Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Αναμορφωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής 2015-2016 27/07/2015  

Δείτε συνημμένο αρχείο στο οποίο παρουσιάζονται οι αλλαγές και οι μεταβατικές διατάξεις για το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016. Το αρχείο μπορεί να βρεθεί και στον ιστότοπο του Τμήματος, στις επιλογές "Οδηγός Σπουδών" και "Μεταβατικές Διατάξεις"Σχετικά Αρχεία
Αναμορφωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις