Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εγγραφές εργαστηρίου Α.Π.Ε. 15/02/2018  

Εγγραφές εργαστηρίου Α.Π.Ε.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να προσέλθουν για εγγραφή στο χώρο του εργαστηρίου από 20/2 έως και 27/2/2018.

Το εργαστήριο διδάσκεται Τρίτη 11:00-14:00. Θα γίνουν δεκτοί περί τους 30 φοιτητές και θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης Ενέργεια & Περιβάλλον.

Ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα γίνει την Τρίτη 6/3/2018 και ώρα 11:00 στο χώρο του εργαστηρίου. Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

 

 Εκ του εργαστηρίου
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις