Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 12/06/2017  

Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο ΙΙ σε προηγούμενα έτη αλλά ο τελικός βαθμός τους είναι μικρότερος του πέντε και επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση kioutio@upatras.gr μέχρι 15/06 δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

 

Ρίο, 12/06/2017

Από το Εργαστήριο ΙΙ
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις