Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙV 28/08/2017  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙV

Η εξέταση  στo Εργαστήριo IV (Πρακτικά) θα πραγματοποιηθεί
στις 25/9/2017 ημέρα Δευτέρα, πρωινές ώρες.
Αφορά τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο IV
αλλά ο τελικός βαθμός τους είναι μικρότερος του πέντε.

 

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν , παρακαλούνται να στείλουν e-mail
στη διεύθυνση katsidim@upatras.gr  έως την Παρασκευή 8/9/2017 και
ώρα 12:00
μεσημέρι, δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου
  •  e-mail επικοινωνίας που διατηρούν στο upnet .

Ρίο, 28/08/2017
Από το Εργαστήριο IV  
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις