Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “Σύγχρονη Φυσική” 21/02/2018  

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος “Σύγχρονη Φυσική” 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/2/2018 και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο Α11.

Ο διδάσκων

Κ. Παπαγγελής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις