Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 05/02/2018  
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Θεωρητικής Φυσικής σε πτυχιούχους/διπλωματούχους Τμημάτων Φυσικής και Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών) ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.
Σας παραθέτουμε και τον σχετικό σύνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/general-2018-2019
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 2α Μαΐου 2018.

 Σχετικά Αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις