Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στo Εργαστήριo Αναλογικών Ηλεκτρονικών 08/09/2016  
Η εξέταση στo Εργαστήριo Αναλογικών Ηλεκτρονικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/09/2016.
 
Η ώρα εξέτασης είναι 10.30-12.00.
 
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση cpsychal@physics.upatras.gr, δηλώνοντας:
 
  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
 
 
Ρίο, 09/09/2016
Από το Εργαστήριο ΗλεκτρονικήςΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις