Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ 06/03/2018  

Στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Φυσικής έχουν ανακοινωθεί τα τελικά τμήματα του Εργαστηρίου Προγραμματισμού ΙΙ, μετά τις αλλαγές που έγιναν.

Όπως, είχε ανακοινωθεί στην ανακοίνωση εγγραφής, τα τμήματα είναι χωρητικότητας 27 ατόμων. Σε μόνο ειδικές περιπτώσεις (Εργ. Φυσικής ΙΙ), θα μπορούσαμε

να δεχτούμε μέχρι 30 άτομα, μετά από επικοινωνία με τον κ. Αναστασόπουλο.

Όσοι/σες φοιτητές/φοιτήτριες γράφτηκαν σε Τμήματα της Τρίτης, όπου είχαν συμπληρωθεί οι 27 θέσεις, ως υπεράριθμοι, χωρίς να έχουν εργαστήριο Φυσικής ΙΙ την Πέμπτη,

μεταφέρθηκαν στο τμήμα της Πέμπτης 15:00-16:00.

 

Β. Αναστασόπουλος


 
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις