Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Εξέταση μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική 30/05/2018  

Η εξέταση του μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/6/2018 και ώρες 16:00-19:00 στην αίθουσα ΑΘΕ 11.

 

Ο Διδάσκων

Ε. Πασπαλάκης.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις