Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξετάσεις: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 26/05/2016  
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικά Θέματα Φυσική Στερεάς
Καταστάσεως να το δηλώσουν στους διδάσκοντες μέχρι την Τετάρτη 1 ΙουνίουΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις