Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση Παρουσίασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 26/03/2018  

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) κ. Σταυρούλα Καπουλέα (Α.Μ. 1058034), θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο:

“Σχεδίαση κυκλωμάτων κλασματικής τάξης

με μειωμένη διασπορά των τιμών των στοιχείων τους ”.

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 29/03/2018, στις 12.30, στην αίθουσα Φ3 (2ος όροφος, κτιρίου-Β Φυσικής).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν.

Ο επιβλέπων

Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις