Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 18/11/2021  

Παρακαλούνται οι τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα "Πρακτική ¶σκηση του Τμήματος Φυσικής" για το ακ. έτος 2021-2022 να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος και να ενημερώνονται και από εκεί για θέματα που τους αφορούν.

Η προκήρυξη των νέων θέσεων για το ακ. έτος 2021-2022 θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μ. Φακής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις