Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου της Γερμανικής και Ρωσικής Γλώσσας 30/08/2016  
 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                                                                          ΠΑΤΡΑ  30/08/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 ΤΗΛ. 2610- 997 705 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)
 ΤΗΛ. 2610- 997 703 ( ΡΩΣΙΚΑ )
ioannid@upatras.gr                                                                                  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ
ΡΩΣΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ                                                
                                                                                           
                                                                                           
                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV          (Τ-15 Π.Τ.Δ.Ε.)
ΡΩΣΙΚΑ            Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV            (Τ-16 Π.Τ.Δ.Ε.)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/09/2016 Ωρα: 17:00-19:00
 
Οι Διδάσκουσες
Φ.Σάββα. / Ν. Ιωαννίδου.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις