Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙV (ώρα εξέτασης) 13/09/2017  

Η εξέταση  στo Εργαστήριo IV (Πρακτικά) θα πραγματοποιηθεί
στις 25/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-12:00.

Αφορά τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν με ΑΜ:
1019522, 1048622, 1002564, 1020176, 1020061, 1048587,5813,
048564, 1048609, 1048666, 1049919,1049924

Ρίο, 13/09/2017

Από το Εργαστήριο IV       
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις