Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Παρουσιάσεις από τους φοιτητές: Αλληλεπιδραση ακτινοβολιας - Ατμοσφαιρας 29/01/2018  

Τμήμα Φυσικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Παρουσιάσεις από τους φοιτητές

Αλληλεπιδραση ακτινοβολιας - Ατμοσφαιρας

09:30 – 10:00

Ανάπτυξη πυκνών δικτύων μέτρησης για τη μελέτη των χωροχρονικών μεταβολών ατμοσφαιρικών παραμέτρων: εφαρμογή στα αιωρούμενα σωματίδια, Γεώργιος Κοσμόπουλος

10:00 – 10:30

Μετρώντας την ηλιακή ακτινοβολία: Επίγειες μετρήσεις και έλεγχος ποιότητας με ανάλυση μεταδεδομένων,  Ιωάννης Βαμβακάς

10:30 – 12:00

Τηλεπισκόπιση της Ατμόσφαιρας: Παρουσίαση βασικών δορυφορικών οργάνων για τη Μετεωρολογία και τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

Moderate Resolution Imaging  Spectroradiometer, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος

Ozone Monitoring Instrument, Ανδρέας Χρονόπουλος

Meteosat Second Generation,  Σταύρος – Ανδρέας Λογοθέτης

Sentinel 5P,  Αρετή Παππά

Microwave Integrated Retrieval System, Δημήτριος Μίχος

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ατμόσφαιρας. Οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές για την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, τις διαδικασίες απορρόφησης και σκέδασής τους από τα συστατικά της ατμόσφαιρας και τις επιδράσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο. Γίνονται εφαρμογές σε αναλυτικά μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας, δίνονται οι βασικές αρχές και παραδείγματα δορυφορικής τηλεπισκόπισης και μελετάται το ενεργειακό ισοζύγιο με τη χρήση κλιματικών μοντέλων.

Οι παρουσιάσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 31/01, στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Β, 3ος όροφος.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις