Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών» για το 1ο εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017 18/10/2016  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
16:00-19:00
Χαρακτηρισμός Πολυμερών-Θεωρία
 (NX1, ΤΧ)*
9.00-12.00
Φυσική και Φυσικοχημεία Πολυμερών**
 
 
 
10:00-13:00
Χημεία Πολυμερών****
 
 
 
 
15:00-18:00
Ρεολογία Πολυμερών***
 (Αίθουσα διαλέξεων ΤΧΜ)
 
Επεξηγήσεις:
ΤΧΜ = Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΝΧ1: Αίθουσα ΝΧ1, ΤΧ = Τμήμα Χημείας
*η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 17/10/2016
**η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 25/10/2016 (διδάσκων Καθ. Κ. Γαλιώτης), αίθουσα διδασκαλίας: κατόπιν συννενοήσεως με τον   
  διδάσκοντα
*** η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 20/10/2016 (Διδάσκων Δρ. Δ. Τσαλίκης)
****αίθουσα διδασκαλίας: κατόπιν συννενοήσεως με τον διδάσκονταΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις