Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Αλλαγή στην ώρα και ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος “ Εισαγωγή στη Γεωφυσική” 30/06/2015  
Η εξέταση του μαθήματος “ Εισαγωγή στη Γεωφυσική” θα πραγματοποιηθεί Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 12-15 μ.μ. στη αίθουσα Φ5. Από την Γραμματεία.


Επιστροφή στις Ανακοινώσεις