Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 19/06/2018  
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών", κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, θα παρουσιάσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:
«Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη της δομής σφαιρικών νανοσωματιδίων εμβολιασμένων με πολυμερικές αλυσίδες»
Η παρουσίαση είναι δημόσια και θα γίνει την Τετάρτη 20/6/2018, στις 11.00πμ, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.
 
Η εξεταστική επιτροπή,
Αλέξανδρος Βανακάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Επιστήμης των Υλικών,
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, 
Βασίλειος Γεωργακίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Επιστήμης των Υλικών.Επιστροφή στις Ανακοινώσεις