Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι: Αποτελέσματα 18/09/2017  

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017
ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Επανεξέταση βαθμολόγησης γραπτού: 
ΠΕΜΠΤΗ 21/9, από 10:30 έως 12.

Ο διδάσκων
Αν. Τερζής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις