Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στo Εργαστήριo ΙΙ για τους επί πτυχίω φοιτητές 18/06/2015  
Η εξέταση  στo Εργαστήριo ΙΙ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03/07/2015 στις 12:00 στο εργαστήριο. 
 
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση kioutio@upatras.gr έως την Τρίτη 30/06/2015, δηλώνοντας:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
 
Ρίο, 18/06/2015
Από το Εργαστήριο ΙΙ
 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις