Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Κυματική” 15/02/2018  

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Κυματική”

 

Η διδασκαλία του μαθήματος “Κυματική” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22/2/2018 ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο Α11.

 

Ο διδάσκων

 

Γ. Λευθεριώτης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις