Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 27/07/2021  

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, για τα Τμήματα που ολοκλήρωσαν την εξεταστική στις 16.07.2021 η απονομή των τίτλων σπουδών θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 6 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021. Για το Τμήμα Φυσικής αποφασίστηκε όπως η ημερομηνία απονομής οριστεί η 09/09/2021. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα ξεκινήσει η αποστολή των τίτλων σπουδών και των συνοδευτικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς τους αποφοίτους, με την εταιρία ταχυμεταφορών που έχουν ήδη επιλέξει. Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, και μέχρι την παραλαβή του τίτλου σπουδών τους, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν βεβαίωση πτυχιούχου.

 

Εκ της Γραμματείας.

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις