Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής 21/02/2018  
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής 
"ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρώτη συνάντηση 
τη Δευτέρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφείο του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων
Λεωνίδας ΠαλίληςΕπιστροφή στις Ανακοινώσεις