Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση του μαθήματος «Οπτικοηλεκτρονική» 26/08/2017  
Σας ενημερώνω ότι η εξέταση του
μαθήματος «Οπτικοηλεκτρονική» θα γίνει την
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4-7 στην
αίθουσα Φ4.
Ο διδάσκων
Εμμανουήλ ΠασπαλάκηςΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις