Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 08/06/2017  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη και επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλώνοντας:

Ονοματεπώνυμο

  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

 

Ρίο, 06/06/2017
Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής        
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις