Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Eξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 06/05/2018  

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/05/2018 από τις 10:00-13:00 σε δύο τμήματα (10:00-11:30, 11:30-13:00).            

Η ονομαστική κατανομή των φοιτητών στις ομάδες εξέτασης βρίσκεται στο επισυναπτώμενο και έχει  αναρτηθεί και στην είσοδο του χώρου όπου γίνονται οι Εργαστηριακές Ασκήσεις (2ος όροφος).

 

Η Διδάσκουσα,

Κούκιου ΓεωργίαΣχετικά Αρχεία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις