Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 21/03/2018  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ενημερώνουμε πως το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πάτρα (ο τόπος διεξαγωγής και το πρόγραμμα θα σταλούν σε νεότερη ανακοίνωση).
Υπενθυμίζουμε πως η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Υγιεινής & Ασφάλειας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
 Επιστροφή στις Ανακοινώσεις