Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική 16/02/2018  

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική" θα γίνεται κάθε Τρίτη και ώρες 9-12 στην αίθουσα Φ4.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου.

 

Ο Διδάσκων,

Ε. Πασπαλάκης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις