Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία των Πολυμερών_Δήλωση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 09/02/2018  

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ στην "Επιστήμη & Τεχνολογία των Πολυμερών" στην αριθμ. 3/08.02.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε όπως οι μεταπτυχικοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΜΣ δηλώσουν στη Γραμματεία έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους καθώς και τον επιβλέποντα Καθηγητή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επικοινωνία τους με τα μέλη ΔΕΠ υπό την επίβλεψη των οποίων θα εκπονήσουν την Εργασία τους.

Εκ της Γραμματείας.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις