Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση μαθήματος Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 21/02/2018  

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

 

 

Ο διδάσκων

Λεωνίδας Παλίλης
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις