Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Προκήρυξη 1 θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ 08/05/2018  
Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο πλαίσιο της πρότασης με τίτλο “Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική (MEM-Q)”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)», προκηρύσσει μια θέση για  εκπόνηση ερευνητικού έργου (postdoc) με αντικείμενο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋλικών».
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 25/5/2018.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, στο e-mail kleanthi@iceht.forht.gr και στο τηλέφωνο 2610 965278.


Σχετικά Αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις