Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εναρξη του μαθήματος Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως 14/10/2015  
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα:
Εδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως 
να το δηλώσουν άμεσα στους διδάσκοντες 
(Α. Βραδής, Δ. Αναστασόπουλος, 3ος όροφος κτιριου Α)Επιστροφή στις Ανακοινώσεις