Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Πρακτική Εξέταση Εργαστηρίου II 07/06/2018  

Η εξέταση στo Εργαστήριo ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/06/2018 στις 12:30 στο εργαστήριο.

Αφορα μόνο τους φοιτητες που εχουν παρακολουθησει το Εργαστηριο σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση kioutio@upatras.gr μέχρι τις 12/6, δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

 

Ρίο, 07/06/2018

Από το Εργαστήριο ΙΙ
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις