Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Συμβάσεις επικουρικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 11/12/2017  

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι προσφέρουν επικουρικό έργο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, να παραλάβουν από τη Γραμματεία αντίγραφο της σύμβασής τους.

Από τη Γραμματεία.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις