Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών 04/09/2015  
Η εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/09/2015.
 
Οι ώρες εξέτασης είναι 10.30-12.00 και 12.30-14.00.
 
 
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Επιθυμητή ώρα εξέτασης
 
Ρίο, 04/09/2015
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής       Επιστροφή στις Ανακοινώσεις