Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών 04/06/2016  
Η εξέταση  στo Εργαστήριo Ηλεκτρονικών μόνο για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν στα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/06/2016.
Η ώρα εξέτασης είναι 12.30-14.00.
 
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμό Μητρώου
Εξάμηνο σπουδών
Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
 
 
Ρίο, 06/06/2016
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής                 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις