Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής_Δήλωση μαθήματος εαρινού εξαμήνου Μη Γραμμική Οπτική στις Οπτικές Ίνες 21/02/2018  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής στην Ειδίκευση "Φωτονική - Laser" που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου "Μη Γραμμική Οπτική στις Οπτικές Ίνες" να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα κ. Περσοφόνη στο e-mail pet-per@physics.upatras.gr.

Ο Διδάσκων.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις