Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική 30/05/2018  

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/6/2018 και ώρες 9:00-12:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 7.

 

Ο Διδάσκων

Ε. Πασπαλάκης.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις