Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση στην «Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική» 26/08/2017  
Σας ενημερώνω ότι η εξέταση του
μαθήματος «Εισαγωγή στην Κβαντική
Οπτική» θα γίνει την Παρασκευή 1
Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4-7 στην αίθουσα
ΑΘΕ 11.

 

Ο διδάσκων
Εμμανουήλ ΠασπαλάκηςΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις