Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ Μάθημα ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ 22.03.2019 22/03/2019  11:15:07
Το μάθημα της Κυματικής σήμερα Παρασκευή 22/3/2019 θα γίνει στις 13:00- 15:00.
 
Ο διδάσκων
Γ. Λευθεριώτης
 ...

Πρώτη πρόοδος μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 21/03/2019  14:25:14

Η 1η «πρόοδος»  στο μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής

 

 ...

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 20/03/2019  10:16:47

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους σε ημερομηνίες που θα ανακοινωνθούν αργότερα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Απριλίου 2019 08/03/2019  10:07:30

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 16ης Απριλίου 2019, να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία αυτοπροσώπως ή ταχυ­δρομικά το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία). Φοιτητές που έχουν ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούνται να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία για τη συμμετοχή τους στην προσεχή ορκωμοσία, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους προς ορκωμοσία φοιτητές.

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται στην ανακοίνωση).

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την νέα διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμ­ματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας (θα ανακοινωθεί αργότερα), προκειμένου να υπογρά­ψουν για την παρουσία τους.

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 ...

Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 04/03/2019  10:38:54

Οι παρακάτω φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 11:00στο χώρο του εργαστηρίου για ενημέρωση και χωρισμό σε ομάδες.

Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.
 

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1048673

16

ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ

1019737

2

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΑΒΒΙΝΑ

1049919

17

ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1048696

3

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5725

18

ΜΑΥΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ

1049554

4

ΚΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1048676

19

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1048622

5

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1019474

20

ΜΠΕΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1019998

6

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5803

21

ΝΑΖΙΡΗ ΦΩΣΤΗΡΑ

1049924

7

ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

1048694

22

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1020061

8

ΚΑΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5512

23

ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ-ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

1020238

9

ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1029559

24

ΠΟΓΙΑΤΖΙΗ ΜΑΡΙΑ

5764

10

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

5709

25

ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1048569

11

ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1019611

26

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1002841

12

ΚΟΣΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5805

27

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ

5662

13

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΗ

1048629

28

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5771

14

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

1022976

29

ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

5205

15

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4943

30

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

5672

 

 

Μήνυμα 1 από 71
 ...

ΤΕΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ ΙΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 03/03/2019  17:39:27

Στα έγγραφα στο eclass του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ-Εργαστήριο, μπορείτε να βρείτε τα τελικά τμήματα του εργαστηρίου.

Προσοχή, έχουν γίνει μικρές αλλαγές, επειδή καταργήθηκε το τμήμα της Πέμπτης 15:00-16:00.

Η έναρξη του Εργαστηρίου Προγραμματισμού ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί για τα τμήματα της Τρίτης, την Τρίτη 05/03/2019 και αντίστοιχα για τα τμήματα της Πέμπτης, την Πέμπτη 07/3/2019.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο των εργαστηρίων κ. Αναστασόπουλο Βασίλη (vassilis@upatras.gr)

 

Ο Διδάσκων,

Αναστασόπουλος Βασίλης

 ...

Μάθημα Εφαρμογές των Lasers 26/02/2019  11:33:04

Την Παρασκευή 1/3/2019 η διδασκαλία του μαθήματος "Εφαρμογές των Lasers" θα γίνει εκτάκτως στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα Φ2 αντί στις 12.00 στην αίθουσα Φ7 που ήταν να γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων

Μιχάλης Φακής

 ...

Παρακολούθηση μαθήματος Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών 25/02/2019  14:24:30

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΙΩΡΑ 22/02/2019  08:55:36

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος "Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ" στο eclass έχουν ανακοινωθεί τα εργαστηριακά τρίωρα. Η εγγραφή των φοιτητών στα εργαστηριακά τρίωρα γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτονική πλατφόρμα.

Διάρκεια εγγραφών: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2019, 09:30 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/2019, 14:30.

Για ο,ποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ

 

Π. Καραχάλιου (pkara@upatras.gr)

 ...

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ - Ανακοίνωση 21/02/2019  22:02:09

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ 
σε συνάντηση και έναρξη παραδόσεων την Τετάρτη 27/2,
στις 10πμ, στην αίθουσα Φ2,
Τμήμα Φυσικής, Ισόγειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το μάθημα,
καλούνται να εγγραφούν στο e-class.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Έναρξη μαθημάτων: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 19/02/2019  11:23:02

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 27/2, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Από το διδάσκοντα

 

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI 18/02/2019  11:32:01

Οι εγγραφές αρχίζουν την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11π.μ. και – εφόσον δεν συμπληρωθούν νωρίτερα τα Τμήματα - θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 11π.μ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 8ο εξάμηνο Σπουδών!

Οι εγγραφές στα τρίωρα γίνονται Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eclass.upatras.gr στο μάθημα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Εκπαιδευτές: Σταυρούλα Γεωργά, Ευάγγελος Βιτωράτος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Έγγραφα».

Τα τρίωρα των μαθημάτων θα είναι:

Δευτέρα 5-8

Τρίτη 5-8

Τετάρτη 2-5

Πέμπτη 1-4

 

Αφού λάβετε υπ’ όψιν σας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν συμπτώσεις μαθημάτων, καλείσθε να δηλώσετε το Τρίωρο της επιλογής σας, στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπή των Διδασκόντων.

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ 18/02/2019  11:21:08

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ σε συνάντηση και έναρξη παραδόσεων την Τετάρτη 27/2, στις 10πμ, στην αίθουσα Φ2, Τμήμα Φυσικής, Ισόγειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το μάθημα, καλούνται να εγγραφούν στο e-class.

 

Ο Διδάσκων

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Εγγραφές εργαστηρίου Α.Π.Ε. 18/02/2019  10:49:28

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να προσέλθουν για εγγραφή στο χώρο του εργαστηρίου από 25/2 έως και 1/3/2019.

Το εργαστήριο διδάσκεται Τρίτη 11:00-14:00. Θα γίνουν δεκτοί περί τους 30 φοιτητές και θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης Ενέργεια & Περιβάλλον.

Ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα γίνει την Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 11:00 στο χώρο του εργαστηρίου. Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

 

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 18/02/2019  10:36:59

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα (επιλογής 8ου εξαμήνου) "Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής" να έρθουν σε συνάντηση με το διδάσκοντα την Τετάρτη 20/2/2019 στις 15:00 στο γραφείο του.

Ο Διδάσκων

Λεωνίδας Παλίλης "

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» 18/02/2019  08:16:50

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα σε έναν από τους διδάσκοντες μέχρι την Παρασκευή 22-02-2019.

afterzis@upatras.gr, terzis@physics.upatras.gr vxloukop@physics.upatras.gr

 

Οι διδάσκοντες

Ανδρέας Τερζής                Βασίλειος Λουκόπουλος

Καθηγητής                     Αν/της Καθηγητής

 ...

Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής-Έναρξη παραδόσεων 16/02/2019  14:49:09
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα
Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής (επιλογής 8ου εξαμήνου
κατεύθυνσης Υλικών Τεχνολογίας), σε συνάντηση με τους διδάσκοντες
την Τετάρτη 20/2/2019 στις 14:00 στο γραφείο του κ. Σκαρλάτου.
 
Οι Διδάσκοντες:
Δ. Σκαρλάτος, Λ.Παλίλης"
 ...

Σύγχρονη Φυσική-Έναρξη παραδόσεων 16/02/2019  14:44:09
Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την ερχόμενη  
Πέμπτη 21/2/2019  στις 15:00 ΑΚΡΙΒΩΣ στο Α11
σύμφωνα
με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 
Ο Διδάσκων: Δ. Σκαρλάτος"
 ...

Παραδόσεις μαθήματος Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών 15/02/2019  13:59:28

Οι παραδόσεις του μαθήματος Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25/2 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

Έναρξη μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 15/02/2019  12:29:12

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20/2/2019, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο διδάσκων

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής

 ...

Παραδόσεις μαθήματος Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης 15/02/2019  11:18:21

Οι παραδόσεις του μαθήματος Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου.

 

Ο Διδάσκων

Αναστασόπουλος Δημήτρης.

 ...

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική 15/02/2019  08:30:59

Η έναρξη του μαθήματος "Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική" θα γίνει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Ο Διδάσκων,

Μάνος Πασπαλάκης

 ...

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 14/02/2019  13:37:59

ΟΙ παραδόσεις του μαθήματος ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ, του 6ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο Διδάσκων

Καθ. Σ. Κουρής

 ...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 14/02/2019  13:05:14

Η έναρξη των προπτυχιακών μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στο site του Τμήματος.

 ...

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Εισαγωγικό Μάθημα 14/02/2019  10:56:31

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν έλθει με ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ από άλλα Πανεπιστήμια και ΔΕΝ έχουν παρακολουθήσει το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, να παρακολου­θή­σουν το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, ώστε να έχουν τη δυνατό­τη­τα εγγραφής τους στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ.

 

Το μάθημα θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019 και ώρα 1-3μ.μ. στην αίθουσα των ΠΕΦ (Ισόγειο Γ΄ Κτιρίου Φυσικής)

 

Παρακαλούνται οι ως άνω φοιτητές να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη συντονίστρια του Εργαστηρίου Φυσικής Ι, κ. Στ. Γεωργά.

Η παρακολούθηση – σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος -  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Στ. Γεωργά

 ...

Γενική Βιολογία – Έναρξη παραδόσεων 2019 14/02/2019  09:49:39

Το μάθημα "Γενική Βιολογία" θα γίνεται κάθε Τετάρτη, 16:00-19:00, στην Αίθουσα 026 του Τμήματος Βιολογίας (στο ισόγειο απέναντι από τη Γραμματεία).

Οι παραδόσεις ξεκινούν την Τετάρτη, 20/2/2019 στις 4 μμ.

 

Κλειώ Αναστασοπούλου & Ηλίας Καζάνης

 ...

Διαδικασία επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας (προακτέου βαθμού) 11/02/2019  11:17:37

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, αποφάσισε να εγκρίνει ρύθμιση για την επανεξέταση φοιτητών σε μάθημα/τα, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους, με την ακόλουθη διαδικασία:

 

• Μετά από αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση (email) του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).

• Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνον.

• Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

• Οι δυο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή Εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αφορά μαθήματα που εξετάζονται στο εξάμηνο που ανήκουν και όχι για μαθήματα που οφείλονται από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών.

 ...

Έναρξη και Δήλωση του μαθήματος “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” (8ο εξάμηνο) 10/02/2019  10:51:09

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πρόθεση να δηλώσουν το μάθημα “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” στο εαρινό εξάμηνο να εγγραφούν στο eclass, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 17/02/2019 (Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (PHY1994)).

Για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην  παρακολούθηση του εργαστηρίου, καλό θα είναι να έχετε  παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο την αντίστοιχη θεωρία, δηλαδή τη θεωρία του μαθήματος “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”.

Την Τρίτη 19/02/2019 και ώρα 10:00 στο χώρο του εργαστηρίου (Β' Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος) θα γίνει η πρώτη συνάντηση ώστε να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου.

Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 26/02/2019 και ώρα 9:45 στον χώρο του εργαστηρίου (Β΄Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος).

Ρίο 10/02/2019

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου,

Κούκιου Γεωργία

 ...

Εγγραφές και Έναρξη στο Εργαστήριο Προγραμματισμού Η/Υ ΙΙ 10/02/2019  10:06:43

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Προγραμματισμού ΙΙ θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 11/02/2019 έως και την Τετάρτη 27/02/2019 (ώρα 23:59) στο eclass του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ-Εργαστήριο (PHY2003).

Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 1 ώρας και θα υπάρχουν 6 συνολικά  εργαστηριακά τμήματα ανά εβδομάδα.

Τα εργαστηριακά τμήματα είναι τα εξής:

1) Τρίτη 13:00-14:00

2) Τρίτη 14:00-15:00

3) Τρίτη 15:00-16:00

4) Πέμπτη 13:00-14:00

5) Πέμπτη 14:00-15:00

6) Πέμπτη 15:00-16:00

Κάθε εργαστηριακό τμήμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 30 ατόμων και θα πραγματοποιείται στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος.

Η διανομή του Φυλλαδίου του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 28/02/2019 και την Παρασκευή 01/03/2019 από τις 10:00-13:30 στο χώρου του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος.

Προσοχή όσοι έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις ομάδες της Τρίτης στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ, θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο τμήμα της Πέμπτης για το Εργαστήριο Προγραμματισμού ΙΙ, οι οποίοι έχουν και προτεραιότητα σε αυτά τα τμήματα.

Αντίστοιχα, όσοι έχουν εγγραφεί σε κάποια από τις ομάδες της Πέμπτης στο  Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ, θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο τμήμα της Τρίτης για το Εργαστήριο Προγραμματισμού ΙΙ, οι οποίοι έχουν και προτεραιότητα σε αυτά τα τμήματα.

 Προσοχή, η εγγραφή σας στο eclass δεν σημαίνει και ταυτόχρονη εγγραφή στην ηλεκτρονική γραμματεία. Για την εγγραφή σας, στην ηλεκτρονική γραμματεία για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, θα βγει σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος Φυσικής από την γραμματεία του τμήματος.

Προσοχή, μπορεί να γίνει συγχώνευση τμημάτων σε περίπτωση που κάποια τμήματα δεν έχουν συμπληρωθεί. Θα βγει σχετική ανακοίνωση των τελικών τμημάτων.

Η έναρξη του Εργαστηρίου Προγραμματισμού ΙΙ θα πραγματοποιηθεί για τα τμήματα της Τρίτης, την Τρίτη 05/03/2019 και αντίστοιχα για τα τμήματα της Πέμπτης, την Πέμπτη 07/3/2019.

Το εργαστήριο θα διαρκέσει για 9 εβδομάδες.

Θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το Φυλλάδιο, καθώς και τους κωδικούς εισόδου στον υπολογιστή που σας είχε δοθεί στο Εργαστήριο Προγραμματισμού Ι.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου κ. Αναστασόπουλο Βασίλη vassilis@upatras.gr

 

Ρίο, 10/02/2019

Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου,

Αναστασόπουλος Βασίλης

 ...

Εγγραφή στο Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) 07/02/2019  07:13:57

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (8ο εξάμηνο)

 • Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών  (8ο εξάμηνο) θα γίνουν την Πέμπτη 14/02/2019, από 11.00-12.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).
 • To Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 04/03/2019 και η 1η εργαστηριακή άσκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των PC Lab στις 15.00

Ρίο, 07/02/2019

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής    

 ...

Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (4ο εξάμηνο) 06/02/2019  20:00:31

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4ο εξάμηνο)

Οι ώρες των εργαστηριακών τμημάτων είναι:

 • Δευτέρα            09.00-12.00
 • Τρίτη                10.00-13.00
 • Τετάρτη            10.00-13.00
 • Πέμπτη            10.00-13.00
 • Παρασκευή       10.00-13.00
 • Οι εγγραφές στο Εργαστήριο θα γίνουν την Τρίτη 12/02/2019, από 10.00-12.00, και την Παρασκευή 15/02/2019, από 11.00-13.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).
 • To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25/02/2019

Προσοχή

 • Η 1η εργαστηριακή άσκηση για όλα τα τμήματα θα γίνει στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (1ος όροφος), και αφορά το πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων SPICE.

Θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη της αντίστοιχης θεωρητικής παρουσίασης που υπάρχει στο Παράρτημα των σημειώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών.

Το πρόγραμμα για την 1η εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:

 • Τμήμα Δευτέρας:                        25/02/2019  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Τρίτης:                            26/02/2019  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Τετάρτης:                        27/02/2019  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Πέμπτης                          28/02/2019  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Παρασκευής                    01/03/2019  από  10.00-11.30

Ρίο, 06/02/2019

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής                       

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής IV 06/02/2019  11:55:16

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΙV  θα πραγματοποιηθούν την  Τρίτη     12-2-2019 (ώρες 10:00 έως 12:00) και την Παρασκευή   15-2-2019  και ώρες 11:00-13:00  στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος  κ.Κατσιδήμας).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Πάτρα 6-02-2019

Eκ του εργαστηρίου

 

 ...

Εξέταση του μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 05/02/2019  09:03:55

Yπάρχει η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που έχουν δυσκολία να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος τη Δευτέρα 11/2/2019, να συμμετέχουν στην εξέταση την Παρασκευή 15/2/2019 και ώρα 9:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

 

Ευχαριστώ,

Μάνος Πασπαλάκης

 ...

Εξέταση μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 21/01/2019  09:04:38

Η εξέταση του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" μετατίθεται για την Δευτέρα 11/2 και ώρα 4-7 στην αίθουσα Φ4.

 

Ο Διδάσκων.

 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 17/01/2019  07:17:33

Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών, μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/01/2019.

Η ώρα εξέτασης είναι  12.30-14.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 17/01/2019

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής       

 ...

Εξέταση μαθήματος Γενική Βιολογία (για επί πτυχίω φοιτητές) 15/01/2019  11:13:31

Η εξέταση του μαθήματος "Γενική Βιολογία" θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 31/1/19, 9:00-12:00, στην Αίθουσα Τ16 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).

 

Οι Διδάσκοντες

Κλ. Αναστασοπούλου και Ηλ. Καζάνης

 ...

Ανακοίνωση Ηλεκτρομαγνητισμού Ι: Διδακτέα Ύλη 14/01/2019  13:00:34

Στην Διδακτέα ύλη του Ηλεκτρομαγνητισμού Ι είναι και οι Παράγραφοι Η11.8 και Η11.9.

 

Ο διδάσκων,

Αναστασόπουλος Βασίλης

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 14/01/2019  10:17:34

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη και επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να στείλουν μέχρι την Κυριακή 20/01/2019 e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:

α) ότι θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/02/2019 στις 16:00.

β)    Ονοματεπώνυμο

 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 14/01/2018
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής       

 ...

Φοιτητές Επί Πτυχίω εντός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (10ο & 12ο εξάμηνο σπουδών) 14/01/2019  09:53:06
Ενημερώνουμε τους/τις "επί πτυχίω" φοιτητές/τριες που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 25/01/2019 προκειμένου να δηλωθούν μαθήματα για την διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2019.
 
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση μαθήματος για την διπλή εξεταστική είναι αυτό να έχει δηλωθεί τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. Δηλώσεις νέων μαθημάτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 ...

Εξέταση μαθημάτων Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική και Οπτικοηλεκτρονική 14/01/2019  08:30:28

Οι εξετάσεις των μαθημάτων επιλογής θα γίνουν τις παρακάτω ημερομηνίες:

- Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική (επί πτυχίω εξέταση), Παρασκευή 1/2/2019 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα ΑΘΕ 4.

- Οπτικοηλεκτρονική, Παρασκευή 15/2/2019 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα Φ4.

 

Ο Διδάσκων.

 ...

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 - 2019 10/01/2019  08:41:39

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 07/01/2019  11:38:37

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν Τρίτη και Τετάρτη την ώρα του μαθήματος.

Η παρουσία όλων (ανεξαρτήτως αν έχουν εκπονήσει εργασία ή όχι) είναι απαραίτητη.

 

Η διδάσκουσα

 ...

Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων - 3η πρόοδος 04/01/2019  09:24:05

Η 3η πρόοδος του μαθήματος "Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων" θα γίνει την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου ώρα 09.00-11.00 στην αίθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής

 ...

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 21/12/2018  09:23:03
Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκε παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019*.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
 
Από τη Γραμματεία.
 ...

Προγραμματισμός Η/Υ Ι : Εξέταση εργαστηρίου 11/12/2018  11:26:30

Η εξέταση του εργαστηρίου θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Ημέρα (ώρα)

Εργαστηριακό τμήμα

Τρίτη 15/1/2019 (14:00-14:55)

Τρίτης 2-3μμ

Τρίτη 15/1/2019 (15:00-15:55)

Τρίτης 3-4μμ

Τετάρτη 16/1/2019 (14:00-14:55)

Τετάρτης 2-3μμ

Τετάρτη 16/1/2019 (15:00-15:55)

Τετάρτης 3-4μμ

Παρασκευή 18/1/2019 (13:00-13:55)

Παρασκευής 1-2μμ

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όλοι όσοι παρακολούθησαν το εργαστήριο κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 και δεν έχουν περισσότερες από μία απουσίες.

Αν κάποιος από τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών παρακολούθησε το εργαστήριο σε προηγούμενο εξάμηνο και θέλει να βελτιώσει τον βαθμό εργαστηρίου πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Δ. Μπακάλη το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17/12/2018.

 

Τα θέματα της εξέτασης θα καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και θα περιέχουν:

(α) εκτελέσεις ή τροποποιήσεις προγραμμάτων του εργαστηριακού φυλλαδίου, 

(β) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης σε Fortran και σε C++,

(γ) τη δημιουργία προγραμμάτων σε γλώσσα Fortran και σε C++.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το eclass.upatras.gr (μπορείτε να βρείτε σχετική «Προσομοίωση» στις Ασκήσεις).

Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να προσέλθει στην εξέταση με:

(α) το όνομα (up10xxxxx) και τον κωδικό που χρησιμοποιεί στο eclass.upatras.gr,

(β) την αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητά του ή δελτίο μειωμένου εισιτηρίου,

(γ) τις σημειώσεις και τα βιβλία του.

 

 

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Παράταση Προθεσμίας Ανανεώσεων Εγγραφών και Δηλώσεων Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 10/12/2018  12:41:28

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όλων των εξαμήνων σπουδών ότι η Ανανέωση Εγγραφών - Δήλωση Μαθημάτων παρατάθηκε μέχρι και την κυριακή 16/12/2018.

Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

 

Για τη Γραμματεία.

 ...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Ι 07/12/2018  16:49:21

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στις 17:00-19:00 στο Α11, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι.

 

Βασίλης Αναστασόπουλος
 

 ...

Συμπληρωματικό Εργαστηρίου Φυσικής IΙΙ 05/12/2018  14:06:22

Το συμπληρωματικό  του Εργαστηρίου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη          

 13-12-2018 (ώρες 09:00 έως 12:00 π.μ.). Αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει

το εργαστήριο ΙΙΙ και έχουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσία.

Είναι για όλα τα τμήματα (Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής).

Πάτρα  5-12-2018

Eκ του εργαστηρίου

 

 ...

Συμπληρωματικό Εργαστηρίου Φυσικής V(Πυρηνικής Φυσικής) 29/11/2018  13:19:09

      Το συμπληρωματικό  του ΕργαστηρίουV(Πυρηνικής)  θα πραγματοποιηθεί  την  Πέμπτη       6-12-2018 (ώρες 13:00 έως 16:00) .

Είναι κοινό για όλες τις ημέρες και αφορά όσους έχουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσία.

 

Πάτρα  29-11-2018

Eκ του εργαστηρίου
 

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Δεκεμβρίου 2018 26/11/2018  11:07:11

Ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες ότι η Τελετή Ορκωμοσίας της Τρίτης 04/12 θα γίνει στο Αμφιθέατρο ΑΑ΄ Κτιρίου Διοίκησης – Πρυτανεία και ώρα 13:00.

Παρακαλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες όπως βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την ορκωμοσία, ήτοι στις 12:00-12:10.

 

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 1018952 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 5066 ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3 5802/1002478 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
4 5809/1002521 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
5 4318 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 5686/1002515 ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7 5665 ΑΡΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
8 5675/1002394 ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 5688/1002486 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10 4679 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
11 3619 ΔΡΟΣΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
12 1019347 ΖΙΑΚΑ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
13 1019362 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 4912 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15 1019427 ΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 1002553 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 5306 ΚΑΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
18 5681/1002541 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19 5452 ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20 5523 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
21 5706/1002493 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
22 1019690 ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
23 1019716 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 5889 ΛΙΜΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
25 1019858 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
26 1002434 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27 1019990 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
28 5347 ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
29 4968 ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30 5552 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
31 5678/1002395 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
32 5557 ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 5563 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 5364 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
35 5166 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
36 5167 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
37 1020222 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 5371 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 5657 ΠΑΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
40 5644 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41 5376 ΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
42 5580 ΡΕΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 4792 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
44 5868/1002418 ΣΑΛΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45 5378 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46 1020449 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47 5383 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48 5599 ΤΖΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
49 5203 ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50 5035 ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
51 5396 ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52 5690/1002519 ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
53 5731/1002385 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
 ...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 19/11/2018  16:28:43

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής ¶σκησης έχουν αναρτηθεί έγγραφα με προτεινόμενα θέματα Πρακτικής ¶σκησης στους φορείς ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Μ. Φακής

 ...

Ανανακοίνωση Εργαστηρίου Φυσικής Ι 19/11/2018  14:28:48

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦYΣΙΚΗΣ Ι

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

 

Λόγω των ασκήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14/11 (λόγω κατάληψης) και την Παρασκευή 16/11 (λόγω αργίας), το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 1Ο

ΤΜΗΜΑ 2Ο

ΤΜΗΜΑ 3Ο

ΤΜΗΜΑ 4Ο

ΤΡΙΤΗ 13/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018

9.00-12.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 20/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 27/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018

9.00-12.00 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018

5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 4/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2017

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2017

4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2017

9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 11/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018

3.00-6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018 4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018

9.00-12.00 μ.μ

 

 

Ι)   ΤΜΗΜΑ 1Ο:   από Ζ-έως και Λ

ΙΙ)  ΤΜΗΜΑ 2Ο:   από Μ-έως και Π

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ 3Ο:   από Ρ-έως και Ψ

IV) ΤΜΗΜΑ 4Ο:   από Α-έως και Ε

 

Πάτρα 19/11/2018

 ...

Αναβολή εργαστηρίου Πρ/σμού Η/Υ Ι Παρασκευής 16/11/18 15/11/2018  18:00:55

Με σημερινή απόφαση της Πρυτάνεως: "Το Πανεπιστήμιο θα έχει αύριο 16/11/18 αργία προκειμένου να συμμετέχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου."

Ως εκ τούτου, το αυριανό εργαστήριο Πρ/σμού Η/Υ Ι δεν θα διεξαχθεί.

Θα αναπληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 23/11/18 όπου θα γίνει δίωρο εργαστήριο (1-3μμ) με την 3η και 4η Εργαστηριακή Ενότητα.

 

Δημήτρης Μπακάλης

Επίκουρος Καθηγητής

 ...

Ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (13ο εξάμηνο και άνω) 12/11/2018  11:04:23

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές "επί πτυχίω" που καλούνται να δηλώσουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου σπουδών προκειμένου να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περίοδο, δηλώνουν μαθήματα που ήδη χρωστούν και όχι νέα μαθήματα.

Παρακαλούμε όπως προσέξετε ιδιαίτερα τόσο στην συμπλήρωση της σωστής φόρμας δήλωσης μαθημάτων, όσο και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (1ο έως 11ο εξάμηνο σπουδών) 12/11/2018  11:02:40
Δηλώσεις  Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2018-2019 - Ηλεκτρονική Γραμματεία
 
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 09/12/2018.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, παρακαλούνται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

- Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

- Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών για την διπλή εξεταστική του Φεβρουαρίου 2018 (αφορά μόνο φοιτητές "επί πτυχίω") θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Δεκεμβρίου 2018 08/11/2018  10:12:10

 Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος τους βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 4ης Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία αυτοπροσώπως ή ταχυ­δρομικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15/11/2018 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία). Φοιτητές που έχουν ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούνται να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία για τη συμμετοχή τους στην προσεχή ορκωμοσία, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους προς ορκωμοσία φοιτητές.

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται στην ανακοίνωση).

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την νέα διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

 

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

 

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμ­ματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας ήτοι στις 12:00, προκειμένου να υπογρά­ψουν για την παρουσία τους.

 

 

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 ...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/11/2018  12:01:00

Οι φοιτητές που αναγράφουν στην αίτησή τους τη γνώση ξένων γλωσσών ή την κατοχή πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ ή προηγούμενη εμπειρία και εργασία σε θέματα που άπτονται των θεμάτων της Πρακτικής ¶σκησης, οφείλουν να καταθέσουν σε απλή φωτοτυπία και τα αντίστοιχα έγγραφα (πτυχία, βεβαιώσεις κτλ).

 

Μ. Φακής

Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής ¶σκησης

 ...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019 05/11/2018  12:30:24

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για την έναρξη της Πρακτικής ¶σκησης για το έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του γραφείου Πρακτικής ¶σκησης, αλλά και τη σελίδα της Πρακτικής ¶σκησης στον ιστότοπο του Τμήματός μας, όπου είναι αναρτημένη η προκήρυξη και η αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Μιχάλης Φακής
Επ. Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής ¶σκησης

 ...

Πρώτη πρόοδος μαθήματος Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων 24/10/2018  13:32:37

Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ώρα:

 • 9πμ έως 10πμ για τους φοιτητές με επίθετο από Α έως και Μ, και
 • 10πμ εως 11πμ για τους φοιτητές με επίθετο από Ν έως και Ω.

 

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής

 ...

«Προγραμματισμός Η/Υ Ι» - Έναρξη εργαστηρίων 24/10/2018  10:43:53

 «Προγραμματισμός Η/Υ Ι» - Έναρξη εργαστηρίων

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στο Υπολογιστικό Κέντρο και θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 2/11/2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που βρίσκεται στην είσοδο του εργαστηρίου.

Ο κάθε φοιτητής προσέρχεται, κάθε εβδομάδα, τη μέρα και ώρα που αντιστοιχεί στο εργαστηριακό τμήμα στο οποίο έχει έγγραφεί, μαζί με το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων και τους κωδικούς πρόσβασης που του έχουν δοθεί για το Υπολογιστικό Κέντρο.

Δημήτρης Μπακάλης

Επίκουρος Καθηγητής

 ...

Ανακοίνωση για το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ 23/10/2018  12:21:00

Οι διαλέξεις για το μάθημα "Χημεία" στις 24 και 25 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

 ...

Προγραμματισμός Η/Υ Ι : Εγγραφές εργαστηριακών τμημάτων 16/10/2018  11:49:19

«Προγραμματισμός Η/Υ Ι» - Εγγραφές εργαστηριακών τμημάτων

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα θα γίνουν ηλεκτρονικά στο https://eclass.upatras.gr του μαθήματος «Πρ/σμος Η/Υ Ι» από Παρασκευή 19/10/18 12:00 έως Πέμπτη 25/10/18 9:00 (επιλογή «Ομάδες Χρηστών»).

Ο/Η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια επιλέγει το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει, αφού πρώτα συμβουλευτεί τα παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι φοιτητές που το επίθετό τους ξεκινάει από Ζ έως και Λ να ΜΗΝ επιλέξουν τα τμήματα Τρίτης καθώς, μετά τα μισά του εξαμήνου, κάθε Τρίτη μεσημέρι θα απασχολούνται στο Εργαστήριο Φυσικής Ι.
 • Οι φοιτητές που το επίθετό τους ξεκινάει από Μ έως και Π να ΜΗΝ επιλέξουν τα τμήματα Τετάρτης καθώς, μετά τα μισά του εξαμήνου, κάθε Τετάρτη μεσημέρι θα απασχολούνται στο Εργαστήριο Φυσικής Ι.
 • Οι υπόλοιποι φοιτητές δεν έχουν κανένα περιορισμό.
 • Οι δηλώσεις εργαστηριακών τμημάτων αφορούν μόνο: (α) τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες και (β) τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών που δεν ολοκλήρωσαν το εργαστήριο λόγω απουσιών. Όσοι έχουν ολοκληρώσει το εργαστήριο τα προηγούμενα χρόνια δεν εγγράφονται στα φετινά εργαστηριακά τμήματα.

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Αναβολή μαθήματος Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων 15/10/2018  17:19:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ και  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» εκτάκτως ΔΕΝ θα γίνει αύριο Τρίτη 16/10 λόγω προσωπικού κωλύματος μου. Την Τετάρτη 17/10 θα γίνει κανονικά.

Σπ. Φωτόπουλος
Καθηγητής

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Αστροφυσική Ι 11/10/2018  17:27:03

Το μάθημα  του 7ου εξαμήνου «Αστροφυσική Ι» , που θα γινόταν Σήμερα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κολλήματος της διδάσκουσας. 

 

Από  τη Γραμματεία

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Χημεία 11/10/2018  12:37:17

Αύριο Πέμπτη 11/10 το μάθημα Χημεία θα ξεκινήσει στις 14:00.

 

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Κραπαναγιώτη

 ...

Ξενάγηση για τους Πρωτοετείς φοιτητές 05/10/2018  16:38:03

Ξενάγηση για τους Πρωτοετείς φοιτητές  στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών από το φοιτητικό Σύλλογο του Φυσικού

 

Τη Δευτέρα 8.10.2018 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-ξενάγηση των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Μουσείο Θετικών Επιστημών. Εκεί θα γίνει περιήγηση από τους ξεναγούς του Μουσείου. Η ξενάγηση θα έχει δύο ενότητες. Η μία για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και η άλλη θα έχει να κάνει με πειράματα της Φυσικής σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Την ξενάγηση την διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος στα πλαίσια της ένταξης των φοιτητών στο Τμήμα της Φυσικής, αλλά και γενικότερα στην έναρξη της ακαδημαϊκής τους θητείας.

Ευχόμαστε σαν σύλλογος καλή δύναμη στον αγών για την απόκτηση της γνώσης και καλή αρχή στον κόσμο της Φυσικής.

Το μάθημα της «μαθηματικής Ανάλυσης» θα τελειώσει 12.45 και θα πορευτούμε προς το Μουσείο. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία  του Συλλόγου με επικεφαλής τον Πρόεδρο έξω από το Αμφιθέατρο. Στο τέλος θα δοθεί αναμνηστικό στους φοιτητές από το Σύλλογο.

 ...

Εργαστηριακή Αστρονομία 2018-2019 05/10/2018  11:22:07

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την Εργαστηριακή Αστρονομία
θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.

Η πρώτη  συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 4-7 μμ στο Υπολογιστικό
Κέντρο του Τμήματος Φυσικής
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα

 ...

Επικοινωνία με κ. Κατσιδήμα 01/10/2018  17:01:18

Παρακαλείται η φοιτήτρια  με ΑΜ 1055637 να επικοινωνήσει με τον κ.Κατσιδήμα.

1/10/2018

 ...

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Φυσικοχημεία 01/10/2018  14:36:52
Ανακοινώνεται ότι η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος "Φυσικοχημεία" θα γίνει την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με το ωρόλογιο πρόγραμμα.
Η Διδάσκουσα.

 

 

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση 01/10/2018  13:54:23

Ανακοινώνεται ότι η εισαγωγική διάλεξη για το μάθημα  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ του 7ου εξαμήνου θα γίνει την Παρασκευή 5/10/2016, 12:00πμ, στην αίθουσα Φ2.

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 01/10/2018  11:39:45

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να δηλώσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα Δημήτρη Αναστασόπουλο.

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Αρχές Λειτουργίας των LASER 01/10/2018  08:55:13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του μαθήματος: «ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER»,
θα ξεκινήσουν την ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων

Σ. Κουρής

 ...

Έναρξη μαθήματος 1ου εξαμήνου Προγραμματισμός Η/Υ Ι 30/09/2018  20:38:12

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ Ι" του πρώτου εξαμήνου σπουδών θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 9πμ στην αίθουσα Α11.

 

Δ. Μπακάλης

Επίκουρος Καθηγητής

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 30/09/2018  12:27:20

Το μάθημα κατεύθυνσης "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά" θα γίνεται κάθε Τετάρτη 14:00-15:00 και κάθε Πέμπτη 12:00-14:00 στην αίθουσα Φ3.

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 3/10/2018.

 

Η διδάσκουσα

Κούκιου Γεωργία

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 28/09/2018  13:19:40

Το μάθημα επιλογής "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνεται κάθε Δευτέρα στην αίθουσα Φ4 μεταξύ 9:00-12:00. Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 8/10/2018.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Καθηγητής Εμμανουήλ Πασπαλάκης  

 ...

Επιπλέον Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής V(Πυρηνικής Φυσικής) 27/09/2018  11:16:21

Επιπλέον εγγραφές του ΕργαστηρίουV(Πυρηνικής)  θα πραγματοποιηθούν την  Δευτέρα      1-10-2018 (ώρες 14:30 έως 16:00) στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Τα τμήματα είναι : Δευτέρα - Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 13:00-16:00

 

Πάτρα  27-09-2018

Eκ του εργαστηρίου
 

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Μηχανική των Ρευστών 27/09/2018  09:50:40

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Μηχανική των Ρευστών" του 7ου εξαμήνου, αρχίζουν - βάσει του ωρολογίου προγράμματος - την Πέμπτη, 4η Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:15, στην αίθουσα Φ7.

O Διδάσκων
Βασίλειος Λουκόπουλος

 

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Υπολογιστική Φυσική 27/09/2018  09:50:12

Οι εγγραφές του μαθήματος "Υπολογιστική Φυσική" του 7ου εξαμήνου, θα πραγματοποιηθούν - βάσει του ωρολογίου προγράμματος - την Τετάρτη, 3η Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:00 -12:00, στο υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Φυσικής.

O Διδάσκων
Βασίλειος Λουκόπουλος

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ειδικά Μαθηματικά 27/09/2018  09:49:32

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Ειδικά Μαθηματικά" του Γ' εξαμήνου, αρχίζουν - βάσει του ωρολογίου προγράμματος - την Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00, στο αμφιθέατρο Α11 (Κτίριο Φυσικής Α', ισόγειο (στο επίπεδο της Γραμματείας του Τμήματος)).

 

O Διδάσκων

Βασίλειος Λουκόπουλος

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι 26/09/2018  14:00:07

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2018-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Εγγραφές στο κατ’ επιλογήν μάθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι θα γίνουν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-class!
Οι εγγραφές αρχίζουν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. και – εφόσον δεν συμπληρωθούν νωρίτερα τα Τμήματα - θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου και ώρα 14.00.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 7ο εξάμηνο Σπουδών!
Οι εγγραφές στα τρίωρα γίνονται Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eclass.upatras.gr στο μάθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτές: Σταυρούλα Γεωργά, Ευάγγελος Βιτωράτος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Έγγραφα».


Τα τρίωρα των μαθημάτων θα είναι:
Τρίτη 5-8
Τετάρτη 12-3
Τετάρτη 5-8
Πέμπτη 12-3

Αφού λάβετε υπ’ όψιν σας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν συμπτώσεις μαθημάτων, καλείσθε να δηλώσετε το Τρίωρο της επιλογής σας, στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Για την Επιτροπή των Διδασκόντων:
26.ΙΧ.2018.

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 26/09/2018  13:21:13

Η διδασκαλία του μαθήματος “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1/10/2018, ώρα 13:00 στην αίθουσα Φ5

 

Ο διδάσκων,

Γ. Λευθεριώτης

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-19 25/09/2018  15:58:17

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο έγγραφο
και ακολουθείστε τις οδηγίες.

Η διάρκεια που θα είναι προσβάσιμη η site των εγγραφών
θα είναι από 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2018

Εκ της Γραμματείας

 ...

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στις ΑΠΕ 25/09/2018  10:19:50

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στις ΑΠΕ με επιβλέποντα τον κο Λευθεριώτη καλούνται να προσκομίσουν (στον ίδιο) συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 5/10/2018

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ είναι απαραίτητη η υποβολή επικαιροποιημένης αναλυτικής βαθμολογίας.

 

Γ. Λευθεριώτης

 ...

Έναρξη Εργαστηρίου Τεχνικών Χαρακτηρισμού Υλικών, Ακαδ. Έτος 2018-2019 24/09/2018  11:07:07

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενοι στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018, και ώρα 11π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα, έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 7ο εξάμηνο Σπουδών!

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018 και ώρα 2.00μ.μ., στην αίθουσα Φ7, για ενημέρωση και καθορισμό των εργαστηριακών ομάδων/ωρών.

 

Η παρουσία όλων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδάσκοντες

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής IΙΙ (Ορθή επανάληψη) 21/09/2018  12:04:29

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 1-10-2018 (ώρες 09:00 έως 12:00 π.μ.) και την Τρίτη 2-10-2018 ( ώρες 09:00-11:00 π.μ.)  στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Τα τμήματα είναι Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή  9:00-12:00

Πάτρα  21-09-2018

Eκ του εργαστηρίου

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής V(Πυρηνικής Φυσικής) 21/09/2018  11:58:28

Οι εγγραφές του ΕργαστηρίουV(Πυρηνικής)  θα πραγματοποιηθούν την  Τετάρτη       3-10-2018 (ώρες 09:00 έως 12:00) και την Πέμπτη  4-10-2018 ( ώρες 09:00-11:00) στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Τα τμήματα είναι : Δευτέρα - Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 13:00-16:00

 

Πάτρα  21-09-2018

Eκ του εργαστηρίου
 


 

 ...

Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές 2018-2019 19/09/2018  09:25:30

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους φοιτητές του Τμήματός μας ότι η εγγραφή στον σύνδεσμο του Υπουργείου αποτέλεσε ΠΡΟ-εγγραφή και θα ακολουθήσει και ηλεκτρονική εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (Ψηφιακό ¶λμα) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Γραμματείας στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.physics.upatras.gr/) μετά τις 24/09/2018.

Όσοι ενδιαφέρονται για διαγραφή από το Τμήμα Φυσικής, μπορούν να δουν περισσότερα στον σύνδεσμο: http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=newsNews&cId=8&nId=2249

 ...

Εναρξη Μαθηματικής Ανάλυσης Α εξαμήνου 18/09/2018  12:56:24

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση" (MCC103) του Α' εξαμήνου, αρχίζουν - βάσει του ωρολογίου προγράμματος - την Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο Α11 (Κτίριο Φυσικής Α', ισόγειο (στο επίπεδο της Γραμματείας του Τμήματος)).

O Διδάσκων
Αθανάσιος Αργυρίου

 ...

Εξέταση μαθήματος Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης_Σεπτέμβριος 2018 11/09/2018  09:21:40
Η εξέταση του Μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στεράς Κατάστασης για την περίοδο Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00 πμ στο Εργαστήριο των ακτίνων-Χ.
Ο Διδάσκων.
Δημήτρης Αναστασόπουλος.
 ...

Διαδικασία Διαγραφής από το Τμήμα Φυσικής 10/09/2018  14:35:32
Για διαγραφή από το Τμήμα Φυσικής, θα πρέπει να προσκομισθούν στην Γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αν δεν είχε χορηγηθεί σίτιση ή στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπληρώνεται σχετική ΥΔ (επισυνάπτεται). Αν είχε χορηγηθεί, απαιτείται βεβαίωση από τη Φοιτητική Μέριμνα ότι έχουν διακοπεί οι συγκεκριμένες παροχές.
 • Σε περίπτωση που παρελήφθη βιβλιάριο υγείας από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να επιστραφεί. Διαφορετικά συμπληρώνεται η σχετική ΥΔ (επισυνάπτεται).
 • Θα πρέπει να επιστραφεί η Φοιτητική Ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν παρελήφθη ποτέ, συμπληρώνεται σχετική ΥΔ (επισυνάπτεται). Σε περίπτωση απωλείας προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από Αστυνομικό Τμήμα.
 • Τέλος θα πρέπει όλα τα ανωτέρω να συνοδεύονται από αίτηση (επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται και ο λόγος της διαγραφής.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε να προσκομισθούν αυτοπροσώπως.
Το πιστοποιητικό διαγραφής εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μπορεί να αποσταλεί στην διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, αν αυτό αναφέρεται στην αίτηση.
 
Εκ της Γραμματείας.
 ...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 05/09/2018  16:10:02

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 24/9 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα Φ7.

Η διδάσκουσα

Π. Καραχάλιου

 ...

Πρακτικά Εργαστηρίου IV 04/09/2018  12:16:50

Η εξέταση   των πρακτικών   του  Εργαστηρίου  IV  θα πραγματοποιηθεί  στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 στο εργαστήριο.

(Αφορά όσους το έχουν παρακολουθήσει   και έχουν παραδώσει όλες τις εργασίες αλλά ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος  του πέντε).

Δηλώσεις συμμετοχής (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) έως την   Παρασκευή

  14-09-2018 στις 12:00  το μεσημέρι.

Στην δήλωση απαραίτητα να αναφέρετε Ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, ακαδημαϊκό έτος που παρακολουθήσατε το εργαστήριο( π.χ. 2015-2016 και όχι δεύτερο έτος) .   

Προσοχή: Η αποστολή να γίνει μόνο από e-mail είτε phy….@upnet  είτε από up….@upnet που έχετε από το πανεπιστήμιο και όχι από gmail κτλ γιατί τα βλέπει το σύστημα ως spam.

 

Πάτρα:   4-09-2018  

 

Eκ του εργαστηρίου

 

 ...

Πρακτικά Εργαστηρίων IIΙ 04/09/2018  12:15:04

Η εξέταση   των πρακτικών   του  Εργαστηρίου IIΙ θα πραγματοποιηθεί  στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 στο εργαστήριο.

(Αφορά όσους το έχουν παρακολουθήσει και έχουν παραδώσει όλες τις εργασίες αλλά ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος  του πέντε).

Δηλώσεις συμμετοχής (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) έως την   Παρασκευή

  14-09-2018 στις 12:00  το μεσημέρι.

Στην δήλωση απαραίτητα να αναφέρετε Ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, ακαδημαϊκό έτος που παρακολουθήσατε το εργαστήριο( π.χ. 2015-2016 και όχι δεύτερο έτος) .   

Προσοχή: Η αποστολή να γίνει μόνο από e-mail είτε phy….@upnet  είτε από up….@upnet που έχετε από το πανεπιστήμιο και όχι από gmail κτλ γιατί τα βλέπει το σύστημα ως spam.

 

Πάτρα:   4-09-2018    

 

Eκ του εργαστηρίου

 

 ...

Εξέταση μαθήματος Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 04/09/2018  09:48:40
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υπεύθυνο του μαθήματος Δημήτρη Αναστασόπουλο.
 
Ο Διδάσκων.
 ...

Εξέταση Μαθημάτων Επιλογής (Κβαντική Οπτική και Οπτικοηλεκτρονική) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 03/09/2018  15:25:51

Εξέταση Μαθημάτων Επιλογής                                                                                       03/09/2018  

 • Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική, Δευτέρα 17/9/2018 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.
 • Οπτικοηλεκτρονική, Τρίτη 18/9/2018 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

Ο διδάσκων

Εμμανουήλ  Πασπαλάκης

 ...

Ανανέωση εγγραφής, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (1ο έως 11ο εξάμηνο σπουδών) 03/09/2018  15:27:21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι 
η Ηλεκτρονική Γραμματεία  δέχεται  ανανεώσεις εγγραφών από 03/09/2018 ,
προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα
με την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λ.π. 

 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 31/08/2018  16:33:03

Η εξέταση στo Εργαστήριo Φυσικής ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06/09/2018.

Η ώρα εξέτασης είναι 12.30-14.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση kioutio@upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 31/08/2018

Από το Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 27/08/2018  18:28:16

Όσες/όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και επιθυμούν να εξεταστούν την Τρίτη 11/9 στις 12:30, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:

Ονοματεπώνυμο

 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 27/08/2018
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής        

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Αυγούστου 2018 22/06/2018  13:40:44

 Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος τους βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 03ης Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10/07/2018.

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία και όχι ΥΔ απωλείας,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται στην ανακοίνωση).

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την νέα διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

 

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

 

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμ­ματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας ήτοι στις 10:00, προκειμένου να υπογρά­ψουν για την παρουσία τους.

 

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 ...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙV (ώρα εξέτασης) 21/06/2018  10:31:16

  Η εξέταση  στo Εργαστήριo IV (Πρακτικά) θα πραγματοποιηθεί στις 2/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-12:00. Αφορά τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν  και πληρούν τις προυποθέσεις με

ΑΜ : 1048547, 5813, 1002564

 

Ρίο, 21/06/2018

Από το Εργαστήριο IV       

 

 ...

Εξέταση μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως 18/06/2018  09:24:08
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υπεύθυνο του μαθήματος Δημήτρη Αναστασόπουλο.
Ο Διδάσκων.
 ...

Πρακτικά Εργαστηρίου IV 12/06/2018  12:41:22

Η εξέταση   των πρακτικών   του  Εργαστηρίου  IV  θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουλίου στο εργαστήριο.(Αφορά όσους το έχουν παρακολουθήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και πριν  και έχουν παραδώσει όλες τις εργασίες αλλά ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος  του πέντε). Η ημερομηνία και η ώρα θα την γνωρίζετε με νεότερη ανακοίνωση.

Δηλώσεις συμμετοχής (στο e-mail:  katsidim@upatras.gr ) έως την   Τετάρτη

  20-06-2018 στις 12:00  το μεσημέρι.

Στην δήλωση απαραίτητα να αναφέρετε Ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, ακαδημαϊκό έτος που παρακολουθήσατε το εργαστήριο( π.χ. 2015-2016 και όχι δεύτερο έτος) .   

Προσοχή: Η αποστολή να γίνει μόνο από e-mail είτε phy….@upnet  είτε από up….@upnet που έχετε από το πανεπιστήμιο και όχι από gmail κτλ γιατί τα βλέπει το σύστημα ως spam.

 

Πάτρα:   12-06-2018  

 

Eκ του εργαστηρίου

 

 

 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ 01/06/2018  18:25:07

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτήτριες και φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Β. Αναστασόπουλο και την κα. Γ. Κούκιου στα e-mail (vassilis@upatras.gr, gkoukiou@upatras.gr):

Δημητρίου Αφροδίτη 1055644
Τζαμουράνη Ευγενία 1060994
Πλαγάκη Μαρία 1061132
Λιαπάκης Νικόλας 1048110
Μπουκόρος Αθανάσιος 1061022
Κοροζής Ιωάννης 1061143
 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών-Ιούνιος 2018 01/06/2018  10:10:26

Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών, μόνο για τους φοιτητές με εξάμηνο φοίτησης >4,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06/2018.

Η ώρα εξέτασης είναι 10.30-12.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 01/06/2018

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 ...

Εξετάσεις του μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση 25/05/2018  15:15:37

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  του 7ου εξαμήνου, θα γίνει την Παρασκευή, 8/6/2018, στο  Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (Κτίριο Β, 3ος όροφος) από τις 9πμ έως τις 12μμ.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Εξέταση του μαθήματος Γενική Βιολογία 25/05/2018  10:42:52

H εξέταση του μαθήματος "Γενική Βιολογία" θα πραγματοποιηθεί: Πέμπτη, 14/6/18, 9:00-12:00 στις αίθουσες Τ10, Τ11, Τ17 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).

 

Οι διδάσκοντες

Κλ. Αναστασοπούλου και Ηλ. Καζάνης

 ...

Εργαστήριο Φυσικής IV 24/05/2018  09:54:23

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ.Κατσιδήμα:

Τριλίβας Απόστολος

Ράμιας Γεώργιος

 

24 Μαίου 2018

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Εξέταση στην Μικροηλεκτρονική (8ο εξάμηνο) 23/05/2018  23:24:52

Η εξέταση του μαθήματος "Μικροηλεκτρονική" , 8ο εξάμηνο κατεύθυνσης "Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, & Επεξεργασία Σήματος", θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, από 12.30-15.30, στην αίθουσα Φ3.

Οι διδάσκοντες

Κ. Ψυχαλίνος, Σπ. Βλάσσης

 

 ...

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες έτους 2018-2019 του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας 21/05/2018  09:14:00

βλ. συνημμένο αρχείο

 ...

Φοιτητές Επί Πτυχίω εντός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (10ο εξάμηνο σπουδών) 11/05/2018  11:29:18
Ενημερώνουμε τους/τις "επί πτυχίω" φοιτητές/τριες του 10ου εξαμήνου σπουδών που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 01/06/2018 προκειμένου να δηλωθούν μαθήματα για την διπλή εξεταστική Ιουνίου 2018.
 
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση μαθήματος για την διπλή εξεταστική είναι αυτό να έχει δηλωθεί τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. Δηλώσεις νέων μαθημάτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 06/05/2018  13:37:38

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (μόνο για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν αυτό το εξάμηνο)  θα γίνει ως εξής:

 • Δευτέρα 21/05/2018:                Τμήμα Δευτέρας (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Τρίτη 22/05/2018:                    Τμήμα Τρίτης  (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Τετάρτη 23/05/2018:                Τμήμα Τετάρτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Πέμπτη 24/05/2018:                Τμήμα Πέμπτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Παρασκευή 25/05/2018:          Τμήμα Παρασκευής (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)

Η ονομαστική κατανομή των φοιτητών στα γκρουπ εξέτασης θα  αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και στην είσοδο του χώρου όπου γίνονται οι Εργαστηριακές Ασκήσεις (1ος όροφος).

 

 ...

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (2ο έως 10ο εξάμηνο σπουδών) 02/05/2018  12:57:11

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η Ηλεκτρονική Γραμματεία θα δέχεται εκ νέου δηλώσεις μαθημάτων από 02/05 έως και 06/05, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν.

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (12ο εξάμηνο σπουδών και άνω) 02/04/2018  13:14:59

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

 

- Υπενθυμίζουμε ότι μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.

- Οι φοιτητές "επί πτυχίω" που καλούνται να δηλώσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου σπουδών προκειμένου να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περίοδο Ιουνίου, δηλώνουν μαθήματα που ήδη χρωστούν και όχι νέα μαθήματα.

- Παρακαλούμε όπως προσέξετε ιδιαίτερα τόσο στην συμπλήρωση της σωστής φόρμας δήλωσης μαθημάτων, όσο και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (2ο έως 10ο εξάμηνο σπουδών) 30/03/2018  14:20:32
Δηλώσεις  Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018 - Ηλεκτρονική Γραμματεία
 
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 30/04/2018.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, παρακαλούνται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

- Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

- Οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών για την διπλή εξεταστική του Ιουνίου 2018 (αφορά μόνο φοιτητές "επί πτυχίω") θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 ...

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 15/03/2018  08:19:54

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

Συμμετοχή φοιτητών στο 18ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 15-18 Μαρτίου 2018. 14/03/2018  13:50:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που θα συμμετάσχουν στο 18Ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 18 Μαρτίου 2018, και οι οποίοι θα προσκομίσουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σχετική βεβαίωση συμμετοχής  τους , η απουσία τους  θα αιτιολογηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος.

 

 ...

Γυαλιά οράσεως 08/03/2018  12:53:55

Βρέθηκαν γυαλιά οράσεως στο εργαστήριο Φυσικής IV .

Τα γυαλιά βρίσκονται στην γραμματεία του τμήματος (κ. Λύρας).

Κατσιδήμας Κ.

 ...

Ανακοίνωση_Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος Ατομική & Μοριακή Φυσική 06/03/2018  11:18:35
Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος "Ατομική & Μοριακή Φυσική" την Τρίτη 06 Μαρτίου 2018, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.
 
Ο Διδάσκων.
Ε. Βιτωράτος
 ...

Παραδόσεις μαθήματος Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας 02/03/2018  10:50:41

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας" θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 14:00 - 17:00 στην αίθουσα Φ5

 

Ο διδάσκων,

Συρροκώστας Γιώργος

 ...

Τμήματα Εργαστηρίου ΑΠΕ 01/03/2018  09:09:18

Οι παρακάτω φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 6/3/2018 και ώρα 11:00

στο χώρο του εργαστηρίου για ενημέρωση και χωρισμό σε ομάδες.

Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1018952

16

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1019813

2

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5468

17

ΜΙΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

1019919

3

ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5844

18

ΜΠΑΪΚΑΣ ΟΡΦΕΑΣ

5543

4

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1019119

19

ΞΕΡΡΑ ΣΟΦΙΑ

5694

5

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

1019139

20

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

1020191

6

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

5480

21

ΠΑΤΟΥΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

1020227

7

ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5820

22

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5679

8

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1019362

23

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1020254

9

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

5876

24

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5584

10

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1019450

25

ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5825

11

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5680

26

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5703

12

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

1019567

27

ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

5841

13

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

5409

28

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

1020933

14

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ

1019700

29

ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5638

15

ΛΑΛΑΟΥΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

5842

30

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

5877

 

 ...

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων & ΥΚ Υλικών 27/02/2018  12:24:47

Το μάθημα της Τετάρτης 28/2 θα γίνει στις 13.00 και όχι στις 14.00 στην αίθουσα Φ2.

 

Η διδάσκουσα

Π. Καραχάλιου

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Μαρτίου 2018 23/02/2018  14:15:48

 Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος τους βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 22ας Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018.

 

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία και όχι ΥΔ απωλείας,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται στην ανακοίνωση).

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την νέα διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

 

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

 

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμ­ματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας ήτοι στις 13.30 π.μ., προκειμένου να υπογρά­ψουν για την παρουσία τους.

 

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Σύγχρονη Φυσική” 21/02/2018  20:44:30

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος “Σύγχρονη Φυσική” 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/2/2018 και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο Α11.

Ο διδάσκων

Κ. Παπαγγελής

 ...

Έναρξη παραδόσεων Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής 21/02/2018  20:39:59
Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής 8ου εξαμήνου 'Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής'
θα αρχίσουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα Φ2.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό
e-mail στους διδάσκοντες Δ. Σκαρλάτο και Λ. Παλίλη. Θα προηγηθεί σύντομη ενημερωτική
συνάντηση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:00 στο γραφείο του Δ. Σκαρλάτου
Οι διδάσκοντες
Δ. Σκαρλάτος-Λ.Παλίλης"
 ...

Έναρξη παραδόσεων Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 21/02/2018  20:34:50
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής 
"ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρώτη συνάντηση 
τη Δευτέρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων
Λεωνίδας Παλίλης
 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 21/02/2018  08:28:19

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

 

 

Ο διδάσκων

Λεωνίδας Παλίλης

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» 21/02/2018  08:25:27

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα σε έναν από τους διδάσκοντες μέχρι την Παρασκευή 23-02-2018.

vgeroyan@upatras.gr

terzis@physics.upatras.gr

vxloukop@physics.upatras.gr

 

 

Οι διδάσκοντες

 

Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής

Ανδρέας Τερζής, Καθηγητής

Βασίλειος Λουκόπουλος, Αν/της Καθηγητής

 ...

Εναρξη παραδόσεων του μαθήματος «Μικροηλεκτρονική» 20/02/2018  20:27:53

H έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος «Μικροηλεκτρονική» θα γίνει την Πέμπτη 01/03/2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Φ3.

Οι διδάσκοντες

 ...

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Ιατρική Φυσική 20/02/2018  14:14:01

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος επιλογής «Ιατρική Φυσική» θα γίνει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Φ7.

Οι Διδάσκοντες.

 ...

Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών. Έναρξη Παραδόσεων 19/02/2018  00:02:17

Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν
τη Δευτέρα 26/2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Π. Καραχάλιου

 ...

Εναρξη Εργαστηρίου Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο Εξάμηνο) 18/02/2018  14:05:30

Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών

(8ο εξάμηνο)

 • To Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 05/03/2018

Προσοχή

 • Η 1η εργαστηριακή άσκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των PC Labs στις 15.00.

Ρίο, 18/02/2018

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 ...

Συνάντηση για το Erasmus+ for studies 16/02/2018  10:54:42

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 23/2, στις 11:00, στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Β, 3ος όροφος.

Ο Συντονιστής Erasmus+

Ανδρέας Καζαντζίδης, Αν. Καθηγητής

 ...

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική 16/02/2018  10:26:42

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική" θα γίνεται κάθε Τρίτη και ώρες 9-12 στην αίθουσα Φ4.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου.

 

Ο Διδάσκων,

Ε. Πασπαλάκης

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ 16/02/2018  08:49:02

Οι παραδόσεις  του μαθήματος του 6ου εξαμήνου:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

θα ξεκινήσουν την Τέταρτη 21/2/2018, 10-12  στο αμφιθέατρο Α4.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Σ. Κουρής

 ...

Έναρξη διαλέξεων στην Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ 15/02/2018  18:54:04

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ

σε συνάντηση και έναρξη παραδόσεων την Τετάρτη 21/2, στις 11πμ, στην αίθουσα Φ2.

Ο Διδάσκων

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙΙ 15/02/2018  13:46:34

βλ. συνημμένο αρχείο

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας” 15/02/2018  10:15:51

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας”

 

Η διδασκαλία του μαθήματος “Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας” θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/2/2018 ώρα 14:00 στην αίθουσα Φ5.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Συρροκώστας

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Κυματική” 15/02/2018  10:15:24

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Κυματική”

 

Η διδασκαλία του μαθήματος “Κυματική” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22/2/2018 ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο Α11.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Λευθεριώτης

 ...

Εγγραφές εργαστηρίου Α.Π.Ε. 15/02/2018  10:14:20

Εγγραφές εργαστηρίου Α.Π.Ε.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να προσέλθουν για εγγραφή στο χώρο του εργαστηρίου από 20/2 έως και 27/2/2018.

Το εργαστήριο διδάσκεται Τρίτη 11:00-14:00. Θα γίνουν δεκτοί περί τους 30 φοιτητές και θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης Ενέργεια & Περιβάλλον.

Ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα γίνει την Τρίτη 6/3/2018 και ώρα 11:00 στο χώρο του εργαστηρίου. Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

 

 Εκ του εργαστηρίου

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος Κλασική Μηχανική 15/02/2018  08:20:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

15-02-2018

 

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος «ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο (ΑΜΦ 11).

 

Ο διδάσκων

 

Βασίλης Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής

 ...

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Γενική Βιολογία 14/02/2018  14:08:14

Έναρξη του προπτυχιακού μαθήματος επιλογής «Γενική Βιολογία» για φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φυσικής (NME495) και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (PED_307)

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Γενική Βιολογία» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 21/2/2018,  σύμφωνα με το πρόγραμμα (16:00-19:00, Αίθουσα 026 του Τμήματος Bιολογίας).

 

Οι Διδάσκοντες

Κλειώ Αναστασοπούλου & Ηλίας Καζάνης

 ...

Παραδόσεις μαθήματος Φυσική Στερεάς Κατάστασης 14/02/2018  11:08:49

Οι παραδόσεις του μαθηματος  Φυσικής Στερεάς Κατάστασης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

 

Ο Διδάσκων

Δημήτρης Αναστασόπουλος

 ...

Eξέταση του μαθήματος επιλογής 7ου εξαμήνου Οπτικοηλεκτρονική 12/02/2018  14:59:55
Επειδή αρκετοί φοιτητές ζήτησαν αλλαγή της ώρας εξέτασης του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονικής" με τη δικαιολογία ότι την ίδια ημέρα υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα προηγούμενου εξαμήνου που θα δώσουν, θα ήθελα να ανακοινώσω τη δυνατότητα που έχουν όσοι φοιτητές έχουν αυτό το πρόβλημα να εξεταστούν στο μάθημα της "Οπτικοηλεκτρονικής" την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 9:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 7. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα προσέλθουν κανονικά την Τετάρτη 14/2 στην εξέταση του μαθήματος.
 
Ο διδάσκων.
Ε.Πασπαλάκης.
 ...

Εγγραφή στο Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) 11/02/2018  12:20:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 • Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών  (8ο εξάμηνο) θα γίνουν την Τετάρτη 14/02/2018, από 10.30-12.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

 

Ρίο, 11/02/2018

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής  

 ...

Εγγραφή στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 06/02/2018  11:24:42

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 12/02/2018 και την Τρίτη 13/02/2018. Οι εγγραφές γίνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

 1. εγγραφή, ως εκπαιδευόμενος, στο μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ» στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php). Ο κωδικός του μαθήματος είναι PHY1937.
 2. σύνδεση στο eclass του μαθήματος και επιλογή εργαστηριακής ομάδας, από τις 64 διαθέσιμες (https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1937/):
 • οι ομάδες ΔΕ1Α-ΔΕ8Β θα ασκούνται κάθε Δευτέρα 11:15-14:15
 • οι ομάδες ΤΡ1Α-ΤΡ8Β θα ασκούνται κάθε Τρίτη 13:15-16:15
 • οι ομάδες ΤΕ1Α-ΤΕ8Β θα ασκούνται κάθε Τετάρτη 13:15-16:15
 • οι ομάδες ΠΕ1Α-ΠΕ8Β θα ασκούνται κάθε Πέμπτη 13:15-16:15

Κάθε εργαστηριακή ομάδα έχει μέγιστη χωρητικότητα τριών ατόμων. Στη λίστα που εμφανίζεται έχετε τη δυνατότητα να δείτε πόσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη εκάστοτε ομάδα. Επιλέξτε μια από τις ομάδες που αντιστοιχούν στην ημέρα που επιθυμείτε και εγγραφείτε σε αυτή. Μετά την εγγραφή σας σε μια ομάδα είναι αδύνατη η διαγραφή σας από αυτή. 

Για οποιαδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου κ. Κιουτσιούκη (kioutio@upatras.gr).

 

 

Ρίο, 6 Φεβρουαρίου 2018

Από το Εργαστήριο ΙΙ

 ...

Ανακοίνωση Εγγραφής & Εναρξης για Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 05/02/2018  12:05:15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

(4ο εξάμηνο)

 • Οι ώρες των εργαστηριακών τμημάτων είναι:
 • Δευτέρα            09.00-12.00
 • Τρίτη                10.00-13.00
 • Τετάρτη           10.00-13.00
 • Πέμπτη            10.00-13.00
 • Παρασκευή      10.00-13.00

 

 • Οι εγγραφές στο Εργαστήριο θα γίνουν την Δευτέρα 12/02/2018 και Τρίτη 13/02/2018, από 10.00-11.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

 

 • To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/02/2018

 

Προσοχή

 • Η 1η εργαστηριακή άσκηση για όλα τα τμήματα θα γίνει στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (1ος όροφος), και αφορά το πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων SPICE.

Θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη της αντίστοιχης θεωρητικής παρουσίασης που υπάρχει στις σελίδες Π1 έως Π17 (Παράρτημα) των σημειώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών.

 

Το πρόγραμμα για την 1η εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:

 • Τμήμα Δευτέρας:                        26/02/2018  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Τρίτης:                            27/02/2018  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Τετάρτης:                        28/02/2018  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Πέμπτης                          01/03/2018  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Παρασκευής                    02/03/2018  από  10.00-11.30

Ρίο, 05/02/2018

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής                      

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής IV 05/02/2018  11:30:48

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΙV  θα πραγματοποιηθούν την  Δευτέρα   12-2-2018 (ώρες 09:30 έως 12:30) και την Τρίτη  13-2-2018 και ώρες 09:00-11:00 π.μ. στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).

Τα τμήματα είναι Τρίτη-Παρασκευή 9:00-12:00
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Πάτρα  5-02-2018

Eκ του εργαστηρίου 

 

 ...

Εξέταση του μαθήματος Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 26/01/2018  09:04:41

Η εξέταση του μαθήματος Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φλεβάρη του 2018, τις ώρες 12:30 - 15:30 στην αίθουσα Φ2.

 

Π.Μετάφας

 ...

Εξέταση μαθημάτων Οπτικοηλεκτρονική και Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική 25/01/2018  13:30:16

Η εξέταση του μαθήματος Οπτικοηλεκτρονικής θα γίνει την Τετάρτη 14/2 και ώρα 9-12 στην αίθουσα Φ4.

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική (μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές) θα γίνει τη Δευτέρα 12/2 και ώρα 9-12 στην αίθουσα ΠΑΜ 7.

 

Μάνος Πασπαλάκης

 ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23/01/2018  08:22:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (22/01/2018).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 536/22.01.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ 45) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 6η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 23.59' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες

 

 

Με τιμή

 

Στυλιανή Χρ. Κούλη

ΕΛΚΕ – Παν. Πατρών

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών  Έργων

& Διμερών Συνεργασιών

Τηλ.: 2610.96 9095

E-mail: stykouli@upatras.gr

 ...

Εξέταση μαθήματος Γενική Βιολογία 22/01/2018  12:17:02

Η εξέταση του μαθήματος "Γενική Βιολογία" θα γίνει την Τρίτη, 6/2/2018, 9:00-12:00, στην Αίθουσα Τ15 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)

Καλή επιτυχία!

Η Διδάσκουσα,

Κλειώ Αναστασοπούλου

 ...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018 20/01/2018  19:57:18

Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται οι φοιτητές που επελέγησαν για να πραγματοποιήσουν
Πρακτική ¶σκηση το Ακαδ έτος 2017-2018 και οι αναπληρωματικοί τους, σε συνάντηση
με τα μέλη της Επιτροπής  για ενημέρωση  και κατανομή στους φορείς,
την Παρασκευή 26/1/2018, ώρα 1-2:30 μμ στην αίθουσα Φ5

Ε. Γ. Βιτωράτος

 ...

Ρώσικα - Εξετάσεις περιόδου Iανουαρίου 2018 19/01/2018  08:25:20

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο με την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων  Ρώσικα -Ι,ΙΙΙ  προς ενημέρωσή σας.

 

Η Διδάσκουσα,

Ν. Ιωαννίδου

 ...

Εξέταση μαθήματος Γενική Βιολογία 16/01/2018  14:23:49

Οι επί πτυχίω προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα εαρινού εξαμήνου σπουδών "Γενική Βιολογία", παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την διδάσκουσα κα Κ. Αναστασοπούλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: cleoa@upatras.gr

 

Η διδάσκουσα.

 ...

Ανακοίνωση μαθήματος: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 11/01/2018  12:45:34

Εργασίες και επαναληπτικό μάθημα

Την Τετάρτη 17/1, ώρα 11.00 και στην αίθουσα Φ7,
θα γίνει παρουσίαση εργασιών (2) και επαναληπτικό μάθημα.

Η διδάσκουσα
Π. Καραχάλιου

 ...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 11/01/2018  10:20:02

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Η εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16.00-19.00 στην αίθουσα Φ3.

 

Ο Διδάσκων

Γ.Οικονόμου

 ...

Φοιτητές Επί Πτυχίω εντός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (9ο εξάμηνο σπουδών) 11/01/2018  10:11:54
Ενημερώνουμε τους/τις "επί πτυχίω" φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου σπουδών που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 25/01/2018 προκειμένου να δηλωθούν μαθήματα για την διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2018.
 
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση μαθήματος για την διπλή εξεταστική είναι αυτό να έχει δηλωθεί τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. Δηλώσεις νέων μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, παρακαλούνται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

 ...

Ανακοίνωση για το μάθημα Μηχανική των Ρευστών 08/01/2018  09:04:33

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών» (εξάμηνο 7ο) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πέμπτη 11-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 10:15-13:00.

Δευτέρα 15-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 12:15-15:00.

Πέμπτη 18-01-2018, αίθουσα Φ7 και ώρα 10:15-13:00.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος.

Βασίλης Λουκόπουλος

Αν/της Καθηγητής

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 21/12/2017  14:04:54

Ανακοινώνεται η λίστα με την κατάταξη των φοιτητών για Πρακτική ¶σκηση, μετά την αξιολόγησή τους, με βάση τα δικαιολογητικά που κατετέθησαν.

Υπενθυνμίζεται ότι με βάση την Προκήρυξη, "οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημέρων μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής.

Τα τελικά αποτελέσματα (μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων) επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Η διαδικασία αντιστοίχησης των  φοιτητών σε φορείς γίνεται ακολουθώντας την φθίνουσα κατάταξη μοριοδότησης (δηλαδή ο έχων τα περισσότερα κριτήρια έχει προτεραιτότητα). Όμως, στην περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί να έχει συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ακολουθείται η κατάταξη στην οποία θα καταλήξει ο φορέας".  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λόγω των διακοπών, οι ενστάσεις μπορουν να κατατεθούν μέχρι τις 11 Ιαν. 2018.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει η συνάντηση με τους φοιτητές.

"Ευχές για τα Χριστούγεννα & το Νέο Έτος!"

 

Ε Βιτωράτος

Καθηγητής, Επιστ. υπεύθυνος του προγράμματος της Πρακτικής ¶σκησης για το Τμήμα Φυσικής

vitorato@physics.upatras.gr 

 ...

Παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων 21/12/2017  13:37:40

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018*.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

 ...

Συμπληρωματικό Εργαστηρίου V 08/12/2017  14:42:23

Το συμπληρωματικό του Εργαστηρίου V θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/12/2017

και ώρα 12:00-15:00 στο χώρο του εργαστηρίου V. Αφορά όσους έχουν μόνο ΜΙΑ (1) δικαιολογημένη

απουσία κατά το τρέχων εξάμηνο από όλα τα τμήματα του εργαστηρίου.

 

Πάτρα:   8-12-2017    

 

Eκ του εργαστηρίου 

 ...

Συμπληρωματικό Εργαστηρίου IIΙ 08/12/2017  14:41:33

Το συμπληρωματικό του Εργαστηρίου IIΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/12/2017

και ώρα 09:00-12:00 στο χώρο του εργαστηρίου ΙΙΙ. Αφορά όσους έχουν μόνο ΜΙΑ (1) δικαιολογημένη

απουσία κατά το τρέχων εξάμηνο από όλα τα τμήματα του εργαστηρίου.

 

Πάτρα:   8-12-2017    

 

Eκ του εργαστηρίου

 

 ...

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (1ο έως 9ο εξάμηνο σπουδών) 04/12/2017  13:54:25

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η Ηλεκτρονική Γραμματεία θα δέχεται εκ νέου ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων από 04/12 έως και 08/12, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που έκαναν αιτήσεις για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων προς τη Συνέλευση του Τμήματος πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων μέσω του συστήματος. Οι ως άνω αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.

 ...

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018 23/11/2017  13:46:43
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν ως εξής:
 
Τρίτη 05/12/2018
Μάθημα: "Μαθηματικά"
Ώρα: 10.00π.μ. - 12.00μ.
 
Τετάρτη 06/12/2018
Μάθημα: Μηχανική - Ρευστομηχανική
Ώρα: 9.00π.μ. - 11.30μ.μ.
 
Πέμπτη 07/12/2018
Μάθημα: Θερμότητα - Κυματική - Οπτική
Ώρα: 13.00μ.μ. - 15.30μ.μ.
 
Εκ της Γραμματείας
 ...

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ 17/11/2017  20:15:38

Την Παρασκευή 24/11 στην αίθουσα Φ5 και ώρα 11.00-13.00
θα γίνει η πρώτη πρόοδος του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Οπτική".

Η ύλη έχει αναρτηθεί στο eclass.

Ο Διδάσκων
Μιχάλης Φακής

 ...

Πρακτική ¶σκηση 2017-2018 14/11/2017  14:27:05

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

 ...

Ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (11ο εξάμηνο και άνω) 14/11/2017  12:58:14

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές "επί πτυχίω" που καλούνται να δηλώσουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου σπουδών προκειμένου να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περίοδο, δηλώνουν μαθήματα που ήδη χρωστούν και όχι νέα μαθήματα.

Παρακαλούμε όπως προσέξετε ιδιαίτερα τόσο στην συμπλήρωση της σωστής φόρμας δήλωσης μαθημάτων, όσο και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (1ο έως 9ο εξάμηνο σπουδών) 14/11/2017  12:41:25
Δηλώσεις  Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018 - Ηλεκτρονική Γραμματεία
 
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την 01/12/2017.
 
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, παρακαλούνται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

- Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

- Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών για την διπλή εξεταστική του Φεβρουαρίου 2018 (αφορά μόνο φοιτητές "επί πτυχίω") θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦYΣΙΚΗΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 14/11/2017  12:06:21

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦYΣΙΚΗΣ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

Ι) ΤΜΗΜΑ 1Ο:   Φοιτητές των οποίων το αρχικό γράμμα του επωνύμου είναι από Α-έως και Ζ, θα ασκούνται κάθε Τρίτη 3.30-6.30μ.μ.

ΙΙ) ΤΜΗΜΑ 2Ο:   Φοιτητές των οποίων το αρχικό γράμμα του επωνύμου είναι από Η-έως και Κ θα ασκούνται κάθε Τετάρτη 3.30-6.30μ.μ.

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ 3Ο:   Φοιτητές των οποίων το αρχικό γράμμα του επωνύμου είναι από Λ-έως και Π θα ασκούνται κάθε Πέμπτη 4.00-7.00μ.μ.* (ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγή μέρας του Εργ. της Παρασκευής 17/11)

IV) ΤΜΗΜΑ 4Ο:   Φοιτητές των οποίων το αρχικό γράμμα του επωνύμου είναι από Ρ-έως και Ψ θα ασκούνται κάθε Παρασκευή 9.00-12.00μ.* (ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγή μέρας του Εργ. της Πέμπτης 30/11)

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 1Ο

ΤΜΗΜΑ 2Ο

ΤΜΗΜΑ 3Ο

ΤΜΗΜΑ 4Ο

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017
9.00-12.00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017
5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 28/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017
4.00-7.00 μ.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017
12.30-15.30 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 5/12/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

 

 ...

Μετεγγραφές φοιτητών προς το Τμήμα Φυσικής 2017-2018 07/11/2017  11:29:43

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων η μετεγγραφή στο Τμήμα Φυσικής εγκρίθηκε από το Υπουργείο να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής τους στο Τμήμα.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

Υποτροφία Θεοδοσίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 07/11/2017  11:26:41

Η υποτροφία «Αλέξανδρου Θεοδοσίου» χορηγείται στον οικονομικά ασθενέστερο από τους φοιτητές που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους στο πρώτο έτος σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).

            Η Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να προβεί στην επιλογή του οικονομικά ασθενέστερου φοιτητή, παρακαλεί τους κάτωθι φοιτητές να προσκομίσουν μέχρι 17/11/2017 αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας εφορίας (οικονομικού έτους 2017) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο.

1055690 

ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9,87

1055675   

ΡΑΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9,34

1055696

ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8,99

1055671  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

8,90

1055725 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ

8,56

1055674 

ΣΓΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

8,10

 ...

Ενημέρωση φοιτητών που δεν πραγματοποίησαν ανανέωση εγγραφής μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 03/11/2017  11:34:31

Οι φοιτητές που δεν πραγματοποίησαν ανανέωσης εγγραφής στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (εξάμηνα σπουδών 3 έως 9) θα ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν όταν ανοίξει η βάση δεδομένω για την δήλωση μαθημάτων.

 

Εκ της γραμματείας.

 ...

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 30/10/2017  12:58:48

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην πλατφόρμα upatras eclass 27/10/2017  09:21:38

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass. Εκεί πλέον θα γίνονται όλες οι αναρτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα διαλέξεων, την ύλη και τις διαφάνειες του μαθήματος.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Ανδρέας Καζαντζίδης

 

 ...

Σύμβουλοι Καθηγητές για πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2017-2018 19/10/2017  11:26:01

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Σκοπός του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τμήμα Φυσικής, με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου προς τους προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και η ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. 

 

Ειδικότερα ο Σύμβουλος Καθηγητής:

 • Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής.
 • Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του φοιτητή, κεντρίζει το ενδιαφέρον του για την επιστήμη της Φυσικής και τη σχέση της με τις άλλες επιστήμες και γενικά τον ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές.
 • Τον ενημερώνει και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευμένων μαθημάτων.
 • Τον ενημερώνει για προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να κάνει επιλογές.
 • Συζητά ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του.
 • Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή ή την αρωγή του ΣΚ σε κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου.

 

Κατανομή των Α΄ετών φοιτητών σε Συμβούλους Καθηγητές ως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

 

 

 ...

Αναβολή προσεχούς μαθήματος Χημείας 11/10/2017  08:15:58

Το μάθημα "Χημεία" την Τετάρτη 11/10 και Πέμπτη 12/10 θα αναβληθεί λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε αποστολή του Υπ. Παιδείας.

 

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

 ...

Ώρες διδασκαλίας του μαθήματος Επιστήμη Υλικών 09/10/2017  12:28:31
Ανακοινώνεται ότι οι ώρες του μαθήματος Επιστήμη Υλικών,
έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολούθησαν
τα δύο πρώτα μαθήματα, τροποποιήθηκαν ως εξής:
 
από: Τρίτη 11-⁠12 και Τετάρτη 11-⁠1
σε: Τρίτη 10-⁠12 και Τετάρτη 11-⁠12

 
Η διδάσκουσα
Π. Καραχάλιου
 ...

Μαθηματική Ανάλυση - Πρόβλημα με τη διανομή συγγραμμάτων 06/10/2017  09:39:44

Με δεδομένη την είδηση η οποία προβάλλεται από χθες στα ΜΜΕ, αναφορικά με την αναστολή της διαδικασίας διανομής συγγραμμάτων από το σύστημα Εύδοξος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο σύγγραμμα http://hdl.handle.net/11419/2890 το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω του εκπαιδευτικού αποθετηρίου Κάλλιπος. Το συγκεκριμένο Σύγγραμμα  καλύπτει απολύτως τις ανάγκες του μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση" και έχει αναρτηθεί και στον Εύδοξο όπου εμφανίζεται  ως  εξής :

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Βιβλίο [320221]: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Ο Διδάσκων
Αθανάσιος Α. Αργυρίου

 ...

Ανακοίνωση για το μάθημα 7ου εξαμήνου Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 02/10/2017  12:56:41
Παρακαλούνται  οι  φοιτητές και οι  φοιτήτριες που πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα 7ου εξαμήνου Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς  Κατάστασης  να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα  του Μαθήματος εντός της εβδομάδας.
 
Ο Διδάσκων του Μαθήματος
Δημήτρης Αναστασόπουλος
 ...

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 02/10/2017  11:22:03

Το μάθημα "Αναλογικά Ηλεκτρονικά" θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος Φυσικής.

εκ των διδασκόντων

Κ. Ψυχαλίνος

Σ. Βλάσσης

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος 1ου εξαμήνου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 02/10/2017  09:09:19

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.

 

 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος 7ου εξαμήνου ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 02/10/2017  09:08:12

Οι παραδόσεις του μαθήματος 7ου εξαμήνου ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

 

 

 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση 01/10/2017  10:30:11

Το μάθημα επιλογής "Ατμοσφαρική Ρύπανση" στην κατεύθυνση "Ενέργεια και Περιβάλλον" θα διδαχθεί φέτος κανονικά. Η πρώτη διάλεξη, όπου θα δοθεί αρχικά η περιγραφή του μαθήματος,  ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το μάθημα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/10, στις 12:00μμ, στην αίθουσα Φ2.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Καζαντζίδης Ανδρέας

Αν. Καθηγητής

 

 ...

Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική 2016-2017 29/09/2017  16:57:43
Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική 2016-2017

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 
6 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Χριστοπούλου
 ...

Εργαστηριακή Αστρονομία 2016-2017 29/09/2017  16:56:06
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την Εργαστηριακή Αστρονομία 
θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass ώστε να παρακολουθούν τις 
ανακοινώσεις. 
Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 
στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Χριστοπούλου
 ...

Διδασκαλία μαθήματος Φυσικοχημείας 7ου εξαμήνου 29/09/2017  11:42:34
Ανακοινώνεται ότι η διδαασκαλία του μαθήματος Φυσικοχημεία (7ου εξαμήνου) θα αρχίσει την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο ΑΘΕ 4.
Η διδάσκουσα.
 ...

Διδασκαλία του μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική (7ου εξαμήνου) 29/09/2017  08:42:16
Η διδασκαλία του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" (7ου εξαμήνου) θα γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρες 9-12 στην αίθουσα Φ4. Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου.
Ο Διδάσκων.
Ε. Πασπαλάκης.
 ...

Εγγραφή και Εναρξη “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ” 27/09/2017  14:17:56

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 7ου εξαμήνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενοι στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα
eclass.upatras.gr μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10/2017, και ώρα 11π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα, έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει 
τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 7ο εξάμηνο Σπουδών!

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα,
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10/2017 και ώρα 2.00μ.μ., στην αίθουσα Φ7, για ενημέρωση
και καθορισμό των εργαστηριακών ομάδων/ωρών.
Η παρουσία όλων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Οι διδάσκοντες
26/9/2017 

 ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (ΠΕΦ Ι) 26/09/2017  19:38:07

Οι Εγγραφές στο κατ’ επιλογήν μάθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
θα γίνουν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-class!

Οι εγγραφές αρχίζουν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11π.μ.
και – εφόσον δεν συμπληρωθούν νωρίτερα τα Τμήματα - θα διαρκέσουν
μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 14.00..

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες
διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 7ο εξάμηνο Σπουδών!

Οι εγγραφές στα τρίωρα γίνονται Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
eclass.upatras.gr 
στο μάθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτές: Σταυρούλα Γεωργά, Ευάγγελος Βιτωράτος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Έγγραφα».

Τα τρίωρα των μαθημάτων θα είναι:
Τρίτη 5-8
Τετάρτη 1-4

Τετάρτη 5-8
Πέμπτη 1-4

Αφού λάβετε υπ’ όψιν σας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν συμπτώσεις μαθημάτων, καλείσθε να δηλώσετε το Τρίωρο της επιλογής σας, στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

Για την Επιτροπή των Διδασκόντων:

26.ΙΧ.2017.
 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος ΑΠΕ 26/09/2017  15:13:13
Οι παραδόσεις του μαθήματος ΑΠΕ θα ξεκινήσουν
την Δευτέρα 2/10/2017 ώρα 13:00 στην αίθουσα Φ5
 
Ο διδάσκων
Γ. Λευθεριώτης
 ...

Εργαστήριο Προγραμματισμού Ι 26/09/2017  15:10:29

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι θα ξεκινήσουν
σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.

----------------------------------------------

Vassilis Anastassopoulos
Professor
Electronics Lab, Physics Department
University of Patras, Greece
----------------------------------------------

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής V(Πυρηνικής Φυσικής) 26/09/2017  08:47:35

Οι εγγραφές του ΕργαστηρίουV(Πυρηνικής)  θα πραγματοποιηθούν την  Τετάρτη       4-10-2017 (ώρες 11:00 έως 13:00) και την Πέμπτη  5-10-2017 ( ώρες 09:00-12:00)

στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).

Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Τα τμήματα είναι : Δευτέρα 12:00-15:00

                               Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 13:00-16:00

 

Πάτρα  26-09-2017

Eκ του εργαστηρίου
 

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής IΙΙ 26/09/2017  08:46:20

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθούν την  Τρίτη    3-10-2017(ώρες 09:00 έως 12:00 π.μ.) και την Τετάρτη 4-10-2017 ( ώρες 09:00-11:00 π.μ.)  στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Τα τμήματα είναι Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή  9:00-12:00

Πάτρα  26-09-2017

Eκ του εργαστηρίου 

 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών» 25/09/2017  18:01:33
Οι παραδόσεις του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών» θα ξεκινήσουν
την Πέμπτη 5-10-2017 και ώρα 10:00-13:00, στην αίθουσα Φ7, 
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής.

Ο Διδάσκων
Βασίλης Λουκόπουλος
 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος «Ειδικά Μαθηματικά» 25/09/2017  17:55:31

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Ειδικά Μαθηματικά» θα ξεκινήσουν
τη Δευτέρα 2-10-2017 και ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα ΑΜΦ11,
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής.

Ο Διδάσκοντες
Βασίλης Λουκόπουλος		Δημήτρης Σουρλάς
 ...

Έναρξη παραδόσεων στην «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» 23/09/2017  15:50:58

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2/10,  10:00-12:00, στην αίθουσα ΑΜΦ4.

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του διδάσκοντα, το πρόγραμμα διαλέξεων δεν θα ακολουθήσει ακριβώς το επίσημο πρόγραμμα. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε μήνα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass. Εκεί πλέον θα γίνονται όλες οι αναρτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα διαλέξεων, την ύλη και τις διαφάνειες του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Εξέταση μαθήματος Εισαγωγή στη Γεωφυσική 13/09/2017  14:19:48

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στη  Γεωφυσική θα γίνει την Δευτέρα 25/9 στις 9:00πμ - 12:00μ.μ, στην αίθουσα του Φ2 του Τμήματος Φυσικής.

 

Ο διδάσκων

Ε. Σώκος

Αναπληρωτής καθηγητής

 ...

Εξέταση του μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση 13/09/2017  13:51:47

Η εξέταση του μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση θα γίνει την Παρασκευή 22/9 στις 11:00πμ, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Οι διδάσκοντες

Ανδρέας Καζαντζίδης

Ιωάννης Κιουτσιούκης

 ...

Εξέταση του μαθήματος Ιατρική Φυσική 13/09/2017  09:29:18

Η επαναληπτική εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/9 και ώρα 10.00 στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Ιατρικής (κτήριο προκλινικών - 1ος Όροφος).

 ...

Έναρξη Παραδόσεων Μαθηματικής Ανάλυσης Ακαδ. Έτους 2017 - 2018 07/09/2017  08:30:02
Ενημερώνονται οι νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση (1ου εξαμήνου) θα γίνονται κάθε Δευτέρα, 11:00 - 13:00 και Τετάρτη, 09:00 - 11:00 στο Αμφιθέατρο Α11 (νοτίως της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής).
Έναρξη Παραδόσεων: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11:00.
 
Ο Διδάσκων
Αθανάσιος Α. Αργυρίου
 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 31/08/2017  08:33:28
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη και επιθυμούν να εξεταστούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
 • Ώρες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθεί η εξέταση
 
 
Ρίο, 30/08/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Κούκιου Γεωργία       
 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο ΙΙ 05/09/2017  12:53:01

Η εξέταση στο Εργαστήριo ΙΙ θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 18/09/2017 στις 12:00 στο εργαστήριο.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία,
παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση kioutio@upatras.gr,
δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 05/09/2017
Από το Εργαστήριο ΙΙ

 ...

Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών-Σεπτέμβριος 2017 29/08/2017  20:57:17

Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/09/2017.

Η ώρα εξέτασης είναι 12.30-14.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 30/08/2017

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής                 

 ...

Επαναληπτικές Εξετάσεις Γαλλικής γλώσσας Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 28/08/2017  09:14:10

Σας πληροφορούμε ότι για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 οι εξετάσεις όλων των επιπέδων στη Γαλλική γλώσσα θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2017 στις 10.00΄-12.30΄.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σας και οι επί πτυχίω, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις στο mail  avelissa@upatras.gr προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες (αίθουσα ανάλογα του αριθμού των συμμετεχόντων, θέματα κλπ.)

Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Ο Διδάσκων

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος

Υ.Γ.1 Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 29/08/2017 ώρα 14.00' 

Υ.Γ.2 Πληροφορίες για Εξεταστέα Ύλη ανά επίπεδο στο e-class του μαθήματος (πρόσβαση ελεύθερη).

 ...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ» 23/08/2017  18:22:38

Η εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ

θα γίνει την Παρασκευή 1/9 στις 12:00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Ο Διδάσκων

Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Εξέταση μαθήματος Γενική Βιολογία 03/08/2017  11:40:04

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Γενική Βιολογία", η οποία θα πραγματοποιηθεί, ταυτόχρονα για φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΤΔΕ και του Τμήματος Φυσικής, είναι η Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30-15:30, στις Αίθουσες Τ16 και Τ17 του Παιδαγωτικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).

 ...

Μαθηματική Ανάλυση - Ύλη επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2017 24/07/2017  08:37:55

Κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2017 του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση:

(α) Οι φοιτητές οι οποίο ολοκλήρωσαν ήδη το 2ο εξάμηνο σπουδών, θα εξεταστούν στα θέματα, βάσει της ύλης την οποία διδάχτηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017.

(β) Οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν ήδη το 4ο εξάμηνο σπουδών και άνω, θα εξεταστούν - εφ' όσον το επιθυμούν - σε θέματα στα οποία έδινε έμφαση ο προηγούμενος διδάσκων (κατ' αναλογίαν των θεμάτων των επί πτυχίω φοιτητών τον Ιούνιο 2017), ήτοι σε παραγώγους, ολοκληρώματα και προβλήματα εφαρμογής του ολοκληρωτικού και διαφορικού λογισμού στη Φυσική.

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Ιουλίου 2017 - Ώρα Ορκωμοσίας 17/07/2017  11:01:14

Ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες, όπως αυτοί αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, ότι η Τελετή Ορκωμοσίας της Παρασκευής 21/07 θα γίνει στο Αμφιθέατρο Ι4 Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου στις 11:00.

Παρακαλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες όπως βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μία ώρα πριν την ορκωμοσία, ήτοι στις 10:00.

Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
4666 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5717 ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4670 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4157 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4880 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4885 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4888 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4897 ΓΚΙΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5720 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4705 ΖΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5498 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
4709 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4711 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4547 ΚΟΥΤΙΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4935 ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
5128 ΚΥΠΡΑΟΣ-ΜΙΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3647 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4750 ΛΙΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5682 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
5654 ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
2984 ΜΑΚΡΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5454 ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5455 ΜΙΑΡΙΤΗ ΑΡΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5539 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5643 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5152 ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
5246 ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4780 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4240 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5171 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4787 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5244 ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5581 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4249 ΣΙΓΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5588 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5710 ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5592 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5387 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
5775 ΦΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
4453 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 21/09/2017  15:12:23
Σας ενημερώνουμε ότι από 25 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2017* οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του ΥΠΕΘ, οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr  προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
 • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
*(Η σχετική Ανακοίνωση θα αναρτηθεί από τη ΔΕΕ στο site του Ιδρύματος και επιπλέον θα αποσταλεί από το Ψηφιακό ¶λμα με μαζικό μήνυμα στους εν λόγω φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής με περισσότερες διευκρινίσεις τις επόμενες ημέρες.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 ...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/07/2017  12:13:39
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής ¶σκησης από τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής.
Καλούνται οι επιλαχόντες να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ Βιτωράτο (vitorato@physics.upatras.gr ή vaggelisvitoratos@gmail.com) ή με κάποιον από την Επιτροπή της Πρακτικής ¶σκησης καθ.κ Χριστοπούλου, Λευθεριώτη, Λουκόπουλο, Φακή.
Η σειρά των επιλαχόντων είναι η παρακάτω:
 
Παλαιολόγος Εμμανουήλ
Παπαϊωάννου Αθανασία
Πάγκαλου Αθηνά
Ευαγγελίδου Χαρά
Καμπούρης Κων/νος
Σπέντζας Κων/νος
Ψύλλα Νικολίτσα
Θεοδοσίου Χλόη
Τσελεπή Βασιλική
Χρήστου Ηλίας
Παγιάτη Μαρία-Ελένη
Παππά Αικατερίνη
Γεωργιοπούλου Πετρούλα
Μυλωνάς Θεόδωρος
Δεδεμπίλη Μαρία Φανή
Πελεκανάκης Ευάγγελος
 
Όσοι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για να κάνετε "Πρακτική άσκηση", θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τον κ Βιτωράτο για να υπογράψετε το σχετικό έντυπο, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
Ε Βιτωράτος.
 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Ιουλίου 2017 27/06/2017  13:05:29

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος τους βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 21η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι την Τε­τάρτη 05/07/2017.

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση) στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς και ανεπιτυχώς στην τελευταία εξετα­στική περίοδο (Ιουνίου 2017),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία και όχι ΥΔ απωλείας,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα, που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται).

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την νέα διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

 

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμ­ματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας (θα γνωστοποιηθεί αργότερα), προκειμένου να υπογράψουν για την παρουσία τους.

 

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 ...

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 31/08/2017  08:38:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές που επιθυμούν  να διαγραφούν από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην οποία θα αναφέρεται  η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους προς διαγραφή φοιτητές, μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Από τη Γραμματεία.

 ...

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 15/06/2017  12:33:08
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη και επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να στείλουν μέχρι το Σάββατο 17/06  e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:
α) ότι θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/06 στις 15:30-17:00.
β)    Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
Ρίο, 15/06/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής    
 ...

Εξέταση του μαθήματος Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ιούνιος 2017 06/06/2017  09:11:52
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» για τους «επί πτυχίω» φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 16/6, 10:00-13:00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Κτίριο Β, 3ο2 όροφος.
 
Οι διδάσκοντες,
Ανδρέας Καζαντζίδης – Ιωάννης Κιουτσιούκης
 ...

ΕΠΕΙΓΟΝ: Παράταση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου και επί πτυχίω 02/06/2017  14:19:25

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των εξαμήνων σπουδών ότι η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων παρατάθηκε μέχρι τις 15/06.

Καλούνται οι φοιτητές χρήστες της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, ασχέτως αν έχουν κάνει αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων στην Γ.Σ. του Τμήματος, όπως ολοκληρώσουν την διαδικασία δήλωσης μαθημάτων μέσω της σχετικής διαδικτυακής πύλης https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword

Οι παλαιότεροι φοιτητές καλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Γραμματεία (secrphysics@upatras.gr) από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο και μόνο.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 02/06/2017  13:23:37

Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών,
μόνο για τους φοιτητές με εξάμηνο φοίτησης >4,  
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/06/2017.

Η ώρα εξέτασης είναι 10.30-12.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία,
παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση
cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

Ρίο, 01/06/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής  
     

 ...

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2017 για την Γερμανική, Ιταλική και Ρωσική Γλώσσα 31/05/2017  08:45:18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
 
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ & ΙV
Σάββατο 24/06/2017
ΩΡΕΣ: 11:00-13:00
ΑΙΘ.: Τ16 ΠΤΔΕ
 
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ & IV
Σάββατο 24/06/2017
ΩΡΕΣ: 11:00-13:00
ΑΙΘ.: Τ11 ΠΤΔΕ
 
Ρωσική Γλώσσα ΙΙ & ΙV
Σάββατο 24/06/2017
ΩΡΕΣ: 11:00-13:00
ΑΙΘ.: Τ10 ΠΤΔΕ
 
Οι Διδάσκουσες
Φ. Σάββα
 
Ν. Σκρεμμύδα
 
Ν. Ιωαννίδου
 
 ...

Παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων 26/05/2017  12:38:18

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17_2.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο παρατείνεται μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00.

 ...

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 22/05/2017  08:36:38

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την ανακοίνωση για την ανάθεση προπτυχιακών διπλωματικών από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

http://atmosphere-upatras.gr/news/proptyxiakes-diplomatikes

 ...

Διδασκαλία του μαθήματος Μοντέρνα Φυσική 15/05/2017  08:58:51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ώρες της Τετάρτης του μαθήματος ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΦΥΣΙΚΗ , μέχρι το τέλος του εξαμήνου θα είναι 11:00-13:00, αρχίζοντας από την Τετάρτη 17/5.
Από τους διδάσκοντες

 ...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1-ΕΤΩΝ ΚΑΙ 3-ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 11/05/2017  13:52:10
Στο αμφιθέατρο ΑΘΕ11, την Δευτέρα 22 Mάη,
στις 11:00π.μ.: καλούμε τους πρωτοετείς φοιτητές μας σε σύντομη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών τους,
στις 12:00μ.μ.: καλούμε τους τριτοετείς φοιτητές μας σε ενημέρωση σχετικά τις Κατευθύνσεις του 4ου έτους σπουδών.

Ενδιάμεσα σνακς, γλυκάκι και αναψυκτικά.

Ανδρέας Φ. Τερζής, πρόεδρος Τμήματος
 ...

Παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων 10/05/2017  09:36:06

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου  2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

 ...

ΕΠΕΙΓΟΝ: Διορθώσεις σε δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας 05/05/2017  11:19:12

Κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Ψηφιακού ¶λματος, λόγω εσφαλμένης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος η δήλωση μαθημάτων των κάτωθι φοιτητών/τριων δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Τμήματος. Το σφάλμα έχει διορθωθεί και παρακαλούμε όπως οι φοιτητές/τριες του πίνακα που ακολουθεί τροποποιήσουν την υφισταμένη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών ΑΜΕΣΑ, ώστε αυτή να ικανοποιεί τους κανόνες δήλωσης.

ΑΜ Παλαιός ΑΜ Ονομα Φοιτητή Πατρώνυμο
1002341 5728 ΦΩΚΙΑΝΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
1002344 5844 ΒΛΑΧΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ
1002349 5831 ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1002366 5711 ΣΤΑΣΙΝΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002371 5871 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002395 5678 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1002404 5703 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1002411 5873 ΡΕΝΙΕΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1002432 5795 ΓΡΥΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
1002437 5713 ΔΕΔΕΜΠΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1002439 5707 ΚΑΣΚΟΥΤΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΕΛΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1002440 5775 ΦΟΡΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1002447 5835 ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1002457 5760 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ
1002462 5718 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002465 5857 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1002475 5776 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
1002478 5802 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1002480 5874 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1002485 5779 ΣΚΟΥΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ
1002491 5781 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1002493 5706 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1002498 5717 ΑΛΙΜΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1002532 5749 ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Εκ της Γραμματείας

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 02/05/2017  11:02:15

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος, είτε είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονικοί Γραμματεία είτε είναι παλαιότεροι, ότι η ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών (και διπλής εξεταστικής για τους "επι πτυχίω" φοιτητές) παρατάθηκε μέχρι τις 15/05.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Αναπλήρωση του μαθήματος “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών” 01/05/2017  20:13:20

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπλήρωση του μαθήματος “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών”
(4ο εξάμηνο) του Τμήματος Δευτέρα 9:00-12:00, λόγω Πρωτομαγιάς.

Η αναπλήρωση του μαθήματος “ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών” του Τμήματος Δευτέρα 9:00-12:00,
λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαΐου
στις 14:00-17:00
, έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές/φοιτήτριες.

Ρίο 28/4/2017

Από το Εργαστήριο Ψηφιακών
Κούκιου Γεωργία

 ...

Διδασκαλία μαθήματος Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας 26/04/2017  10:34:24

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι το μάθημα "Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας" θα εξακολουθήσει να διδάσκεται στις ίδιες ημέρες και ώρες από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Γ. Λευθεριώτη.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2016-2017 24/04/2017  13:11:01

Σύμφωνα με μήνυμα του ΙΚΥ που είναι διαθέσιμο στην κάτωθι ιστοσελίδα, δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO), ακαδ. Έτους 2016-2017. Η πλατφόρμα του ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους φοιτητές θα είναι ανοιχτή έως 28 Απριλίου  2017.

https://www.iky.gr/el/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=104&key=F4WnWPCx&subid=25046-Mtwo1HZhrsMCZS&tmpl=component&Itemid=634

 

 ...

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας (2ο έως 8ο εξάμηνο σπουδών) 07/04/2017  09:30:43
Δηλώσεις  Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-2017
(Ηλεκτρονική Γραμματεία) για Πρωτοετείς, Δευτεροετείς Τριτοετείς και Τεταρτοετείς Φοιτητές
 
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΠΡΩΤΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ και ΤΕΤΑΡΤΟΥ έτους σπουδών, που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 30/04.
 
Περισσότερες πληροφορίες και ο σύνδεσμος για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα : https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword
Υπάρχει επίσης σχετικός σύνδεσμος στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, παρακαλούνται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

- Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

Ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας (10ο εξάμηνο και άνω) 29/03/2017  08:35:38

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

Υπενθυμίζουμε ότι μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές "επί πτυχίω" που καλούνται να δηλώσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου σπουδών προκειμένου να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περίοδο, δηλώνουν μαθήματα που ήδη χρωστούν και όχι νέα μαθήματα.

Παρακαλούμε όπως προσέξετε ιδιαίτερα τόσο στην συμπλήρωση της σωστής φόρμας δήλωσης μαθημάτων, όσο και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

 ...

Έναρξη του μαθήματος “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” (8ο εξάμηνο) 08/03/2017  11:20:20
Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 10πμ στον χώρο του εργαστηρίου (Β΄ Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος).
Να έχετε ήδη προετοιμάσει την ¶σκηση  1.
 
Ρίο 8/3/2017
Από το Εργαστήριο Ψηφιακών
 ...

Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών 8ου εξαμήνου 07/03/2017  08:49:25
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών  (8ο εξάμηνο)
 • To Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13/03/2017
Προσοχή
 • Η 1η εργαστηριακή άσκηση (SPICE), για τα αντίστοιχα Τμήματα, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των PC Labs.
 • Τμήμα Δευτέρας:                          13/03/2017  από  15.00-17.00
 • Τμήμα Τετάρτης:                           15/03/2017  από  16.00-18.00
 
Ρίο, 06/03/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής  
 ...

Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) 06/03/2017  18:46:35

Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο)

 • To Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13/03/2017

Προσοχή

Η 1η εργαστηριακή άσκηση (SPICE), για τα αντίστοιχα Τμήματα, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των PC Labs.

 • Τμήμα Δευτέρας:                          13/03/2017  από  15.00-17.00
 • Τμήμα Τετάρτης:                          15/03/2017  από  16.00-18.00

Ρίο, 06/03/2017

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 ...

To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13/03/2017 06/03/2017  18:43:12
 • To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13/03/2017

Προσοχή

 • Η 1η εργαστηριακή άσκηση για όλα τα τμήματα θα γίνει στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (1ος όροφος), και αφορά το πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων SPICE.

Θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη της αντίστοιχης θεωρητικής παρουσίασης που υπάρχει στις σελίδες Π1 έως Π17 (Παράρτημα) των σημειώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών.

Το πρόγραμμα για την 1η εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:

 • Τμήμα Δευτέρας:                          13/03/2017  από  09.00-11.00
 • Τμήμα Τρίτης:                              14/03/2017  από  10.00-12.00
 • Τμήμα Τετάρτης:                          15/03/2017  από  10.00-12.00
 • Τμήμα Πέμπτης                            16/03/2017  από  10.00-12.00
 • Τμήμα Παρασκευής                     17/03/2017  από  10.00-12.00

Ρίο, 06/03/2017

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ» 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 06/03/2017  18:35:34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ»
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι επιθυμούν να δουν
το γραπτό τους να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Β. Λουκόπουλου
την ΤΡΙΤΗ 07/03/2017 και ώρα 11:00-13:00.

Ο διδάσκων
Β. Λουκόπουλος
Αν/της Καθηγητής
 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 06/03/2017  18:33:54
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ


Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι επιθυμούν να δουν 
το γραπτό τους να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Β. Λουκόπουλου 
την ΤΡΙΤΗ 07/03/2017 και ώρα 11:00-13:00.

Ο διδάσκων

Β. Λουκόπουλος
Αν/της Καθηγητής
 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 06/03/2017  18:32:28
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ


Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι επιθυμούν να δουν 
το γραπτό τους να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Β. Λουκόπουλου 
την ΤΡΙΤΗ 07/03/2017 και ώρα 11:00-13:00.

Οι διδάσκοντες

Δ. Σουρλάς		Β. Λουκόπουλος
Αν/της Καθηγητής	Αν/της Καθηγητής
 ...

Έναρξη Εργαστηρίου Φυσικής IV 06/03/2017  11:13:22

Το Εργαστήριο Φυσικής IV θα ξεκινήσει την Τρίτη 14/3/2017 .

6-3-2017

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Φυσική των πολυμερών, σύνθετων και υγροκρυσταλλικών υλικών 03/03/2017  16:21:42

Φυσική των πολυμερών, σύνθετων και υγροκρυσταλλικών υλικών

Το μάθημα της Δευτέρας 6/3 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΠΜ4
(Κτήριο Πολιτικών Μηχανικών) και ώρα 12.00.

Α. Βανακάρας

 ...

Αποτελέσματα εξέτασης μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 03/03/2017  10:07:50

βλ. συνημμένο αρχείο

 ...

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος Γενική Βιολογία 01/03/2017  08:42:09

Γενική Βιολογία – Αλλαγή Αίθουσας

 

Το μάθημα “Γενική Βιολογία” θα γίνεται κάθε Τετάρτη, 16:00-19:00, στην Αίθουσα 061 του Τμήματος Βιολογίας.

 

Η Διδάσκουσα

Κλειώ Αναστασοπούλου

 ...

Έναρξη μαθήματος Εφαρμογές των Laser 28/02/2017  13:33:43

Έναρξη μαθήματος "Εφαρμογές των Laser"

Το μάθημα "Εφαρμογές των laser" θα αρχίσει την Πέμπτη 2/3/2017
και ώρα 11.00πμ στην αίθουσα Φ7 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων

Μ. Φακής

 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Μαρτίου 2017 24/02/2017  12:45:29

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταίος τους βαθμός) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 31ης Μαρτίου 2017, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10/03/2017.

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

 • καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση) στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς και ανεπιτυχώς στην τελευταία εξετα­στική περίοδο (Σεπτεμβρίου 2016 ή Φεβρουαρίου 2017),
 • επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκομίζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία και όχι ΥΔ απωλείας,
 • προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα, που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπληρώνεται ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
 • σε περίπτωση που είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απ’ το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιστρέψουν το Βιβλιάριο Υγείας. Διαφορετικά συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επι­συνάπτεται).

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την διαδικασία που προη­γείται της ορκωμοσίας. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθμό πτυχίου.

Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση, ο φοιτητής δεν θα ορκιστεί.

 

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα της ορκωμοσίας (θα γνωστοποιηθεί αργότερα), προκειμένου να υπογράψουν για την παρουσία τους.

Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές που έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή τους σε παλαιότερη ορκωμοσία αλλά τελικά δεν προσήλθαν και επιθυμούν να ορκιστούν στην επικείμενη τελετή, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα.

 ...

Αποτελέσματα στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-Φεβρουάριος 2017 22/02/2017  12:03:26
Σας γνωρίζω ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης στο μάθημα “Μηχανική-Ρευστομηχανική” έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων απέναντι από το ασανσέρ στον 3ο όροφο του Α’ κτηρίου Φυσικής καθώς επίσης και στο e-class.
 
Πάτρα 22/02/2017
Η Διδάσκουσα
Πομόνη Αικατερίνη
 ...

Εναρξη διδασκαλίας μαθήματος επιλογής 8ου εξαμήνου Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 22/02/2017  10:31:30
Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής (8ου εξαμήνου ) "Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών",  είναι την Παρασκευή 03.03.2017 και οι ώρες 15.00-18.00.
Από τη Γραμματεία.
 ...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών 21/02/2017  01:43:08

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

Η διδασκαλία του μαθήματος " Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών"
θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1/3/2017 ώρα 2:00μμ στην αίθουσα Φ2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Οι διδάσκοντες

Α. Βανακάρας, Γ.Χ. Ψαρράς

 ...

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - Εργαστήριο (2ο εξάμηνο σπουδών) 20/02/2017  18:35:58

«Προγραμματισμός Η/Υ ΙI - Εργαστήριο»

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 2/3/2017.

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στο χώρο του εργαστηρίου.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα θα γίνουν στο χώρο του εργαστηρίου από Τρίτη 28/2/2017 έως και Παρασκευή 3/3/2017.

Οι διδάσκοντες

 ...

ATOMIKH & MOΡIAKH ΦΥΣΙΚΗ 20/02/2017  14:46:40

Οι διαλέξεις του μαθήματος της Ατομικής & Μοριακής Φυσικής θα αρχίσουν την
Τετάρτη 22/2/2017,
σύμφωνα με το πρόγραμμα στο αμφιθέατρο Α4, στις 1μμ.

Θα προηγηθούν τα μαθήματα Ατομικής

Ε Βιτωράτος  20/2/2017

 ...

Εγγραφές εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 20/02/2017  13:52:40
Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να προσέλθουν για εγγραφή στο χώρο του εργαστηρίου από 21/2 έως και 3/3/2017.
Ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα γίνει την Τρίτη 7/3/2017 και ώρα 11:00 στο χώρο του εργαστηρίου.
Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τις εργασίες των ασκήσεων, καθώς και προφορική και γραπτή εξέταση μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου.
 
Εκ του εργαστηρίου.
 ...

Έναρξη παραδόσεων για το μάθημα Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 20/02/2017  12:42:17
Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής, να επικοινωνήσουν μέσω e-mail, στη ηλεκτρονική διεύθυνση: lpalilis@physics.upatras.gr, με το διδάσκοντα προκειμένου να οριστεί μια προκαταρκτική συνάντηση για την έναρξη των παραδόσεων.
 
Ο διδάσκων.
Λεωνίδας Παλίλης
 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΚΥΜΑΤΙΚΗ 20/02/2017  12:34:37
Η διδασκαλία του μαθήματος "ΚΥΜΑΤΙΚΗ" θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23/2/2017 ώρα 2:00μμ στην αίθουσα Α11 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 
Ο διδάσκων.
Γ. Λευθεριώτης
 ...

Αστροφυσική ΙΙ και Εργαστήριο Αστροφυσικής 20/02/2017  09:34:14
Αστροφυσική ΙΙ και Εργαστήριο Αστροφυσικής
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν Αστροφυσική ΙΙ και το 
Εργαστήριο Αστροφυσικής του 8ου εξαμήνου να γραφούν στο 
eclass (στέλνοντας αίτηση εγγραφής).
Η Αστροφυσική ΙΙ θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρυαρίου ενώ η πρώτη συνάντηση 
του Εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στο 
Υπολογιστικό Κεντρο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Χριστοπούλου
 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 20/02/2017  09:29:02
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι προτίθενται να παρακολουθήσουν 
το μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να προσέλθουν την Τετάρτη 22-02-2016 
και ώρα 11:15 στην αίθουσα (Φ5). Επιπροσθέτως καλούνται με την αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος στον κ. Β. Γερογιάννη ή στον κ. Β. Λουκόπουλο 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι διδάσκοντες

Β. Γερογιάννης		Α. Τερζής			     Β. Λουκόπουλος
Καθηγητής		Καθηγητής			Αν/της Καθηγητής
 ...

Έναρξη μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 20/02/2017  08:48:01

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής

 ...

Έναρξη μαθήματος Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών 20/02/2017  08:45:40

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1/3/2017 και ώρα 1μμ στην αίθουσα Φ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δ. Μπακάλης

Επίκουρος Καθηγητής

 ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΦ.ΙΙ 18/02/2017  00:57:02

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2016 -2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11π.μ. και
– εφόσον δεν συμπληρωθούν νωρίτερα τα Τμήματα - θα διαρκέσουν
μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 11π.μ..

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες
διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 8ο εξάμηνο Σπουδών! Οι εγγραφές
στα τρίωρα γίνονται Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eclass.upatras.gr:
στο μάθημα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Εκπαιδευτές: Σταυρούλα Γεωργά,
Ευάγγελος Βιτωράτος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Έγγραφα».

Τα τρίωρα των μαθημάτων θα είναι: 

 • Τρίτη 5-8
 • Τετάρτη 5-8
 • Πέμπτη 1-4
 • Παρασκευή 12-3

Αφού λάβετε υπ’ όψιν σας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν συμπτώσεις μαθημάτων,
καλείσθε να δηλώσετε το Τρίωρο της επιλογής σας, στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

Για την Επιτροπή των Διδασκόντων: 
17.ΙΙ.2017. 

 ...

Πρώτη συνάντηση και Δήλωση του μαθήματος “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” (8ο εξάμηνο). Ορθή Επανάληψη. 17/02/2017  21:56:38

Πρώτη συνάντηση και Δήλωση του μαθήματος “Εργαστήριο
Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” (8ο εξάμηνο). Ορθή Επανάληψη.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πρόθεση να δηλώσουν το μάθημα
“Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” στο εαρινό εξάμηνο να στείλουν, το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 23/2/2017, ένα e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr
με θέμα "Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών"
και με μήνυμα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους.

Για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην  παρακολούθηση του εργαστηρίου,
καλό θα είναι να έχετε παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο
την αντίστοιχη θεωρία, δηλαδή τη θεωρία του μαθήματος "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά".

Την Τετάρτη 22/2/2017 και ώρα 11πμ στο χώρο του εργαστηρίου (Β' Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος)
θα γίνει μία συνάντηση ώστε να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται
να δηλώσουν το μάθημα για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου.

Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10πμ
στον χώρο του εργαστηρίου
(Β' Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος).

Ρίο 17/2/2017
Από το Εργαστήριο Ψηφιακών

 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ 17/02/2017  20:22:31

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ, παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass. Εκεί θα αναρτώνται οι σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη, το πρόγραμμα διαλέξεων και τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Ανδρέας Καζαντζίδης

 

 ...

Έναρξη του προπτυχιακού μαθήματος επιλογής Γενική Βιολογία για φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φυσικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 17/02/2017  14:08:16
Οι παραδόσεις του μαθήματος «Γενική Βιολογία» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 22/2/2017,  σύμφωνα με το πρόγραμμα (16:00-19:00, Αίθουσα Φ7 του Τμήματος Φυσικής).
 
Η Διδάσκουσα
Κλ. Αναστασοπούλου
 ...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 17/02/2017  11:32:40

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ "ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ"

Οι παραδόσεις του μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ"
του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

 ...

Πρόγραμμα μαθημάτων ΡΩΣΙΚΑ -ΙΙ,ΡΩΣΙΚΑ-IV ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 17/02/2017  08:55:34
 Ρ Ω Σ Ι Κ Α
                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2017
 
  ΡΩΣΙΚΑ –ΙΙ             ΔΕΥΤΕΡΑ        15.00-18.00 ( Τ-13  Π.Τ.Δ.Ε.)
                                                     ή     
                                ΤΕΤΑΡΤΗ        15.00-18.00  ( Τ-13  Π.Τ.Δ.Ε.)
------------------------------------------------------------------------------------  
  ΡΩΣΙΚΑ-IV             ΠΕΜΠΤΗ        15.00-18.00 (  Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)
           
      ΩΡΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ              ΔΕΥΤΕΡΑ        12.30-14.30 
                                                ΤΕΤΑΡΤΗ        12.30-14.30
                                                ΠΕΜΠΤΗ         13.00-14.30           
 
Η Διδάσκουσα.
Ιωαννίδου Ν. 
 ...

Έναρξη μαθήματος ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 17/02/2017  00:16:22
Έναρξη μαθήματος "ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ".
Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20/2,
στις 12:00, στην αίθουσα Α11 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Ο διδάσκων
Β. Λουκόπουλος
 ...

Διδασκαλία μαθήματος 6ου εξαμήνου Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ 16/02/2017  10:51:26
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 22/2/2017 ΣΤΟ ΑΘΕ4 ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΕΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΚΑΘ. Σ. ΚΟΥΡΗΣ
 ...

Έναρξη μαθήματος Εισαγωγή στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική και Σχετικότητα 16/02/2017  00:06:26
Έναρξη μαθήματος Εισαγωγή στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική και Σχετικότητα
(Σχετικότητα-Πυρήνες-Σωμάτια).

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20/2,
στις 15.00, στην αίθουσα Α11 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Η διδάσκουσα
Σ. Λώλα
 ...

Έναρξη μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων 16/02/2017  00:04:18
Έναρξη μαθήματος "Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων"

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20/2,
στις 13.00, στην αίθουσα Φ5 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Ο διδάσκων
Σπύρος Κονιτόπουλος
 ...

Έναρξη παραδόσεων για το μάθημα Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής 15/02/2017  12:16:33
Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής
8ου Εξαμήνου Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής της κατεύθυνσης Φυσική Υλικών Τεχνολογίας
να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με τους διδάσκοντες Δ. Σκαρλάτο και Λ. Παλίλη 
ώστε να γίνει μια προκαταρκτική συνάντηση για την έναρξη των παραδόσεων"

Οι διδάσκοντες
 ...

Προσοχή. Αλλαγή πρώτης συνάντησης για ενημέρωση επί των διαδικασιών και των απαιτήσεων του μαθήματος “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” (8ο εξάμηνο), μετά από επιθυμία των φοιτητών. 14/02/2017  13:23:51
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πρόθεση να δηλώσουν το μάθημα “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” στο εαρινό εξάμηνο, να παρευρεθούν την Πέμπτη 23/2/2017 και ώρα 11πμ στο χώρο του εργαστηρίου (Β' Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος),  όπου θα γίνει συνάντηση για να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου.
 
Από το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
 ...

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις - Παραδόσεις εαρινού εξαμήνου 2016 - 2017 14/02/2017  13:22:19
Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις αρχίζουν την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017, βάσει του ωρολογίου προγράμματος.
Α. Αργυρίου
 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 8ο Εξάμηνο 14/02/2017  00:11:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών  (8ο εξάμηνο) θα γίνουν
την Τρίτη 21/02/2017 και Τετάρτη 22/02/2017, από 12.00-13.00, στο χώρο
του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 ...

Εγγραφή στο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 13/02/2017  10:31:31


Οι εγγραφές στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙ ξεκινούν την Τετάρτη 15/02/2017 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 22/02/2017.
Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass (eclass.upatras.gr).

Για να εγγραφεί ένας φοιτητής σε εργαστηριακή ομάδα θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένος ως εκπαιδευόμενος στο μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ» στο eclass. Το αρχείο με τις οδηγίες εγγραφής βρίσκεται στο πεδίο «Έγγραφα» του μαθήματος «Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ» στο eclass.

 

Ρίο, 13 Φεβρουαρίου 2017

Από το Εργαστήριο ΙΙ

 ...

Δήλωση του μαθήματος Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (8ο εξάμηνο) 13/02/2017  09:36:10
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πρόθεση να δηλώσουν το μάθημα “Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών” στο εαρινό εξάμηνο να στείλουν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23/2/2017, ένα e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr με θέμα "Εγγραφή στο Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών" και με μήνυμα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους.
Για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην  παρακολούθηση του εργαστηρίου, καλό θα είναι να έχετε  παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο την αντίστοιχη θεωρία, δηλαδή τη θεωρία του μαθήματος "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά".
Την Παρασκευή 24/2/2017 και ώρα 11πμ στο χώρο του εργαστηρίου (Β' Κτίριο Φυσικής, 2ος όροφος) θα γίνει μία συνάντηση ώστε να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου.
Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10πμ στον χώρο του εργαστηρίου.
 
Από το Εργαστήριο Ψηφιακών.
 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4ο εξάμηνο) Εγγραφή και έναρξη 10/02/2017  17:51:04

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4ο εξάμηνο)

1. Οι ώρες των εργαστηριακών τμημάτων είναι:

 • Δευτέρα           09.00-12.00
 • Τρίτη               10.00-13.00
 • Τετάρτη           10.00-13.00
 • Πέμπτη            10.00-13.00
 • Παρασκευή      10.00-13.00

2. Οι εγγραφές στο Εργαστήριο θα γίνουν
         την Τρίτη 21/02/2017 και
         την Τετάρτη 22/02/2017,  
από 10.00-11.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

3. To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/02/2017

Προσοχή

Η 1η εργαστηριακή άσκηση για όλα τα τμήματα θα γίνει στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος
(1ος όροφος), και αφορά το πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων SPICE.

Θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη της αντίστοιχης θεωρητικής παρουσίασης που υπάρχει
στις σελίδες Π1 έως Π17 (Παράρτημα) των σημειώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών.

Το πρόγραμμα για την 1η εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:

(προσοχή στις ημερομηνίες και ώρες)

 • Τμήμα Δευτέρας:                        28/02/2017  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Τρίτης:                            28/02/2017  από  11.30-13.00
 • Τμήμα Τετάρτης:                        01/03/2017  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Πέμπτης                          02/03/2017  από  10.00-11.30
 • Τμήμα Παρασκευής                    03/03/2017  από  10.00-11.30

Ρίο, 10/02/2017

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής             

 ...

Αποτελέσματα Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ 10/02/2017  10:38:43

Σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέματα του Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ έχουν αναρτηθεί στον πίνακα έξω από το εργαστήριο.

10/2/2017

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Εγγραφές Εργαστηρίου Φυσικής IV 10/02/2017  10:34:52

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΙV  θα πραγματοποιηθούν την  Τρίτη    21-02-2017 (ώρες 09:00 έως 12:00 ) και την Τετάρτη 22 -02-2017 (ώρες 09:00 έως12:00 ) στην Γραμματεία εργαστηρίων ( Α΄ όροφος).
Οι εγγραφές γίνονται αυτοπροσώπως με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

       Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ( υγείας κτλ ) γίνεται να εγγραφείτε και με την προσκόμιση φωτοτυπίας του πάσο γνωρίζοντας και το όνομα πατρός από κάποιο/α συμφοιτητή/τρια  σας καθώς και το τμήμα(ημέρα) . Επίσης σας γνωρίζουμε  ότι τα τμήματα είναι Τρίτη , Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00-12:00.

Πάτρα  10-02-2017

Eκ του εργαστηρίου 

 ...

Κβαντική Φυσική Ι - Αποτελέσματα εξέτασης Ιανουαρίου 2017 06/02/2017  12:27:47
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι                   ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΑΡΗΣ 2017.
 
Τα αποτελέσματα της εξέτασης στην Κβαντική Φυσική Ι είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν  την Τρίτη 14/02 από 10.30-12.30 στο γραφείο του διδάσκοντα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση των λύσεων των θεμάτων, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
 
ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΤΕΡΖΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                                                                                                                     ΠΑΤΡΑ, 6/2/201
 
 ...

Εξέταση μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 26/01/2017  09:24:13
Η εξέταση του μαθήματος επιλογής 7ου εξαμήνου "Οπτικοηλεκτρονική"  θα γίνει τη Δευτέρα 20/2 και ώρα 9-12 στην άιθουσα Φ4.

 

Ο Διδάσκων

Μ. Πασπαλάκης
 ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) 24/01/2017  08:17:11

Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών, μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/02/2017.

Η ώρα εξέτασης είναι 12.30-14.00.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό Μητρώου
 • Εξάμηνο σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

 

Ρίο, 24/01/2017

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής                                                        

 ...

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ - Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου για Διπλή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2017 20/01/2017  12:49:05

βλ. συνημμένη ανακοίνωση (αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές επι πτυχίω)

 ...

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων 13/01/2017  11:58:01
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2016 - 2017
Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2016-17.pdf 
θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση 
της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, 
ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών 
στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx
 ...

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματίων: Επαναληπτικές Διαλέξεις 09/01/2017  16:47:39
Μάθημα: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματίων

1) Την Παρασκευή 13/1/2017, 13.00 - 15.30, στην αίθουσα Φ5
θα γίνει σύντομη επανάληψη στην ύλη του μαθήματος. Οι επί πτυχίω φοιτητές,
όπως και όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα είναι καλό
να προσέλθουν.

2) Στη συνέχεια (Παρασκευή 13/1/2017, 15.30 - 16.15, αίθουσα Φ5)
 θα γίνει παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στη σωματιδιακή φυσική
(επεκτάσεις καθιερωμένου προτύπου και σύνοψη των αποτελεσμάτων των
βραβείων Νόμπελ 2013 [σωμάτιο Higgs] και 2015 [φυσική νετρίνων]).

Η διδάσκουσα
Σ. Λώλα
 ...

Παράταση δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 03/01/2017  13:07:05

Παρατείνεται η δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-2017 για τους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όλων των ετών ,έως και την 16η Ιανουαρίου 2017.

εκ. της Γραμματείας

 ...

Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Επαναληπτικό εργαστήριο 22/12/2016  10:15:17

Το επαναληπτικό εργαστήριο (υποχρεωτικό για ΟΛΟΥΣ όσους έχουν δύο απουσίες στο εργαστήριο) θα γίνει την Τετάρτη 11/1/2017 και ώρα 2-3μμ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αριθμούς μητρώου 1055633 (Β. Α.), 1055670 (Β. Κ.) και 1056450 (Μ. Μ.) πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν στο επαναληπτικό εργαστήριο.

Εκ του εργαστηρίου

 ...

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2016 - 2017 21/12/2016  11:56:06

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2016-17.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ» 16/12/2016  14:20:01

Η διάλεξη του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών» (εξάμηνο 7ο) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 13:00-16:00 στην αίθουσα Φ7 και όχι την Πέμπτη 22-12-2016.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Βασίλης Λουκόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής

 ...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 14/12/2016  14:28:50

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί
για το πρόγραμμα Πρακτικής ¶σκησης 2016-2017
να συναντηθούν με τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής ¶σκησης
την Τρίτη 20/12/2016 στις 11π.μ. στην αίθουσα Φ5.

Τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής ¶σκησης

 

 ...

Μαθηματική Ανάλυση - Προσοχή: Πρόγραμμα παραδόσων μαθήματος έως και τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016 - 2017 14/12/2016  14:01:07

Το πρόγραμμα παραδόσεων της Μαθηματικής Ανάλυσης έως και τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016 - 2017, διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου: 09:30 έως 13:00,

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου: 12:00 έως 14:00,

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου: 09:00 έως 11:00,

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου: 11:00 έως 13:00,

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου: 11:00 - 13:00,

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου: 09:00 - 11:00.

 ...

Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων - Ηλεκτρονική Γραμματεία 13/12/2016  12:52:12

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, όπως συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωση μαθημάτων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάσει απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων, αλλά κυρίως 4ου έτους (7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών) πρέπει σε κάθε εξάμηνο να δηλώσουν αριθμό μαθημάτων ίσο με 30 ECTS ανά εξάμηνο και όχι ανά δήλωση. Δηλαδή: το άθροισμα των περασμένων και των προς δήλωση μαθημάτων πρέπει να είναι 30ECTS για το 1ο εξάμηνο σπουδών, 30 ECTS για το 3ο εξάμηνο σπουδών, 30 ECTS για το 5ο εξάμηνο σπουδών και 30ECTS για το 7ο εξάμηνο σπουδών. Τα 30ECTS του 7ου εξαμήνου σπουδών μπορούν να προκύψουν είτε από μαθήματα υποχρεωτικά κατεύθυνσης και επιλογής, είτε από συνδυασμό μαθημάτων κατεύθυνσης, επιλογής και Διπλωματικής Εργασίας.

Μαθήματα που υπερβαίνουν τα 30 ECTS (ανά εξάμηνο σπουδών και όχι συνολικά ανά δήλωση) δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ V 11/12/2016  15:48:15
Το συμπληρωματικό εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής 
για αναπλήρωση απουσιών θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 , ώρα 1 μμ.
 ...

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματίων. Αναπλήρωση 09/12/2016  11:31:43
Αναπλήρωση
Την Τρίτη 13-12-2016 και την Τρίτη 20-12-2016 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος
στις 9.00, στην αίθουσα Φ5, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με τους φοιτητές
που παρακολουθούν το μάθημα.
 ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 09/12/2016  11:14:38

Τα αποτελέσματα της Πρακτικής ¶σκησης για το έτος 2016-2017 βρίσκονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία συνάντησης με τα μέλη της επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής ¶σκησης

 

 ...

Ανανεώσεις Εγγραφών και Δηλώσεις Χειμερινών Προπτυχιακών Μαθημάτων (Ηλεκτρονική Γραμματεία) - ΜΟΝΟ Φοιτητές 2ου, 4ου 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών 07/12/2016  14:32:23
Δηλώσεις  Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-2017
(Ηλεκτρονική Γραμματεία) για Πρωτοετείς, Δευτεροετείς Τριτοετείς και Τεταρτοετείς Φοιτητές
 
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΠΡΩΤΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ και ΤΕΤΑΡΤΟΥ έτους σπουδών, που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι, το σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας έχει ανοίξει για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 31/12.
 
Περισσότερες πληροφορίες και ο σύνδεσμος για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα : http://www.upatras.gr/index/page/id/186 Υπάρχει επίσης σχετικός σύνδεσμος στην αρχική σελίδα του ισοτόπου του Τμήματος με ένδειξη «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

- Οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει 50 ΔΜ μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 και έχουν δικαιώμα εισαγωγής σε κατεύθυνση, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν την επιθυμητή κατεύθυνση και μετά να προχωρήσουν σε επιλογή μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής).

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

Ανανεώσεις Εγγραφών και Δηλώσεις Χειμερινών Μαθημάτων - Φοιτητές 9ου εξαμήνου σπουδών και άνω 07/12/2016  14:19:48

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

Υπενθυμίζουμε ότι μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται στο 6ο εξάμηνο σπουδών.

Παρακαλούμε όπως προσέξετε ιδιαίτερα τόσο στην συμπλήρωση της σωστής φόρμας δήλωσης μαθημάτων, όσο και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

 ...

Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Αναβολή μαθήματος 05/12/2016  12:59:01

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες ότι το μάθημα "Προγραμματισμός Η/Υ Ι" της Τρίτης 06/12 αναβάλλεται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ για εισακτέους 2015-2016 και 2016-2017 05/12/2016  12:31:31

βλ. συνημμένη ανακοίνωση

 ...

Πρόοδοι στο μάθημα της Χημείας 28/11/2016  10:09:33
Ανακοινώνεται ότι:
Στις  8/12/2016 και ώρες 13-15 στο αμφιθέατρο Α11 και στην αίθουσα Φ7 θα γίνει πρόοδος στο μάθημα της Χημείας για το 80% του βαθμού (Υπευθ. Χρ. Καραπαναγιωτη).
Επίσης και στις 15/12/2016 και ώρες 13-15 στο αμφιθέατρο Α11 και στην αίθουσα Φ7 θα γίνει  πρόοδος στο μάθημα της Χημείας για το 20% του βαθμού (Υπευθ. Χρ. Ντεϊμεντέ).
Αφορά μόνο τους φοιτητές που ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.
 ...

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Δεκεμβρίου 2016 - Ώρες Ορκωμοσίας 22/11/2016  11:59:08

Ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες ότι η Τελετή Ορκωμοσίας της Πέμπτης 01/12 θα γίνει στο Αμφιθέατρο Ι4 Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου σε δύο τμήματα.

Παρακαλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές/τριες όπως βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μία ώρα πριν την ορκωμοσία, ήτοι στις 10:30 και 12:00 αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι προς ορωμοσία φοιητητές/τριες να ελέγξουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς για κάποιους παρουσιάστηκαν εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που πρέπει να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ.

Ώρα Ορκωμοσίας πρώτου τμήματος: 11:30

1 4490 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
2 5065 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 5249 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4 5224 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
5 5044 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
6 5262 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7 4891 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ
8 4335 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 4513 ΓΚΑΖΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
10 4907 ΔΡΙΜΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 4708 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 5291 ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΥΜΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
13 5504 ΚΑΠΟΥΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 5298 ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 5619 ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16 4723 ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 4729 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18 5310 ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
19 5520 ΚΟΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
20 4629 ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΦΑΙΔΩΝ
21 5049 ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 4558 ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ώρα Ορκωμοσίας δεύτερου τμήματος: 13:00

1 4665 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 5137 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 5535 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
4 5141 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5 5146 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6 5344 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 5245 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 5154 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
9 4643 ΝΤΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ
10 5367 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 4985 ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 5176 ΠΟΠΟΤΑΣ ΑΔΩΝΙΣ ΠΑΥΛΟΣ
13 4799 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14 5589 ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 8372 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16 4848 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
17 5019 ΤΣΑΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18 5021 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 4815 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
20 5233 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
21 5403 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
22 5404 ΨΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 18/11/2016  00:42:24

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής ¶σκησης του Τμήματος Φυσικής
για το ακ. έτος 2016-2017 παρατάθηκε μέχρι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Τα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια.

Δείτε συνημμένη την νέα προκήρυξη.

 ...

Εργαστήριο Φυσικής Ι (PLC111) - Ανακοίνωση 18/11/2016  00:29:12

Εργαστηριακά Τμήματα

Από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται
στο χώρο των εργαστηρίων Α' Όροφος, Κτήριο Α΄ Φυσικής) ως εξής:

 • οι φοιτητές που, έως τώρα, έκαναν το θεωρητικό εργαστήριο στην αίθουσα Φ6 
  (υπευθ. κ. Βιτωράτος) θα έχουν εργαστήριο κάθε Παρασκευή 09:00 - 12:00,
 • οι φοιτητές που, έως τώρα, έκαναν το θεωρητικό εργαστήριο στην αίθουσα Φ7 
  (υπευθ. κ. Γεωργά) θα έχουν εργαστήριο κάθε Τρίτη 15:30 - 18:30,
 • οι φοιτητές που, έως τώρα, έκαναν το θεωρητικό εργαστήριο στην αίθουσα Α11 
  (υπευθ. κ. Κροντηράς) θα έχουν εργαστήριο κάθε Πέμπτη 15:30 - 18:30,
 • οι φοιτητές που, έως τώρα, έκαναν το θεωρητικό εργαστήριο στην αίθουσα Φ2 
  (υπευθ. κ. Λευθεριώτης) θα έχουν εργαστήριο κάθε Τετάρτη 15:30 - 18:30.

Αναλυτικές καταστάσεις βρίσκονται στο πεδίο έγγραφα του μαθήματος
στο eclass μέσα στον φάκελο "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ".

 ...

ΕΠΕΙΓΟΝ: Υπενθύμιση φοιτητών προς ορκωμοσία 14/11/2016  13:56:08

Υπενθυμίζουμε στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στην προσεχή ορκωμοσία της 1ης Δεκεμβρίου, ότι από την Παρασκευή 11/11 έχουν αποσταλεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα επιβεβαίωσης στοιχείων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος (με τη μορφή phy(AM)@upnet.gr) και η καταληκτική ημερομηνία είναι σήμερα Δευτέρα 14/11 στις 23:00.

Μετά την παροδο της ως άνω ημερομηνίας, η συμμετοχή στην ορκωμοσία δεν θα είναι δυνατή.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 11/11/2016  11:16:14

Προγραμματίζονται 2 απαλλακτικές πρόοδοι για το μάθημα Χημεία ως εξής:

- 9/12 13.00-15.00 (80% του βαθμού, υπεύθυνη Καραπαναγιώτη)

- 15/12 13.00-14.00 (20% του βαθμού, υπεύθυνη Ντεϊμεντέ)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή (υποχρεωτικό) μπορούν να το κάνουν στις 16/11 και στις 23/11 την ώρα του μαθήματος στις ειδικές λίστες που θα έχουν μαζί οι διδάσκουσες.

Για τεχνικούς λόγους (π.χ. διαθεσιμότητα αιθουσών και επιτηρητών) οι πρόοδοι θα πραγματοποιηθούν αν η συμμετοχή των φοιτητών κυμανθεί μεταξύ 30-100 φοιτητές. Αν οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι λιγότεροι από 30 ή περισσότεροι από 100 τότε για τεχνικούς λόγους η συνολική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί κανονικά για όλους στην εξεταστική του Ιανουαρίου.

 

Οι διδάσκουσες,

Χ.Καραπαναγιώτη

Χ. Ντεϊμεντέ

 ...

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενημέρωση φοιτητών προς ορκωμοσία 11/11/2016  11:14:28

Υπενθυμίζουμε στους/στις φοιτητές/ριες που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στην προσεχή ορκωμοσία της 1ης Δεκεμβρίου, ότι έχουν αποσταλεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα επιβεβαίωσης στοιχείων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος (με τη μορφή phy(AM)@upnet.gr) και παρακαλούμε όπως απαντήσουν εντός της δοθείσης δεσμευτικής ημερομηνίας.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017 07/11/2016  12:41:10

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις φοιτητών για εκπόνηση Πρακτικής ¶σκησης για το έτος 2016-2017.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία και την ιστοσελίδα Πρακτικής ¶σκησης του Πανεπιστημίου https://praktiki.upatras.gr/node/166

 ...

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα Φυσική Ατμόσφαιρας Ι και ΙΙ σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 21/10/2016  15:13:39

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα «Φυσική Ατμόσφαιρας Ι» και «Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ» σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και επιθυμούν να παραλάβουν τα τετράδια ασκήσεων των  εργαστηριακών ασκήσεων, να έλθουν σε επικοινωνία αποκλειστικά με την κ. Ράπτη και να τα παραλάβουν μέχρι τις 31/10 το αργότερο.

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, επισημαίνεται ότι με τη νέα διαμόρφωση των  Εργαστήριων των μαθημάτων «Φυσική Ατμόσφαιρας Ι» και «Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ» δεν υπάρχει ούτε μία άσκηση που να είναι ίδια με αυτές των προηγούμενων ετών.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Αν. Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης

 ...

Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική 12/10/2016  14:11:53
To μάθημα "Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική" θα γίνεται
4-6 μμ την Πέμπτη (αντί 3-6) λόγω του Eργαστηρίου V και την Παρασκευή 1-2 μμ

Χριστοπούλου
 ...

Τελικά Αποτελέσματα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 11/10/2016  12:22:51

Έχουν ανακοινωθεί στο χωρο του μαθήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 του μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ο διδάσκων

Κροντηράς Χρ., Καθηγητής

 ...

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Σχολική Συμβουλευτική 06/10/2016  11:54:35

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι παραδόσεις του μαθήματος "Σχολική Συμβουλευτική" θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14/10/2016.

 

Ο διδάσκων.

 ...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 06/10/2016  11:51:09

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου να ενημερωθούν από τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος για το ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι αλλαγές αφορούν τα μαθήματα "Θερμική και Στατιστική Φυσική" και "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική" και ήταν αναγκαστικές για να μην υπάρχει επικάλυψη με τις ώρες του Εργαστηρίου V.

Το ΝΕΟ πρόγραμμα θα ισχύσει από τη Δευτέρα 10/10.

Την εβδομάδα 10-15/10 δεν θα γίνουν παραδόσεις στην "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική". Το πρόγραμμα παραδόσεων του Οκτωβρίου για το συγκεκριμένο μάθημα θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα στο eclass.

 

Ανδρέας Καζαντζίδης

Αν. Καθηγητής

 ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρωτοετείς Φοιτητές - Σύμβουλος Καθηγητής 06/10/2016  11:43:38

Ανακοινώνεται ο πίνακας πρωτοετών φοιτητών 2016-2017 και ο αντίστοιχος Σύμβουλος Καθηγητής.

 

Εκ της Γραμματείας.

 ...

Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος Χημείας 06/10/2016  10:01:49

ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι λόγω ασθενείας της διδάσκουσας αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος "Χημεία" για σήμερα Πέμπτη 06.10.2016 (13:00 – 15:00).
 
Η διδάσκουσα.
Καραπαναγιώτη Χρυσή – Κασσιανή
Επ. Καθηγήτρια
 ...

Ειδική Ταυτότητα Δωρεάν Σίτισης ακαδ. έτους 2016-2017 06/10/2016  08:27:21

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές,  οι οποίοι δικαιούνται ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να επισπευσθεί η έκδοσή της.

Επιπλέον, οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται να ανανεώσουν τις υφιστάμενες ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης  έως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016.

 

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 ...

Διδασκαλία μαθήματος Φυσικοχημεία 05/10/2016  14:49:26
Το μάθημα της Φυσικοχημείας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10-10-2016 και ώρα 12:00 – 14:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 
 Α. Κολιαδήμα
Αναπλ. Καθηγήτρια
 ...

Μαθήματα επιλογής που δεν θα διδαχθούν κατά το ακ. έτος 2016-2017 05/10/2016  12:28:22

Ενημερώνουμε τους φοιτητής/τριες του Τμήματος ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα "Εφαρμοσμένη Ακουστική" (Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικ