Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 06/05/2018  

Η εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών (μόνο για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν αυτό το εξάμηνο)  θα γίνει ως εξής:

  • Δευτέρα 21/05/2018:                Τμήμα Δευτέρας (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
  • Τρίτη 22/05/2018:                    Τμήμα Τρίτης  (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
  • Τετάρτη 23/05/2018:                Τμήμα Τετάρτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
  • Πέμπτη 24/05/2018:                Τμήμα Πέμπτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
  • Παρασκευή 25/05/2018:          Τμήμα Παρασκευής (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)

Η ονομαστική κατανομή των φοιτητών στα γκρουπ εξέτασης θα  αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και στην είσοδο του χώρου όπου γίνονται οι Εργαστηριακές Ασκήσεις (1ος όροφος).

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις