Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 27/04/2018  
Η αναπλήρωση του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ηλεκτρονικών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 στις 10:00 στο χώρο του εργαστηρίου.

Όποια/ος φοιτήτρια/φοιτητής έχει απουσία θα πρέπει να προσέλθει για αναπλήρωση.

Επίσης, θα πρέπει να στείλει email (gkoukiou@upatras.gr) στο οποίο θα δηλώνει την άσκηση που έχει για αναπλήρωση.

 

Η Διδάσκουσα,

Κούκιου Γεωργία
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις