Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής 21/02/2018  
Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής 8ου εξαμήνου 'Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής'
θα αρχίσουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα Φ2.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό
e-mail στους διδάσκοντες Δ. Σκαρλάτο και Λ. Παλίλη. Θα προηγηθεί σύντομη ενημερωτική
συνάντηση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:00 στο γραφείο του Δ. Σκαρλάτου
Οι διδάσκοντες
Δ. Σκαρλάτος-Λ.Παλίλης"Επιστροφή στις Ανακοινώσεις