Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση άσκησης 5 Εργαστηρίου IIΙ (κ. Κουρής) 09/01/2017  

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές όπως προσέλθουν άμεσα
στον κύριο Κουρή για εξέταση στην άσκηση 5 του εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ :

Φίλης, Τσιβγούλης, Λαμπρόπουλος, Δημόπουλος, Μέξας,
Στεργιούλας, Τσούτσας, Τζουράς, Διαμαντόπουλος

και οι : Αργυρόπουλος, Κόττα, Καούρα για διόρθωση τετραδίων

9-01-2017
Εκ του εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις