Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση του μαθήματος “ Ειδικά Μαθηματικά ” 03/07/2015  
Η εξέταση του μαθήματος “ Ειδικά Μαθηματικά ” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 9.00π.μ.-12 μ.μ. στις  αίθουσες:  A11, A4  & Φ
 
Από την Γραμματεία. Επιστροφή στις Ανακοινώσεις