Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙV (ώρα εξέτασης) 21/06/2018  

  Η εξέταση  στo Εργαστήριo IV (Πρακτικά) θα πραγματοποιηθεί στις 2/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-12:00. Αφορά τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν  και πληρούν τις προυποθέσεις με

ΑΜ : 1048547, 5813, 1002564

 

Ρίο, 21/06/2018

Από το Εργαστήριο IV       

 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις