματος Ηλεκτρολγων Μηχανικν και Τεχνολογας Υπολογιστν του Πανεπιστημου Πατρν, θα αναφερθε στο πλασιο του Net-Metering και σε αλγριθμους μεγιστοποησης του κρδους σε κτρια με φωτοβολτακ.

Για τη συμμετοχ σας στην εκδλωση συμπληρνεται η παρακτω φρμα συμμετοχς:
https://forms.gle/n6F285iyq5ago3SR8
 ...

/ 25/05/2021  

                                                                  Με τη συγχρηματοδτηση της Ελλδας και της Ευρωπακς νωσης Θσεις Υποψφιου Διδκτορα/Μεταδιδκτορα στο Πανεπιστμιο Κρτης.

Στα πλασια του Επιχειρησιακο Προγρμματος Περιφρειας Κρτης, και συγκεκριμνα τις δρσεις 1.b.2 «Συμπρξεις Επιχειρσεων με Οργανισμος ρευνας και Διδοσης Γνσεων, σε τομες της RIS3Crete» υπρχουν αμειβμενες θσεις για υποψφιο διδκτορα /και μεταδιδκτορα, στον τομα των κβαντικν τεχνολογιν. Συγκεκριμνα, το ερευνητικ πργραμμα αφορ στην ανπτυξη συγχρονισμνου δικτου υπερευασθητων μαγνητμετρων για την καταγραφ του γεωμαγνητικο πεδου. Τα μαγνητμετρα βασζονται σε αρια αλκαλικν ατμων, και η δραστηριτητα περιχει απ ποψη φυσικς και τεχνολογας συστματα λζερ, φωτονικ, δυναμικ σπιν, συστματα χρονισμο GPS, καταγραφ και διαχεριση μεγλου γκου δεδομνων. Η ερευνητικ δραστηριτητα διεξξεται στο Ερευνητικ Πανεπιστημιακ Ινστιτοτο Θεωρητικς και Υπολογιστικς Φυσικς του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Κρτης, και συγκεκριμνα στο Εργαστριο Κβαντικς Φυσικς και Κβαντικς Βιολογας (www.quantumbiology.gr), με επιστημονικος υπεθυνους τους κ. Αν. Καθ. Κομνη Ιωννη και κ. Καθ. Τσιρνη Γεργιο. Οι ενδιαφερμενοι μπορον να επικοινωνσουν με τον κ. Κομνη στο ikominis@physics.uoc.gr

 ...

21/05/2021  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ τη Δευτρα 26 Απριλου 2021 ως και την Κυριακ 13 Ιουνου 2021.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 

 ...

21/05/2021  

Στις 25 Μαου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθε διαδικτυακ σεμινριο που στοχεει στην παροχ βασικν γνσεων σχετικ με την παρακολοθηση και διαχεριση της ποιτητας του αρα.

Οι συμμετχοντες θα εναι σε θση να κατανοσουν τις επιπτσεις και τους βασικος παργοντες της ατμοσφαιρικς ρπανσης, τη σνδεση με τις πηγς ρπανσης στο αστικ περιβλλον και τη δημσια υγεα, καθς και τις μεθδους για την ποιοτικ διερενηση της ατμοσφαιρικς ρπανσης σε μια περιοχ.

Το σεμινριο εναι κατ βση μη τεχνικ και οι ενδιαφερμενοι δεν χρειζεται να χουν εμπειρα εξειδικευμνες γνσεις στην ατμοσφαιρικ ρπανση.

Ως παρδειγμα εφαρμογς, θα αναφερθε η παρακολοθηση και η πργνωση των αιωρομενων σωματιδων στην περιοχ της Πτρας με τη χρση επγειων σταθμν και δορυφορικν δεδομνων.

Για την παρακολοθηση, απαιτεται προεγγραφ στον ακλουθο σνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_-e3YWUfvSeyhki4RDC9snw

Στους συμμετχοντες θα δοθε βεβαωση συμμετοχς.

Περισστερες πληροφορες μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα:
http://www.eo4geo.eu/training-actions/air-quality-monitoring-and-management/

 

Το σεμινριο οργαννεται απ το Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας του Πανεπιστημου Πατρν ( <http://www.atmosphere-upatras.gr> www.atmosphere-upatras.gr) στο πλασιο του ευρωπακο προγρμματος EO4GEO (<http://www.eo4geo.eu> www.eo4geo.eu). Συμμετχουν 26 εταροι απ 13 χρες της Ε.Ε, οι οποοι εναι μλη του δικτου της Ακαδημας COPERNICUS
(https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy).

 

Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας,

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς και Ιωννης Κιουτσιοκης, Αν. Καθηγητς

 ...

18/05/2021  

Στα πλασια του θεσμο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ καλονται οι φοιτητς που θα θελαν να ρθουν σε επικοινωνα μαζ μου να χρησιμοποιον το link:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93021995596?pwd=TWhWaGNUNTdhei9lcldENnV2ZmFqZz09

Διαθσιμες ρες κθε Πμπτη 11:30-13:00 κατπιν συνεννησης στο email: pkara@upatras.gr χρησιμοποιντας το διο link.

Π. Καραχλιου
 

 ...

17/05/2021  

Οι προπτυχιακς διπλωματικς εργασες σε θματα Θεωρητικς και Υπολογιστικς Αστροφυσικς που θα προσφερθον κατ το ακαδημακ τος 2021-2022 θα κινηθον στις εξς θεματικς εντητες:

•Μελτη αστρων νετρονων - λευκν ννων (μαγνητικ, θερμικ και περιστροφικ εξλιξη).

•Αστροφυσικο πδακες – δσκοι – κοιλτητες (θεωρητικ και αριθμητικ προσγγιση). 

Παρακαλονται οι φοιτητς και οι φοιττριες που ενδιαφρονται για τη πραγματοποηση διπλωματικς εργασας σε θματα Θεωρητικς και Υπολογιστικς Αστροφυσικς να εκφρσουν το ενδιαφρον τους μσω email στο kngourg@upatras.gr ως την 1η Ιουνου 2021.

Κ.Ν. Γουργουλιτος

 ...

/ . 2020-2021 - 13/05/2021  

Σμφωνα με το υπ’ αριθ. 52077/Ζ1/11.05.2021 γγραφο  του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα " Κατ' εξαρεση μετεγγραφς/μετακινσεις ακαδ. τους 2020-2021 - β' φση", θα ανοξει την επμενη εβδομδα η πλατφρμα του ΥΠΑΙΘ για την υποβολ της β’ φσης αιτσεων κατ’ εξαρεση μετεγγραφς/μετακνησης απ τους δικαιοχους φοιτητς.

χει καταβληθε κθε δυνατ προσπθεια στε τα στοιχεα των φοιτητν του Ιδρματς μας να εναι διαθσιμα, ηλεκτρονικ, στην εν λγω πλατφρμα.

Σε περπτωση προβλημτων που προκπτουν κατ την υποβολ αιτσεων μετεγγραφς (αδυναμα σνδεσης στο Ηλεκτρονικ Σστημα Μετεγγραφν του Υπουργεου επειδ τα απαρατητα στοιχεα εναι ανεπαρκ μη γκυρα δεν περιλαμβνονται στα διαθσιμα αρχεα) οι δικαιοχοι φοιτητς θα απευθνονται στη Γραμματεα του Τμματος.

 ...

13/05/2021  

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους φοιτητς/τριες που λαβαν μηνματα μη ανγνωσης και διαγραφς των emails ανανεσεων εγγραφς και δλωσης μαθημτων τι η αποστολ τους οφελεται σε δυσλειτουργα του συστματος και δεν χουν αποσταλε απ τη Γραμματεα.

Παρακαλονται οι παραλπτες αυτν των μηνυμτων να τα ανγοσουν.

 

Εκ της Γραμματεας.
 

 ...

2021-2022 10/05/2021  
Το Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας ανακοιννει την ναρξη αιτσεων για προπτυχιακς διπλωματικς εργασες κατ το επμενο ακαδημακ τος (2021-2022).
Η ανακονωση εναι διαθσιμη στο σνδεσμο: https://www.atmosphere-upatras.gr/news/bachelor-thesis-2021-2022/
 ...

_Mavroyannis Scholarship 10/05/2021  
The Mavroyannis Scholarship for graduate studies in Theoretical Physics or Physical Chemistry is now available through the American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA).
 
The scholarship is open to Greek national and Greek heritage graduate students studying at a Faculty of Science at a North American University for a PhD degree in Theoretical Physics or Physical Chemistry. The award is a one-time grant of USD 5,000.
 
The announcement with application is attached below.
 
The deadline for applications is June 15, 2021.
 ...

10/05/2021  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα ξεκινσει να λειτουργε απ Τρτη 11/5. Στο πλασιο των μτρων αποφυγς μετδοσης του κορωνοο, η λειτουργα της διπεται απ τον διο κανονισμ με αυτν της κεντρικς βιβλιοθκης. Συγκεκριμνα, επιτρπονται μνο δανεισμο και επιστροφς βιβλων εν απαγορεεται η χρση των αναγνωστηρων.

Για να μπορσετε να δανειστετε βιβλα απ τις 10 Μαου 2021 και μετ, στο ειδικ καθεστς λειτουργας λγω COVID-19, χρειζεται να αποστελετε μειλ στο kollas@upatras.gr με το νοματεπνυμ σας, να τηλφωνο επικοινωνας, τον αριθμ της κρτας σας και τους ττλους των βιβλων που επιθυμετε. Θα πρπει να χετε κνει απ νωρτερα την αναζτηση των βιβλων μσω του καταλγου “Νηρας”, ο οποος εναι προσβσιμος σε 24ρη βση και να ζητσετε την κρτηση τους στο ονομ σας. Αφο ειδοποιηθετε με μειλ, ττε θα μπορσετε να προσλθετε στη βιβλιοθκη και να τα παραλβετε. Τα βιβλα, εφσον εναι δη εντς του κτιρου, διατθενται μεσα προς δανεισμ. Εν να βιβλο χει επιστραφε μετ το νοιγμα της Βιβλιοθκης, ττε δανεζεται εφσον χουν περσει 72 ρες απ την ημερομηνα επιστροφς.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

: , / 07/05/2021  

Οι υποψφιοι για την ανωτρω θση θα παρουσισουν το ερευνητικ τους ργο με τηλεδισκεψη στο σνδεσμο  https://upatras.webex.com/meet/glefther Ακολουθε το χρονοδιγραμμα των διαλξεων:

10/5/2021

10:00-11:00 Μποννος Α: «Μετατροπ και διαχεριση θερμτητας απ ηλιακ ενργεια»

11:00-12:00 Μπιδικοδη Μ: «Φωτο-επαγμενες διεργασες και διατξεις νας γενις για την αξιοποηση της ηλιακς ενργειας»

 

17/5/2021

10:00-11:00 Μπαλς Χ. «Καινοτμα Υλικ και Διατξεις για Φωτοεπαγμενες Διεργασες Μετατροπς της Ηλιακς Ενργειας και Προστασας του Περιβλλοντος»

11:00-12:00 Συρροκστας Γ: «Ηλιακ τροφοδοτομενοι πολυλειτουργικο υαλοπνακες και φ/β διατξεις τρτης γενις»

 

24/5/2021

10:00-11:00 Κακαβελκης Γ: «Strategies to improve the performance and stability of solution processed photovoltaics»

11:00-12:00 Μπρααμκης Κ: «Τεχνολογες ηλιοθερμικς μετατροπς ενργειας για παραγωγ ηλεκτρισμο, ψξης και θρμανσης»

12:00-13:00 Γιαννολη Μ: «Μθοδοι αξιοποησης της ηλιακς ενεργεας με μφαση στις φωτοβολτακς τεχνολογες»

 

Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι να παρακολουθσουν συνδεμενοι στον ανωτρω σνδεσμο, τις ημρες και ρες των διαλξεων.

 

Η εισηγητικ επιτροπ:

Γ. Λευθεριτης, Α. Καζαντζδης, Κ. Μπαλαρς.

 ...

_ 07/05/2021  

Την Πμπτη, 13/5, στις 18:00, θα παρουσιαστε η μεταπτυχιακ κατεθυνση «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος» του Τμματος Φυσικς.

Θα γνουν παρουσισεις απ τους διδσκοντες αλλ και απ προσκεκλημνους ομιλητς απ τον κσμο της επιστμης και της εργασας.

Ο σνδεσμος και το πργραμμα της διαδικτυακς εκδλωσης εναι διαθσιμα στην ιστοσελδα:

https://www.atmosphere-upatras.gr/news/MSc-Meteorology-EnvironmentalPhysics

Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς.

Περισστερες πληροφορες για τη μεταπτυχιακ κατεθυνση θα βρετε στο σνδεσμο: www.atmosphere-upatras.gr/pages/activities/academic-studies
 

 ...

2020-2021 - 27/04/2021  

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2020-2021 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

ΑΜ Σμβουλος Καθηγητς
1086970 Αναστασπουλος Βασλειος
1086986
1086442
1089895
1086901
1088511
1086881 Αναστασπουλος Δημτριος
1086870
1086454
1086889
1086804
1088512
1086905
1086732 Αναστπουλος Χαρλαμπος
1086964
1086895
1086965
1086694
1086848
1086726
1086873 Ανδρικπουλος Κωνσταντνος
1088293
1086801
1086959
1086702
1089891
1086535
1086691 Αργυρου Αθανσιος
1086897
1086708
1089867
1086540
1086899
1086713
1089877 Βιτωρτος Ευγγελος
1089883
1086844
1086962
1086461
1086761
1089871
1086697 Βλσσης Σπυρδων
1089881
1086966
1086891
1086628
1088289
1086755
1089861 Γουργουλιτος Κωνσταντνος Νεκτριος
1086883
1086982
1086945
1089873
1086757
1089885
1086935 Καζαντζδης Ανδρας
1086903
1078154
1086921
1086527
1089856
1086743
1086652 Καραχλιου Παναγιτα
1086941
1088297
1086973
1086736
1086980
1086919
1086984 Κιουτσιοκης Ιωννης
1086563
1086972
1086682
1086979
1086956
1086774
1086551 Κουρς Στυλιανς
1088296
1086951
1086648
1086492
1086877
1089893
1086943 Κροντηρς Χριστφορος
1086963
1086731
1089119
1086826
1089863
1088292
1086656 Λευθεριτης Γεργιος
1086839
1080034
1086978
1086923
1086909
1086955
1086907 Λουκπουλος Βασλειος
1086510
1086875
1089879
1086988
1086947
1086780
1089868 Λλα Σμαργδα
1086778
1086593
1086574
1089859
1086820
1089875
1086596 Μπακλης Δημτριος
1086814
1086917
1086958
1086617
1086512
1086952
1086488 Οικονμου Γεργιος
1089606
1086975
1086765
1086911
1086879
1086894
1086520 Παλλης Λεωνδας
1086852
1086707
1086977
1086451
1086633
1086435
1086987 Σκαρλτος Δημτριος
1086887
1086543
1086912
1086974
1086485
1086670
1086939 Σπηλιπουλος Νικλαος
1086954
1073993
1086507
1086868
1086515
1086858
1089889 Τερζς Ανδρας
1089887
1086797
1086861
1086482
1086865
1086523 Τοπρακτσογλου Χρστος
1086584
1086723
1086503
1086567
1086983
1086796 Φακς Μιχαλ
1086929
1075593
1086721
1086981
1086641
1086557 Χριστοπολου Παναγιτα Ελευθερα
1086808
1086817
1086477
1089865
1086885
1086985 Ψυλλκης Ζαχαρας
1086957
1088300
1086915
1086666
1086927
1086961 Ψυχαλνος Κωνσταντνος
1086571
1088298
1086637
1086600
1086662

 

 ...

2019-2020 - 27/04/2021  

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2019-2020 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

ΑΜ Σμβουλος Καθηγητς
1073581 Αναστασπουλος Βασλειος
1073609
1080375
1073573
1073476
1073558
1073527
1079602 Αναστασπουλος Δημτριος
1080370
1073539
1073503
1073511
1067126
1073541
1073492 Αναστπουλος Χαρλαμπος
1073462
1073487
1073470
1073620
1080378
1080371
1081294 Ανδρικπουλος Κωνσταντνος
1073466
1073469
1073588
1073591
1073473
1073480
1073583
1080880 Αργυρου Αθανσιος
1080355
1073574
1073499
1080367
1073552
1073582
1075249 Βιτωρτος Ευγγελος
1073567
1073551
1073483
1073490
1073454
1073592
1073500 Βλσσης Σπυρδων
1073509
1073528
1075252
1073457
1075551
1073510
1075548 Γουργουλιτος Κωνσταντνος Νεκτριος
1073548
1073516
1073452
1073594
1073501
1073569
1080878
1073544 Καζαντζδης Ανδρας
1073526
1080364
1073590
1073508
1073455
1073563
1073520 Καραχλιου Παναγιτα
1073447
1060724
1080357
1073498
1073491
1073610
1080379 Κιουτσιοκης Ιωννης
1075545
1073570
1073557
1073494
1075247
1073561
1075246 Κουρς Στυλιανς
1073605
1080356
1073603
1073608
1080918
1073542
1073562 Κροντηρς Χριστφορος
1073507
1073577
1073468
1079556
1060998
1080376
1073522 Λευθεριτης Γεργιος
1065330
1073535
1073448
1080374
1073536
1073461
1078805 Λουκπουλος Βασλειος
1073525
1073602
1066348
1073576
1073547
1073550
1073518 Λλα Σμαργδα
1075248
1073505
1073611
1073566
1073497
1073512
1073568 Μπακλης Δημτριος
1073482
1073580
1073533
1073523
1075251
1073467
1073618 Οικονμου Γεργιος
1073459
1075241
1073617
1073575
1073564
1075242
1073619 Παλλης Λεωνδας
1069747
1073593
1073479
1073553
1073555
1073538
1080353 Σκαρλτος Δημτριος
1073458
1073549
1073540
1073519
1080363
1073529
1073585 Σπηλιπουλος Νικλαος
1080368
1073606
1065273
1080362
1073604
1069746
1073481 Τερζς Ανδρας
1067039
1073517
1073578
1073233
1073446
1078806
1073595 Τοπρακτσογλου Χρστος
1073572
1073486
1080361
1073465
1073560
1073565
1073456 Φακς Μιχαλ
1073451
1073607
1080372
1073472
1073484
1073559
1080369 Χριστοπολου Παναγιτα Ελευθερα
1073478
1069744
1073546
1073587
1075543
1073599
1073586 Ψυλλκης Ζαχαρας
1080377
1080359
1075250
1073475
1073485
1065320
1073556 Ψυχαλνος Κωνσταντνος
1073513
1073495
1073506
1075243
1073460
1073579

 

 ...

- 26/04/2021  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ανακοιννουμε την με αρ. 44010/Ζ1/16-4-2021 Προκρυξη επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2018-2019 απ τα σοδα του κληροδοτματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν, προκειμνου να λβουν γνση οι ενδιαφερμενοι.

Οι αιτσεις υποβλλονται απ την Δευτρα  07-6- 2021 ως και το Σββατο 07-8-2021. 

Εκ της Γραμματεας

 ...

- . 2020-2021 - ( 2012-2013 ) 24/04/2021  

Καλονται οι προπτυχιακο φοιτητς/τριες εκτς Ηλεκτρονικς Γραμματεας να ανα­νε­σουν την εγγραφ τους, και να δηλσουν μαθματα για το εαριν εξμηνο του ακαδη­μακο τους 2020 - 2021 απ  26.04 μχρι και 17.05.2021

Η ανανωση εγγραφς γνεται αποκλειστικ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικ στην δι­εθυνση secrphysics@upatras.gr

Παρακαλονται οι φοιτητς/τριες να επιλξουν τη κατλληλη φρμα απ τις επισυναπτμενες στην ανακονωση και να την αποστελουν ετε σε μορφ εγγρφου (doc, txt κλπ.), ετε σε μορφ pdf. Επισυναπτμενα αρχεα σε οποιαδποτε λλη μορφ (εικνες, rar, zip  κλπ.) δεν θα γνονται δεκτ. Επσης, οι ενδιαφερμενοι μπορον μσω των ρυθμσεων του ηλεκτρονικο τους ταχυδρομεου να ζητσουν να τους αποσταλε αυτματα αποδεικτικ ανγνωσης, αν το επιθυμον.

 

Δηλσεις γνονται δεκτς μνο απ το e-mail

που χει χορηγσει στους φοιτητς το Πανεπιστμιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο φοιτητς υποχρεοται να ανανενει την εγγραφ του και να δηλνει μαθματα στην αρχ κθε εξαμνου. Εν δεν ανανεσει την  εγγραφ του και δεν δηλσει μαθματα σε δο συνεχμενα εξμηνα δεν μπορε να κνει ανανωση εγγραφς – δλωση μαθημτων για το τρχον εξμηνο σπουδν. Κατ την επανεγγραφ του θα πρπει να δικαιολογσει εγγρφως στην Γ.Σ. του Τμματος την απουσα του.

 

 • Οι φοιτητς οφελουν να δηλσουν λα τα μαθματα που χρωστον, υποχρεωτικ και επιλογς, λων των προηγομενων εξαμνων σπουδν και χι μνο του εξαμνου στο οποο φοιτον αυτ τη στιγμ.

 

 • Αιτσεις εκπρθεσμης εγγραφς και δλωσης μαθημτων θα εγκρνονται απο­κλειστικς μνον εν ο αιτν τεκμηρινει εξαιρετικ ανγκη (π.χ. πα­ρα­τε­ταμνη θεομηνα, σοβαρ ασθνεια, στρτευση) και μνο εφ' σον υποβλλει τα σχετικ δικαιολογητικ εντς προθεσμας 30 ημε­ρο­λογιακν ημερν απ την εκστοτε λξη της προθεσμας εγγραφς - δλωσης μαθημτων.
 ...

80 & 93 23/04/2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 80 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 93 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστριξη των εκπαιδευτικν δραστηριοττων του Πανεπιστημου Πατρν κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 με την ενσωμτωση ενισχυτικς διδασκαλας επιπρσθετα των κριων διαλξεων»(Κωδ. Προγρ. 81588) – Ε.Υ.: Διονσιος Μαντζαβνος).

Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 763ης / 21.04.2021 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Υποστριξη των εκπαιδευτικν δραστηριοττων του Πανεπιστημου Πατρν κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 με την ενσωμτωση ενισχυτικς διδασκαλας επιπρσθετα των κριων διαλξεων», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Υποστριξη των εκπαιδευτικν δραστηριοττων του Πανεπιστημου Πατρν κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 με την ενσωμτωση ενισχυτικς διδασκαλας επιπρσθετα των κριων διαλξεων», με Επιστημονικ Υπεθυνο τον καθηγητ Διονσιο Μαντζαβνο του Τμματος Χημικν Μηχανικν, Αντιπρτανη του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προθεσμα λξης Υποβολς Προτσεων: 05.05.2021 και ρα 15:00

Υποβολ υποψηφιτητας εδ.

 ...

. 2020-2021 - 23/04/2021  
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Δευτρα 26/04 για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την Δευτρα 17/05/2021.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2021 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

COVID-19 22/04/2021  

Διενργεια υποχρεωτικο διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 απ τους  απασχολομενους στις πσης φσεως υπηρεσες καθαριτητας του Πανεπιστημου Πατρν.

βλ. συνημμνα.

 ...

16 2021 20/04/2021  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η αποστολ των ττλων σπουδν με τις εταιρεες ACS, SPEEDEX και ELTA COURIER θα ξεκινσει την Τρττη 21/04 και θα πραγματοποιηθε σταδιακ, ανλογα με τη διαθεσιμτητα των εταιρειν ταχυμεταφορν.

Οι απφοιτοι που χουν επιλξει τις εταιρεες ταχυμεταφορν ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και DHL θα πρπει να επικοινωνσουν οι διοι με τις εταιρεες, προκειμνου να δσουν εντολ παραλαβς των φακλων απ το χρο της Γραμματεας.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

19/04/2021  
Η Επιτροπ Εκπαδευσης του Ινστιτοτου Νανοεπιστμης και Νανοτεχνολογας του ΕΚΕΦΕ "Δημκριτος" διοργαννει σειρ πντε εκπαιδευτικν σεμιναρων με ττλο "Ημρες Φασματοσκοπας" μσω της διαδικτυακς πλατφρμας zoom, σμφωνα με το παρακτω πργραμμα.

Πμπτη 6/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπα NMR σε Χαμηλς Θερμοκρασες" (Μ. Φαρδς, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Προχωρημνες Τεχνικς Πυρηνικο Μαγνητικο Συντονισμο (NMR) Στερες Κατστασης" (Γ. Παπαβασιλεου, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Φασματοσκοπα NMR Υψηλς Ανλυσης στο Διλυμα: Βασικ Στοιχεα - Μελτες Περιπτσεων Μοριακν Δομν" (Κ. Γιαννακοπολου, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πμπτη 13/5/2021

10:00-11:15 "Δονητικ φασματοσκοπα: Φασματοσκοπα Υπερθρου" (Γ. Χρυσικς, ΙΘΦΧ, ΕΙΕ)
11:30-12:45 "Δονητικ Φασματοσκοπα: Φασματοσκοπα Raman" (Α. Παπτης, Τμ. Μηχ. Επιστ. Υλικν, Παν/μιο Ιωανννων)

Πμπτη 20/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπα Mössbauer: Βασικς αρχς και Εφαρμογς" (E. Devlin, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Φασματοσκοπα EPR Συνεχος Ακτινοβλησης: Βασικς Αρχς και Εφαρμογς" (Γ. Σανκης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Φασματοσκοπα Παλμικο EPR" (Γ. Μτρικας, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πμπτη 27/5/2021

10:00-10:45 "Φασματοσκοπα Φθορισμο και Απορρφησης Ακτνων Χ" (Α. Καρδας, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Ιοντικς Τεχνικς Ανλυσης" (Α. Λαγογιννης, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Βασικς Αρχς Φασματοσκοπας Φωτοηλεκτρονων (XPS/ARPES)" (Α. Δημουλς, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πμπτη 3/6/2021

10:00-10:45 "Βασικς Αρχς Περθλασης Ακτνων Χ απ Πολυκρυσταλλικ Δεγματα. Μθοδος Rietveld" (Β. Ψυχρης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
11:00-11:45 "Η Μθοδος Rietveld στην Πρξη - Προγρμματα Fullprof, Profex" (Β. Ψυχρης, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")
12:00-12:45 "Κρυσταλλογραφα Υγρν Κρυστλλων" (Μ. Αρκς, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Για την αποτελεσματικτερη οργνωση των σεμιναρων και διαχεριση των συμμετοχν, παρακαλομε να μας γνωστοποισετε την πρθεση συμμετοχς σας δηλνοντας τα στοιχεα σας (ονοματεπνυμο, ειδκευση/ιδιτητα, ηλεκτρονικ διεθυνση) μχρι την Μεγ.Πμπτη 29 Απριλου 2021, στην ηλεκτρονικ διεθυνση edu@inn.demokritos.gr 
 
Η συμμετοχ εναι  δωρεν.
 
Με εκτμηση

Επιτροπ Εκπαδευσης του ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
 ...

& 2021 14/04/2021  
Σας ενημερνουμε πως λγω της πανδημας του COVID-19 και κατπιν απφασης της Συντονιστικς Επιτροπς Υγεας και Ασφλειας του Πανεπιστημου Πατρν, το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του ακαδημακο τους 2020-2021 θα διεξαχθε αποκλειστικ ηλεκτρονικ μσω της ασγχρονης ψηφιακς πλατφρμας eclass του Πανεπιστημου Πατρν.
Το σεμινριο θα διεξαχθε απ 26 Απριλου ως 13 Μαου ως εξς:

· Ανρτηση για μελτη των διαλξεων των εκπαιδευτν στο eclass.upatras.gr απ 26 Απριλου ως 11 Μαου
· Αξιολγηση γνσεων απομακρυσμνα μσω ηλεκτρονικς πλατφρμας απ 12 ως 13 Μαου
 
Οι Μεταπτυχιακο Φοιτητς και Υποψφιοι Διδκτορες  που υποχρεονται να παρακολουθσουν το σεμινριο τι θα πρπει:
α) στην πλατφρμα eclass.upatras.gr να εγγραφον στο μθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)” με κωδικ GTA1001 (βρσκεται στο Μαθματα→- Πανεπιστμιο Πατρν → Γραφεο Τεχνικο Ασφαλεας). Η εγγραφ θα εναι δυνατ απ τις 22 Απριλου και μετ.
β) να μελετσουν το εκπαιδευτικ υλικ που θα αναρτηθε εκε απ τις 26 Απριλου και θα εναι συνχεια διαθσιμο
γ) να περατσουν επιτυχς την απομακρυσμνη αξιολγηση στις 12 και 13 Μαου.

Η λψη βεβαωσης επιτυχος περτωσης του σεμιναρου πιστοποιεται απ την εγγραφ στο μθημα στο eclass και την επιτυχ περτωση της απομακρυσμνης αξιολγησης
Οδηγες, διευκρινσεις, απορες επ του σεμιναρου και της αξιολγησης θα αναρτνται στην πλατφρμα eclass.
 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχ στο Σεμινριο εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται απ την συμμετοχ στο σεμινριο α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημσια Υγεα” του Τμματος Ιατρικς.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σεμινριο υποχρεονται να το παρακολουθσουν οι Μεταπτυχιακο Φοιτητς και Υποψφιοι Διδκτορς του Τμματς οι οποοι δεν το χουν παρακολουθσει ως τρα.
 ...

05/04/2021  

Συνημμνα θα βρετε το υπδειγμα βεβαωσης του Υφυπουργο Αντατης Εκπαδευσης κ. Συργου, που αφορ στην μετακνηση των φοιτητν για στιση.

Σχετικς διευκρινσεις:

 1. ρες προβλεπμενης προσλευσης στο χρο στισης: σμφωνα με το πργραμμα του εστιατορου που σιτζεται ο φοιτητς
 2. Χρονικ διστημα ισχος της βεβαωσης: σμφωνα με το χρονικ διστημα ισχος των μτρων κατ τα αναφερμενα στις σχετικς εγκυκλους
 3. Τα στοιχεα των φοιτητν συμπληρνονται απ τους διους τους φοιτητς και υπογρφουν( κτω αριστερ της βεβαωσης για την ακρβεια των στοιχεων που δηλνουν  

 

Επισημανεται τι η βεβαωση εκδδεται με υπογραφ του Προισταμνου του Τμματος, ΜΟΝΟ για τη συγκεκριμνη Εστα που χει δικαωμα στισης ο φοιτητς.

 ...

Erasmus - 2021-2022 02/04/2021  

Με αφορμ την προκρυξη για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα Erasmus για πρακτικ σκηση που λγει στις 24/5, το Τμμα Φυσικς διοργαννει ενημερωτικ εκδλωση την Πμπτη 15/4, στις 19:00, στο σνδεσμο:

 https://upatras-gr.zoom.us/j/94355117204?pwd=Q01CbEVQVEJvQ3Ercm5mc2h4SzdqQT09

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να δουν τις σχετικς ανακοινσεις (π.χ. https://www.upatras.gr/el/node/10056). Στη συνντηση θα γνει γενικ ενημρωση για το τι πρπει να προσεχθε κατ την ατηση και θα λυθον απορες.

Εκ μρους του Τμματος,

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς

Συντονιστς Erasmus 

 ...

02/04/2021  

Στις 7/4, 19:00, θα πραγματοποιηθε εκδλωση του Παραρτματος Πατρν της Ελληνικς Αντικαρκινικς Εταιρεας με θμα: «Ατμοσφαιρικ ρπανση, καρκνος και επιδημα covid-19».

Στην εκδλωση, το Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας θα παρουσισει τα συμπερσματα απ τις μετρσεις του δικτου αιωρομενων σωματιδων κατ τα τελευταα 4 χρνια στην πλη της Πτρας.

 H εκδλωση περιλαμβνει τα ακλουθα θματα τα οποα θα αναπτξουν οι κτωθι ομιλητς:

 • «Ατμοσφαιρικ μικροσωματδια και ανθρπινη υγεα», Kαθηγητς Σ. Πανδς (Τμμα Χημικν Μηχανικν Πανεπιστημου Πατρν)
 • «Το δκτυο μτρησης ατμοσφαιρικν μικροσωματιδων στην Πτρα», Καθηγητς Α. Καζαντζδης (Τμμα Φυσικς Πανεπιστημου Πατρν).
 • «Ατμοσφαιρικ ρπανση και καρκνος – Επιδημιολογικ δεδομνα και πρληψη», Καθηγητς Απ. Βανταρκης (Τμμα Ιατρικς Πανεπιστημου Πατρν)
 • «Κλιματικ αλλαγ και πανδημες», Επκουρη Καθηγτρια Κ. Ακινσογλου (Τμμα Ιατρικς Πανεπιστημου Πατρν)
 • Βιωματικ παρμβαση: Η κοινωνα που υποφρει και πως αντιδρ Χρης Σζος, ηθοποις

Η εκδλωση θα μεταδοθε μσω της πλατφρμας Zoom με την ευγενικ χορηγα του Πανεπιστημου Πατρν.

Ο σνδεσμος για την παρακολοθηση της εκδλωσης εναι:https://upatras-gr.zoom.us/j/97563657172?pwd=MUhjZlJ3Uk15bmpLRkpmT0ZITUd2QT09

Meeting ID: 975 6365 7172, Passcode: 510923

 ...

- Erasmus+ KA103 2021-2022 26/03/2021  

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι ανακοινθηκαν στους παρακτω συνδσμους οι Προκηρξεις:

1) για το Πργραμμα "Erasmus+ για Πρακτικ σκηση στην Ευρπη ακαδ. τους 2021-2022"στο https://www.upatras.gr/el/node/10056 και 

2) για "Πρακτικ σκηση σε Ελληνικς Αρχς του Υπουργεου Εξωτερικν ακαδ. τους 2021-2022" στο https://www.upatras.gr/el/node/10054 

Τμμα Διεθνν Σχσεων
Πανεπιστμιο Πατρν 
τηλ.: 2610-969036 / 969029
email: llp.placements@upatras.gr

 ...

_ & 2020-2021 24/03/2021  
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Ανανωση εγγραφς θα πρπει να πραγματοποισουν και οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος κατ την δια χρονικ περοδο.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Τετρτη 24.03.2021 ως και την Παρασκευ 30.04.202.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

AIESEC - 24/03/2021  
H AIESEC εναι παγκσμιος εθελοντικς, φοιτητικς, μη κερδοσκοπικς οργανισμς που βρσκεται σε συνεργασα με το Πανεπιστμιο Πατρν πειτα απ γκριση δραστηριοποησης απ τον Πρτανη και την Σγκλητο και χει σκοπ να αναπτξει τις δεξιτητες των νων ετε μσω των διαπολιτισμικν ανταλλαγν που πραγματοποιε, ετε μσα απτην εμπειρα μλους.
Το πργραμμα Global Talent αποσκοπε μσω αυτν των εμπειριν να προετοιμσει τους ενδιαφερμενους δνοντας τους την επιλογ να συμμετχουν σε εμπειρες πρακτικς σκησης.
 
Περισστερες πληροφορες για την AIESEC και τις ευκαιρες πρακτικς σκησης βρετε στους συνδσμους:
 
Develop Your Leadership | AIESEC
 ...

2020-21 23/03/2021  

Σας ενημερνουμε τι η διανομ των διδακτικν συγγραμμτων προς λους τους δικαιοχους φοιτητς των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και Αντατων Εκκλησιαστικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Α.) για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-21, λγω των κτακτων μτρων για αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, θα πραγματοποιηθε με κατ' οκον διανομ αυτν κατ παρκκλιση της παραγρφου 5 του ρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απφασης.

Σμφωνα με την εκδοθεσα εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν ξεκινον σμερα, Δευτρα 22 Μαρτου 2021 και θα ολοκληρωθον την Δευτρα 05 Απριλου 2021. Επισημανεται τι μετ την παρλευση της ως νω προθεσμας *δεν* θα εναι δυνατ να υποβληθε καμα να δλωση να τροποποιηθε κποια δη υποβληθεσα.

Στη δλωσ τους οι φοιτητς, θα πρπει να συμπληρσουν λα τα απαιτομενα πεδα της "Υποχρεωτικς Δλωσης Διεθυνσης" για την κατ' οκον παρδοση των συγγραμμτων που θα επιλξουν.
Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους, μσω εταιρειν ταχυμεταφορς /και με δικ τους μσα θα ξεκινσει την Τρτη 06 Απριλου 2021 και θα ολοκληρωθε την Δευτρα 24 Μαου 2021.
 
Ειδικ για το εαριν εξμηνο 2020-21, σμφωνα με την προαναφερθεσα ΚΥΑ και Εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας, αλλ και με το γγραφο του Υπουργεου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητς δικαιονται να παραλβουν την τρχουσα περοδο συγγρμματα για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει στη δλωσ τους ετε στο χειμεριν εξμηνο 2020-21 ετε στο εαριν εξμηνο 2020-21, ακμα και αν χουν εξεταστε επιτυχς σε αυτ, αλλ πντοτε με την προπθεση να μην χουν παραλβει σγγραμμα για τα εν λγω μαθματα.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
 

 ...

: 2021 18/03/2021  

Σας προσκαλομε στην εκδλωση του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας του Τμματος Φυσικς και του Εργαστηρου Θαλσσιας Γεωλογας & Φυσικς Ωκεανογραφας του Τμματος Γεωλογας του Πανεπιστημου Πατρν, για την Παγκσμια Ημρα Μετεωρολογας 2021, με ττλο:

Οι ωκεανο, το κλμα και ο καιρς

την Τρτη, 23 Μαρτου 2021, ρα 13:00.

O σνδεσμος της εκδλωσης και το πργραμμα εναι διαθσιμα εδ:

https://www.atmosphere-upatras.gr/news/world-meteo-day-2021

 

Εκ μρους των διοργανωτν,

Ανδρας Καζαντζδης

Καθηγητς

Διευθυντς Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας

Τμμα Φυσικς

 

 ...

- 08/03/2021  

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προκρυξη οικονομικς υποστριξης μεταπτυχιακν φοιτητν - ερευνητν

βλ. συνημμνο

 ...

Erasmus+ 103 & 2021-2022 06/03/2021  

Στο πλασιο των προκηρξεων που πρκειται να ανακοινωθον αναφορικ με τη συμμετοχ των φοιτητν/τριν στις δρσεις του Προγρμματος _Erasmus+ ΚΑ103 για σπουδς & πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2021-2022, σας στλνουμε συνημμνα τα χρονοδιαγρμματα των ενεργειν που αφορον στην πορεα των συγκεκριμνων προκηρξεων.

Επσης, θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι σε συνχεια του ενημερωτικο webinar Erasmus+ 2021-2022, αναρτθηκαν οι σχετικς διαφνειες των παρουσισεων στον ακλουθο σνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/node/9980.

Στον σνδεσμο (http://www.upatras.gr/el/node/9980) οι ενδιαφερμενοι μπορον να πληροφορηθον σχετικ με την δρση του Προγρμματος _Erasmus+ ΚΑ103 για σπουδς & πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2021-2022

Σας ενημερνουμε τι στον ακλουθο σνδεσμο http://www.upatras.gr/el/node/9983 χει ανακοινωθε η πρσκληση για τη συμμετοχ των φοιτητν στο Πργραμμα _Erasmus+ ΚΑ103 για Σπουδς 2021-2022.

Τλος, αναφορικ με την προκρυξη της δρσης Erasmus+ για σπουδς ακαδ. τους 2021-2022, η σχετικ ανρτηση θα γνει την Παρασκευ 05/03/2021 στον ακλουθο σνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus.

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς
Συντονιστς Erasmus

 ...

Erasmus - 05/03/2021  
Με αφορμ την προκρυξη για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα Erasmus για
σπουδς στο εξωτερικ που λγει στις 15/3, το Τμμα Φυσικς διοργαννει
ενημερωτικ εκδλωση την Τετρτη 10/3, στις 17:00, στο σνδεσμο:
https://upatras-gr.zoom.us/j/91691070488?pwd=QTRndUszWGxWV0xQUVo4YVM0NVpidz09

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να δουν τις σχετικς
ανακοινσεις (π.χ. http://www.upatras.gr/el/node/9983). Στη συνντηση θα
γνει γενικ ενημρωση για το Erasmus και θα λυθον απορες σχετικ με τις
αιτσεις.

Να σημειωθε τι η συνντηση αφορ μνο το πργραμμα κινητικτητας για
σπουδς που χει προκηρυχθε και χι την πρακτικ σκηση. Για την τελευταα
θα γνει ξεχωριστ εκδλωση ταν υπρξει η σχετικ προκρυξη.

Εκ μρους του Τμματος, 
Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς
Συντονιστς Erasmus
 ...

05/03/2021  
Τμμα Φυσικς
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν: Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και
στην Ηλεκτρονικ
Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Προσκεκλημνη Ομιλα
Μθοδοι μτρησης οπτικν ιδιοττων αερολυμτων και αερων με την χρση
φασματικς φωτομετρας

Την τελευταα δεκαετα, η Ελλδα αντιμετωπζει μεγλη οικονομικ κρση με
πλθος παρπλευρων συνεπειν, πως αυτ της ντονης χρσης της κασης
βιομζας (ξλου) για την οικιακ θρμανση στις πλεις. Η συγκεκριμνη ομιλα
θα επικεντρωθε στη μελτη της ατμοσφαιρικς ρπανσης σε αντιπροσωπευτικ
χειμεριν περοδο αυξημνης κασης βιομζας για τη θρμανση των κατοικιν.
Στα πλασια αυτς, χει εκτελεστε πλθος προσομοισεων των ατμοσφαιρικν
διεργασιν, με σκοπ την εκτμηση της επδρασης στα εππεδα των αιωρομενων
σωματιδων/χημικν συστατικν αλλ και στο ενεργειακ ισοζγιο. Επσης,
εκτιμθηκε η ταυτχρονη ανδραση της μεταβολς των μετεωρολογικν συνθηκν /
κλιματικν παραμτρων στη συγκντρωση των χημικν συστατικν των αιωρομενων
σωματιδων.

Ομιλητς: Παναγιτης-Ιωννης Ρπτης, Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν

Ο Ιωννης-Παναγιτης Ρπτης εναι φυσικς και διδκτορας του Τμματος
Φυσικς του Πανεπιστμιο Αθηνν. χει εργαστε στο Παγκσμιο Κντρο
Ακτινοβολας (PMOD-WRC) στην Ελβετα και τα τελευταα χρνια εργζεται στο
Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν. Ειδικεεται στις μετρσεις των αερολυμτων,
ατμοσφαιρικν αεριν και ηλιακς ακτινοβολας καθς και στα μοντλα διδοσης
ακτινοβολας. Τα επιστημονικ ενδιαφροντα εκτενονται στους τομες της
ατμοσφαιρικς ρπανσης, της κλιματολογας, των ανανεσιμων πηγν ενργειας
και των επιπτσεων της ακτινοβολας στην υγεα.

Η ομιλα θα λβει χρα την Τρτη 9/3, 13:00.

σοι ενδιαφρονται, προσκαλονται να την παρακολουθσουν.

Σνδεσμος σνδεσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/94359833288?pwd=T3BtcXpySUZjQUhUZDgrZlk3bXdndz09 

Περισστερες πληροφορες: Ανδρας Καζαντζδης, akaza@upatras.gr
 ...

& _ 2021 04/03/2021  
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 29.03.2021.  σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να αποστελουν ατηση (επισυνπτεται) ορκωμοσας στο email της Γραμματεας secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email,  ως την Τρτη 16.03.2021.
 
Οι ττλοι θα αποσταλον με courier. Προκειμνου για την αποστολ των ττλων τους  θα πρπει οι φοιτητς να επισυνψουν στην ατησ τους τα ακλουθα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_ 01/03/2021  
Η ναρξη του μαθματος "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ" του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" , θα γνει την Τετρτη  3/3/21 ρα 15.00 στην "πλατφρμα" ΖΟΟΜ. Επσης για την διευκλυνση του διδσκοντος θα θελα να παρακαλσω τους ενδιαφερομνους να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στα
emails:   cotsioli@math.upatras.gr   acotsiolis@gmail.com  ,  τηλ. 6972007647.
Ο Διδσκων
Α.Κοτσιλης.
 ...

_ 01/03/2021  
Οι Παρουσισεις Βιβλιογραφας θα γνουν την τελευταα εβδομδα του Β’Εξαμνου.  Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να λβουν μρος παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα προκειμνου να τους αποσταλον οδηγες για την προετοιμασα της παρουσασης. Κατ την διρκεια του εξαμνου με ηλεκτρονικ επικοινωνα θα λνονται απορες πνω στην επιλεγεσα εργασα και στην μορφ της παρουσασης.
 
Ο διδσκων
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
Ομτιμος Καθηγητς
 ...

01/03/2021  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα  "Εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας" (EEC424) να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Η πρτη συνντηση για το χωρισμ σε ομδες θα γνει την Τρτη 09/03/2021 στις 11:00, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα διδασκαλας

To link του μαθματος στο webex εναι διαθσιμο στις ανακοινσεις του μαθματος στο eclass.

 ...

Erasmus+ Webinar 28/02/2021  

Zoom webinar: Τρτη 02/03/2021 στις 11.00 π.μ.

Topic: Erasmus+ ΚΑ103 κινητικτητα για σπουδς & πρακτικ σκηση, ακαδ.τους 2021-2022

link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92653296005

Στοιχεα επικοινωνας:

Erasmus+ KA103 δρση "εξερχμενη κινητικτητα για σπουδς"
Υπεθυνη: κα Νατσσα Αναγνωστοπολου, τηλ.: 2610-996613/969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ KA103 δρση "εξερχμενη κινητικτητα για πρακτικ σκηση"
Υπεθυνη: κα Πολυξνη Χριστι, τηλ.: 2610-969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

 ...

webinar Erasmus+ 2021-2022 28/02/2021  
Erasmus+ 103 2021-2022, webinar . Zoom webinar: 02/03/2021, 11.00 .. Topic: Erasmus+ 103 & , . 2021-2022 link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92653296005  ...

26/02/2021  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Συστματα Ηλιακς Ενργειας" (PHY1995) να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 02/03/2021 (14:00 - 15:00).

To link του μαθματος στο webex εναι διαθσιμο στις ανακοινσεις του μαθματος στο eclass.

 ...

16 2021 24/02/2021  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν ολοκληρσει τις σπουδς τους και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων της 16ης Απριλου 2021, να αποστελουν μεσα με υπηρεσα ταχυμεταφορν τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­­μα­­τεα, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Δευτρα 15/03/2021.

Παρακαλομε τους ενδιαφερμενους να μην εξαντλον τις προθεσμες, καθς, λγω των συνθηκν, η πα­ραλαβ των δικαιολογητικν μπορε να καθυστερσει σημαντικ και η συμμετοχ τους να μην εναι εφικτ.

Φοιτητς/τριες που χουν δη καταθσει δικαιολογητικ, παρακαλονται να προχωρσουν στις επιπλον ενργειες (βμα 4) που απαιτονται προκειμνου να συμμετσχουν στην προσεχ απονομ.

 

Οι απφοιτοι ΔΕΝ θα παραλβουν τους ττλους σπουδν δια ζσης,

παρ θα τους αποσταλε ο σχετικς φκελος με courier μετ την 16/04/2021.

 

Οι φοιτητς/τριες πρπει να συμπεριλβουν στο φκελο:

 1. συμπληρωμνη ατηση συμμετοχς στην απονομ (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 2. την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβα­ωση απ την Αστυνομα,
 3. σε περπτωση που δεν εχαν στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρωμνη την ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση). Στην περπτωση που εχαν στιση στγαση, θα πρπει να επικοινωνσουν με την Φοιτητικ Μριμνα για την τακτοποηση εκκρεμοττων.

 

Επσης, θα πρπει:

 1. να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :


Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:


ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).

 

Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, διαβατηρου ).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την διαδικασα που προη­γεται της κδοσης πτυχων. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση απ τον ενδιαφερμενο,

η διαδικασα κδοσης πτυχου δεν θα ολοκληρωθε.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

24/02/2021  

Η Μονδα Επιστημονικς Επικοιννησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) σας προσκαλε να συμβλλετε στη διεξαγωγ ρευνας με αντικεμενο την Ανοικτ Πρσβαση ως μοντλο δημοσευσης της επιστημονικς ρευνας, τη γνμη και τη θση σας μχρι σμερα συμπληρνοντας το ερωτηματολγιο στον σνδεσμο που ακολουθε, https://scholarly.heal-link.gr/survey-upatras/ . Ο εκτιμμενος χρνος συμπλρωσης του ερωτηματολογου εναι επτ (7) λεπτ. 

Στο ερωτηματολγιο ο ρος ανοικτ πρσβαση αναφρεται ως ΑΠ. Ακολουθε νας σντομος ορισμς της Ανοικτς Πρσβασης προς διευκλυνσ σας. 

Η Ανοικτ Πρσβαση εναι να κνημα για την ελεθερη και ανοικτ ηλεκτρονικ (online) πρσβαση σε ακαδημακ/επιστημονικ πληροφορα, πως οι δημοσιεσεις και τα δεδομνα. Μια δημοσευση εναι ανοικτς πρσβασης ταν δεν υπρχει καννα οικονομικ, νομικ και τεχνικ εμπδιο στην πρσβασ της.

Για οποιαδποτε διευκρνιση απορα, μπορετε να επικοινωνετε με την κ. Μαρα Φραντζ ετε μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (mariafrantzi@upatras.gr) ετε τηλεφωνικ στο 2610969624.

Σας ευχαριστομε για τον χρνο και τη συμβολ σας.

 ...

2018-2019 - 24/02/2021  

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2018-2019 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

Α/Α Α.Μ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
1 1052518 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 1054151
3 1055564
4 1055569
5 1055597
6 1055604
7 1055654 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 1056439
9 1058756
10 1059700
11 1060647
12 1060775
13 1060789 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14 1060811
15 1061043
16 1061092
17 1061318
18 1068612
19 1068613 ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20 1068614
21 1068615
22 1068616
23 1068617
24 1068618
25 1068619 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26 1068621
27 1068622
28 1068623
29 1068624
30 1068626
31 1068627 ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
32 1068628
33 1068630
34 1068631
35 1068632
36 1068634
37 1068635 ΓΕΩΡΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
38 1068636
39 1068637
40 1068639
41 1068640
42 1068641
43 1068643 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
44 1068645
45 1068646
46 1068647
47 1068648
48 1068649
49 1068650 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
50 1068651
51 1068653
52 1068656
53 1068658
54 1068659
55 1068661 ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
56 1068664
57 1068665
58 1068668
59 1068669
60 1068670
61 1068671 ΚΟΥΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
62 1068673
63 1068674
64 1068675
65 1068676
66 1068678
67 1068679 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
68 1068680
69 1068681
70 1068682
71 1068685
72 1068687
73 1068688 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
74 1068689
75 1068690
76 1068692
77 1068696
78 1068697
79 1068698 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
80 1068699
81 1068703
82 1068704
83 1068707
84 1068708
85 1068710 ΛΩΛΑ  ΣΜΑΡΑΓΔΑ
86 1068711
87 1068712
88 1068713
89 1068714
90 1068715
91 1068716 ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
92 1068717
93 1068718
94 1068719
95 1068720
96 1068721
97 1068722 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
98 1068723
99 1068724
100 1068725
101 1068726
102 1068727
103 1068728 ΠΑΛΙΛΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
104 1068729
105 1068730
106 1068732
107 1068733
108 1068734
109 1068735 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
110 1068736
111 1068737
112 1068738
113 1068739
114 1068740
115 1068741 ΣΟΥΡΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
116 1068742
117 1068743
118 1068744
119 1068745
120 1068747
121 1068749 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
122 1068750
123 1068751
124 1068753
125 1068754
126 1068755
127 1068756 ΤΕΡΖΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 
128 1068757
129 1068758
130 1068759
131 1068760
132 1068761
133 1068762 ΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
134 1068763
135 1068764
136 1068769
137 1068770
138 1068772
139 1068773 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
140 1068774
141 1068776
142 1068777
143 1068779
144 1068782
145 1068783 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
146 1068784
147 1068785
148 1068787
149 1068788
150 1069100
151 1069127 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
152 1069460
153 1069462
154 1069463
155 1069468
156 1069469
157 1069471
158 1070679 ΨΥΧΑΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
159 1070680
160 1070681
161 1070682
162 1070683
163 1071016
164 1071017

 

 ...

, 24/02/2021  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και ΥΚ Υλικν" να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Δευτρα 1/3/2021, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

To link του μαθματος στο zoom εναι διαθσιμο στο eclass.

 ...

_ 23/02/2021  

Εγγραφς σε Ομδες στο μθημα Πειρματα Επδειξης. Φυσικς ΙΙ

Τρτη 23/2/2021-

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Οι εγγραφς στο μθημα:  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ,  θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class! 

Οι εγγραφς αρχζουν την Πμπτη 25 Φεβρουαρου ρα 12 μ.  και εφσον δεν συμπληρωθε ο αριθμς 40, θα διαρκσουν μχρι την  Παρασκευ 26/2, ρα 8.00 μμ.

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 8ο εξμηνο Σπουδν!  Σημεωση: «Πρπει να κνετε δηλσεις μαθημτων!

Οι εγγραφς γνονται ηλεκτρονικ στη διεθυνση:  eclass.upatras.gr : εργαλεο «Ομδα χρηστν», στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ  (Εκπαιδευτς: Ευγγελος Βιτωρτος,  Νικλαος  Ξανθπουλος), σμφωνα με τις παρακτω οδηγες:

1) Προκειμνου να γραφτε νας φοιτητς θα πρπει να εναι δη εγγεγραμμνος ως εκπαιδευμενος στο μθημα «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ» στο eclass.

2) Οι δη εγγεγραμμνοι στο μθημα μπορον να μπουν στο χαρτοφυλκιο χρστη που διαθτουν στο eclass, να επιλξουν το μθημα «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI» και στη σελδα που εμφανζεται, να πατσουν στη στλη αριστερ το πεδο «Ομδες Χρηστν».

Λγω της καταστσεως «Covid” η ομδα χρηστν εναι ενιαα.

3) Τα μαθματα θα ξεκινσουν την ερχμενη βδομδα την Τρτη 2 Μαρτου 2021, ρα 5μμ ως τις 8μμ.  

Η δυναττητα εγγραφς σε ομδες χρηστν (Τμματα) θα "ανοξει" τη ΠΕΜΠΤΗ 25/2,  ρα 12μ και θα "κλεσει"  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2,  στις 8:00 μ.μ.). Η ηλεκτρονικ εγγραφ θα "κλεσει" με τη συμπλρωση των 40 φοιτητν.

Παρακαλεσθε να λβετε υπψη σας το ΩΡΟΛΟΓΙΟ πργραμμα και να ΜΗΝ γραφετε αν υπρχουν συμπτσεις με λλα μαθματα που ενδιαφρεστε να παρακολουθσετε. Λβετε υπψη σας τι «αν γραφτετε στο μθημα και αποχωρσετε μετ απ κποιες βδομδες, χετε αποκλεσει κποιον συνδελφ σας που θα εχε πρει το μθημα αν δεν βρισκε πλρη την λστα των 40 ατμων».

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στο μθημα αυτ.

Για  οποιοδποτε τεχνικ πρβλημα  σχετικ  με  την  ηλεκτρονικ  εγγραφ  μπορετε  να επικοινωνσετε με τον κ. Ξανθπουλο nijoxan@upatras.gr.

 ...

22/02/2021  

Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς επιλογς "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να εγγραφον στο e-class του μαθματος : https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2027/ ως την Παρασκευ 26/2/2021.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 2/3/2021 στις 4μμ., σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. Ο σνδεσμος στην πλατφρμα Zoom για τις εξ' αποστσεως διαλξεις θα αποσταλε με ανακονωση στους φοιτητς που θα εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Λεωνδας Παλλης

 ...

_ 22/02/2021  
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα "Επεξεργασα Ομιλας και Φυσικς Γλσσας" παρακαλονται να εγγραφον στη σελδα του μαθματος στο eClass:
https://eclass.upatras.gr/courses/EE930/ στε να λαμβνουν τις ανακοινσεις.
Οι διαλξεις ξεκινον αριο Τρτη 23/2/21 ρα 15:00.
 
Εκ των διδασκντων,
Κ.Σγρμπας
 ...

22/02/2021  

Η Εθνικ Αρχ Αντατης Εκπαδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για την εφαρμογ των διαδικασιν αξιολγησης και πιστοποησης της ποιτητας της λειτουργας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβανει στη σνταξη και την επικαιροποηση Μητρου Φοιτητν. Τα μλη του Μητρου Φοιτητν προορζονται να στελεχσουν τις Επιτροπς Εξωτερικς Αξιολγησης και Πιστοποησης, καθς η ως νω νομοθεσα (ρθρ. 13, παρ. 1β.) προβλπει τη συμμετοχ ενς φοιτητ στη σνθεσ τους

Για την ενημρωσ σας και για τις διαδικασες που σχετζονται με την δημιουργα του Μητρου Φοιτητν και την εγγραφ σε αυτ, παρακαλομε διαβστε και οι ενδιαφερμενοι συμπληρστε τα παρακτω αρχεα:

 ...

22/02/2021  
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς επιλογς "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να εγγραφον στο e-class του μαθματος : https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2027/ ως την Παρασκευ 26/2/2021.
Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 2/3/2021 στις 4μμ., σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. Ο σνδεσμος στην πλατφρμα Zoom για τις εξ'αποστσεως διαλξεις θα αποσταλε με ανακονωση στους φοιτητς που θα εγγραφον στο e-class.
 
Ο Διδσκων
Λεωνδας Παλλης
 ...

6 22/02/2021  

Πραγματοποιθηκε εκκαθριση χρηστν στο eclass του μαθματος, καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα, να φροντσουν να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στο eclass στε να μπορον να παρακολουθσουν τις σχετικς ανακοινσεις.

 ...

IV - E-CLASS 22/02/2021  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ θα παρακολουθσουν ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙV ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ23/2/2021
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟ e-class του μαθματος  ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ.
TO E-CLASS ΕΧΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 2020. ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ.
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
 ...

- 2021 22/02/2021  
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα "Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς" να εγγραφον (σοι δεν το χουν κνει δη) στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2022/] ως και την Τετρτη 24/2/2021 το πρω. Το μθημα θα γνεται εξ’ αποστσεως μσω συνδσμου zoom που θα αποσταλε με ανακονωση μσω e-class. Οι παραδσεις θα αρχσουν την πρτη εβδομδα του Μαρτου 2021.
 
 
Οι διδσκοντες
Δ. Σκαρλτος
Λ.Παλλης
 ...

21/02/2021  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ να εγγραφον στο e-class:
https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1979/

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2020-2021 ( ) 19/02/2021  

Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες εντς Ηλεκτρονικς Γραμματεας τι η δικτυακ πλη για ανανωση εγγραφς στο εαριν εξμηνο 2020-2021 των προπτυχιακν φοιτητν του Τμματς θα εναι ανοικτ απ 22-02-2021 ως και 30-04-2021.

 ...

-- 18/02/2021  

Οι παραδσεις του Μαθματος "Θερμτητα-Κυματικ-Οπτικ" (2ου Εξαμνου) θα ξεκινσουν εξ' αποστσεως την Τρτη 23/2/2021 στις 9.00πμ με βση το Ωρολγιο Πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που θα παρακολουθσουν το μθημα να πραγματοποισουν (επαν)εγγραφ στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1942/], καθς σμερα αυτ εκκαθαρστηκε απ λους τους χρστες.

Μσω του eclass θα ενημερνεστε για λες τις ανακοινσεις του μαθματος και θα αποσταλε και ο σνδεσμος στο Zoom για την εξ' αποστσεως εκπαδευση.

Ο διδσκων

Μ. Φακς

 ...

18/02/2021  
26/2/2021 11:00-12:00, . - E-CLASS : HTTPS://ECLASS.UPATRAS.GR/COURSES/PHY1978/ , . E-CLASS . ECLASS . .  ...

- 2021 - e-class 18/02/2021  

Οι παραδσεις του Μαθματος "Σγχρονη Φυσικ" (Υποχρεωτικ Κορμο 4ου Εξαμνου)θα ξεκινσουν εξ' αποστσεως την Τετρτη 24/2/2021 με βση το Ωρολγιο Πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που θα παρακολουθσουν το μθημα να πραγματοποισουν (επαν)εγγραφ στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/modules/user/?course=PHY1961], καθς σμερα  αυτ εκκαθαρστηκε απ λους τους χρστες.

Απ εκε θα αποσταλον νετερα μσω ανακονωσης για την  εξ' αποστσεως εκπαδευση (σνδεσμος).

Ο διδσκων

Δ. Σκαρλτος

 

 

 ...

ǻ 4 18/02/2021  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2020-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 26-02-2021. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

 

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

 

Μσω της πλατφρμας Webex (https://upatras.webex.com/meet/vxloukop) θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, θα συζητηθον κατ την διρκεια του μαθματος.

 

Η πρτη διαδικτυακ συνντηση θα γνει την δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 13:00 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων του Τμματος.

 

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

, ӻ (, . . ) 16/02/2021  

Το μαθματος επιλογς του 8ου εξαμνου της Θεωρητικς κατεθυνσης, «Ειδικ θματα μηχανικς», με εμνα ως διδσκοντα εναι ουσιαστικ να μθημα «Μηχανικς των συνεχν μσων (ΜΣΜ)». Θα διδαχθετε δηλαδ, τανυστικ λογισμ, κινηματικ των συνεχν μσων(ΣΜ), δυναμικ των ΣΜ και εφαρμογς (ελαστικ μσο, ιδανικ και νευτνειο ρευστ). Χρησιμοποιομε, σχεδν αποκλειστικ, το βιβλο «Μηχανικς των συνεχν μσων» των Μπζη και Χατζηδημητρου.

Η πρτη συνντηση γνωριμας και συζτησης γρω απ το τρπο διδασκαλας και εξτασης του μαθματος, θα γνει την δευτρα, 22 φλεβρη στις 11πμ.

Τπος συνντησης στο zoom,
https://upatras-gr.zoom.us/j/97661679974?pwd=elBRQnNDbGFFVzFQYVpURHF2YVRwUT09

Για να ενημερνεστε για οτιδποτε σχετικ με το μθημα, κντε μεσα εγγραφ στο e-class του μαθματος (ΠΡΟΣΟΧΗ στον ττλο, εγγραφετε σε αυτ που με αναφρει ως διδσκοντα!!, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (διδ. Α.Φ. ΤΕΡΖΗΣ) (TAE506).

Ο Διδσκων.
Α. Φ. Τερζς

 ...

, ӻ 16/02/2021  

Η πρτη συνντηση γνωριμας και συζτησης γρω απ το τρπο διδασκαλας και εξτασης του μαθματος επιλογς του 8ου εξαμνου της Θεωρητικς κατεθυνσης, «Γενικ θεωρα της σχετικτητας», θα γνει την δευτρα, 22 φλεβρη στις 12μμ.

Τπος συνντησης στο zoom,
https://upatras-gr.zoom.us/j/92859066551?pwd=cmkyTkZJVWFtTVVDaThGenR3WFdZZz09

Για να ενημερνεστε για οτιδποτε σχετικ με το μθημα, κντε μεσα εγγραφ στο e-class του μαθματος.

Ο Διδσκων.
Α. Φ. Τερζς

 ...

16/02/2021  

Οι εγγραφς στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ θα πραγματοποιηθον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μσω της σελδας του μαθματος στο eclass και σμφωνα με τις οδηγες που θα αναρτηθον εκε τις προσεχες ημρες.

Καλονται λοιπν οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα, να φροντσουν να γραφτον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στο eclass στε να μπορον να παρακολουθσουν τις σχετικς ανακοινσεις.

ναρξη εγγραφν σε ομδες: ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2/21

Λξη εγγραφν σε ομδες ΠΕΜΠΤΗ 26/2/21

Η ναρξη μαθημτων του εργαστηρου θα ανακοινωθε το προσεχς διστημα στο eclass.

 ...

( ) 01/02/2021  

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος και η Συνλευση του Τμματος χουν εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο) σε να (1) μθημα αν εξμηνο σπουδν. Απ τη διαδικασα εξαιρονται τα υποχρεωτικ Εργαστρια Φυσικς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξταση επιτρπεται μα φορ κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ φοιτητς/τριες που φοιτον ως και το 8ο εξμηνο σπουδν και μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος.

 ...

2020-21 25/01/2021  

Σας ενημερνουμε τι στο σνδεσμο:https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_xeim_2020-21_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf θα βρετε την απφαση του Υπουργεου Παιδεας σχετικ με την παρταση της περιδου διανομς συγγραμμτων για τους φοιτητς.

Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους θα ολοκληρωθε την *Τρτη 26 Ιανουαρου 2021*.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

2020-2021 - 16/01/2021  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους/τις προς μετεγγραφ/μετακνηση φοιτητς/τριες τι οι εγγραφς στο Τμμα θα ξεκινσουν την Δευτρα 18/01. Οι κωδικο για τις ηλεκτρονικς υπηρεσες θα αποσταλον εντς 2 ημερν στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που χει δηλωθε στην ατηση μετεγγραφς/μετακνησης στο Υπουργεο.

Για την οριστικοποηση της εγγραφς θα πρπει οι ενδιαφερμενοι/νες να αποστελουν ηλεκτρονικ στη Γραμματεα πιστοποιητικ διαγραφς απ το Τμμα προηγομενης φοτησης. Η εγγραφ στο Τμμα Φυσικς θα παραμενει σε εκκρεμτητα μχρι την παραλαβ του ως νω πιστοποιητικο. Μετ την οριστικοποηση της διαδικασας των εγγραφν, θα αποσταλλον στα ιδρυματικ emails των φοιτητν/τριων τα πιστοποιητικ εγγραφς.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για να δηλσετε συμμετοχ στις εξετσεις των μαθημτων σας θα πρπει να εγγραφετε στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr.

Τα βματα που πρπει να κνετε εναι τα εξς:

•    Να εγγραφετε στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php) κνοντας αρχικ αποδοχ των ρων. Θα πρπει να χρησιμοποισετε τους ιδρυματικος σας κωδικος. Η εγγραφ στην πλατφρμα πραγματοποιεται μα φορ
•    Να κνετε εγγραφ στα μαθματα που θλετε να εξεταστετε (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/courses.php?fc=43)
•    Στη συνχεια, να πτε σε κθε μθημα που κνατε  εγγραφ, να επιλξετε στις Ομδες Χρηστν την ομδα εξτασης  που χει δημιουργηθε για το συγκεκριμνο μθημα και να κνετε εγγραφ πατντας το κκκινο βελκι που υπρχει δεξι (μλις πτε τον κρσορα λει εγγραφ)
•    Η δλωση συμμετοχς στην αντστοιχη ομδα εξτασης του κθε μαθματος  χει πραγματοποιηθε επιτυχς, εν στην ομδα εξτασης (περπου στο κντρο), βλπετε σε πρσινο πλασιο την νδειξη "Η ομδα μου".

Απαρατητη εναι και η εγγραφ στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr των μαθηματων του εξαμνου, που αναρτνται υλικ και ανακοινσεις για κθε μθημα.

 ...

Fully-funded ITN PhD position related to Quantum Technology soon opening at the University of Birmingham, UK 14/01/2021  

We are looking for interested candidates for a fully-funded PhD position in our EC-funded ITN project “Modular Systems for Advanced Integrated Quantum Clocks” (MoSaiQC).

We would be very happy to welcome students from mainland Europe in our group and have taken the effort to look up contact details of relevant Physics Departments across Europe, including yours at the Department of Physics at the University of Patras.

Please do get in touch with any queries about the ITN and the PhD position we are offering.

 

Dr Markus Gellesch

e-mail:   m.gellesch@bham.ac.uk

phone:   44(0) 12141 59919

office:    Metallurgy & Materials Building (G6), room 2A08

 

School of Physics and Astronomy

University of Birmingham

Edgbaston, Birmingham, B15 2TT, UK

 ...

07/01/2021  

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ECLASS ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ

Μ. ΦΑΚΗΣ

 ...

07/01/2021  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει οι ενδιαφερμενοι να αποστελουν στη Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ διαγραφς αποστλλονται αρχικ με ηλεκτρονικ μνυμα στη διεθυνση της Γραμματεας (secrphysics@upatras.gr) και εν συνεχεα τα πρωττυποα αποστλλονται και ταχυδρομικ. Το πιστοποιητικ διαγραφς (αποφοιτριο) εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε ετε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη) αν αυτ αναφρεται στην ατηση, ετε στο Τμμα εισαγωγς/μετεγγραφς του αιτοντος.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

9 2020 – 2021 (. . 81288 – ..: . ) (23/12/2020). 23/12/2020  
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 744ης / 21.12.2020 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, εγκρνει τη δημοσευση πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος φυσικν προσπων για τη σναψη  9 συμβσεων μσθωσης ργου στο πλασιο υλοποησης του ργου με ττλο «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2020 – 2021 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2020 – 2021», με Επιστημονικ Υπεθυνο τον καθηγητ Διονσιο Μαντζαβνο, Αντιπρτανη του Πανεπιστημου Πατρν (Τμμα Χημικν Μηχανικν).
 
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 
Λξη προθεσμας υποβολς προτσεων: 22/01/2021
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 ...

18/12/2020  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η αποστολ των ττλων σπουδν θα ξεκινσει την Τρττη 22/12 και θα πραγματοποιηθε σταδιακ, ανλογα με τη διαθεσιμτητα των εταιριν ταχυμεταφορν.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

18/12/2020  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 15/01/2021 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2021.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

.. 407/80 2020-2021 17/12/2020  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρσληψη διδασκντων του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

 

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς της Σχολς Θετικν Επιστημν  του Πανεπιστημου Πατρν, στην υπ’ αριθμ: 5/20.11.2020 συνεδρασ της, αποφσισε την πρσληψη διδασκντων, με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για το εαριν εξμηνο του Ακαδημακο τους 2020-2021 κατπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απφασης του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων και της υπ’ αριθμ. 177/20-10-2020 απφασης της Συγκλτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, πως ισχει, για τη διδασκαλα των παρακτω μαθημτων:

           1) Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ – Εργαστριο (υποχρεωτικ 2ου εξαμνου)

            2) Εργαστριο Φυσικς ΙΙ (υποχρεωτικ 2ου εξαμνου)

Η υπογραφ των συμβσεων θα ολοκληρωθε υπο την προπθεση γκρισης των σχετικν πιστσεων που προβλπονται στην ως νων Υπουργικ Απφαση.

Οι ενδιαφερμενοι παρακαλονται να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος μχρι 05.01.2021 ατηση και να δηλσουν το μθημα γνωστικ αντικεμενο, για το οποο ισχει η ατησ τους. Η ατηση και τα απαρατητα δικαιολογητικ υποβλλονται ηλεκτρονικ στο email της Γραμματεας secrphysics@upatras.gr και αποστλλονται ντυπα μσω courier/ταχυδρομεου στη διεθυνση: Τμμα Φυσικς - Πανεπιστμιο Πατρν, Ρον Αχαας, ΤΚ: 26504 Ττηλφωνα: 2610996098, 2610996077.

Τα απαρατητα δικαιολογητικ καθς και οι προποθσεις επιλογς αναφρονται στη συνημμνη Πρσκληση.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

Βασλειος Αναστασπουλος

Καθηγητς

 ...

17/12/2020  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ τη Δευτρα 7 Δεκεμβρου 2020 ως και την Κυριακ 17 Ιανουαρου 2021.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με  τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:
• Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/.
• Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
• Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
• Συμπλρωση του ερωτηματολογου
• Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
• Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

2020-2021 - 11/12/2020  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι απ σμερα και μχρι την Δευτρα 21/12/2020 οι φοιτητς των οποων η μετεγγραφ χει εγκριθε απ το Υπουργεο μπορον να εισλθουν στη πλατφρμα http://eggrafes.upatras.gr  στε να προχωρσουν στην Ηλεκτρονικ Εγγραφ τους στο Τμμα Φυσικς.

Τα δικαιολογητικ που αναφρονται στην ατηση μετεγγραφς που εκτυπνεται απ την σελδα του Υπουργεου μπορον αρχικ να αποσταλον με ηλεκτρονικ μνυμα στην διεθυνση secrphysics@upatras.gr και ακολοθως να αποσταλον τα πρωττυπα ταχυδρομικ. Εφιστομε την προσοχ των ενδιαφερομνων στην υπογραφ της εκτυπωμνης ατησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδο "Πατρνυμο" θα πρπει να καταχωρηθε ο λεκτικς κωδικς ΤΕΣΤ (ελληνικο χαρακτρες και Κεφαλαα) και στο πεδο "Κωδικς Υποψηφου" ο Αριθμς Μητρου του Υπουργεου.

 ...

2020-2021 10/12/2020  

Σας ενημερνουμε τι στις επμενες ημρες οι επιτυχντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, θα μπορον να εισρχονται στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμνου να συμπληρσουν τα παρακτω στοιχεα και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf, τα οποα εναι:

·     Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
·     Πιστοποιητικ γννησης
·     ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (μπορε να αναζητηθε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
·     Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας

Τα λοιπ δικαιολογητικ που απαιτονται, κατ περπτωση, μπορον να αποστλλονται στις Γραμματεες των Τμημτων υποδοχς.

Κρνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλρωση του αριθμο ΑΜΚΑ και του 8ψφιου κωδικο εξετσεων υποψηφου που χρησιμοποιθηκε για την εισαγωγ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ του Μηχανογραφικο Δελτου.
Η εν λγω διαδικασα υλοποιεται μνο εξ αποστσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεα του Τμματος εισαγωγς.

Η αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης μσω της υπηρεσας τηλεματικς του Πανεπιστημου, θα πραγματοποιεται αποκλειστικ ηλεκτρονικ, για την αποφυγ της δια ζσης συνεργασας των φοιτητν με τις Γραμματεες των Τμημτων εισαγωγς τους.

Πιο συγκεκριμνα, τα στοιχεα του Προσωπικο Λογαριασμο Χρστη (UPnet ID) των νεοεισαχθντων πρωτοετν φοιτητν και οι σχετικς οδηγες θα στλνονται απ το Τμμα Δικτων, στην διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που χουν δηλσει οι φοιτητς κατ την εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν μσω της πλατφρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολ των "UPnet ID" στους πρωτοετες φοιτητς θα εναι αυτματη, ωστσο θα γνεται μετ απ τον λεγχο των υποβληθντων δικαιολογητικν και την ολοκλρωση της διαδικασας εγγραφς τους απ την Γραμματεα του Τμματς τους.

Ειδικτερα δε, η αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς δναται να πραγματοποιηθε ηλεκτρονικ μετ την παρλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ απ την οριστικοποηση της εγγραφς απ τη Γραμματεα στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που θα αποδοθε στον φοιτητ απ το δρυμα.

 ...

. 08/12/2020  

Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας
Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Πατρν

Δημσια Υποστριξη Διδακτορικς Διατριβς του κ. Ιωννη Βαμβακ

Ημερομηνα: Δευτρα 14/12/2020
ρα: 15:00

Ττλος Διδακτορικς Διατριβς

Μελτη της επδρασης των αιωρομενων σωματιδων και των νεφν στην ηλιακ ακτινοβολα

Η δημσια υποστριξη της διδακτορικς διατριβς θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη. Ο σνδεσμος για την παρακολοθηση της παρουσασης θα εναι διαθσιμος μετ απ μνυμα στο akaza@upatras.gr

Η τριμελς συμβουλευτικ επιτροπ

Καθηγητς Ανδρας Καζαντζδης (Επιβλπων)
Καθηγητς Αθανσιος Αργυρου
Επ. Καθηγητς Ιωννης Κιουτσιοκης

Ο υποψφιος διδκτορας Ιωννης Βαμβακς κατ τη διρκεια εκπνησης της διατριβς του υποστηρχθηκε απ το Ελληνικ δρυμα ρευνας και Καινοτομας.

Περληψη

Στην διδακτορικ διατριβ, εξετζεται η επδραση των χωροχρονικν μεταβολν της νφωσης, των αιωρομενων σωματιδων και του υετσιμου δατος κατ τη διδοση της ακτινοβολας απ το ριο της ατμσφαιρας ως και την επιφνεια της Γης.

Παρχεται μια θεωρητικ περιγραφ της ηλιακς ακτινοβολας και των μηχανισμν που επιδρον σε αυτν κατ την διδοση της εντς της ατμσφαιρας και μχρι αυτ να φτσει στην επιφνεια του εδφους με τη χρση δορυφορικν χρονοσειρν, δεδομνων επανλυσης (reanalisis dataset) και επγειων ατμοσφαιρικν/ακτινομετρικν δεδομνων.

Προσδιορζονται οι χαρακτηριστικο τποι νεφν και οι επικρατοσες ατμοσφαιρικς συνθκες, οι οποες ευθνονται για την ενσχυση της ηλιακς ακτινοβολας, εν εξετζεται η μεση επδραση των οπτικν ιδιοττων των αιωρημτων και του υετσιμου δατος, με μφαση στις περιοχς στη Βρειας Αφρικς και Μσης Ανατολς.

Αναδεικνεται η ανγκη εφαρμογς μεθδων προσαρμογς στην τοποθεσα (Site Adaptation Methods) για τα δορυφορικ δεδομνα χρησιμοποιντας επγεια δεδομνα υψηλς ποιτητας.

Διερευνται λεπτομερστατα η χωροχρονικ ακρβεια των δεδομνων επανλυσης των οπτικν ιδιοττων των αιωρομενων σωματιδων απ το Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), με σκοπ να προταθε μια μεθοδολογα που θα παρχει εκτιμσεις με υψηλ χωροχρονικ ανλυση, συνδυζοντας επγεια και δορυφορικ δεδομνα, μσω ενς συστματος αφομοωσης, στε να εκτιμηθε η μεταβληττητα της μεσης ηλιακς ακτινοβολας DNI και να αξιοποιηθε καλτερα στα συγκεντρωτικ ηλιακ ενεργειακ συστματα.

Χρησιμοποιονται χρονοσειρς επανλυσης των υδρατμν απ το Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA, v2) και εκτιμται η επδρασ τους στην ηλιακ ακτινοβολα σε παγκσμια κλμακα.

Δημοσιεσεις σε διεθν περιοδικ με κριτς

 • Evaluation of enhancement events of global horizontal irradiance due to clouds at Patras, South Greece, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 151, 2020, Pages 764-771, ISSN 0960-1481https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.11.069
 • Estimation of global horizontal irradiance using satellite-derived data across Middle East-North Africa: The role of aerosol optical properties and site-adaptation methodologies, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Daniel Benitez, Ahmed Al-Salaymeh, Sofiane Bouaichaoui, Noureddine Yassaa, Amenallah Guizani, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 157, 2020, Pages 312-331, ISSN 0960-1481,  https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.004
 • Ground-based validation of aerosol optical depth from CAMS reanalysis project: An uncertainty input on Direct Normal Irradiance under cloud-free conditions, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Philipe Blanc, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Manuscript Number: RENE-D-20-03935 (revised)
 • Atmospheric water vapor radiative effects on shortwave radiation under clear skies: a global spatiotemporal analysis, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Christian A. Gueymard, Andreas Kazantzidis, Atmospheric Research, Manuscript Number: ATMOSRES-D-20-00405 (revised).

 

 ...

01/12/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ eclass.

Μ. ΦΑΚΗΣ

 ...

2020-2021 25/11/2020  

Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι πως ενημερωθον απ το συνημμνο ΦΕΚ για τις αποφσεις του Υπουργεου σχετικ με τις επικεμενες Κατατακτριες Εξετσεις 2020-2021.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

24/11/2020  
σοι/ες φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται για Πρακτικ σκηση 
σε φορες που αφορον τη Φυσικ της Ατμσφαιρας 
(Εθνικ Αστεροσκοπεο, Δημκριτος, Ακαδημα Αθηνν, 
Navarino Environmental Observatory, Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα) 
καλονται σε σντομη ενημερωτικ συνντηση 
την Τετρτη, 25/11/2020, στις 16:00, στο σνδεσμο:
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/akaza/3N0B8CRX
Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας,
Ανδρας Καζαντζδης
 ...

& 23/11/2020  
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιο διδκτορες, οι οποοι θα συμμετσχουν στην απονομ ττλων στις 30/11/2020 και 01/12/2020 αντστοιχα, προκειμνου για την αποστολ των ττλων σπουδν τους θα πρπει να αποστελουν μχρι 29.11.2020 ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με τα παρακτω συνημμνα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_ _ 18/11/2020  
ΠΜΣ Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ
Ειδκευση: Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ
Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν και Διατξεων Μαλακς Συμπυκνωμνης λης

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα να επικοινωνσουν μεσα (ως 18/11) με την κ. Καραχλιου(pkara@upatras.gr).

 
 ...

16/11/2020  

Ενημερνονται οι φοιτητς τι προκηρσσονται νες θσεις Πρακτικς σκησης για το τος 2021. Στο σνδεσμο της Πρακτικς σκησης αλλ και στο eclass του μαθματος μπορετε να δετε τα απαρατητα γγραφα. Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να πραγματοποισουν Πρακτικ σκηση πρπει να γραφτον και στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Μ. Φακς

 

 ...

18 2020 13/11/2020  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων της 18ης Δεκεμβρου 2020, να αποστελουν μεσα τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα με υπηρεσα ταχυμεταφορν, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Τετρτη 25/11/2020.

Φοιτητς/τριες που χουν δη καταθσει δικαιολογητικ, παρακαλονται να προχωρσουν στις επιπλον ενργειες (βμα 4) που απαιτονται προκειμνου να συμμετσχουν στην προσεχ απονομ.

 

Οι απφοιτοι ΔΕΝ θα παραλβουν τους ττλους σπουδν δια ζσης,

παρ θα τους αποσταλε φκελος με courier μετ την 18/12/2020.

 

Οι φοιτητς/τριες πρπει να συμπεριλβουν στο φκελο:

 1. συμπληρωμνη ατηση συμμετοχς στην απονομ (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 2. την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβα­ωση απ την Αστυνομα,
 3. σε περπτωση που δεν εχαν στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρωμνη την ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),

 

Επσης, θα πρπει:

 1. να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :

 

Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).

 

Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την διαδικασα που προη­γεται της κδοσης πτυχων. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

             Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση απ τον ενδιαφερμενο

                               η διαδικασα κδοσης πτυχου δεν θα ολοκληρωθε.

 

   Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 

 ...

. 12/11/2020  
Η Ολομλεια της Ακαδημας Αθηνν εξλεξε στις 12/11 τον Ακαδημακ Χρστο
Ζερεφ, ως Γενικ Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για την προσεχ πενταετα.

Ο Ακαδημακς Χρστος Ζερεφς εναι, μετ απ πρταση του Τμματος Φυσικς,
Επτιμος Διδκτορας της Σχολς Θετικν Επιστημν του Πανεπιστημου Πατρν. 

Ο κ. Ζερεφς εναι παγκοσμως γνωστς για τις ρευνς του σχετικ με τις
μεσοπρθεσμες και τις μακροχρνιες μεταβολς στο στρμα του ζοντος, στην
υπεριδη ηλιακ ακτινοβολα και την στρατσφαιρα, καθς επσης και στην
αλληλεπδραση κλματος και φυσικοχημικν παραμτρων σε παγκσμια κλμακα.
Περισστερες πληροφορες: www.christoszerefos.com
<http://www.christoszerefos.com> 

Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας
Ανδρας Καζαντζδης - Διευθυντς
 ...

11/11/2020  

Στην ιστοσελδα του Τμματος και στον σνδεσμο Ενημρωση - Χρσιμα Αρεα-ντυπα Αιτσεις μπορον οι ενδιαφερμενοι να βρουν το ντυπο ορισμο επιβλποντα προπτυχιακς διπλωματκς εργασας, που συμπηλρνεται και αποστλεται στη Γραμματεα.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

06/11/2020  

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αφο λαβε υπψη:

α) Τις διατξεις της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ B'   4829/02.11.2020).

β) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) εγκκλιο του Υπουργεου Εσωτερικν.

γ) Το Π.Δ. 63/1999 «Οργανισμς Διοικητικν Υπηρεσιν Πανεπιστημου Πατρν» (ΦΕΚ 71/8-4-1999 τ. Α), πως συμπληρθηκε με την υπ' αριθμ. 3435/17064/2019 απφαση της Συγκλτου του Πανεπιστημου Πατρν για τη μεταβατικ περοδο ως τη σσταση του Οργανισμο του Ιδρματος κατ τις διατξεις της 2β του ρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 2253/Β/10.06.2019).

δ) Την αριθμ. 6529/33333/04-10-2019 απφαση της Συγκλτου του "Εσωτερικς Κανονισμς Πανεπιστημου Πατρν" (ΦΕΚ B' 3899/25.10.2019) πως ισχει.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Η επικοινωνα των µελν της ακαδημακς κοιντητας και των ενδιαφερομνων πολιτν µε τις διοικητικς υπηρεσες (συμπεριλαμβανομνων των Γραμματειν Σχολν και Τμημτων, της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Βιβλιοθκης και Κντρου Πληροφρησης, κ.λπ.) του Πανεπιστημου Πατρν θα γνεται εφεξς µσω τηλεφνου και µε χρση ηλεκτρονικν μσων (email). Σε κθε περπτωση λαμβνονται τα κατλληλα μτρα για την απρσκοπτη ενημρωση και εξυπηρτηση των ενδιαφερομνων µε αποφυγ της συνθροισης προσπων.

Αυτοπρσωπη εξυπηρτηση των µελν της ακαδημακς κοιντητας και των πολιτν που απευθνονται προς τις διοικητικς υπηρεσες του Πανεπιστημου Πατρν θα γνεται αποκλειστικ και µνο για εξαιρετικς επεγουσες περιπτσεις, κατπιν προηγομενης τηλεφωνικς επικοινωνας µε την αρμδια υπηρεσα και ραντεβο σε εργσιμες ημρες και ρες.

Οι αρμδιες υπηρεσες θα πρπει να αναρτσουν την παροσα στον χρο που στεγζονται µε τα πλρη στοιχεα επικοινωνας της υπηρεσας και να εξασφαλσουν το απαρατητο προσωπικ που θα επιληφθε της αποκλειστικς αλλ και ταυτχρονα αποτελεσματικς τηλεφωνικς εξυπηρτησης των ενδιαφερομνων.

Η παροσα απφαση ισχει μχρι 30/11/2020.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

 ...

_ & 2020-2021 06/11/2020  
Καλονται:
α) οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
β) οι μεταπτυχιακο φοιτητς των παλαιοτρων ετν να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων χειμερινο εξαμνου ακαδημακο τους 2020-2021.
 
Η ανανωση εγγραφς στο χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 θα ανοξει και για τους υποψφιους διδκτορες.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 06.11.2020 ως και την Κυριακ 06.12.2020.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2020-21 05/11/2020  

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, σας ενημερνουμε τι η διανομ των διδακτικν συγγραμμτων προς λους τους δικαιοχους φοιτητς των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και Αντατων Εκκλησιαστικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Α.) για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021, λγω των κτακτων μτρων για αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, θα πραγματοποιηθε με κατ' οκον διανομ αυτν κατ παρκκλιση της παραγρφου 5 του ρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απφασης.

Σμφωνα με την εκδοθεσα εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Πμπτη 5 Νοεμβρου 2020 και θα ολοκληρωθον την Κυριακ 22 Νοεμβρου 2020. Επισημανεται τι μετ την παρλευση της ως νω προθεσμας *δεν* θα εναι δυνατ να υποβληθε καμα να δλωση να τροποποιηθε κποια δη υποβληθεσα.

Στη δλωσ τους οι φοιτητς, θα πρπει να συμπληρσουν λα τα απαιτομενα πεδα της "Υποχρεωτικς Δλωσης Διεθυνσης" για την κατ' οκον παρδοση των συγγραμμτων που θα επιλξουν.

Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους, θα ξεκινσει την Δευτρα 23 Νοεμβρου 2020 και θα ολοκληρωθε την Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
 

 ...

- (15 ) 05/11/2020  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

- Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου (εκτς αυτν που προσφρονται στο Πργραμμα Σπουδν του Τμματος) δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

- Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

- Μαθματα που δεν δηλνονται, δεν μπορον να βαθμολογηθον στην περιδο βαθμολγησης που εξετστηκαν, οτε στην επανεληπτικ εξεταστικ Σεπτεμβρου.

- Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

. 2020-2021 - 05/11/2020  
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2019-2020 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Δευτρα 9/11 για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την Δευτρα 23/11/2020.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2021 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

04/11/2020  

 

Σμφωνα με τα μτρα που ισχουν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα στα πλασια της Υπουργικς Απφασης με θμα «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19», αναστλλεται η λειτουργα της βιβλιοθκης του τμματος για το διστημα 3.11.2020 ως και 30.11.2020. Τυχν καθυστερσεις βιβλων δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης


 

 ...

- 2020 04/11/2020  
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 30.11.2020 και 01.12.2020 αντστοιχα.  Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 20.11.2020.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2020-2021 04/11/2020  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021

 

   Η Γ.Σ. του Τμματος στην υπαριθμ. 3/23.10.2020 Συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν της :

1. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β 3185) «Διαδικασα κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης» σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α 193) με την οποα καθορζονται οι λεπτομρειες της διαδικασας κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το τρχον ακαδημακ τος και εφεξς (Φ2/194545/Β3/18.12.2013 γγραφο του ΥΠΑΙΘ).

2. Τις διατξεις της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 “Αντικατσταση- συμπλρωση διατξεων της αριθ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργικς Απφασης “Κατταξη πτυχιοχων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση (Β 1517)”. (Β1758) ,§1 (Επιτροπ Κατταξης), §2 (Βαθμολογητς – Αναβαθμολογητς) οι οποες εξακολουθον να ισχουν ως ειδικς διατξεις σμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 γγραφο του ΥΠΕΘ).

Ανακοιννει σε τι αφορ στις κατατακτριες εξετσεις για την εισαγωγ στο Τμμα Φυσικς τα εξς:

Στο Τμμα Φυσικς κατατσσονται πτυχιοχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και απφοιτοι Παραγωγικν Σχολν Αξιωματικν και Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων και Σωμτων Ασφαλεας διετος και υπερδιετος κκλου σπουδν στο Γ εξμηνο σπουδν , μετ απ επιτυχες  γραπτς εξετσεις σε λη τεσσρων μαθημτων.

Εξεταζμενα μαθματα:

 • ΦΥΣΙΚΗ: Μηχανικ-Ρευστομηχανικ (1ου εξαμνου)  & Θερμτητα-Κυματικ- Οπτικ (2ου εξαμνου)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μαθηματικ Ανλυση (1ου εξαμνου) & Διανυσματικ Ανλυση (2ου εξαμνου)
 • Υποβολ αιτσεων 5-20 Νοεμβρου 2020

Απαιτομενα δικαιολογητικ

i. Ατηση του ενδιαφερμενου

ii. Αντγραφο πτυχου πιστοποιητικ ολοκλρωσης σπουδν.

Προκειμνου για πτυχιοχους εξωτερικο συνυποβλλεται και βεβαωση ισοτιμας του ττλου σπουδν τους απ τον Διεπιστημονικ Οργανισμ Αναγνρισης Ττλων Ακαδημακν και Πληροφρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) απ το ργανο που χει την αρμοδιτητα αναγνρισης του ττλου σπουδν.

 • Διενργεια εξετσεων κατ το διστημα 1 – 20 Δεκεμβρου 2020

Δεδομνων των συνθηκν λγω της πανδημας του covid-19, οι  ημερομηνες, ο τρπος και ο τπος των εξετσεων θα ανακοινωθον σε μεταγενστερο χρνο.

 

Εξεταστα λη Φυσικς   

Α.  Μηχανικ-Ρευστομηχανικ

           1.Μονδες, φυσικς ποστητες και διανσματα.

 2. Ευθγραμμη κνηση. 

 3. Κνηση σε δο τρεις διαστσεις.  

 4. Νμοι του Νετωνα. 

 5. Εφαρμογς των νμων του Νετωνα.  

 6. ργο και κινητικ ενργεια.       

 7. Δυναμικ ενργεια και διατρηση της ενργειας. 

 8. Ορμ, θηση και κροσεις. 

 9. Περιστροφικ κνηση στερεν σωμτων. 

10. Δυναμικ της περιστροφικς κνησης. 

11. Ισορροπα και ελαστικτητα.

12. Βαρτητα.

13. Περιοδικ κνηση. 

14. Μηχανικ των ρευστν.

Προτεινμενη βιβλιογραφα

 1.  Serway/Jewett: "ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" Μηχανικ -Ταλαντσεις και Μηχανικ Κματα- Θερμοδυναμικ- Σχετικτητα Εκδσεις Κλειδριθμος
 2.  Halliday, Resnick, Krane: "ΦΥΣΙΚΗ" Τμος 1, Εκδσεις Α.Γ. Πνευματικς

 

Β.  Θερμτητα - Κυματικ – Οπτικ

1. Θερμτητα

 1. Θερμοκρασα και θερμτητα
 2. Θερμικς ιδιτητες της λης
 3. Το πρτο θερμοδυναμικ αξωμα
 4. Το δετερο θερμοδυναμικ αξωμα

2. Κυματικ

 1. Μηχανικ Κματα
 2. χος και Ακουστικ

3. Οπτικ

 1. Η φση και η διδοση του φωτς
 2. Γεωμετρικ οπτικ και οπτικ ργανα
 3. Συμβολ  
 4. Περθλαση

Προτεινμενη βιβλιογραφα

1. Young H.D, Πανεπιστημιακ Φυσικ, Εκδσεις Παπαζση, Αθνα, 1994.

2. Serway R.A., Physics for Scientists and Engineers, (Ελληνικ κδοση), Βιβλιοπωλεο Κορφιτη, Αθνα, 1992.

3. Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσικ, κδοση Γ. & Α. Πνευματικς, 2009.

 

Εξεταστα λη Μαθηματικν

 1. Παργωγος συνρτησης και Εφαρμογς
 2. Διαφορικ συνρτησης και Εφαρμογς
 3. Ολοκλρωμα συνρτησης και Εφαρμογς
 4. Ανπτυγμα Taylor συνρτησης
 5. Διαφορικς Εξισσεις 1ης τξης
 6. Γραμμικς Διαφορικς Εξισσεις με σταθερος συντελεστς
 7. Συναρτσεις πολλν μεταβλητν – Βαθμωτ πεδα
 8. Κατευθνουσα παργωγος – Ιδιτητες αυτς – Βθμωση - Εφαρμογς
 9. Διανυσματικ πεδα – Απκλιση – Στροβιλισμς – Εφαρμογς

Προτεινμενη Βιβλιογραφα

 1. Αντερα Μαθηματικ, Μ. Spiegel, ΕΣΠΙ Εκδοτικ
 2. Διανυσματικ Ανλυση, Δ. Σουρλς, Εκδσεις Συμμετρα
 3. Συνθεις Διαφορικς Εξισσεις, Δ. Σουρλς, Εκδσεις Συμμετρα
 ...

& 27/10/2020  
Το πρτο μθημα για τα «Ειδικ θματα Κβαντομηχανικς και Εφαρμογν Κβαντικς Φυσικς» θα γνει την Παρασκευ 30/10/2020, στην αθουσα Φ2 και ρα 13:00-16:00.
 
Ο Διδσκων.
Ν. Ηλιπουλος
 ...

_ 26/10/2020  

ποιοι φοιτητς επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ, παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Καθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, arvanito@math.upatras.gr

 ...

K . 26/10/2020  
Η Ευρωπακ νωση Γεωεπιστημν ανακονωσε την απονομ του μεταλλου Vilhelm Bjerknes στον καθηγητ κ. Σπρο Πανδ του Τμματος Χημικν Μηχανικν του Πανεπιστημου Πατρν.
Αποτελε την υψηλτερη ευρωπακ δικριση που μπορε να λβει κποιος στο τομα των Ατμοσφαιρικν Επιστημν.
Το μετλλιο πρε το νομ του απ τον Vilhelm Bjerknes, οποος αποτελε τον θεμελιωτ των θεωριν για την πργνωση του καιρο, εν εχε εξαιρετικ σημαντικ προσφορ σε λους τους τομες των Ατμοσφαιρικν Επιστημν.
Ο κ. Πανδς εναι διδσκων στην ειδκευση "Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος"  του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και την Ηλεκτρονικ» του Τμματς μας.
 
Ο Διευθυντς του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν
Ανδρας Καζαντζδης
Καθηγητς
 ...

23/10/2020  
1 26/10 15:00 18:00. . - .  ...

_ - 2020-2021 23/10/2020  

Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον απο  26.10.2020 ως και 10.11.2020.

Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν με φκελο στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς να αποστελουν ταχυδρομικ/courier τα ακλουθα :
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

_ - 2020-2021 23/10/2020  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον απο  26.10.2020 ως και 10.11.2020.
 
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν με φκελο στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς να αποστελουν ταχυδρομικ/courier τα ακλουθα :
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

2020-2021. 23/10/2020  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς στην αριθμ.  3/23.10.2020 συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, ενκρινε τον πνακα επιτυχντων μεταπτυχιακν φοιτητν (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 22.10.2020, ως ακολοθως:
 
 
ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"
Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΡΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα»
ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΓΙΑ
ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
 
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΓΙΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΠΕΕΒ ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΠΜΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ"
 
Ειδκευση:«Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            
ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΜΥΡΤΩ                                  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                                       
ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                          
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                                  
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                           
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ                                      
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (Κατ σειρ κατταξης)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ                              
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               
ΣΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   
ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
 
Ειδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ»
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
 ...

19/10/2020  

Οι μεταπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μεταπτυχιακ μθημα Ειδικ Θματα Οπτκς παρακαλονται να γραφον στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Μ. Φακς

 

 ...

7 16/10/2020  

Τα παρακτω μαθματα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Ατμοσφαιρικ Ρπανση

2) Εργαστηριακ Αστρονομα

3) Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

Θα ξεκινσουν τις διαλξεις απ τις 19 Οκτωβρου 2020 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. σοι θλουν να τα παρακολουθσουν θα πρπει να γραφτον στο eclass του κθε μαθματος για να δουν τις σχετικς ανακοινσεις.

Το παρακτω μθημα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Οπτικο-ηλεκτρονικ

Δεν θα ξεκινσει τις διαλξεις του την Δευτρα 19 Οκτωβρου 2020 για διαδικαστικος λγους.

Το παρακτω μθημα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Ειδικ Θματα Κβαντικς Φυσικς

Θα υπρξει νετερη ανακονωση μσα στην εβδομδα, εν θα μπορσει να ξεκινσει τις διαλξεις του την Παρασκευ 23 Οκτωβρου 2020, σμφωανα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 ...

- - 16/10/2020  

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

ΣΤΟ ECLASS ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ "ΕΓΓΡΑΦΑ".
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.... ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00 ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
 

ΤΟ ΛΙΝΚ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.
https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09


 ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ.

 Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 Χ  ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

 ...

16/10/2020  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Οργανικ φωτοβολτακ στοιχεα με διεπιφανειακ υμνια οξειδων μετλλων και νανοσωματιδων.
Φορας: Πανεπιστμιο Πατρν, Τμμα: Φυσικς, Επιστημονικς Υπεθυνος:Αναπλ. Καθ. Λεωνδας Παλλης,
Για περισστερες πληροφορες, παρακαλ επικοινωνστε με τον κ. Λ. Παλλη στο τηλ. 2610-996064 στα παραπνω email.
 
 ...

- 15/10/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλοναι οι φοιτητς/τριες που χουν κνει ηλεκτρονικ ατηση εγγραφς αλλ δεν χουν επισυνψει τα απαρατητα δικαιολογητικ, να επαναλβουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασα προσθτοντας στη να ατηση και τα δικαιολογητικ.

Σε διαφορετικ περπτωση, η εγγραφ τους ΔΕΝ θα μπορσει να ολοκληρωθε.

Υπενθυμζουμε τι το link για τις εγγραφς (eggrafes.upatras.gr) θα εναι ενεργ μχρι και αριο.

 ...

14/10/2020  

Χρυσ-Κασσιαν Καραπαναγιτη is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Χημεα _Τμμα Φυσικς

Time: Oct 14, 2020 01:00 PM Athens

         Every week on Wed, Thu, 20 occurrence(s)

         Oct 14, 2020 01:00 PM

         Oct 15, 2020 01:00 PM

         Oct 21, 2020 01:00 PM

         Oct 22, 2020 01:00 PM

         Oct 28, 2020 01:00 PM

         Oct 29, 2020 01:00 PM

         Nov 4, 2020 01:00 PM

         Nov 5, 2020 01:00 PM

         Nov 11, 2020 01:00 PM

         Nov 12, 2020 01:00 PM

         Nov 18, 2020 01:00 PM

         Nov 19, 2020 01:00 PM

         Nov 25, 2020 01:00 PM

         Nov 26, 2020 01:00 PM

         Dec 2, 2020 01:00 PM

         Dec 3, 2020 01:00 PM

         Dec 9, 2020 01:00 PM

         Dec 10, 2020 01:00 PM

         Dec 16, 2020 01:00 PM

         Dec 17, 2020 01:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/tJcocOurrjotHtHIl_86xCjN6hkk3utpk7Xr/ics?icsToken=98tyKuCrqzwoGdSUtx2CRowqGY_Ca-nziH5agrd1tRPaW3ZLQQnYYOpJOeFqBMjb

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/93572301745?pwd=U0d5WERkMFNGNVRRZm94dDFSVHdEZz09

Meeting ID: 935 7230 1745

Passcode: 676978

 

Hrissi K. Karapanagioti, PhD

Associate Professor

Department of Chemistry

 ...

1 / 09/10/2020  

Αγαπητο φοιτητς και φοιττριες,

Οι διαλξεις του μαθματος "Προγραμματισμς Η/Υ Ι" του 1ου εξαμνου θα ξεκινσουν την Τρτη 13/10/2020 και ρα 9:15πμ και θα διεξγονται κθε Τρτη και Πμπτη 9-11πμ, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα που εναι αναρτημνο στην ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς.

Οι διαλξεις θα γνονται με τη βοθεια του εργαλεου τηλεκπαδευσης Zoom στο σνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/j/92258920373?pwd=bWZ3bUY0V1A5d1R4cGY2YnJHb05TUT09

Μπορετε να βρετε οδηγες για το πως θα συνδεθετε στη διλεξη με το εργαλεο Zoom στο https://www.upnet.gr/zoom/

Αγνοστε προς το παρν τις ρες που φανονται στο ωρολγιο πργραμμα ως "Προγραμματισμς Η/Υ Ι (Εργαστριο)" (Δευτρα 1-3μμ, Τρτη 2-4μμ, Τετρτη 2-4μμ). Τα εργαστρια του μαθματος θα ξεκινσουν μετ απ μερικς εβδομδες.

Ο διδσκων
Δ. Μπακλης
Επκουρος Καθηγητς
E-mail: bakalis@upatras.gr

 ...

08/10/2020  

Τα μαθματα του Πρτου Εξαμνου θα διεξαχθον διαδικτυακ με χρση των εφαρμογν Zoom και Webex στους ακλουθους συνδσμους:

 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09 .
Οι διαλξεις θα ξεκινσουν τη Δευτρα 12-10-2020 και ρα 09:15-11:00.

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σνδεσμος διαλξεων Δευτρας: https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m2b88b00fee5016495f08aa5ec298e830

Σνδεσμος διαλξεων Τετρτης: https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m5faba5e346171f47dc36c4a4eb2c5d35

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν τη Δευτρα 12-10-2020 και ρα 11:15-13:00

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι

Σνδεσμος διαλξεων: https://upatras-gr.zoom.us/j/92258920373?pwd=bWZ3bUY0V1A5d1R4cGY2YnJHb05TUT09
Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Τρτη 13-10-2020 και ρα 9:15.

4. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

https://upatras-gr.zoom.us/j/92831389733?pwd=eUIvZVZwQTJmaDgvWGhSbjJsNTdaQT09

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Τρτη 13-10-2020 και ρα 11:15-12:00.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

https://upatras-gr.zoom.us/j/92322274570?pwd=QTQrbXA3RGxBTnFETGdSbVJBNlFSQT09

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Παρασκευ 16-10-2020 και ρα 09:00-12:00 

 

Οδηγες σνδεσης για το Webex: https://webex.upnet.gr/ και για το Zoom: https://www.upnet.gr/zoom/ 


Οι διδσκοντες των μαθημτων του Πρτου Εξαμνου

 ...

- - 08/10/2020  

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

ΤΟ ΛΙΝΚ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ.

https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09


Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ZOOM. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BROWSER. ΑΠΛΩΣ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΣΤΟ LINK.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΕΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Χ  ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

 ...

2020-21 08/10/2020  

Ηλεκτρονικ Εγγραφ ακαδ. τους 2020-21

Για το τρχον ακαδημακ τος οι πρωτοετες φοιτητς, μετ την εγγραφ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, θα εισρχονται απ την Παρασκευ 9 Οκτωβρου ως και την Παρασκευ 16 Οκτωβρου 2020 στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν, για την ολοκλρωση της ηλεκτρονικς εγγραφς τους.

Το εγχειρδιο χρσης και η ηλεκτρονικ πλατφρμα εγγραφς στο Πανεπιστμιο Πατρν, θα εναι διαθσιμα εδ, απ Παρασκευ 09.10.2020 ως και Παρασκευ 16.10.2020.
Για τεχνικ υποστριξη κατ τη διαδικασα ολοκλρωσης της εγγραφ σας μπορετε να επικοινωνετε τις ρες 09.00-15.00 στα τηλφωνα 2610-997737, 2610-962632, 2610-962633 2610-962635 και 2610-962636, λες τις εργσιμες ημρες απ 09.10.2020 ως και 16.10.2020.

Τα δικαιολογητικ που απαιτονται και πρπει να αναρτηθον σε ηλεκτρονικ μορφ στην πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν, αλλ επισημανεται τι προβλπονται επιπλον κατ περπτωση δικαιολογητικ ανλογα με την κατηγορα και τον τρπο εισαγωγς του κθε φοιτητ, εναι:

 1. Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 2. Πιστοποιητικ Γννησης (χι Ληξειαρχικ Πρξη Γννησης)
 3. ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ
 4. Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας
 5. Βεβαωση Διαγραφς (εισακτοι 10%)

Η εν λγω διαδικασα ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και υλοποιεται μνο εξ αποστσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

H αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης μσω της υπηρεσας τηλεματικς του Πανεπιστημου, θα πραγματοποιεται αποκλειστικ ηλεκτρονικ, για την αποφυγ της δια ζσης συνεργασας των φοιτητν με τη Γραμματεα.

Πιο συγκεκριμνα, τα στοιχεα του Προσωπικο Λογαριασμο Χρστη (UPnet ID) των νεοεισαχθντων πρωτοετν φοιτητν και οι σχετικς οδηγες θα στλνονται απ το Τμμα Δικτων, στην διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που χουν δηλσει οι φοιτητς κατ την εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν μσω της πλατφρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολ των "UPnet ID" στους πρωτοετες φοιτητς θα εναι αυτματη, ωστσο θα γνεται μετ απ τον λεγχο των υποβληθντων δικαιολογητικν και την ολοκλρωση της διαδικασας εγγραφς τους απ την Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Οι φοιτητς θα παραλαμβνουν ηλεκτρονικ, απ τη Γραμματεα, τα πιστοποιητικ εγγραφς μετ την παρλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ απ την οριστικοποηση της εγγραφς, στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που θα αποδοθε στον φοιτητ απ το δρυμα.

 ...

08/10/2020  

Παρακαλονται οι κ.κ. φοιτητς του Τμματος Φυσικς που ενδιαφρονται να επιλξουν το μθημα «Σχολικ Συμβουλευτικ» να συμμετσχουν στην πρτη ενημερωτικ συνντηση, Πμπτη, (8/10/2020) και ρα 17:00. Ο σνδεσμος (MS Teams) της συνντησης εναι ο ακλουθος:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1810446981f74541b3814dcea2dc5434%40thread.tacv2/1602082653272?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22d38d355e-4175-41bd-9701-ebc6530a5e3f%22%7d


Στφανος Φ. Βασιλπουλος
Τμμα Επιστημν Εκπαδευσης και Κοινωνικς Εργασας

 ...

( ) () 06/10/2020  
: . (Nobel 2018) - laser , . . : , : : . , Email: kandyla@eie.gr Web: www.mkandyla.gr . . : 2107273802 : kandyla@eie.gr / . . (couris@upatras.gr)  ...

06/10/2020  
Λγω των κτακτων μτρων που επιβλθηκαν στη Αχαα για τον περιορισμ της διδοσης της νσου COVID-19, η Υποδοχ και Ενημρωση των Πρωτοετν φοιτητν θα γινει εξ αποστσεως την Παρασκευ 9 Οκτωβρου και ρα 10:00 στον ακλουθο σνδεσμο: 
 
 
Οδηγες για το πς να συνδεθετε στην τηλεδισκεψη βρσκονται εδω:
 
Απ το Τμμα Φυσικς 
 ...

- 06/10/2020  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητς φοιττριες και αγαπητο φοιτητς,
Συγχαρητρια για την επιτυχα σας. Σας καλοσωρζουμε στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν.

Οι παραδσεις του μαθματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ θα ξεκινσουν την ερχμενη ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00.

Παρακαλομε πολ να διαβσετε πολ προσεκτικ το επισυναπτμενο αρχεο.

Οι διδσκοντες

Π. Καραχλιου, Επ. Καθηγτρια
Χ. Κροντηρς,  Καθηγητς

 ...

06/10/2020  
Οι διαλξεις για το μθημα Χημεα που χουν προγραμματισθε για την Τετρτη 7/10 και την Πμπτη 8/10 δεν θα πραγματοποιηθον λγω εκπαιδευτικς δειας της διδσκουσας. Απ την επμενη εβδομδα οι διαλξεις θα διεξγονται κανονικ.
 
Η διδσκουσα
 
Χρυσ Καραπαναγιτη
 ...

05/10/2020  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι το μθημα του Τμματος Γεωλογας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ διδσκεται τις κτωθι ημρες και ρες:

Τρτη 16.00-18.00 (Θεωρα)

Πμπτη 9.00-11.00 (Εργαστριο)

 ...

& 05/10/2020  
Ανακονωση
Τα υποχρεωτικ μαθματα "Εισαγωγ στην Αστρονομα και Αστροφυσικ" (5ο εξμηνο) και "Αστροφυσικ Ι "(7ο εξμηνο) θα ξεκινσουν την επμενη εβδομδα (12-16 Οκτωβρου).
Η Διδσκουσα.
 ...

- 7 04/10/2020  

Τα παρακτω μαθματα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Οπτικο-ηλεκτρονικ

2) Ειδικ Θματα Κβαντικς Φυσικς

3) Ατμοσφαιρικ Ρπανση

4) Εργαστηριακ Αστρονομα

5) Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

Δεν θα ξεκινσουν τις διαλξεις τους την εβδομδα 5 Οκτωβρου ως 9 Οκτωβρου 2020 για διαδικαστικος λγους.

Θα υπρξει νετερη ανακονωση για την ναρξ τους.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 

 ...

. 01/10/2020  

Η διδασκαλα του μαθματος ΑΠΕ θα γνει εξαποστσεως, στο σνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/glefther/LLIRRRCQ

Οι παραδσεις θα αρχσουν τη Δευτρα 5/10/2020 στις 13:00, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Οι ενδιαφερμενοι φοιτητς παρακαλονται να εγγραφον στο e-class του μαθματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2014/

και ΟΧΙ στο https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1953/ που εμφανζεται απ λθος στο ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο διδσκων, Γ. Λευθεριτης

 ...

V 01/10/2020  

Το Εργαστριο Φυσικς V θα πραγματοποιηθε δια ζσης.

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θλουν να παρακολουθσουν το Εργαστριο Φυσικς V να εγγραφον σε μα απ τις αντστοιχες ομδες (1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4α, 4β) που χουν δημιουργηθε στις Ομδες Χρηστν του μαθματος στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/group/?course=PHY2052) απ 1 Οκτωβρου 2020 ως 7 Οκτωβρου 2020.

Στον παρακτω πνακα μπορετε να δετε πτε θα  πραγματοποιηθον οι εργαστηριακς ασκσεις για την αντστοιχη ομδα.

Στα γγραφα του μαθματος στο eclass, θα βρετε το φυλλδιο του εργαστηρου σε ηλεκτρονικ μορφ, το οποο θα σας δοθε σε ντυπη μορφ στο πρτο εργαστριο.

Μετ τη λξη των εγγραφν, θα ανακοινωθον οι λστες της κθε ομδας. Στις λστες αυτς, δπλα απ κθε νομα θα αναγρφεται η εργαστηριακ σκηση, την οποα θα πραγματοποισετε την πρτη ημρα του εργαστηρου και θα πρπει να χετε διαβσει/προετοιμσει.

Σε κθε πγκο, θα υπρχει μνο νας φοιτητς.

           Εβδομδες

 

   12 Οκτ - 16 Οκτ

   19 Οκτ - 23 Οκτ

    26 Οκτ - 30 Οκτ*

     2 Νοε - 6 Νοε

   9 Νοε - 13 Νοε

  16 Νοε - 20 Νοε**

  23 Νοε - 27 Νοε

   30 Νοε - 4 Δεκ***

ρες  / Ημρες

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

  Δευτρα

  Τρτη

  Τετρτη

  Πμπτη

 

Τα εργαστρια που πφτουν στις κτωθι αργες θα μεταφερθον στις εξς ημερομηνες:

*28 Οκτωβρου θα πραγματοποιηθε στις 30 Οκτωβρου

**17 Νοεμβρου θα πραγματοποιηθε στις 20 Νοεμβρου

***30 Νοεμβρου θα πραγματοποιηθε στις 4 Δεκεμβρου

 

Ο Υπεθυνος του Εργαστηρου

  Ν. Σπηλιπουλος

 ...

- 2 4 01/10/2020  

Παρακαλονται οι 2ετες, 3ετες και 4ετες φοιτητς να εγγραφον στο e-class των μαθημτων τα οποα σκοπεουν να παρακολουθσουν.

λες οι σχετικς ανακοινσεις του κθε μαθματος θα γνονται στις ανακοινσεις του e-class του μαθματος αυτο, τις οποες θα πρπει να παρακολουθετε τακτικ.

Εξ ολοκλρου τα μαθματα κορμο θα διεξαχθον εξ αποστσεως.

Για τα μαθματα επιλογς κατεθυνσης εργαστηριακ μαθματα που θα διεξαχθον δια ζσης θα ενημερωθετε απ τους αντστοιχους διδσκοντες μσω σχετικν ανακοινσεων στο e-class του μαθματος.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 ...

Laser 01/10/2020  

Οι φοιτητς/φοιττριες που θλουν να εγγραφον στο μθημα "Αρχς Λειτουργας των Laser (PHC435 )" του 7ου εξαμνου, παρακαλονται να κνουν ατηση εγγραφς στο σχετικ e-class του μαθματος.

Ο Διδσκων
Σ. Κουρς
Καθηγητς Φυσικς των Λιζερ & Εφαρμογν

 ...

30/09/2020  

Η εξ αναβολς εξταση του μαθματος ¨Φυσικοχημεα¨(7ου εξαμνου) θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 5.10.2020 και ρα 12:00 δια ζσης στο χρο του Εργαστηρου Φυσικοχημεας (Ντιο κτριο Χημεας, 1ος ροφος).

Η Διδσκουσα.
Α. Κολιαδμα.

 ...

E 29/09/2020  

Αγαπητο Πρωτοετες Φοιτητς και Φοιττριες, του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, 

Σας καλωσορζουμε και σας συγχαρουμε για την επιτυχα σας να εισαχθετε στο Τμμα μας.

Αισιοδοξομε τι η φοτησ σας εδ θα εναι μια δημιουργικ, ευχριστη και σημαντικ περοδος της ζως σας. 

 

Λγω των υφιστμενων μτρων για τον περιορισμ της διδοσης της νσου COVID-19, τα μαθματα του πρτου εξαμνου θα διεξαχθον αποκλειστικ εξ αποστσεως.

Εν ψει της ναρξης του 1ου εξαμνου θα θλαμε σοι φοιτητς το επιθυμον να επισκεφτον το Τμμα Φυσικς στην Πτρα, να ενημερωθον για τις σπουδς τους και να γνωρσουν απ κοντ τους διδσκοντες.

Για το σκοπ αυτ θα πραγματοποιηθον συναντσεις υποδοχς πρωτοετν φοιτητν την Πμπτη και Παρασκευ 8 και 9 Οκτωβρου.

Λγω των υγειονομικν καννων θα πρπει να γνωρζουμε τον ακριβ αριθμ των συμμετεχντων στε να γνει η κατανομ σε ομδες.

 

Αν επιθυμετε να συμμετχετε θα χρειαστε να συμπληρσετε τα στοιχεα σας στην ακλουθη φρμα: https://forms.gle/5uRd6FFMT8oLohHk8

Παρακαλομε, συμπληρστε τη φρμα μχρι τη Δευτρα 5 Οκτωβρου και θα σας ενημερσουμε μσω email για την ακριβ μρα και ρα που θα πρπει να ρθετε στο Τμμα Φυσικς.

Η συμμετοχ στις συναντσεις υποδοχς εναι προαιρετικ και για τους φοιτητς που αδυνατον να παρευρεθον, θα υπρξει μριμνα να συμμετχουν στην αντστοιχη συνντηση εξ αποστσεως.

Παρακαλομε παρακολουθετε συνεχς την ιστοσελδα του Τμματος για νετερες ανακοινσεις: http://www.physics.upatras.gr

 

Εκ του Τμματος Φυσικς

 ...

ǻ 7 29/09/2020  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

ͻ 7 29/09/2020  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

29/09/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσαση της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας της:

κ. ΔΑΝΑΗΣ–ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΖΙΑΚΑ

της ειδκευσης: Φυσικ και τεχνολογα υλικν – Φωτονικ, του Τμ. Φυσικς, Παν. Πατρν

 

Θμα:

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (PAH-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

 

Σντομη Περληψη

Στην εργασα αυτ μελετνται οι μη γραμμικς οπτικς ιδιτητες/συμπεριφορ 3 πολ-κυκλικν αρωματικν υδρογονανθρκων (PAHs), συχν αναφερμενων και ως “nanoribbons” υπ διγερση παλμν λιζερ διρκειας 4 ns και 35 ps στο ορατ (στα 532 nm).

Οι δομς αυτς εκτς της αυτοτελος σημασας τους ως τυπικν οργανικν μοριακν συστημτων, θεωρονται απ πολλος και ως δομικς μονδες του γραφενου και πολλν γραφενικν παραγγων.

 

Η παρουσαση θα γνει διαδικτυακ, μεταξ 12:00 και 13:30, την Τετρτη 30/9/2020.

σοι/σες ενδιαφρονται μπορον να συνδεθον και να παρακολουθσουν την παρουσαση, χρησιμοποιντας τον ακλουθο σνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/couris/8FV9YDLR

 

 

Ο Επιβλπων

Σ. Κουρς

 ...

3 29/09/2020  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

29/09/2020  

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η εγγραφ στον σνδεσμο του Υπουργεου αποτελε ΠΡΟ-εγγραφ. Θα ακολουθσει ηλεκτρονικ εγγραφ στην Ηλεκτρονικ Πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν (Ψηφιακ λμα) σε ημερομηνες που θα ανακοινωθον με νετερη ανακονωση της Γραμματεας στην Ιστοσελδα του Τμματος.

 

Στην ως νω ανακονωση θα δνονται αναλυτικς οδηγες για την λη διαδικασα και τα δικαιολογητικ που θα χρειαστε να επισυναφθον στην ηλεκτρονικ ατηση εγγραφς.

 

Εκ της Γραμματεας.

 

 ...

- 28/09/2020  

Παρακαλονται οι φοιτητς τους μεγαλτερου του 1ου που επιθυμον να παρακολουθσουν το Εργαστριο Φυσικς Ι να εγγραφον στλνοντας ηλεκτρονικ μνυμα στο korfiat@physics.upatras.gr

Η εγγραφ αυτ εναι ανεξρτητη απ τη δλωση μαθημτων μσω του progress.

 

Εκ του Εργαστηρου

Δ. Κορφιτης

 ...

- 3 28/09/2020  

Το εργαστριο 3, κατ το χειμεριν εξμηνο του τρχοντος ακαδημακο τους θα διδαχθε εξ' αποστσεως.

Παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφον στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Δεδομνης της εγγραφς σας στο eclass, θα λαμβνετε ανακοινσεις απ εκε.

Το εργαστριο δεν θα διδαχθε σε λους τους φοιτητς ταυτχρονα. Θα υπρχουν τσσερα εργαστηριακ τμματα τις ημρες Τρτη ες Παρασκευ. Κθε φοιτητς θα εγγραφε σε να απ τα τσσερα τμματα μσω του eclass. Εκε, επιλγοντας τις ομδες χρηστν, θα δετε τις ομδες ανλογα με την ημρα διεξαγωγς των ασκσεων. Επιλγοντας μα ημρα, θα δετε επιπλον ομδες στις οποες θα εγγραφετε. Κποιες ομδες δχονται δο φοιτητς και κποιες τρεις. Η καταληκτικ ημερομηνα για την εγγραφ σας σε ομδα του εργαστηρου εναι η Τετρτη 7/10/2020. 

Η εγγραφ σε ομδα του εργαστηρου εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς των μαθημτων, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις.

Μ. Φακς

 

 

 ...

޻ 2020-2021 24/09/2020  
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» για ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον αν Ειδκευση ως ακολοθως:
 
 Ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» καλονται να συμμετχουν  σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
Η εκτιμμενη ρα που θα πραγματοποιηθε η συνντευξη καθενς απ τους αιτοντες δνεται στον ακλουθο πνακα. Οι φοιτητς παρακαλονται να συνδεθον στον προθλαμο τουλχιστον 15 λεπτ πριν την εκτιμμενη τους ρα.
 
10.00
Αγαλινου Β.
10.10
Γεωργου Μ.
10.20
Γιαννακπουλος Δ.
10.30
Γιανντου Χ-Μ
10.40
Δμου Κ.
10.50
Καβαλιρης Ν.
11.00
Κορμπκης Τ.
11.10
Κβελος Ν.
11.20
Λουλοδης Ν.
11.30
Λυμπρης Γ.
11.40
Μαχαρα Α-Ε
11.50
Ξνος Κ.
12.00
Πανγος Θ.
12.10
Πανταζς Α-Ι
12.20
Σετανδης Α.
12.30
Τσλιου Β.
12.40
Φανουρκης Ι.
12.50
Χιωτλλης Β-Α
13.00
Ψωμς Ι.
 
Ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ» καλονται να συμμετχουν σε συνντευξη Δευτρα 28.09.2020 και αρχμενη ρα 09:15 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
με το ακλουθο πργραμμα:
 
1
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
09:15
2
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
09:30
3
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
09:45
4
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
10:00
5
ΣΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10:15
6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
10:30
7
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10:45
8
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
11:00
9
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11:15
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψφιοι παρακαλονται να συνδονται δκα λεπτ νωρτερα απ την προγραμματισμνη ρα της συνντευξς τους παραμνοντας στο lobby  του SfB.
 Υπενθυμζεται τι η συμμετοχ στη συνντευξη εναι υποχρεωτικ.
 
Πληροφορες για το λογισμικ Skype for Business μπορετε να βρετε στο σνδεσμο:
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.
 ...

_ V 2020-2021 24/09/2020  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος που ενδιαφρονται να παρσχουν επικουρικ ργο στο Εργαστριο Φυσικς V κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021, να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος σχετικ ατηση (επισυνπτεται), ως την Τετρτη 30.09.2020. 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

޻ 2020-2021 23/09/2020  
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» για ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον ανα Ειδκευση ως ακολοθως:
 
Ειδκευση «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος» καλονται να προσλθουν σε συνντευξη, στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ., στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.
Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας και ο/η υποψφιος/α θα πρπει να ενημερσει νωρτερα την Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
Θα πραγματοποιηθον με προτεραιτητα, οι συνεντεξεις των υποψηφων που χουν δηλσει και κποια λλη κατεθυνση του μεταπτυχιακο προγρμματος.
 
Ειδκευση «Ηλεκτρονικ: Κυκλματα & Συστματα»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Ηλεκτρονικ: Κυκλματα & Συστματα» καλονται να συμμετχουν  σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 11:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
 
Ειδκευση «Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας» καλονται να συμμετχουν σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 12:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
 
Υπενθυμζεται τι η συμμετοχ στη συνντευξη εναι υποχρεωτικ.
 
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.
 
 ...

23/09/2020  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει οι ενδιαφερμενοι να αποστελουν στη Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ διαγραφς αποστλλονται αρχικ με ηλεκτρονικ μνυμα στη διεθυνση της Γραμματεας (secrphysics@upatras.gr) και εν συνεχεα τα πρωττυποα αποστλλονται και ταχυδρομικ. Το πιστοποιητικ διαγραφς (αποφοιτριο) εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε ετε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη) αν αυτ αναφρεται στην ατηση, ετε στο Τμμα εισαγωγς/μετεγγραφς του αιτοντος.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

ӻ - 2020-2021 01/09/2020  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Για σπουδς στο Πανεπιστμιο Πατρν Ακαδημακο τους 2020-2021
 
Κατ την ακαδημακ περοδο 2020-2021 συνεχζεται για 11η συνεχ χρονι ο θεσμς των υποτροφιν «Ανδρας Μεντζελπουλος» για σπουδς στο Πανεπιστμιο Πατρν.
Οι υποτροφες για τους προπτυχιακος και τους υποψφιους για Master αφορον μνο σε οικονομικ ασθενες φοιτητς (πρτος ττλος σπουδν στις αντστοιχες κατηγορες). Η υποτροφα συνεχζεται σε λα τα τη σπουδν με την προπθεση τι ο υπτροφος χει καλ επδοση στις σπουδς του. Αναλυτικ οι προσφερμενες υποτροφες χουν ως εξς:
 1. Για Προπτυχιακς Σπουδς: ως Τριντα (30) υποτροφες των 5.000 €/τος στους πρωτοετες φοιτητς (νο-εισαχθντες το 2020).
 2. Για Μεταπτυχιακς Σπουδς (master-αποκλειστικ για αποφοτους του Πανεπιστημου Πατρν, οι οποες θα πραγματοποιονται αποκλειστικ στο Πανεπιστμιο Πατρν): ως Δο (2) υποτροφες των 5.000 €/τος και για δο το πολ τη.
Με την παροσα προκρυξη δνεται ιδιατερη μφαση στην ενσχυση των Διδακτορικν Σπουδν οι οποες στοχεουν στην υποστριξη καινοτμων επιστημονικν ιδεν οι οποες μπορον να οδηγσουν σε προντα μεθδους που θα συνεισφρουν στην οικονομα και την ευημερα της χρα μας. Με το τρπο αυτ ο Δωρητς ενισχει την παραμον των επιστημνων στον τπο τους και τους προτρπει να εμπλακον στην παραγωγικ διαδικασα. Θα χορηγηθον για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στο Πανεπιστμιο Πατρν ως 15 υποτροφες των 10.000 €/τος και για 3 το πολ τη.
Η προθεσμα υποβολς των υποψηφιοττων λγει την Παρασκευ 2α Οκτωβρου 2020. Οι υποψηφιτητες υποβλλονται στο Γενικ Πρωτκολλο του Πανεπιστημου Πατρν (Αυτοπροσπως ταχυδρομικς με σφραγδα ταχυδρομεου ως και 02/10/2020).
Αναλυτικς οδηγες για την υποβολ των αιτσεων στα κτωθι link: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos
 
Υπεθυνος Διαχερισης Υποτροφιν
Καθηγητς Βασλειος Αναστασπουλος email: vassilis@upatras.gr
Κιν. 697 5020 196
 ...

_ e-mail 01/09/2020  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ανακοιννεται στους Φοιτητς του Πανεπιστημου Πατρν τι η πσης φσεως επικοινωνα με τα Τμματα, τις Σχολς και τις υπηρεσες του Πανεπιστημου, θα γνεται εφεξς μνο μσω του λογαριασμο e-mail που τους χει χορηγηθε απ το Πανεπιστμιο.
 
Ο Προστμενος της Διεθυνσης Εκπαδευσης και ρευνας
Ασημακπουλος Σπυρδων
 ...

. 31/08/2020  

Η βιβλιοθκη του τμματος λειτουργε κθε Τρτη και Πμπτη και ρες 11:00 με 13:00 στον πρτο ροφο του Γκτηρου. Παρακαλονται σοι φοιτητς χρωστνε βιβλα να τα επιστρψουν το συντομτερο δυνατν, να μεριμνσουν για την ανανωσ τους.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

V 31/08/2020  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  V  θα πραγματοποιηθε  τλος  Σεπτεμβρου 2020  (θα ανακοινωθε ακριβς ημερομηνα).(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  11-09-2020 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   31-08-2020 

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

III 31/08/2020  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  III  θα πραγματοποιηθε  αρχς Οκτωβρου 2020  (θα ανακοινωθε ακριβς ημερομηνα).(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  11-09-2020 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   31-08-2020 

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

IV 31/08/2020  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  τλος  Σεπτεμβρου 2020  (θα ανακοινωθε ακριβς ημερομηνα).(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  11-09-2020 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   31-08-2020 

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

2020 - A . 25/08/2020  

Αγαπητο φοιτητς/φοιττριες

Οι εξετσεις Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2020 στα μαθματα

 1. Ειδικ μαθηματικ3ο Εξμηνο (σμφωνα με το Πργραμμα Εξετσεων που χει ανακοινωθε)
 2. Κλασικ Μηχανικ4Ο Εξμηνο (σμφωνα με το Πργραμμα Εξετσεων που χει ανακοινωθε)
 3. Μηχανικ των Ρευστν7ο Εξμηνο (σμφωνα με το Πργραμμα Εξετσεων που χει ανακοινωθε)
 4. Υπολογιστικ Φυσικ7Ο Εξμηνο (προγραμματζεται για τη Πμπτη 24/9, στις 16.00).

θα διεξαχθον με εξ’ αποστσεως μθοδο.Οι εξετσεις θα διεξαχθον μσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ κατ τα προβλεπμενα στις συνθκες της επιδημας COVID – 19.

Προποθσεις συμμετοχς στις εξετσεις εναι να:

 1. χετε δηλσει το μθημα στη Γραμματεα.
 2. χετε εγγραφε στο  exams-eclass του μαθματος στο οποο επιθυμετε να εξεταστετε, στην εξταση Σεπτεμβρου, χρησιμοποιντας τον ακαδημακ σας λογαριασμ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Μνο σοι φοιτητς γραφτον σε αυτ την πλατφρμα με τον ακαδημακ λογαριασμ θα μπορσουν να δσουν εξετσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφ σας στο eclass του μαθματος αφορ αποκλειστικ την πρσβαση στο διδακτικ υλικ, και χι τις εξετσεις (οι οποες διεκπεραινονται εξ’ ολοκλρου στο exams-eclass).

Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς στην εξταση εναι η Τετρτη 26 Αυγοστου 2020. Μετ απ αυτ την ημερομηνα δεν θα πραγματοποιονται εγγραφς.

Σας παρακαλ να προσξετε τα ακλουθα:

Να γραφτετε στο σωστ μθημα (ελγχοντας προσεκτικ ττλο, εξμηνο και κωδικ μαθματος). Μετ τη λξη της προθεσμας εγγραφς δεν θα γνουν διορθσεις/προσθκες.

      Αμσως μετ τη λξη της προθεσμας δηλσεων συμμετοχς, θα σας σταλον λεπτομερες οδηγες (αντστοιχες αυτν του Ιουνου). Συνοπτικ:

 1. Πρπει να διαθτετε τον απαιτομενο εξοπλισμ και τεχνικ μσα (σταθερ φορητ Η/Υ, κμερα, μικρφωνο) και να χετε ελγξει τη σωστ λειτουργα τους. Επσης, να χετε καλ σνδεση στο διαδκτυο την ημρα και ρα της εξτασης. ποιος φοιτητς/φοιττρια δεν διαθτει τα παραπνω, παρακαλεται να μου στελει e-mail.
 2. Πριν σας δοθον τα θματα, θα συνδεθετε μσω της πλατφρμας Skype for Business (SFB) αποκλειστικ με την ακαδημακ σας ηλεκτρονικ διεθυνση για την απαρατητη ταυτοποησ σας και λψη παρουσιν. Ο σνδεσμος θα αποσταλε μετ τη λξη της προθεσμας συμμετοχς στις εξετσεις στους εγγεγραμμνους στην εξταση. 
 3. Τα θματα θα δοθον στην Εντητα ”Ασκσεις” της πλατφρμας, με τυχαο τρπο απ τρπεζα θεμτων. Με τη λξη της εξτασης, θα χετε 20 λεπτ για να αναρτσετε τις σκαναρισμνες χειργραφες απαντσεις σας στην Εντητα ”Εργασες”. Για λγους διαφνειας, αξιοπιστας των εξετσεων και σης αντιμετπισης των φοιτητν, θα γνουν δεκτς μνο απαντσεις που θα υποβληθον εμπρθεσμα στην πλατφρμα (και χι με e-mail).

Σας εχομαι καλ επιτυχα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

- e-class 2020 23/08/2020  

Παρακαλονται σοι φοιτητς και φοιττριες χουν δηλσει στη Γραμματεα το μθημα Θερμικ και Στατιστικ Φυσικ και δεν χουν εγγραφε στο e-class του μαθματος να γραφον μεσα προκειμνου να προγραμματιστε η διαδικασα της εξτασης του μαθματος την περοδο Σεπτεμβρου 2020.

Ο διδσκων
Λεωνδας Παλλης

 ...

21/08/2020  

Η εξταση του μαθματος "ΓενικΒιολογα" θα γνει, εξ αποστσεως, την Τετρτη 30/9/2020 στις 09.00πμ.

Για τη συμμετοχ στις εξετσεις θα πρπει οι φοιτητς-τριες υποχρεωτικ:

1) Να χουν δηλσει το μθημα στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress), προκειμνου να μπορε να περαστε ο βαθμς τους στο βαθμολγιο.

2) Να χουν εγγραφε στο μθημα "ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΥΣΙΚΟ) (PHY139)" στην πλατφρμα εξτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιντας τον ιδρυματικ τους λογαριασμ (…@upnet.gr), αφο προηγουμνως συμπληρσουν την σχετικ Ηλεκτρονικ Ατηση – Δλωση για Συμμετοχ (μσω του συνδσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php),

αποδεχμενοι τον κανονισμ εξτασης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η εγγραφ στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμενει ανοιχτ ως και την Παρασκευ 04/9/2020, ρα 23.00. Εν εχατε εγγραφε πριν απ την 1η Αυγοστου θα πρπει να επανεγγραφετε!!

 

Με ανακονωση που θα αναρτηθε αποκλειστικ στον ισττοπο https://exams.eclass.upatras.gr/ προς την Ομδα Χρηστν, θα ενημερωθετε για τον τρπο εξτασης και λες τις απαρατητες λεπτομρειες.

Ο διδσκων

Ηλας Καζνης

 

 ...

2020 - A . 20/08/2020  
Αγαπητο φοιτητς/φοιττριες
 
Οι εξετσεις Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2020 στα μαθματα
 1. Εισαγωγ στην Πυρηνικ-Σωματιδιακ Φυσικ και Σχετικτητα - 4Ο Εξμηνο (σμφωνα με το Πργραμμα Εξετσεων που χει ανακοινωθε)
 2. Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματιδων 7Ο Εξμηνο (προγραμματζεται για τη Δευτρα 28/9, στις 09.00).
θα διεξαχθον με εξ’ αποστσεως μθοδο.Οι εξετσεις θα διεξαχθον μσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ κατ τα προβλεπμενα στις συνθκες της επιδημας COVID – 19.
 
Προποθσεις συμμετοχς στις εξετσεις εναι να:
 1. χετε δηλσει το μθημα στη Γραμματεα.
 2. χετε εγγραφε στο  exams-eclass του μαθματος στο οποο επιθυμετε να εξεταστετε, στην εξταση Σεπτεμβρου, χρησιμοποιντας τον ακαδημακ σας λογαριασμ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Μνο σοι φοιτητς γραφτον σε αυτ την πλατφρμα με τον ακαδημακ λογαριασμ θα μπορσουν να δσουν εξετσεις.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφ σας στο eclass του μαθματος αφορ αποκλειστικ την πρσβαση στο διδακτικ υλικ, και χι τις εξετσεις (οι οποες διεκπεραινονται εξ’ ολοκλρου στο exams-eclass).
 
Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς στην εξταση εναι η Τετρτη 26 Αυγοστου 2020. Μετ απ αυτ την ημερομηνα δεν θα πραγματοποιονται εγγραφς.
 
Σας παρακαλ να προσξετε τα ακλουθα:
 1. Να γραφτετε στο σωστ μθημα (ελγχοντας προσεκτικ ττλο, εξμηνο και κωδικ μαθματος). Μετ τη λξη της προθεσμας εγγραφς δεν θα γνουν διορθσεις/προσθκες.
Τον Ιονιο κποιοι φοιτητς γρφτηκαν σε λθος μθημα, και κποιοι λλοι και στα δο μαθματ μου (εν σκπευαν να δσουν εξετσεις μνο στο να). Αυτ δημιοργησε μεγλο πρβλημα και σας παρακαλ να μην ξαναγνει.

        2. Κποιοι φοιτητς/φοιττριες στειλαν ατηση εγγραφς στο eclass του μαθματος στο exams-eclass της εξτασης του Ιουνου (γι’ αυτ το λγο οι αιτσεις δεν προχρησαν). Παρακαλονται να γραφτον εμπρθεσμα στην εξταση Σεπτεμβρου.

Αμσως μετ τη λξη της προθεσμας δηλσεων συμμετοχς, θα σας σταλον λεπτομερες οδηγες (αντστοιχες αυτν του Ιουνου). Συνοπτικ:
 1. Πρπει να διαθτετε τον απαιτομενο εξοπλισμ και τεχνικ μσα (σταθερ φορητ Η/Υ, κμερα, μικρφωνο) και να χετε ελγξει τη σωστ λειτουργα τους. Επσης, να χετε καλ σνδεση στο διαδκτυο την ημρα και ρα της εξτασης.
ποιος φοιτητς/φοιττρια δεν διαθτει τα παραπνω, παρακαλεται να μου στελει e-mail.
       2. Πριν σας δοθον τα θματα, θα συνδεθετε μσω της πλατφρμας Skype for Business (SFB) αποκλειστικ με την ακαδημακ σας ηλεκτρονικ διεθυνση για την απαρατητη ταυτοποησ σας και λψη παρουσιν. Ο σνδεσμος θα αποσταλε μετ τη λξη της προθεσμας συμμετοχς στις εξετσεις στους εγγεγραμμνους στην εξταση. 
       3.Τα θματα θα δοθον στην Εντητα ”Ασκσεις” της πλατφρμας, με τυχαο τρπο απ τρπεζα θεμτων. Με τη λξη της εξτασης, θα χετε 20 λεπτ για να αναρτσετε τις σκαναρισμνες χειργραφες απαντσεις σας στην Εντητα ”Εργασες”. Για λγους διαφνειας, αξιοπιστας των εξετσεων και σης αντιμετπισης των φοιτητν, θα γνουν δεκτς μνο απαντσεις που θα υποβληθον εμπρθεσμα στην πλατφρμα (και χι με e-mail).
 
Σας εχομαι καλ επιτυχα.
Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 
 ...

& 2020 18/08/2020  
Εξταση Μαθηματκς Ανλυσης & Συνθων Διαφορικν Εξισσεων Σεπτεμβρου 2020
 
σοι επιθυμετε να συμμετσχετε στις εξετσεις των ως νω μαθημτων, θα πρπει:
α) Να εγγραφετε στις εξετσεις του μαθματος στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr
KAI ΚΑΤΟΠΙΝ
β) Να δηλσετε συμμετοχ στην Ομδα Χρηστν του μαθματος με ττλο "Εξεταζμενοι Σεπτεμβρου 2020".
 
Εγγραφς στην πλατφρμα και δηλσεις της προηγουμνης εξεταστικς περιδου δεν ισχουν και χουν διαγραφε.
 
Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς - δλωσης, η 26η Αυγοστου 2020 (βσει αποφσεως του Τμματος).
 
Λεπτομρειες για τον τρπο της εξ αποστσεως εξτασης θα σας δοθον λγες ημρες πριν τη διεξαγωγ τους.Επειδ αυτ τη στιγμ στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr του κθε μαθματος χουν εγγραφε πολ λιγτεροι φοιτητς, απ' σους στην Ομδα Χρηστν, τονζω τι για να συμμετσχετε στις εξετσεις του μαθματος, δεν αρκε η εγγραφ στην πλατφρμα, αλλ εναι απαρατητη και η δλωση συμμετοχς στην Ομδα Χρηστν "Εξεταζμενοι Σεπτεμβρου 2020"σοι δεν δηλσουν συμμετοχ, μχρι την ορισμνη απ το Τμμα καταληκτικ ημερομηνα, δεν θα χουν πρσβαση στα θματα της εξτασης.
 ...

2020 13/08/2020  

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον, παρακαλονται:

 1. Να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr μχρι και την Τετρτη 26 Αυγοστου 2020 δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου
 1. Ταυτχρονα, να εγγραφον στην ομδα εξτασης που χει δημιουργηθε στο eclass του μαθματος (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994))
 2. Οι φοιτητς που θα δηλσουν συμμετοχ, θα πρπει να παρακολουθον σε καθημεριν βση το email που χουν δηλσει στο eclass, στε να ενημερωθον για την ημερομηνα και την ρα της εξτασς του. Η εξταση θα πραγματοποιηθε στο εργαστριο.
 3. Η ημερομηνα εξτασης θα γνει μετ απ συνεννηση με τους φοιτητς που θα δηλσουν συμμετοχ.

 

Ρο, 13/08/2020
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

2020-2021 30/07/2020  
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2020-2021, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β) , σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

       2. Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας:Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν   
           Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

       3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν,
           Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 10.08.2020 μχρι  20.09.2020, τα ακλουθα:
 
 • Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε..
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελει&phi