Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως 18/06/2018  
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υπεύθυνο του μαθήματος Δημήτρη Αναστασόπουλο.
Ο Διδάσκων.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις