Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Παροχή επικουρικού έργου εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 09/02/2018  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για παροχή επικουρικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, να καταθέσουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο αιτήσεως στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση η συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή. Σημειώνεται ότι η επιλογή του αριθμού του επικουρικού προσωπικού καθώς και του αριθμού των ωρών ανάθεσης θα γίνει από το Τμήμα, ανάλογα με το ύψος της σχετικής πίστωσης. Η καταβολή της αποζημίωσης στους επιλεγέντες θα γίνει εφ΄όσον η σχετική πίστωση για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο διατεθεί στο Τμήμα.
 
Εκ της Γραμματείας.


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις